11. Sınıf TarihTarih Dersi İçerikleriTarih Konu Anlatımları

11. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2023-2024)

11. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 11. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 11. sınıf tarih dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

11. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı

  • 11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774) ünitesinde 5,
  • 11. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinde 3,
  • 11. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünitesinde 4,
  • 11. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ünitesinde 5,
  • 11. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Sermaye ve Emek ünitesinde 3,
  • 11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinde 2

olmak üzere toplamda 22 konu başlığı bulunmaktadır 11. sınıf tarih ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 11. sınıf tarih dersi konu anlatımı;

11. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler
Uzun Savaşlardan Diplomasiye
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)
Fetihlerden Savunmaya

 

11. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Avrupa’da Değişim Çağı
Osmanlı Devleti’nde Değişim
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

 

11. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması
Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

 

11. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
İhtilaller Çağı
Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş
XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler
Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri
Osmanlı Devleti’nde Darbeler

 

11. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Sermaye ve Emek ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

El Emeğinden Makineleşmeye
Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları
Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

 

11. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus
Modern Hayattaki Sosyal Değişim

 

11. Sınıf Tarih Dersi Alt Konu Anlatımları

11. Sınıf tarih dersi ana konularının yanı sıra alt konu başlıkları ile ilgili konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

11. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

1595-1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

 

2. Konu:

Uzun Savaşlardan Diplomasiye

Avusturya ile Uzun Savaşlar Dönemi

Estergon Kalesi

Zitvatorok Antlaşması

Osmanlı-Safevi Savaşları (1578-1639)

Meşaleler Savaşı

Sınırları Belirleyen Antlaşma: Kasr-ı Şirin (1639)

XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

Osman (Genç Osman)

Hotin Seferi

Girit Kuşatması

Kutsal İttifak Osmanlılara Karşı

Viyana Kuşatması

Köprülü Mehmed Paşa

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması Sonrası Dış Siyaset

 

3. Konu:

Avrupa’da Din Savaşlarından Modern Devlete

Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

1555 Augsburg Antlaşması

Kalvenizm Hareketi

Westphalia Antlaşması

Westphalia Antlaşması’nın Sonuçları

Modern Devlet

 

4. Konu:

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde ve Avrupa’da Denizcilik Faaliyetleri

Sömürgecilik Hızlanıyor

Yeni Dünya

İngiliz ve Hollanda Şirketleri Okyanuslarda

İngiltere-Hollanda Deniz Savaşları

Ticaret Gemilerinden Savaş Gemilerine

Osmanlı Denizciliğinde Kadırgadan Kalyona Geçiş

Kadırga ve Kalyon

Osmanlı Devleti’nin Denizlerdeki Egemenliği Zayıflıyor

Çanakkale Boğazı’nın Abluka Altına alınması

 

5. Konu:

Fetihlerden Savunmaya

Pasarofça Antlaşması

İsveç Kralı XII. Şarl (Demirbaş)

Azak Kalesi

Prut Savaşı ve Prut Antlaşması

Prut Sonrası Gelişmeler

Petervaradin Savaşı

1739 Belgrad Antlaşması

D’argenson Markisi’nin Projesi (1738)

Doğu’da Mücadele ve Safevilerin Sonu

Nadir Han

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı

Kırım Hanlığı

Rus Kraliçesi II. Katerina

Çeşme Limanı Baskını

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)

 

11. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Avrupa’da Değişim Çağı 

Papalık

Roma Katolik Kilisesi

Engizisyon Mahkemeleri

Aydınlanma Çağı

Burjuvazi

Rönesans ve Reform

Hümanizm

Bilim Devrimi

Isaac Newton

Copernicus Teorisi

Ulus Devletlerin Ortaya Çıkışı

Merkantilizm

XVII-XVII. Yüzyıllarda Avrupa Düşünürleri

Copernicus

Machiavelli

Thomas Moore

Immanuel Kant

Jean Jacques Rousseau

 

2. Konu:

Osmanlı Devleti’nde Değişim

Avrupa’ya Akan Servet 

Akçe

Sikke

Nüfus Artışı ve Enflasyon

İltizam

Osmanlı’da Askerî ve Ekonomik Dönüşüm 

Yeniçerilerin Sayısındaki Artış

Koçi Bey Risalesi

Tımar Sisteminin Bozulmasının Nedenleri

Kapitülasyon

Kapitülasyonların Sürekli Hale Getirilmesi

Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Tedbirler

Mukataa

Malikâne Sistemi

Avarız Vergisi

Âyanların Yönetime Karşı Yükselişi

 

3. Konu:

Osmanlı Devleti’nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları

Celâli İsyanları

Büyük Kaçgun

Suhte İsyanları

Yeniçeri İsyanları

Ekber ve Erşed Sistemi

Kafes Uygulaması

Çözüm Arayışları ve Layihalarda Osmanlı

Lâle Devri

Lâle Devri Yenilikleri

Tulumbacılar

Barok

Rokoko

Şark Mektupları

Matbaa ve Bilginin Üretilmesi

Kâğıdın Serüveni

İbrahim Müteferrika

Patrona Halil Ayaklanması

İlim ve İrfan Erleri

Kâtip Çelebi

Naima Efendi

Evliya Çelebi

Yanyalı Esad Efendi

 

11. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914)

 

2. Konu:

Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi

Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Projesi

Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

Millî Mücadele ve Şark Meselesi

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler

Fransızların Mısır’ı İşgali

Düvel-i Muazzama

Viyana Kongresi

Viyana Kongresi ve Uluslararası Sorunlar

Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Kurulması

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı

Kırım Savaşı (1853-1856)

Paris Konferansı (1856)

Kutsal Yerler Sorunu

30 Mart 1856 Paris Antlaşması

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

Nene Hatun

İstanbul Konferansı

Ahmed Muhtar Paşa

Gazi Osman Paşa

Ayastefanos Antlaşması

Berlin Kongresi

13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması

Berlin’de Ermeni Meselesi

Berlin’de Makedonya Sorunu

Siyasi Birliklerini Sağlayan Almanya ve İtalya

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Oluşumları

 

3. Konu:

Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanması

Kavalalı Mehmet Ali Paşa

Vehhabilik Hareketi

 

4. Konu:

Osmanlı-Rusya Rekabeti (1768-1914)

Aynalıkavak Tenkihnamesi

Yaş Antlaşması

Bükreş Antlaşması

Edirne Antlaşması

Sinop Baskını

Boğazlar Sorunu

Mısır Meselesi

Reval Görüşmeleri ve Balkanlar 

Balkan Savaşı

Balkan Savaşı

Londra Antlaşması

Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin İttifak Arayışları

 

11. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

İhtilaller Çağı 

1789 Fransız İhtilali

İhtilal Öncesi Fransa

İhtilalin Başlaması ve Gelişimi

Etats Generaux

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Napoleon

İhtilalin Sonuçları

Fransız İhtilali’nin İmparatorluklara Etkisi

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

Macar ve Leh Mülteciler Sorunu

Sırp İsyanı (1804-1817)

Yunan İsyanı (1820-1829)

İngiltere’nin Yunanistan Politikası

Navarin Olayı

Sanayi Devrimi

İşçi Sınıfı

Sanayi Devrimi’nin Sonuçları

Yeni İhtilallere Giden Yol

1830 İhtilalleri

Belçika İhtilali

1848 İhtilalleri

Liberalizm

Kapitalizm 

Sosyalizm

Marksizm

Mutlak Monarşiden, Anayasal Monarşiye Geçiş

 

2. Konu:

Osmanlı Devleti’nde Modern Orduya Geçiş

Zorunlu Askerlik Sistemi 

23 Ağustos 1793 Tarihli Seferberlik Kararnamesi

Osmanlı Ordusunda Modernleşme

III. Selim

Nizam-ı Cedit Ordusu

Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması

Mahmud

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ordusu

Osmanlı Devleti’nde Zorunlu Askerlik Sistemine Geçiş

Von der Goltz

 

3. Konu:

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 

Nüfus ve Nüfuz

Osmanlı Nüfus Politikaları

Ulaşım ve Haberleşme

Hicaz Demiryolu

Osmanlı Devleti’nde Telgraf

Ulus Devlet ve Vatandaş

Zorunlu Eğitim ve Askerlik

Osmanlı Devleti’nde Modern Eğitim Kurumları

Hendesehane

Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun

Mühendishane-i Berr-i Hümâyun

Mekteb-i Harbiye

Mekteb-i Tıbbiye

Mekteb-i Mülkiye

Osmanlı Devleti’nde Yabancı Okullar

Fransız Okulları

Abdülhamit Dönemi’nde Devlet Tarafından Açılan Okullar

Sosyal Devlet ve II. Abdülhamid 

Dârülaceze

Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

 

4. Konu:

Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme Hareketleri

Alemdar Mustafa Paşa

Sened-i İttifak

Magna Carta ve Sened-i İttifak

Tanzimat Fermanı

Tanzimat’ın Dış Dünyada Yankıları

Islahat Fermanı (1856)

Islahat Fermanı’nın Hazırlanışı

Islahat Fermanı ve İlanı

Rum Patrikhanesi

Islahat Fermanı’nın Devlet Yönetimine Etkileri 

Kanun-i Esasi

Yeni (Genç) Osmanlılar

Meşrutiyet

Âyan Meclisi

Meclis-i Mebusan

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerindeki Hukuksal Gelişmeler

Mecelle

Osmanlı Devleti’nde Seçim

Meşrutiyet ve Siyasi Partiler

İttihat ve Terakki Cemiyeti

Üç Tarz-ı Siyaset

Yusuf Akçura

Türkçülük

Türkçülük Fikrinin Güçlenmesinin Nedenleri

 

5. Konu:

Osmanlı Devleti’nde Darbeler

1876 Darbesi

Abdülaziz

Ali Suavi

1909 Darbesi

Hareket Ordusu

1913 Darbesi

Bâbıâli

Balkanlardaki Toprak Kayıpları

Kiliseler Sorunu

 

11. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Sermaye ve Emek ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

El Emeğinden Makineleşmeye

Üretim Tarzları Arasındaki Farklar

 

2. Konu:

Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme Çabaları

Osmanlı Devleti’nde Tarımsal Faaliyetler

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması

Balta Limanı Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi (1838)

Kapitalist Avrupa’nın Sömürgeciliği

 

3. Konu:

Ekonomiyi Düzeltme Çabaları

Mustafa Reşid Paşa

Düyûn-ı Umûmiye İdaresi

Osmanlı Maliyesinin İflası

Muharrem Kararnamesi

Millî İktisat Politikası

 

11. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

11. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Ulus Devlete Giden Süreçte Nüfus 

Ulus Devlet Anlayışının Osmanlı Devleti’ne Etkisi 

Anadolu’ya Göçler ve Sonuçları

 

2. Konu:

Modern Hayattaki Sosyal Değişim

Avrupai Hayat Tarzı

Kamuoyu 

Popüler Kültür 

Metropollerin Oluşumu ve Osmanlı Şehirleri

Galata Köprüsü

Buharlı Vapurlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.