Tarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

TÜBİTAK Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

TÜBİTAK tarafından 2002’den beri düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hakkında genel bilgilere yer verdiğimiz bu yazımızda ayrıca bu yarışmada kaç tarih projesi yarıştı? TÜBİTAK’ta ödül kazanan tarih projeleri hangileridir? sorularına da yanıt vermeye çalıştık.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

TÜBİTAK Proje Yarışması Nedir?

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK tarafından 2002 yılından beri düzenlenen bir proje yarışmasıdır. Bu proje yarışması, Türkiye’de öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına açıktır.

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması 2021 yılı itibariyle Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Teknolojik Tasarım ve Yazılım olmak üzere toplam 12 alanda yapılmaktadır. Ancak son iki yıldır bu ana alanların yanında 64 tane de tematik alanlar belirlenmiştir. Bu tematik alanlar şunlardır;

 • Aile İçi İletişim
 • Genetik ve Biyoteknoloji
 • Oyun ve Oyunlaştırma
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
 • Özgün Algoritma Tasarımı
 • Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Robotik ve Kodlama
 • Astronomi ve Astrofizik
 • Göç ve Uyum
 • Sağlıklı Beslenme
 • Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
 • Görsel ve İşitsel Sanatlar
 • Sağlıklı Yaşam ve Spor
 • Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
 • Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri
 • Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele
 • Bilgisayarsız Kodlama
 • Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
 • Siber Güvenlik
 • Bilim İletişimi
 • Havacılık ve Uzay Bilimleri
 • Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Hazır Algoritma Uygulamaları
 • STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)
 • Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci
 • Hidrojen Enerjisi
 • Su Okuryazarlığı
 • Biyoçeşitlilik
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar
 • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
 • Jeotermal Enerji
 • Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
 • Biyotaklit
 • Kültürel Miras
 • Trafik ve Trafikte Saygı
 • Çevre ve Çevreyi Koruma
 • Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
 • Türk Dili ve Lehçeleri
 • Değerler Eğitimi
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
 • Uzaktan Eğitim
 • Dijital Dönüşüm
 • Medya Okuryazarlığı
 • Veri Madenciliği
 • Dijital Oyun Tasarımı
 • Metaverse
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Dil ve Edebiyat
 • Milli Teknoloji Hamlesi
 • Yapay Zekâ
 • Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış
 • Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
 • Nükleer Enerji
 • Yenilenebilir Enerji
 • Ekolojik Denge
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Yer ve Deniz Bilimleri
 • Finansal Okuryazarlık
 • Orman ve Ormanları Koruma
 • Yoksullukla Mücadele

Ancak TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ilk düzenlendiği yıl yani 2002 yılında Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Mühendislik ve Yer Bilimleri olmak üzere yalnızca 7 alanda başvuru kabul etmiştir. Daha sonraki yıllarda başka alanlardan özellikle sosyal bilimlerden projeler de yarışmaya başvurabilmiştir. Örneğin, TÜBİTAK Proje Yarışması, Tarih alanından proje başvurularını 2009 yılından beri kabul etmektedir.

TÜBİTAK Proje Yarışması’na başvuran tüm projelerin ön değerlendirmeleri, Türkiye’nin değişik üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ön değerlendirme sonucunda, 12 bölge merkezinin her birinden en yüksek puan alan 100 proje bölge sergilerine katılabilmektedir.

Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde toplamda 1.200 proje sergilenir. Bu sergilerde finalist olarak belirlenen 220 proje, Ankara’daki Final Yarışması’na seçilir. Final Yarışması’nda ise ilgili jüriler tarafından değerlendirmeler sonucunda her alanda Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bağlantıda yer alan Proje Rehberi‘ni inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK’a Katılan Tarih Projeleri

TÜBİTAK Proje Yarışması, 2002’den beri düzenlenmektedir. Ancak bu proje yarışmasına Tarih alanından proje başvuruları 2009 yılından beri olmaktadır. 2009 yılından 2023 yılı sonuna kadar TÜBİTAK Proje Yarışması’na 15747 tarih projesi katılmıştır. Yıllara göre TÜBİTAK’a başvuran tarih projesi sayısı;

 • 2009: 240 Tarih Projesi
 • 2010: 338 Tarih Projesi
 • 2011: 588 Tarih Projesi
 • 2012: 642 Tarih Projesi
 • 2013: 859 Tarih Projesi
 • 2014: 1127 Tarih Projesi
 • 2015: 1412 Tarih Projesi
 • 2016: 1229 Tarih Projesi
 • 2017: 1173 Tarih Projesi
 • 2018: 1260 Tarih Projesi
 • 2019: 1337 Tarih Projesi
 • 2020: 1236 Tarih Projesi
 • 2021: 1078 Tarih Projesi
 • 2022: 1078 Tarih Projesi
 • 2023: 2150 Tarih Projesi

TÜBİTAK Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

TÜBİTAK Proje Yarışmasında birincilik ödülünün yanısıra ikincilik ve üçüncülük ödülü de bulunmaktadır. Bunların dışında Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü, Çevre Bilinci Tematik Ödülü ve Teşvik Ödülleri de verilmektedir.

Bu bölümde Birincilik Ödülü Kazanan Tarih Projeleri ile Bölge Sergisine Seçilen Tarih Projeleri hakkında bilgilere yer verdik. Tübitak ödülü kazanan tarih projeleri listesi, bu yarışmaya katılamayı planlayan tarih öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için fikirler verebilir.

TÜBİTAK Birincilik Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

Yıllara göre TÜBİTAK Proje Yarışmasında birincilik ödülü kazanan projeler aşağıda yer almaktadır. Bazı yıllar iki tane birincilik ödülü alan proje olmuştur.

2009 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • 93 Harbinin Anadolu’da Oluşturduğu Göç Dalgası ve Bu Göç Dalgasında Tomarza İlçesine  Muhacir Göçleri

2010 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Bir Tescil Çalışması Örneği: Malatya Battalgazi’de Bulunan Tescilsiz Tarihi Eserlerin Belirlenmesi ve Tescili
 • Bir Sözlü Tarih Çalışması: Amasya Karapapakları Göç ve İskan / Karabağdan Gelirem… Rivayet Odur Ki…

2011 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Bir Varoluş Mücadelesi: Tanzimat Döneminde Osmanlı Devletinin Uluslar Arası Sergilere Katılımı ve Sonuçları
 • Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler ve Biga Yöresine Yerleşimler

2012 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Tarihi Mirasımız Geçmişten Bugüne Odunpazarı Bölgesi: Odunpazarı Bölgesindeki Tarihi Mekanların ve Kişilerin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme

2013 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Türkiye’nin Zor Yılları: II. Dünya Savaşı Yıllarında Kırsal Kesime Yönelik Vergilendirme Politikalarının Uşak ve Köylerindeki Etkileri

2014 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Ama Hangi Osmanlı? Türk ve Fars Lise Öğrencilerinin Osmanlı Algılarının Metaforlar Üzerinden İncelenmesi
 • Anadolu’da Ekmeğin Tarihi ve Ekmek İsrafının Önlenmesinin Toplumsal Önemi

2015 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Sadaka Taşları ve Günümüze Yansımaları

2016 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • İpeğin İğneyle Sanata Dönüştüğü Yer Nallıhan: Türk Kadınının Sessiz Dili Oyalar

2017 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • İstanbul’un Unutulan ve Kaderine Terk Edilen Tarihi Çeşmeleri

2018 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Myanmar’da Unutulmuş Türkler

2019 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Anne Sütü ve İsin İğneyle Yarattığı Kültür Mirası: Anadolu Kadınının Bedenine Nakşettiği Sessiz Dili Geleneksel Dövme

2020 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Klazomen Tahaffuzhanesi

2021 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Osmanlı Sinemacılarının Gözüyle Çanakkale Muharebeleri

2022 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Gez-Göz-Sultan: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi Nişan Taşlarının Modern Matematik Yöntemleri ile Yorumlanması

2023 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • 19. Yüzyıla Kadar Osmanlı Şenliklerinde Tasarım: 3 Boyutlu ve Mekanik Gösteriler

2024 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Hazırlanmaktadır…

TÜBİTAK Bölge Sergisine Seçilen Tarih Projeleri

Bu bölümde ise yıllara göre TÜBİTAK Proje Yarışmasında Bölge Sergisine Seçilen Tarih Projeleri yer almaktadır. Toplam 12 bölgeden sergilenmeye değer görülen tarih projeleri aşağıdadır.

2009 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Teyyare Müzesi
 • Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının Nazilli’nin Gelişmesindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri
 • Tarihi İpek Yolu Üzerindeki Menzil Kervansaraylarının Gölpazarı-Karacabey Ticaret Hattı Üzerindeki Örneklerinin İncelenmesi
 • Toprağın Altındaki Tarih (Erzurum Tabyaları)
 • Hayat (lı) Evler
 • Yarımburgaz Mağarasının Kültür ve Tarih Turizmine Kazandırılmasını Sağlamak
 • Ben Kadıköylüyüm
 • Rumi 1320 (Miladi 1904) Yılında Bayındır İlçesinin Köylerinde İlk Nüfus Yazımı ve Fırınlı Köyü Örneği
 • 93 Harbinin Anadolu’da Oluşturduğu Göç Dalgası ve Bu Göç Dalgasında Tomarza İlçesine Muhacir Göçleri
 • Kurtuluş Savaşında Çocuk Olmak
 • Farklı Ülkelerin Lise Kitaplarındaki I. Dünya Savaşı Anlatımlarının Karşılaştırılması
 • 1908 (Hicri 1326) Yılında Canik Mutasarrıflığında Memalik-i Osmaniye Duhanları
 • Müşterekü’l Menfaa Reji Şirketi Uygulamalarına Karşı Oluşan Tütün Amelelerinin Tepkileri
 • Osmanlı ve Avrupa Karikatürlerinde 19. Yüzyıl Osmanlı ve Rus Savaşları
 • Urfa’da Kelebeğin Ömrü: Bilim Tarihi
 • Tuşba’nın Gök Mezarı: Üç Pınar Kaya Odası Mezarı

2010 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Hamidiye Alayları ve Günümüz Koruculuk Sistemi
 • Osmanlı’da Ahkam-ı Şikayet Defterleri
 • Savaşın Sıcak Nefesi: Hıdırlık Tabyası
 • Tarihin Estetik Bir Resmi Olan Lale
 • Tarsus Perseus Mithras (Tarsus’da Perseus ve Mithras İnanç Kültü)
 • Türk Kültür Tarihinin Mizahi Unsuru Olan Nasreddin Hoca’nın Hayatı, Düşünceleri ve Uzakdoğu Ülkelerinde Algılanışı
 • İzmir’in Tarihi Mirası Kemeraltı’nda Geçmişten Günümüze Değişenler ve Kaybolanlar
 • Bir Tescil Çalışması Örneği: Malatya Battalgazi’de Bulunan Tescilsiz Tarihi Eserlerin Belirlenmesi ve Tescili
 • Değişen Yolların Değiştirdiği Talihe Bir Yer İncelemesi: Taraklı
 • Bir Sözlü Tarih Çalışması: Amasya Karapapakları Göç ve İskan / Karabağdan Gelirem… Rivayet Odur ki…
 • Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı Sonrasındaki Şehit Ailelerinin ve Gazilerin Savaş Öncesi ve Sonrası Sosyo-Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılmasının Sivas Örneği Üzerinde İncelenmesi
 • Kayıp Şehir Pepouza

2011 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Bir Varoluş Mücadelesi: Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti’nin Uluslar Arası Sergilere Katılımı ve Sonuçları
 • Bir Adam Bir Fikir Bir Eser
 • Yaşayanların Dilinden Bitlis Evlerinin Dünü ve Bugünü
 • Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler ve Biga Yöresine Yerleşimler
 • Kimsesiz Çocukların ve Sokak Çocuklarının Topluma Kazandırılmasında Kazım
  Karabekir Paşa Modeli: Darül Eytam
 • Müzelerde Hayat Var
 • Türk İslam Eserleri Müzesinin Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri
 • Siyavuşpaşa Sakinlerinin Tarih Bilinçlerinin Yaşadıkları Semt Bağlamında İncelenmesi
 • Unutulmaya Yüz Tutmuş Bir Savaş: Plevne Savunması
 • Mübadelenin Kahramanmaraş’a Emanetleri Selanik Göçmenleri
 • Kervansaray Tarih Bahçesi: Malatya – Battalgazi’deki (Eski Malatya) Kayıt Dışı Durumdaki Yer Değiştirmiş Taşınabilir Kültür Varlıklarının Belirlenmesi ve Bir Araya Getirilmesi
 • Bir Girit Mübadili: Yögen Ailesi
 • Tekeli Yörükleri Tarihinde Oyun Oyuncak İlişkisi
 • Osmanlı Konuşuyor
 • Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Hükümet ve Muhalefet İlişkileri: Samsun Örneği (1924-1950)
 • Amerikan General Haan Gemisi ile İskenderun Limanından Pusan Kıyılarına Giden Samsunlular: Son Samsunlu Gazilerin Gözünden Kore Savaşı
 • O Yıllarda Çocuktular, Bugün Bize Yaşayan Kaynak Oldular (Bir Sözlü Tarih Çalışması: Uşak’ta Yunan Mezalimi)
 • Evlerimizde Yaşayan Tarih; Ata Yadigarları

2012 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Yakın Tarihimizi Okul Müzemizde Öğreniyoruz
 • Fillerin İzinde Ankara Savaşı
 • Zorlu Bir Fetihle Başlayan ve Hazin Göçlerle Sona Eren Bir Topluluğun Hikayesi: Girit Mübadilleri
 • Yap-Çöz Eğlenceli Tarih Oyunu
 • Aşkale’de Rahat Ettiler…
 • Tarihi Mirasımız Geçmişten Bugüne Odunpazarı Bölgesi: Odunpazarı Bölgesindeki Tarihi Mekanların ve Kişilerin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme
 • Milli Mücadele Dönemi (1920-1923) Osmanlı Posta Teşkilatı ve Anadolu (Ankara) Hükümeti Posta Pulları
 • Tarih Öğretiminde Bilgisayar Oyunlarının Önemi: Rüyadan Gerçeğe
 • Talan Edilmiş Bir Tarih: Okmeydanı ve Menzil Taşları
 • Sultanın İptidai Mekteplerinden XXI. Yüzyıla Torbalı’da Eğitim
 • Bir Gazinin Dilinden II. Balkan Savaşı ve Kafkas Cephesi
 • İlk Osmanlı Derbisi “Bamyacılar ve Lahanacılar”
 • Toros Tünelleri, Belemedik Mevkii ve Hacıkırı (Vardaha-Alman) Köprüsü
 • Yaşayan Bellek
 • Tarihin İzdüşümleri ve Tarih Bilinci Üzerine Bir Okul Çalışması (Okulumdaki Tarih)
  Sivas Kent Meydanında Yapılan Düzenlemelerin Tarihsel Dokuya ve Sosyo-Kültürel Hayata Etkileri
 • Şanlıurfa’da Bir Sözlü Tarih Araştırması “Geçmişin Sesi”
 • Hz. Nuh’un Gemisi Cudi Dağı’nda Karaya Oturdu
 • Adımı Annem Verdi Türkoğlu Türk Mehmet, Mihael Değil! (Bir Sözlü Tarih Çalışması: Bulgaristan’ın Asimilasyon Yanılgısı ve Çorlu’da 89 Göçmenliği)
 • Yemen İllerinde Zile Redif Taburu
 • Tarihte Berlin Türk Mezarlığı
 • Türk ve Yunan Tarih Ders Kitaplarının Karşılaştırılması: Balkan Savaşı Örneği

2013 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Bir Sözlü Tarih Çalışması: Türkistan’dan Anadolu’ya Uzanan Bir Göç ve İskan Hikayesi (Pamir’den Ulu Pamir’e Van’ın Kırgızları)
 • Devenin Adımlarındaki Eski Dünya ve Osmanlı
 • Geleneksel Türk Okçuluğu ve Menzil Şampiyonu Biga Sancak Beyi Osman Bey
 • Geçmişten Geleceğe Kültürel Bir Rota: Via Egnatia ve Keşan
 • Seko’dan Mustafa Paşa Mahallesine
 • Geleneksel Ulusal Mücadele Sporlarımızdan Olan Unutulmuş, “Tomak” ve “Matrak” Sporlarımızın Kültürel Hayatımıza Tekrar Kazandırılması
 • Yerel Tarihimizi Tarihi Eserlerimiz Üzerinden Kendi Çektiğimiz Belgesellerle Öğreniyoruz (Erzurum Tarihi Taşhan ve Oltu Taşı Örneği)
 • Aynı Noktadan Zamanda Yolculuk: Isparta, Bir Tarihsel Çalışma
 • Zamanı Bildirip Zamana Yenilen Muvakkithaneler
 • Temizliğin Kaynağı Su İçin Su Terazileri (İstanbul Örneği)
 • Kıtlık Yıllarında (Dr. Refik Saydam Hükümeti Döneminde) İzmir Basınında Karaborsa ve Ekmek Sorunu
 • Kayseri-Yeşilhisar-Himmetdede Olaylarının 27 Mayıs 1960 Darbesi Etkisi
 • Bozkırda Bir Gülistan: Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi
 • Tekno Tarih
 • Tarihi Konulu Filmlerde Canlandırılan Kahramanların Lise Öğrencileri Üzerinde Tarihsel Bilinç ve Farkındalık Yaratma Düzeyi: Cüneyt Arkın Örneği
 • Bir Osmanlı Şehir Tesisi: Muşkara’dan Nevşehir’e
 • Samsun Mater Dolorosa Katolik Kilisesi Davası ve İtalyan Notası
 • Türkiye’nin Zor Yılları: II. Dünya Savaşı Yıllarında Kırsal Kesime Yönelik Vergilendirme Politikalarının Uşak ve Köylerindeki Etkileri

2014 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ukrayna İlişkileri
 • Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi’nin İzinde Bursa Rotası
 • Tarih Sahnesinin Bilinmeyen Yüzleri: Kubbetü’l İslam’da Babalar
 • Milli Birlik ve Beraberliği Çanakkale Ruhu ile Yakalamak
 • Lise Öğrencilerinin Tarih Bilincinin Gelişiminde Sinemanın Etkisi Üzerine Bir Araştırma ve Sinema Filmlerinin Tarih Derslerinde Kullanımına İlişkin Bir Model Önerisi
 • 11. Sınıf Tarih Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Erzurum Örneği)
 • Tarihin Gözleri: Tarih Öğretiminde Görsel Kaynakların Rolü
 • Evimizde Saklı Kalmış Tarih
 • Bir Doğu Trakya Kasabası Olan Mimarsinan’daki Rum Evlerini Keşfetmek
 • Zamanın Elini Uzattığı Manastır
 • Anadolu’da Ekmeğin Tarihi ve Ekmek İsrafının Önlenmesinin Toplumsal Önemi
 • Pamir Yaylalarından Ulupamir Köyü’ne Uzanan Bir Göçün Hikayesi: Pamir Kırgızlarının Türkiye’ye Göçü
 • Güherçile Nedir? ve Osmanlı Döneminde Kayseri Güherçile Fabrikası
 • Tayland’da Osmanlı İzleri
 • Malatya Tarihi Yapılarındaki Mühr-ü Süleyman Motifi ve Tılsımı
 • Aslantepe Hitit Köyü
 • Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültür Mirasımız Tarihi Silifke Evleri
 • Tepealan’da Yaşayan Bir Vakanüvis ”Mustafa Dede”
 • Ama Hangi Osmanlı? Türk ve Fars Lise Öğrencilerinin Osmanlı Algılarının Metaforlar Üzerinden İncelenmesi
 • Olaylar Belgeler Tanıkları ile Samsun’da Amerikan Askeri Varlığı: Samsun Tuslog 3-2 (1956-1970)

2015 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Ağrı İline Ait Mimari Eserler ve Mezar Taşlarındaki Motiflerin Geleneksel El Sanatlarına Yansımaları
 • Barışın 40. Yılında: Merzifonlu Kıbrıs Gazilerinin Hatıratının Oluşturulması
 • Tehcirin Gölgelediği Hicret
 • Burdur Çevresinde Yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinde Halk Hekimliği
 • Türk Askerinin Kore Savaşında Yaptığı İnsani Faaliyetler ve Suwon Ankara Okulu Yetimhanesi
 • Harputtan Amerikaya Müslüman Göçü
 • Tabu Oyunuyla Tarihi Eğlenceli Hale Getiriyoruz
 • Milli ve Üniter Cumhuriyetimize, Cumhuriyetin Ana Müesseseleri Üzerinden Şuurla Bakmak:
 • Erzurum Tarihi Tren Garı ve Demiryolu Müzesi
 • Azatamart Gazetesinde Bir Haber ve Tarihı̂ Tanıklar: Eskişehir Gazetesi, Hakikat Anadolu Sesleri ve Osmanlı Vicdanlı Ermeniler
 • Osmanlı Padişahlarının Peygamber Sevgisi
 • El Yazması Bir Esere Göre Osmanlı Devleti’nde Silahşorluk Eğitimi
 • “Türk Ortak Tarihi” Ders Kitabı Hazırlama
 • Sadaka Taşları ve Günümüze Yansımaları
 • Korunan Bellek: T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Konservasyon ve Restorasyon Şube Müdürlüğü Örneğinde Türkiye’de Kağıt Konservasyonu ve Restorasyonu
 • 100’üncü Yılında Çanakkale Deniz Savaşları’nın Bilinmeyen Yönü: Savaşın Ön Sözü İzmir Körfezi Müdafaası
 • İzmir’in Uyuz Hamamı: Tepecik Tephirhanesi
 • Osmanlının Musuldaki İzleri: Araplaşmış ve Kürtleşmiş Türkler
 • Tarih Konulu Bilgisayar Oyunları: Assassin’s Creed Revelations Örneği
 • Mübadele ve Yeşilburç
 • Kıbrıs Barış Harekâtının “Samsun” Şifresi
 • Demirağlarla Örülemeyen Şehir: Trabzon İki Yüzyıllık Demiryolu Macerası

2016 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay Derneği) Pulları ve Kartpostallarında I. Dünya Savaşı
 • İpeğin İğneyle Sanata Dönüştüğü Yer Nallıhan: Türk Kadınının Sessiz Dili Oyalar
 • Bora Adanmış Bir Ömür: Muharrem Girgin
 • Mezar Anıtlarının Başkenti Ahlat: Türbeler ve Mezarlıklar
 • Tarih Öğretiminde Farklı Bir Yol: Türkülerle Tarihe Bakış
 • Kıbrıs Barış Harekatı’na Katılan Gazilerin Anıları ve Halkın Savaş Hakkındaki Bilgi Düzeyi
 • Geçmişten Günümüze Bir Çocuk Oyunu: Kuyu Göçmece
 • E’den Z’ye Kitap: Tarih Öğretiminde Z-Kitap Yöntemi Sarıkamış Muharebesi Örneği
 • Osmanlı Geleneği Işığında Yeni Bir Maarif Sistemi
 • Diriliş Ertuğrul Dizisinin Analiz Edilerek Tarih Öğretimi ve Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 • Unutulan Devrim: Türk Müzik Devrimi ve Harfler Marşı
 • Nijer’deki Osmanlı Soyu Projesi
 • Kaybolan Değerlerimize Bir Örnek: Malatya/ Yeşilyurt ve Gündüzbey Ev Kitabelerinin Araştırılması
 • Mersin Kültür Değişimine Ulu Cami Minaresinden Bakış
 • Muğla’da Halk Gazetesinin Gözüyle II.Dünya Savaşı’nda Muğla
  Cadde ve Mekânlara Verilen Tarihi Şahsiyet İsimlerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi (Niğde İli Örneği)
 • Günümüzde İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan’da
 • Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmajı
 • Münğüz Münğüz (Boynuz Boynuz) Balalar
 • Bir Göç Hikayesi
 • Osmanlıca Mezar Taşlarının Okunması ve Günümüz Türkçesine Çevrilmesi ile İlgili Bir Tekno Tarih Çalışması
 • Selahaddin Eyyûbi’den Zehranur Eyüboğlu’na Eyüboğlu Ailesinin Tarihi ve Şeceresi
 • Orta Asyadan Yalova’ya Kağıdın Yolculuğu: Osmalının İlk Kağıt Üretim Merkezi Kağıthane-i Yalakabad ve Anadolu Harmanına Katkımız “Mevlana” Kağıdı

2017 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Çağını Aşan Sultan’ın Çağını Aşan Projeleri
 • Amasya’da Bir Alman Koloni ve Misyonerlik Teşebbüsü: Atabey Çiftliği (1845 – 1915)
 • Anlat Hünkârım
 • Orta Asya’dan Emin Kök’e Yaylı Çalgıların Atası: Iklığ
 • Üç Livanın Mecmuası “Yeşil Yuva”
 • Çalıkuşu’nun Köyü: Zeyniler’in Yağmalanan Tarihi
 • Kovancılar’dan Kovancılar’a Muhacir Göçü
 • Soyadlarının Monografisi “Eskişehir İli Örneği”
 • Afrika’da Osmanlı İzleri: Türkiye’de Öğrenim Gören Afrikalı Öğrencilerin Osmanlı ve Türkiye Algılarının Metaforlarla Belirlenmesi
 • Hatay’da Çıkarılan Mozaik Eşlemlerinin Kaldırım ve Duvarlara İşlenmesi İle Mozaik Farkındalığı Oluşturmak
 • İstanbul’un Unutulan ve Kaderine Terk Edilen Tarihi Çeşmeleri
 • Tuna Nehrinin Derinliklerinde Bir Osmanlı Mirası: Adakale
 • İstanbul’un Sönmüş Yıldızları: Gazhaneler
 • Bir Dönemin Efsane Süpürgesi: Gırgır
 • Bir Sözlü Tarih Çalışması: Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı
 • Pakistan’ın Hazara ve Keşmir Bölgelerindeki Karluk Türkleri
 • Osmanlı Padişahlarının Mevcut Portreleri Tarih Bilincimizi ve Ecdat Algımızı Nasıl Etkiliyor?
 • Çizgi Çizgi Tarih
 • Kanal Cizre

2018 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Myanmar’da Unutulmuş Türkler
 • Miniatürk Müzemizi Kuruyoruz
 • Bab-ı Ali Baskını’nın İstanbul Basınındaki İlk Yansımaları
 • Tarih Denizi Diyarbakır Suriçi Osmanlı Hanları
 • Nezaket Abidesi Sadaka Taşları: Odunpazarı Örneği
 • Kayılar’ın Anadolu’daki İzleri: “Hassa Büyük Karapınar Türkmen Mezarlığı”
 • Tarih Pusulası ”Geçmişini Bil, Geleceğine Yön Ver”
 • Türk İslam İlim Bilim ve Düşünürlerimiz Ölmedi
 • Osmanlı’dan Günümüze Alım Gücü (16. Yüzyıl Osmanlı Toplumu ile 21. Yüzyıl Türkiyesi Mukayesesi)
 • Tarihi Yer Adları Sözlüğü
 • Osmanlı Sarayı’nda Gizlilik, Sağır-Dilsizlerin Eğitim ve İstihdamı
 • Unutulan Zafer: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Osmanlı Toplumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 • Sarıkamış Harekâtı Simülasyon Merkezi (Shsm 1914)
 • Birinci Dünya Savaşında Kayseri
 • Hindistan’ın Uttar Paradeş Eyaletinin Ruhel Kand Bölgesindeki Şek Türk Boyundaki Koca (Kuaca) Türkleri
 • İki Dergi Arasından Eğitime Bakış (Cumhuriyetin İlk Yıllarından ve Günümüzden İki Okul Dergisinin İçerik Analizi)
 • Cumhuriyet Dönemi Selendi Tarihiyle İç İçe Bir Ömür: ” Mehmet Dilik”
 • Mengisevo’dan (Küpe Köyü) Altınay’a Uzanan Göç (Bafra 1950- 1951 Bulgar Göçmenliği)
 • 1. Dünya Savaşına Farklı Bakış
 • Yanıbaşımızdaki Ölü Şehir “Eski Van”

2019 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

Not: Final sergisine davet edilen tüm projelere ulaşılamamıştır. Ancak başvuran tüm projeler aşağıda yer almaktadır. Başvuran tüm projeler: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/basvurular_web_yuklenen.pdf 

2020 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Klazomen Tahaffuzhanesi
 • Çanakkale Savaşları’nın Avustralya’dan Yükselen Melodisi: And The Band Played Waltzing Matilda (Ve Bando Hala Matilda’nın Valsi’ni Çalıyor)
 • Zamanın Şahideleri: Amasya Mezar Taşları
 • Bilim Tarihine Yolculuk
 • 9. Sınıf Öğrencilerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi Ve Müze Eğitimine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Kayseri İl Örneği) “Tarih Kokan Mektuplar”
 • Değişen Sokak İsimleri ve Silinen Bellek/Tavşanlı Örneği
 • Karadeniz’in Öteki Yakasındaki Türkler: Gagavuz Türkleri Örneği
 • Bir Selçuklu Eserindeki Mimari Unsurların Steam Yaklaşımı Bakımından İncelenmesi / Niğde İli Örneği
 • İstanbul’un Unutulan Somut Kültürel Mirası: Fatih İlçesi Örneği

Not: Final sergisine davet edilen tüm projelere ulaşılamamıştır. Ancak dereceye girip ödül alan tüm projeler yukarıda yer almaktadır.

2021 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Labirent-i Tarih
 • Anakronizm’in Günümüzde Okutulan Tarih Ders Kitaplarındaki İzleri
 • Osmanlı Sinemacılarının Gözüyle Çanakkale Muharebeleri
 • Oyunlaştırmalı Üsküdar Tarihi Eserleri Haritası
 • Çocuk Oyunlarına Tarih Penceresinden Bakmak
 • Tarihi Dizilerin Lisede Okuyan Öğrenciler Üzerindeki Etkisinde Kayseri Örneği
 • Türk Evlerindeki ve Aile Yapısındaki Değişimin İzmir Düzleminde İnçelenmesi: Geçmişe Özlem “Üreten Evler”
 • Yerel Tabanlı Gerçekliği Artırılmış Oyunla Tarihimi Öğreniyorum
 • Dünden Bugüne Yaylalardaki Üretim Faaliyetleri ve Kültüre Değerlerin Tespiti: Iğdır Dehol Yaylası Örneği
 • Tarihi Eser Tahribat Analizi ve Tarihi Eser Tanıma ve Tanıtma Sistemi Yapay Zekâsı
 • Minyatürlerde Farabi
 • Gazete Haberlerinde Koleradan Covid-19’a Yüzyıllık Bir Karşılaştırma: Eskişehir Örneği (1910-1912, 2020)
 • Çarpıtılan Bilim ve Yanlı Bilim Algısı
 • Mustafakemalpaşa’nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri
 • Online Eğitimden El Ele Üretime
 • Batum Muhacirleri-Tokat ve Kazakistan Örneklemleri (Orolar)
 • Tarihimizin Misk Kokusu
 • Çimpe Kan Ağlıyor!
 • 19 Mayıs Karadeniz Fuarı
 • Osmanlı Devleti’nin Kolera ile Mücadelesi ve “Bakteriyolojihane-i Şahane

2022 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Gez-Göz-Sultan: III. Selim ve II. Mahmud Dönemi Nişan Taşlarının Modern Matematik Yöntemleri ile Yorumlanması
 • Unutulmuş Medeniyet: Antalya’nın Su Sarnıçları
 • E-Çelebi
 • Salgın Hastalıklarla Mücadelede Yerel Bir Örnek: İzmir Tebhirhanesi
 • Ihlamur Ağacının Motiflerle Yarattığı Sessiz Dil: Anadolu’da Geleneksel Yazmacılık Sanatı
 • 3b Modellemeyle El-Cezeri’nin Eserlerinin Tanıtımı
 • Bir Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak El Sanatlarımız: Sivrihisar Kilim Müzesi Örneği
 • Giresun’un Kaybolmuş Muvakkıthanesi ve Muvakkitleri
 • Soyut Derslerin Somutlaştırılması

Not: Final sergisine davet edilen tüm projelere ulaşılamamıştır. Ancak dereceye girip ödül alan tüm projeler yukarıda yer almaktadır.

2023 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Geleneksel Gaziantep Evlerinde Kuş Tağaları: Biçim ve Aydınlanma
 • Truva (Troya) Savaşlarında Bilinen İncir Sütü-Çiğ Süt Karışımının Üretim ve Sağlık Sektörlerine Etkileri
 • Sözlü Kültürden Nağmeler: “Zılgıt İle Taçlanan Hahalar”
 • Çeşme Hazinem
 • Kadr-i Zer Zerger Şinâsed Kadr-i Gevher Gevherî Altının Kıymetini Kuyumcu, Cevherin Kıymetini Mücevherci Bilir
 • Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kopuzdan Üçtelliye; Anadolu’da Yörük Ezgilerinin Dili
 • 19. Yüzyıla Kadar Osmanlı Şenliklerinde Tasarım: 3 Boyutlu ve Mekanik Gösteriler
 • Sivrihisar Tayyaresi
 • Karekodlu Turistik Hediyelik Eşya Tasarımları İle Erguvan Bayramı Geleneğinin Bursa’nın Turizm Destinasyonuna Kazandırılması
 • Tarihin ve Kültürün Buluştuğu Sarıbeyler Seferberlik Çöreği
 • Tarihi Mirasın Korunmasına İlişkin İklim Verileri: Kültürel Mirasımız, İklim Verilerinin Yardımıyla Korunabilir Mi?
 • Sanal Dünyada Bilim Tarihine Yolculuk: Ben Kimim Bil Bakalım?
 • Tarih Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: 3 Boyutlu Sanal Ortam
 • Dijital Dünyada Tozlu Çarıklar Altın Sayfalar: Seyahatname
 • Kilimin Dilinden Anlayan Okur
 • Kültürel Değerlerimizden Su Terazileri: İstanbul Anadolu Yakası Örneği
 • Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Güç Kazanmasının Neorealizm Perspektifinden İncelenmesi
 • Gemiler Nereden Yürütüldü? İstanbul’un Fethi Sırasında Karadan Yürütülen Gemilerin Olası Rotalarının CBS ve KDS İle Analizi
 • Zamanın Tanıkları Lüleburgaz Mezar Taşları
 • Osmanlıda Bir Düğün Geleneği ”Nahıllar”
 • Dün’ün Gün’ü: WR’lı Maarif Takvimi
 • AR Teknolojisi İle Fethiye ve Bölgesindeki Tarihi Mekanların Efektif Bilgilendirilmesi: Levissi
 • Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Kurtuluşun Bandosu ve Yaşayan Son Tanığı
 • Piri Reis 3D Oyunu
 • Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar; Öğrencinin Kaleminden Hikayeleştirilmiş Tarih
 • Bir Şehir Bir Eser
 • Padişahlarımızın Hayatını Anlatan Akıllı İnsansı Robotum
 • Yapay Zekâ Ve Sesli Asistan İle Etkileşimli Tarih Öğrenimi
 • Unutulmaya Yüz Tutmuş Tarihi Değerlerimizden Timur Satrancının Yeniden Canlandırarak Yaygınlaştırılması
 • Hint Afişlerinin I. Dünya Savaşı’nda Propaganda Malzemesi Olarak Kullanımı Ve Göstergebilimsel Analizi
 • Anadolu’nun Sesi, Yörüklerin Nefesi
 • Konya Kitabelerinin Kültürel Kodları
 • Bilim Tarihi ve Felsefesi Kitabı (Yaratıcı Yazarlık Çalışması)
 • İslam’ın 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Camii Belgeselle Tanıtıyoruz
 • Cebimdeki Gizemli Örtü: Diyarbakır’ın Höyükleri
 • Kültürel Mirasımızın Unutulan Bir Geleneği: Destiml-i Şerif
 • Samsun’da Kayıp Bedestenle Zamana Direnen Arasta
 • Samsun’un Ata’sına Vedası
 • Nerede O Eski Bayramlar Sokağı
 • Minik Hafızalarla Tarihe Yolculuk
 • Modern Çağın Mana Süslemeleri
 • Mancacılık 2023: Kültürel Bir Değer Kapsamında Osmanlı’da Hayvanseverlik Tanıtımı ve Sokak Hayvanları İçin Geliştirilmiş Tam Otomasyonlu Akıllı Yuvalar Projesi

2024 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Hazırlanmaktadır…

Bir Yorum

 1. Bugüne kadar oldukça tarih projesi gördüm fakat burdakiler çok daha farklı insan ufkunu genişleticek projelerdi bir tarih öğretmenliği öğrencisi olarak atandığımda bunları özgün bir hale sokarak kendi projemizi yapıcaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.