Tarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

2023-2024 Tarih Zümre Toplantı Tutanakları (Yeni Müfredata Göre)

25 Ağustos 2017’de yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi’ne göre tarih zümre toplantıları ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere yılda üç kez yapılır. Tarih zümre toplantıları nasıl yapılır? Tarih zümre toplantı gündem maddeleri nelerdir? Tarih zümre toplantı tutanakları örnekleri nasıldır? sorularına bu yazımızda yanıt bulabilirsiniz.

Zümre Nedir?

Eğitimi planlamak ve koordine etmek, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek, eğitimle ilgili görüş ve öneriler geliştirmek, aynı alanlar arasında iletişim, uyum ve işbirliği sağlamak amacıyla zümreler oluşturulur.

Zümre Toplantıları Neden Yapılır?

Bakanlık, il, ilçe ve eğitim kurumu düzeyinde oluşturulacak kurullar; eğitim ve öğretimin bir plan çerçevesinde yürütülmesini, öğretim programının uygulanması aşamasında birliktelik sağlanmasını, alınan kararların izlenmesini, değerlendirilmesini, sonuçlandırılmasını. Bina ve tesisler ile araç ve gereçlerinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.

Zümrelerde; öğretim programı, öğrenme alanları ve bunlara bağlı kazanımlara ulaşılmasında eğitim kurumu, eğitim bölgesi, ilçe, il ve ülke genelinde birliktelik sağlanmasına çalışılır.

Öğrencilerin öğrenmeye teşvik edilmesine, öğretmenlerin mesleki motivasyonlarının arttırılmasına, eğitim kurumu ve çevre birlikteliğinin gerçekleştirilmesine çalışılır.

Taraflarca belirlenecek kurallar çerçevesinde, eğitim kurumlarının üniversitelerin yapacakları araştırma ve geliştirme faaliyetlerine açılmaları, araştırma bulgularından azami ölçüde faydalanmaları, öğrencilerin üniversitenin imkanlarından yararlanmaları, öğretmenlerin mesleki kariyerlerini geliştirmeleri, hizmet içi eğitim almaları, lisansüstü eğitim yapmaları konusunda üniversiteyle işbirliği içerisinde olması sağlanır.

Eğitim uygulamalarında; ulusal ve uluslararası en üst düzeyde kabul gören eğitim standartlarına ulaşılmasına, eğitimde kalitenin yükseltilmesine ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına özen gösterilir.

Öğrencilerin, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda paydaşlarla işbirliği içinde eğitim kurumlarıyla ilgili tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin yapılması sağlanır.

Tarih Zümresi

Eğitim kurumundaki tarih öğretmenlerinden oluşur. Tarih alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır.

Tarih Zümre Başkanı

Tarih zümresi, haziran ayında yapılacak toplantıda, eylül ayından itibaren geçeri olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Aynı şekilde yedek başkan belirlenir. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içerisinde zümre başkanı değiştirilemez. Eğitim kurumunda tarih alanında bir öğretmen varsa, bu öğretmen alanıyla ile ilgili bir üst zümre toplantısına katılır.

Tarih Zümre Toplantıları Ne zaman Yapılır?

Tarih zümresi toplantıları ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alman kararların sonuçları değerlendirilir. Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar Ekim, Kasım, Aralık, Mart ve Nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır.

Tarih Zümre Gündem Maddeleri Nasıl Oluşturulur?

Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Zümre Toplantı Takvimi’nde belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.

Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan tarih zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

Tarih Zümre Gündem Maddeleri

Tarih zümre toplantılarında aşağıdaki ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

 • Bir önceki toplantıda alınan kararlar.
 • Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 • Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 • Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
 • Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 • Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 • Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 • Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 • Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 • Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 • Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması.
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 • Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerin belirlenmesi,
 • Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konulan ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

2023-2024 Tarih Zümre Toplantı Tutanakları

Tarih zümre toplantı tutanakları örneklerini doc formatında yani word olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tarih zümre tutanaklarını indirebilmek için ilgili tutanağın yanındaki indirin butonuna tıklamanız yeterlidir.

2023-2024 Sene Başı Tarih Zümre Toplantı Tutanağı Örneği (İndirin)

2023-2024 İkinci Dönem Başı Tarih Zümre Toplantı Tutanağı Örneği (Hazırlanmaktadır…)

2023-2024 Sene Sonu Tarih Zümre Toplantı Tutanağı Örneği (Hazırlanmaktadır…)

13 Yorum

  1. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Senebaşı Tarih Zümresi Toplantı Tutanağı yukarıdaki yazımız içinde bulunmaktadır. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

 1. dede torununa hanlar hamamlar bırakmış torun,dağ gibi miras bırakmış,torun şunun yanında bir de tepesi! olsaydı demiş! sıfırdan ! pardon sıfırın altından yepyeni bir devlet kurulmuş zümrütü ankakuşu gibi küllerimizden doğmuşuz ,bulmuşuz ama kırıklanıyoruz! neymiş Lozana giderken devlet yokmuş! sanki sevr imzalarken bir devletten söz edebiliriz! ayrıca lozana giderken yeni TBMM Devletini bi İtilaf devletleri bi DE Osmanlı devleti !

 2. 2019-2020 Sene Sonu Tarih Zümre Toplantı Tutanağı örneği bir kaç gün içinde bu yazımızda yayınlanacaktır.

 3. Merhalar , aylık olarak düzenlenen zümre toplantı örneği var mı ? Bu seneki Ekim, Kasım, Aralık aylarını içeren ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.