9. Sınıf TarihTarih Dersi İçerikleriTarih Konu Anlatımları

9. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2023-2024)

9. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 9. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 9. sınıf tarih dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Not: 9. sınıf tarih dersinin tüm konu başlıklarının ders özetlerini de hazırladık. 9. sınıf tarih dersi konu özetleri ile ilgili olarak 9. Sınıf Tarih Dersi Konu Özetleri – Tüm Üniteler (pdf) inceleyebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı

  • 9. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Tarih ve Zaman ünitesinde 3,
  • 9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesinde 6,
  • 9. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya ünitesinde 4,
  • 9. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinde 5,
  • 9. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesinde 5,
  • 9. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinde 5

olmak üzere toplamda 28 konu başlığı bulunmaktadır 9. sınıf tarih ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 9. sınıf tarih dersi konu anlatımı;

9. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Tarih ve Zaman ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Tarih ve Zaman
İnsanlığın Hafızası Tarih
Tarih ve Zaman
Neden Tarih?
Tarih ve Zaman
Zamanın Taksimi

 

9. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İnsanlığın İlk Dönemleri
İnsanlığın İlk İzleri
İnsanlığın İlk Dönemleri
Yazının Gelişimi
İnsanlığın İlk Dönemleri
İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları
İnsanlığın İlk Dönemleri
İnsan ve Göç
İnsanlığın İlk Dönemleri
Kabileden Devlete
İnsanlığın İlk Dönemleri
Kanunlar Doğuyor

 

9. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Orta Çağ'da Dünya
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar
Orta Çağ'da Dünya
Tarımdan Ticarete Ekonomi
Orta Çağ'da Dünya
Orta Çağ’da Ordu
Orta Çağ'da Dünya
Kanunlar Gelişiyor

 

9. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Avrasya’da İlk Türk İzleri
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
Boylardan Devlete
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
Kavimler Göçü
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İlk Türk Devletleri ve Komşuları

 

9. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya
İslam Medeniyetinin Doğuşu
İslamiyet Yayılıyor
Emeviler
Abbasi Devleti ve Türkler
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Bilim Medeniyeti

 

9. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler
Türklerin İslamiyet’i Kabulü
Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi
Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Oğuzların İslamiyet’i Kabulü
Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

 

9. Sınıf Tarih Dersi Alt Konu Anlatımları

9. Sınıf tarih dersi ana konularının yanı sıra alt konu başlıkları ile ilgili konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

9. Sınıf 1. Ünite Alt Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Tarih ve Zaman ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

İnsanlığın Hafızası Tarih

Herodotos

İbn-i Haldun

Leopold Von Ranke

Ahmet Cevdet Paşa

Edward Hallett Carr

Halil İnalcık

Tarih Nedir? Tanımı ve Özellikleri

Tarihin Konusu

Tarih Bilimin Yöntemi Nedir?

Tarihin Kaynakları

Tarihin Sınıflandırılması

Tarih ve Diğer Bilimler

2. Konu:

Neden Tarih?

Tarih ve Milli Kimlik

Tarihi Olaylara Bakış Açısı

3. Konu:

Zamanın Taksimi

Tarihin Dönemlendirilmesi

Takvim Sistemleri

Takvimlerin Başlangıçları

On İki Hayvanlı Türk Takvimi

Hicri Takvim

Celali Takvimi

Rumi Takvim

Miladi Takvim

Hicri Takvim ve Miladi Takvim Arasındaki Farklar

Takvim Hesaplamaları

 

9. Sınıf 2. Ünite Alt Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

İnsanlığın İlk İzleri

Bereketli Hilal

İlk İnsanların Hayat Tarzı ve Geçim Kaynakları

Çatalhöyük Kazıları

Megaron

Obsidyen

Yerleşik İnsan ve Medeniyet

UNESCO Dünya Mirası

Çayönü

Sözlü Kültür

Tarih Öncesi Dönemlendirme

Üç Çağ Sistemi

Ateş

2. Konu:

Yazının Gelişimi

Piktografik Yazı

Yazılı Kültürün Başlaması

Tarihteki İlk Okullar

Papirüs

Hiyeroglif

İlk Çağ’da Bilim

Bilim Nedir?

İlk Çağ Tıp Aletleri

Mezopotamya’da Hekimlik

Archimedes İlkesi

3. Konu:

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları

İran Medeniyeti

Hint Medeniyeti

Çin Medeniyeti

Mezopotamya Medeniyetleri

Sümerler

Babiller

Asurlar

Akadlar

Elamlar

Yunan Medeniyeti

Anadolu Medeniyetleri

Hititler

İyonyalılar

Lidyalılar

Frigyalılar

Urartular

Mısır Medeniyeti

Doğu Akdeniz Medeniyeti

Fenikeliler

İbraniler

4. Konu:

İnsan ve Göç

Göçebeler ve Yerleşikler

Toplulukların Yeni Coğrafyalara Hareketleri

Ege Göçleri

Amurru (Babil), Akad, Hurri ve Frig Göçleri

Yahudi Göçleri

Antakya ve İlk Hristiyanlar

İlk Çağ’ın Tüccar Toplulukları

Asurlar

Fenikeliler

Lidyalılar

Soğdlar

5. Konu:

Kabileden Devlete

Şehir Devleti

İlk Siyasi Organizasyon Türleri

İmparatorluk

Aristokrasi

Tiranlık

Satraplık

Monarşi

İlk Devletlerde Gücün Meşruiyet Kaynağı

Ziggurat

İlk Devletlerde Askeri, Sosyal ve Ekonomik Yaşam

Kolonicilik

6. Konu:

Kanunlar Doğuyor

Töre

Hammurabi Kanunları

Hitit Kanunları

On Emir

Eski Ahit (Tevrat)

 

9. Sınıf 3. Ünite Alt Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Orta Çağ’da Siyasi Yapılar

Feodalite

Otokrasi

İmparatorluklarda Sosyal, Ekonomik ve Askeri Durum

Orta Çağ’da Avrupa’da Veba Salgını (1347-1351)

2. Konu:

Tarımdan Ticarete Ekonomi

Artı Üründen Sosyal Sınıflara

İlk ve Orta Çağ’da Toplumsal Tabakalaşma

Kast Sistemi

Orta Çağ’da Ticaret

Ticari Mekanlar (Bedesten, Arasta, Han, Kapan, Ribat, Kervansaray, Pazar, Liman, Panayır)

Kapan

İlk ve Orta Çağ’da Ticaret Yolları

İpek Yolu

Kral Yolu

Kürk Yolu

3. Konu:

Orta Çağ’da Ordu

Şövalye

Ücretli Türk Askerleri

Yerleşik ve Konar-göçerler Arasındaki Savaşlar

Konar-göçer Ordusu

4. Konu:

Kanunlar Gelişiyor

12 Levha Kanunları

Justinianus Kanunları

Cengiz Yasası

 

9. Sınıf 4. Ünite Alt Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Avrasya’da İlk Türk İzleri

Türkiye Kelimesi

Orta Asya Kültür Merkezleri

Anav Kültürü

Afanesyevo Kültürü

Andronova Kültürü

Karasuk Kültürü

Tagar Kültürü

İlk Türk Devletleri ile İlgili Önemli Siyasi Gelişmeler

2. Konu:

Boylardan Devlete

Devlet

Tölesler

Türk Devletlerinde Gücün Meşruiyet Kaynağı

Kağan Gücünü Nereden Alıyor?

Kut İnancı

Gücün Maddi ve Temel Kaynakları

Mete Han’ın Mektubu

Wang Yen-te’nin Raporu

Hun-Çin Politikaları

Güç Paylaşımı ve Yönetim

Hatun

Kurultay

Bilge Kağan

Asya Hun Devleti

1. Kök Türk Devleti

2. Kök Türk Devleti

Uygur Devleti

İlk Türk Devletlerinde Töre

Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı

3. Konu:

Türklerde Coğrafya İle Oluşan Yaşam Tarzı

İlk Türklerin Yaşadığı Coğrafya

Boyların Yaylaya Göçü

Türklerin Ana Yurttan Göçleri

Türklerde Askeri Kültür

Türk Süvarisi

4. Konu:

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü Ne Getirdi?

Avrupa Hun Devleti

Margus Antlaşması

Attila’nın Theodosius’a Yazdığı Mektup

Attila

Hazar Devleti

Karluklar

Avar Hakanlığı

Türgişler

Başkırtlar

Bulgarlar

Oğuzlar

Kıpçaklar

Peçenekler

Kırgızlar

Macarlar

5. Konu:

İlk Türk Devletleri ve Komşuları

Yerleşik Toplumların Konar-Göçerlere Karşı Savunma Duvarları

Çin Seddi

Türklerde Cihan Hakimiyeti

İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları

İlk Türk Devletlerinde Serbest Ticaret Pazarı

 

9. Sınıf 5. Ünite Alt Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya

Bedevilik (Göçebelik)

Hadarilik (Şehirlilik)

Cahiliye Dönemi

Haram Aylar

Hilfu’l-Fudûl

2. Konu:

İslamiyet Yayılıyor

İlk Toplumsal Sözleşme

Medine Sözleşmesi

İslamiyet’in Varoluş Mücadelesi

Bedir Savaşı

Uhud Savaşı

Hendek Savaşı

Hudeybiye Antlaşması

Hayber’in Fethi

Mute Savaşı

Mekke’nin Fethi

Osman Bin Talhâ

Kâbe’nin Anahtarı

Huneyn Seferi

Taif Seferi

Tebük Seferi

Mescid-i Nebevi

Ravza-i Mutahhara

Veda Hutbesi

Dört Halife Dönemi

Hilafet

İslam Dünyasında İlk Ayrılıklar

Cemel (Deve) Vakası

3. Konu:

Emeviler

Eyüp Sultan (Eyyup el Ensari)

Kerbela Olayı

Mevali Siyaseti

Avrupa’da İslamiyet’in Yayılması

El-Hamra Sarayı

Kurtuba Camisi

Endülüs’te Sanat

4. Konu:

Abbasi Devleti ve Türkler

Abbasilerde Sosyal Hayat ve Devlet Teşkilatı

Abbasi Devlet Teşkilatında Türkler

Avasım

Tuğrul Bey

Mısır’da Kurulan Türk-İslam Devletleri

Tolunoğulları Devleti

İbn Tolun Camisi

İhşîdîler

Eyyubiler

Selahaddin Eyyubi

Memlûklular

5. Konu:

Bilim Medeniyeti

Beytü’l-hikme

İlimlerin Sınıflandırılması

İslam Alimlerinin İlme Bakışları

İslam Medeniyetinde Alimler

Endülüs Havzası

Bağdat Havzası

Horasan Havzası

Cundişapur Akademisi

Cabir ibn Hayyan

Farabi

İbn-i Sina

İmam Gazali

Endülüslü Zehravî

İbn-i Rüşd

Ekoller

İslam Medeniyetinde Sanat

9. Sınıf 6. Ünite Alt Konu Başlıkları

9. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Türk-İslam Tarihindeki Siyasi Gelişmeler

2. Konu:

Türklerin İslamiyet’i Kabulü

Gök Tanrı Dini

Türkler, İslam Dinini Niçin Kabul Etti?

Kubbetu’l-Türkî

Berberi

3. Konu:

İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi

Karahanlı Devleti

Gazneli Devleti

Türk İslam Dünyasında İlk Edebi Eserler

Kutadgu Bilig

Divânü Lûgati’t-Türk

Atabetü’l-Hakayık

Divân-ı Hikmet

4. Konu:

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü

Oğuzlar Kimdir?

Clermont Konsülü

Büyük Selçuklu Devleti

Dandanakan Zaferi

Malazgirt Savaşı

Alp Arslan

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılışı

Irak Selçukluları

Kirman Selçukluları

Suriye Selçukluları

Türkiye Selçukluları

Atabeylik

Selçuklu Atabeylikleri

5. Konu:

Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim ve Toplum Yapısı

Siyasetnâme’ye Göre Hükümdar Nasıl Olmalı?

Nizamiye Medreseleri

İlim Taliplileri

Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

Mehmet Altay Köymen

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.