12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve AtatürkçülükTarih Dersi İçerikleriTarih Konu Anlatımları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2023-2024)

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 12. Sınıf İnkılap Tarih Dersi Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. sınıf inkılap tarihi dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımı

  • 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinde otuz sekiz,
  • 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Mücadele ünitesinde kırk altı, 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinde otuz yedi,
  • 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinde yirmi dokuz,
  • 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinde on üç,
  • 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinde yirmi dört,
  • 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye ünitesinde yirmi üç,
  • 12. sınıf inkılap tarihi dersinin 8. ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinde otuz

olmak üzere toplamda 240 konu başlığı bulunmaktadır 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 12. sınıf inkılap tarihi dersi konu anlatımı;

12. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Mustafa Kemal’in Hayatı
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
I. Dünya Savaşı (1914-1918)
Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

 

12. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele’ye Hazırlık
Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)
Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
Millî Mücadele’de Doğu ve Güney Cepheleri
Milli Mücadele’de Batı Cephesi
Mudanya’dan Lozan’a

 

12. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Türk İnkılabı
Atatürk İlkeleri
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
Hukuk Alanındaki Yenilikler
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemi

12. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

12. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

12. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
İki Kutuplu Dünya ve Türkiye
1950’li Yıllarda Türkiye

12. Sınıf 7. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler
1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler
1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

12. Sınıf 8. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 8. ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler
1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

 

12. Sınıf Tarih Dersi Alt Konu Anlatımları

12. Sınıf tarih dersi ana konularının yanı sıra alt konu başlıkları ile ilgili konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

12. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 1. ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Mustafa Kemal’in Hayatı

Mustafa Kemal’in Ailesi

Ali Rıza Efendi

Zübeyde Hanım

Makbule Atadan

Bir Önder Yetişiyor

Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu

Selanik Askeri Rüştiyesi

Manastır Askerî İdadisi

Harp Okulu ve Harp Akademisi

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Gelişmeler

İz Bırakan Şehirler

Fikir Hayatını Etkileyen Yazarlar ve Düşünürler

2. Konu: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Siyasi Durum

II. Meşrutiyet’in İlanı

Trablusgarp Savaşı

1. Balkan Savaşı

2. Balkan Savaşı

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

Sosyal Durum

Ekonomik Durum

3. Konu: I. Dünya Savaşı (1914-1918)

I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi

I. Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri

I. Dünya Savaşı’nın Özel Nedenleri

Savaşın Başlaması

İtilaf ve İttifak Devletleri

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti

Enver Paşa

Yavuz (Goben) Savaş Gemisi

Cephelerde Osmanlı Devleti

Kafkas Cephesi

Turancılık

1915 Olayları

Sevk ve İskân (Tehcir ya da Zorunlu Göç) Kanunu

Kafkas İslam Ordusu

Elviye-i Selâse

Kanal Cephesi

Çanakkale Cephesi

Anzak

Liman von Sanders

Nusret Mayın Gemisi

57. Alay

Hicaz-Yemen Cephesi

Irak Cephesi

Kut’ül Amâre

Suriye-Filistin Cephesi

Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri

Savaş Sona Ererken

Bolşevik İhtilali

Brest Litowsk Antlaşması

Monroe Doktrini

Cemiyet-i Akvam

I. Dünya Savaşı’nda Anadolu

Osmanlı İmparatorluğu’nun Paylaşılmasını Öngören Gizli Antlaşmalar

Sykes-Picot Antlaşması

4. Konu: Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması

Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler

Yeni Bir Dünya Hayali (Wilson İlkeleri)

Barışa Son Veren Barış

Megali İdea

Versailles Antlaşması

Saint Germain Antlaşması

Neuilly Antlaşması

Triannon Antlaşması

Paris Barış Konferansı

Paris Barış Konferansı ve Osmanlı

12. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 2. ünitesi olan Millî Mücadele ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele’ye Hazırlık

Ateşkes Dönemi

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

Amiral Bristol Raporu

Hasan Tahsin

Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu

Şerife Bacı

Kara Fatma

Gördesli Makbule

Tayyar Rahmiye

Kılavuz Hatice

Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

Kürt Teali Cemiyeti

İslam Teali Cemiyeti

Wilson Prensipleri Cemiyeti

İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

Mavri Mira

Etniki Eterya

Pontus Rum Cemiyeti

Taşnak Sütyun ve Hınçak Cemiyetleri

Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri

Milli Cemiyetler

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti

Kilikyalılar Cemiyeti

Milli Kongre Cemiyeti

Kars İslam Şurası

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)

Ali Fuat Cebesoy

Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)

Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

Sine-i Millet

Kazım Karabekir

Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)

Son Osmanlı Mebusan Meclisi (12–28 Ocak 1920)

Felah-ı Vatan Grubu

Misak-ı Milli

İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)

2. Konu: Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)

Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar

BMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler

Rıfat Börekçi

İstiklal Mahkemeleri

3. Konu: Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

4. Konu:  Millî Mücadele’de Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu Cephesi

Harbord Raporu

Gümrü Barış Antlaşması

Güney Cephesi

Sütçü İmam

Şahin Bey

5. Konu:  Milli Mücadele’de Batı Cephesi

Düzenli Ordunun Kurulması

Yeşil Ordu ve Yeni Dünya Gazetesi

I. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)

Demirci Mehmet Efe

Çerkes Ethem

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)]

İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)

Mehmet Akif Ersoy

Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)

Maarif (Eğitim) Kongresi (16-21 Temmuz 1921)

Tekâlif-i Millîye (Millî Yükümlülükler) Emirleri

Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos–13 Eylül 1921)

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)

Fevzi Çakmak

İtilaf Devletleri’nin Ateşkes Önerileri ve İç Politika Gelişmeleri

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)

6. Konu: Mudanya’dan Lozan’a

Mudanya Ateşkes Anlaşması

Barış Konferansı İçin Yapılan Hazırlıklar

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

12. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 3. ünitesi olan Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Türk İnkılabı

Islahat

2. Konu: Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

Laiklik

İnkılapçılık

3. Konu: Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

Saltanatın Kaldırılması

Ankara’nın Başkent Oluşu

Cumhuriyetin İlanı

Kabine Sistemi

Halifeliğin Kaldırılması

Erkan-ı Harbiye Vekâleti

Şer’iye ve Evkaf Vekâleti

Son Halife Abdülmecid Efendi

Anayasa Hareketleri

1924 Anayasası

1921 ve 1924 Anayasaları Arasındaki Farklılıklar

4. Konu: Hukuk Alanındaki Yenilikler

Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi

Üniter Devlet

Türk Ceza Kanunu

Ticaret Kanunu

İcra ve İflas Kanunu

Türk Medeni Kanunu

Mecelle

5. Konu: Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Harf İnkılabı

Millet Mektepleri

Tarih Alanındaki Çalışmalar

Türk Tarih Tezi

Türk Tarihinin Ana Hatları

Dil Alanındaki Çalışmalar

Genç Kalemler

Türk Dili Kurultayı

Türk Dil Kurumu

Güneş Dil Teorisi

Latin Alfabesi

Üniversite Reformu

Darülfünûn

Güzel Sanatlar ve Spor

Sanayi-i Nefise Mektebi

Darülbedayi

Taksim Cumhuriyet Anıtı

6. Konu: Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler

Ezani Saat ve Alafranga Saat

Hafta Tatilinin Değişmesi

Soyadı Kanununun Kabulü

Türk Kadınına Verilen Haklar

7. Konu: Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi

Misak-ı İktisadi

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler

Teşvik-i Sanayi Kanunu

Sümerbank

Türkiye İş Bankası

Etibank

Maden Tetkik Arama Enstitüsü

Kamu İktisadi Teşekkülleri

Nazilli Dokuma Fabrikası

Tarım Alanındaki Gelişmeler

Aşar Vergisi

Gazi Orman Çiftliği

Denizcilik Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu

Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay)

8. Konu: Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemi

Atatürk’ün İmzaları

12. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 4. ünitesi olan İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler

I. Meclis

I. TBMM’de Ortaya Çıkan Gruplar

II. Meclis

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Karşılaşılan Tepkiler

Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi)

Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (Partisi)

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Ali Fethi Okyar

2. Konu: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)

Türkiye-Yunanistan İlişkileri

Mübadele

Yunan Başbakanı Venizelos’un Türkiye Ziyareti

Türkiye-İngiltere İlişkileri

Musul Sorunu

5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması

Türkiye-Fransa İlişkileri

Türkiye-Sovyetler Birliği (SSCB) İlişkileri

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (1932)

Revizyonist Politika

Balkan Antantı (1934)

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936)

Sadabat Paktı (1937)

İran Şahı Rıza Pehlevi

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Ana Vatana Katılması (1939)

Hatay Cumhuriyeti

Atatürk’ün Ölümü

İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

İsmet İnönü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cenaze Töreni

Atatürk’ün Ardından Ne Dediler, Ne Yazdılar?

Amanullah Han

3. Konu: İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barışı Sağlama Çabaları

Milletler Cemiyetinin Kurulması (10 Ocak 1920)

Locarno Antlaşması (1 Aralık 1925)

Briand-Kellog Paktı (27 Ağustos 1928)

I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe)

İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hâkim Siyasi Düşünceler ve Rejimler

Liberalizm

Kapitalizm

Nazizm

Faşizm

Sosyalizm

Komünizm

Almanya’da Nazizm

İtalya’da Faşizm

Rusya’da Bolşevik İhtilali

Bolşevikler

Vladimir Lenin

Kızıl Ordu

12. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 5. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: II. Dünya Savaşı

Müttefik Devletler

Mihver Devletler

Adolf Hitler

Benito Mussolini

Hirohito

Anti-Komintern Paktı

II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Seyrini Değiştiren Olaylar

Yıldırım Harbi

Pearl Harbor

Stalingrad Kuşatması

Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu

Atlantik Bildirisi

San Francisco Konferansı

2. Konu: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye

Savaş Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası

1939 Ankara Antlaşması

II. Dünya Savaşı’nda Türkiye-Almanya İlişkileri

Adana Görüşmeleri

Kahire Görüşmeleri

Polonya Sendromu

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’deki Ekonomik, Toplumsal ve Politik Gelişmeler

Millî Korunma Kanunu (18 Ocak 1940)

Karne Uygulaması

Varlık Vergisi (11 Kasım 1942)

Toprak Mahsulleri Vergisi (26 Nisan 1944)

İç Politika Gelişmeleri

3. Konu: II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Yalta Konferansı

Demir Perde

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Orta Doğu

İsrail Devleti

12. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 6. ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye

Siyasi Hayat

Adnan Menderes

Dörtlü Takrir

1946 ve 1950 Yılları Arasında Kurulan Partiler

Millî Kalkınma Partisi

Demokrat Parti

Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş

14 Mayıs 1950 Seçimlerinin Sonuçları

Celal Bayar

Çoğunluk Sistemi

Nisbi Temsil Sistem

Ekonomik Hayat

1945-1950 Yılları Arasında Türkiye’de Çalışma Hayatının Düzenlenmesi

Devalüasyon

Sosyal ve Kültürel Hayat

Büyük Doğu Dergisi

Garip Akımı

Muhsin Ertuğrul

2. Konu: İki Kutuplu Dünya ve Türkiye

Soğuk Savaş

Harry S. Truman

Josef Stalin

Winston Churchill

Doğu Bloku

Molotof Planı

Doğu Bloku Teşkilatları

Cominform

Comecon

Varşova Paktı

Batı Bloku

Batı Blokunun Teşkilatları

Truman Doktrini

Marshall Planı

NATO’nun Kuruluşu

Türkiye ve Yunanistan’ın Dünya Siyasetindeki Yeri

Avrupa Konseyi

Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye

Türkiye-SSCB İlişkileri

Türkiye ve Truman Doktrini

Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması

Türkiye’nin NATO’ya Katılması

Kore Savaşı

Türk Askeri Kore’de

3. Konu: 1950’li Yıllarda Türkiye

Siyasi Hayat

2 Mayıs 1954 Genel Seçimleri Sonuçları

27 Ekim 1957 Genel Seçimleri Sonuçları

Millî Birlik Komitesi

Cunta

Ekonomik Hayat

Sosyal ve Kültürel Hayat

İkinci Yeni

Rock’n Roll

Yeşilçam Sineması

Aşık Veysel

Koreli Küçük Kız Ayla

12. Sınıf 7. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 7. ünitesi olan Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

Yumuşama Dönemi

Bloklar Arası Rekabet

Bağlantısızlar Bloku

Üçüncü Dünya Devletleri

SALT I ve SALT II Antlaşmaları

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı

Arap-İsrail Savaşları

Süveyş Bunalımı

Altı Gün Savaşı

Yom Kippur Savaşı

Camp David Antlaşmaları

Red Cephesi

İran-Irak Savaşı

Ayetullah Humeynî

Saddam Hüseyin

2. Konu: 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler

Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı

Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması

Enosis

EOKA

Cengiz Topel

Mac Millan Planı

Zürih ve Londra Antlaşmaları

ABD Başkanı Johnson’ın Mektubu

Kanlı Noel

Akritas Planı

Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı”

Rauf Denktaş

Türk-Yunan İlişkileri

Ege Adaları Sorunu

Kıta Sahanlığı Sorunu

Batı Trakya Türk Azınlık Sorunu

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti

Ermenilerin Faaliyetleri

ASALA Terör Örgütü

3. Konu: 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

Askerî Darbeler

1961 ve 1982 Anayasaları

Göçler ve Sosyal Hayat

Gecekondulaşma

68 Kuşağı

Almanya’ya Giden Türk İşçiler

Ekonomide Yaşanan Gelişmeler

Dünya Bankası

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Katma Değer Vergisi (KDV)

24 Ocak 1980 Kararları

1960’lardan İtibaren Türkiye’de Meydana Gelen Sosyo-Kültürel Gelişmeler

İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD)

Devrim Arabası

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

12. Sınıf 8. Ünite Konu Başlıkları

12. sınıf inkılap tarihi dersinin 8. ünitesi olan 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

Ekonomik Krizler

5 Nisan Kararları

Moody’s

2001 Ekonomik Krizi

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıl

Millî Güvenlik Kurulu

Millî İradeye Darbeler

28 Şubat Darbesi

Refah Partisi

28 Şubat Kararları

Tansu Çiller

27 Nisan E-Muhtırası

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

Milli İstihbarat Teşkilatı

Olağanüstü Hâl (OHAL)

Terörle Mücadele

Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler

Naim Süleymanoğlu

Prof. Dr. Aziz Sancar

2. Konu: 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması

SSCB’nin Dağılması

Mihail Gorbaçov

Perestroika

Glastnost

Orta Asya Cumhuriyetleri ve Türkiye

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

Yunus Emre Enstitüsü

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye

Maastricht Antlaşması

Yugoslavya’nın Parçalanması

Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler

Mostar Köprüsü

Aliya İzzetbegoviç

21 Kasım 1995 Dayton Barış Antlaşması

Orta Doğu’da Meydana Gelen Başlıca Gelişmeler

Siyonizm Sorunu ve Filistin

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)

Yaser Arafat

Davos Dünya Ekonomik Forumu

Körfez Savaşları

I. Körfez Savaşı

II. Körfez Savaşı

ABD’nin Irak’ı İşgali

George W. Bush

Arap Baharı

Muammer Kaddafi

Muhammed Mursi

11 Eylül Saldırıları ve Küresel Terör

Irak ve Suriye’de Yaşananlar

Irak’taki Gelişmeler

Suriye’deki Gelişmeler

Fırat Kalkanı Operasyonu

Suriyeli Mülteciler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.