Tarih Dersi İçerikleri

2022-2023 MEB Tarih Ders Kitapları (Güncel 2022 Baskıları)

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2017 yılında tarih dersi öğretim programlarını yeniden hazırlamıştı. Yenilenen tarih dersi öğretim programları 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm sınıflar düzeyinde uygulanacak. Dolayısıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yeni müfredata göre hazırlanmış tarih ders kitapları liselerde okutulacaktır. Tarih dersi öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan ve 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında okutulacak yeni tarih ders kitapları güncellenmiş olarak EBA üzerinden yayınlanmıştır. Lise tarih kitaplarını pdf olarak aşağıda indirebilirsiniz.

2022-2023 Tarih Ders Kitapları

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayına açılan 2022-2023 MEB Ortaöğretim Tarih Ders Kitapları;

 • 9. Sınıf Tarih Dersi
 • 10. Sınıf Tarih Dersi
 • 11. Sınıf Tarih Dersi
 • 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi
 • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi (Seçmeli)
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi (Seçmeli)
 • İslam Bilim Tarihi (Seçmeli)
 • Demokrasi ve İnsan Hakları (Seçmeli)
 • Uluslararası İlişkiler (Seçmeli)
 • Yönetim Bilimi (Seçmeli)
 • Sanat Tarihi (Seçmeli)
 • Türk İslam Sanat Tarihi (Seçmeli)
 • Müze Eğitimi (Seçmeli)
 • 9. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
 • 10. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
 • 11. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
 • 12. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı

Yukarıdaki listede yer alan tarih ders kitapları pdf formatında indirilebilir durumdadır. Ders kitaplarını yazımızın sonunda inceleyebilirsiniz.

Tarih Ders Kitaplarının İçeriği (Tarih Dersi Üniteleri)

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı altı üniteden oluşmaktadır.

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı yedi üniteden oluşmaktadır.

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇
 • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı altı üniteden oluşmaktadır.

 • Değişen Dünya Dengelerı̇ Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇
 • Sermaye ve Emek
 • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sekiz üniteden oluşmaktadır.

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Millî Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı yedi üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim ve Bilim
 • Türklerde Sanat
 • Türklerde Spor

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı beş üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • İki Küresel Savaş Arasında Dünya
 • I. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemı̇
 • Yumuşama Dönemı̇ ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

İslam Bilim Tarihi

İslam Bilim Tarihi Ders Kitabı on bir üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • İslam Bilim Tarihine Giriş
 • İslam Biliminin Doğuşu (7. Yüzyıl)
 • Erken Abbasi Dönemi’nde Bilim ve Felsefe (8. – 9. Yüzyıl)
 • İslam Bilim Geleneğinin Oluşması (9. – 10. Yüzyıl)
 • 10. Yüzyılda Bilimde Gelişmeler
 • İslam’da Bilim ve Eğitimde Gelişmeler (11. – 12. Yüzyıl)
 • Endülüs’te İslam Biliminin Gelişmesi (12. – 13. Yüzyıl)
 • İslam Dünyasında Astronomi, Tıp ve Mühendislik Alanındaki Gelişmeler (13. Yüzyıl)

Demokrasi ve İnsan Hakları

Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı beş temadan oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi
 • İnsan Hak ve Özgürlükleri
 • Demokrasiyi Yaşamak: Aktif Vatandaşlık
 • Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış
 • Barış ve Uzlaşma

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Ders Kitabı yedi üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • Uluslararası İlişkilere Giriş
 • Uluslararası İlişkilerde Aktörler ve Aktörlerin İlişki Türleri
 • Uluslararası İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
 • Dış Politika
 • Uluslararası Örgütler
 • Uluslararası Sorunlar
 • Türkiye’nin Dış Politikası

Yönetim Bilimi

Yönetim Bilimi Ders Kitabı beş üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • Yönetim Bilimine Giriş
 • Yönetimin Temel Fonksiyonları-I
 • Yönetimin Temel Fonksiyonları-Il
 • Yönetim Biliminde Yeni Yaklaşımlar
 • Türkiye’nin İdari Örgütlenmesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Ders Kitabı sekiz üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • Sanat Tarihine Giriş
 • Tarih Öncesinde Anadolu’da Yaşam
 • İlk Çağ’da Doğu Akdeniz Havzası Uygarlıkları ve Bizans
 • Avrupa Sanatı
 • Orta Asya Türk Sanatı
 • İslam ve Türk Mimarisi
 • Geleneksel Sanatlarımız
 • 19. ve 20. Yüzyıl Türk Heykel ve Resim Sanatı

Türk İslam Sanatı Tarihi

Türk İslam Sanatı Tarihi Ders Kitabı yedi üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • İslam Sanatına Giriş
 • İslam Sanatının Başlangıç Evresi
 • İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Sanatı
 • Anadolu Öncesi Türk İslam Sanatı
 • Orta Çağ Anadolu Türk Sanatı
 • Osmanlı Dönemi Sanatı
 • Cumhuriyet Dönemi Sanatı

Müze Eğitimi

Müze Eğitimi Ders Kitabı altı üniteden oluşmaktadır. Bu ders, seçmeli derstir.

 • Müze ve Müzecilik
 • Müzeciliğin Tarihsel Gelişimi
 • Müze ve Eğitim
 • Görsel Sanatlar Eğitiminde Okul-Müze İş Birliği
 • Müzelerde Görsel Sanatlar Eğitimi
 • Verimli Müze Ziyaretleri

Tarih Ders Kitapları (PDF) İndirin!

Güncellenmiş baskıları ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı tarih ders kitapları pdf olarak indirilmeye hazırdır. Ders kitaplarını bilgisayarınıza indirmek için ders kitaplarının aşağıdaki görseline tıklamanız yeterlidir.

MEB Tarih Ders Kitapları

MEB Tarih Ders Kitapları pdf
2022-2023 MEB 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 MEB 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 MEB 11. Sınıf Tarih Ders Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 MEB 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı

MEB Tarih Ders Kitapları Seçmeli Dersler

MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 MEB Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 MEB Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 İslam Bilim Tarihi Ders Kitabı
2022-2023 Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 MEB Uluslararası İlişkiler Ders Kitabı
2022-2023 MEB Yönetim Bilimi Ders Kitabı
2022-2023 MEB Sanat Tarihi Ders Kitabı
2022-2023 MEB Türk İslam Sanatı Tarihi Ders Kitabı
2022-2023 MEB Müze Eğitimi Ders Kitabı

Tarih Ders Kitapları Özel Yayınlar

MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 9. Sınıf Tarih Dersi (Tuna Matbaacılık)
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı (İlke Yayınları)
2022-2023 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı (SEK Yayınları)

MEB Beceri Temelli Etkinlik Kitapları

MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 9. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 10. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 11. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
MEB Tarih Kitapları pdf
2022-2023 12. Sınıf Beceri Temelli Etkinlik Kitabı

Not: Bu konuyla ilgili olarak MEB Etkileşimli Tarih Ders Kitapları (2023 Güncel İçerik) başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

17 Yorum

 1. Tarih ders kitaplarına topluca ulaşma anlamında oldukça faydalı bir yazı olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim.

 2. Meb tarih kitapları dışında elinizde akademik tarih kitapları gibi kaynak var mı acaba?

  1. Akademik tarih kitapları üzerine hazırladığımız yazımız çok yakında web sitemizde yayınlanacaktır. Bizi takip edin!

 3. Çok güzel bir çalışma olmuş tüm kitapları bir arada bulmuş olmaktan çok memnunum.Emeği geçenlerin eline sağlık.

 4. Kitapları pdf formatı hariç basılı halini nereden temin edebiliriz acaba? Ben kitapları pdf den çok elimde açıp okumayı sevenlerdenim

  1. Tarih ders kitaplarının basılı halleri için bulunduğunuz yerdeki Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu Yazıya Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.