12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve AtatürkçülükTarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

12. Sınıf İnkılap Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında tarih dersi kazanımları açıklanmıştır. Tarih müfredatında yalnızca tarih dersi kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımları ile ünite başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları da bu yazımızın en altında yer almaktadır.

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üniteleri

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi sekiz üniteden oluşmaktadır.

  • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
  • Millî Mücadele
  • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
  • İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
  • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
  • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
  • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
  • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kazanımları

1. Ünite: 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

1.1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.

1.2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder.

1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder.

1.4. I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir.

2. Ünite: Millî Mücadele

2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.

2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder.

2.4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar.

2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.

2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.

2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir.

3. Ünite: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.

3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.

3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.

3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.

3.8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.

4. Ünite: İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

4.1. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar.

4.2. Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar.

4.3. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar.

5. Ünite: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

5.1. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili başlıca gelişmeleri kavrar.

5.2. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.

5.3. II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir.

6. Ünite: II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

6.1. 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar.

6.2. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

6.3. 1950’ler Türkiye’sinde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri analiz eder.

7. Ünite: Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

7.1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri açıklar.

7.2. 1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli gelişmeleri kavrar.

7.3. 1960’lardan itibaren Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder.

8. Ünite: 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

8.1. 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar.

8.1. 1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder.


Tüm Kazanımlar: Diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları aşağıda yer almaktadır. Tarih dersi ünitelerini ve kazanımlarını incelemek için ilgili başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.