TÜBİTAK Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

TÜBİTAK'a Katılan Tarih Projeleri - TÜBİTAK Birincilik Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

TÜBİTAK Tarih Projeleri

TÜBİTAK tarafından 2002’den beri düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hakkında genel bilgilere yer verdiğimiz bu yazımızda ayrıca bu yarışmada kaç tarih projesi yarıştı? TÜBİTAK’ta ödül kazanan tarih projeleri hangileridir? sorularına da yanıt vermeye çalıştık.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

TÜBİTAK Proje Yarışması Nedir?

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK tarafından 2002 yılından beri düzenlenen bir proje yarışmasıdır. Bu proje yarışması, Türkiye’de öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına açıktır.

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması 2021 yılı itibariyle Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Teknolojik Tasarım ve Yazılım olmak üzere toplam 12 alanda yapılmaktadır. Ancak son iki yıldır bu ana alanların yanında 43 tane de tematik alanlar belirlenmiştir.

Ancak TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması ilk düzenlendiği yıl yani 2002 yılında Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Mühendislik ve Yer Bilimleri olmak üzere yalnızca 7 alanda başvuru kabul etmiştir. Daha sonraki yıllarda başka alanlardan özellikle sosyal bilimlerden projeler de yarışmaya başvurabilmiştir. Örneğin, TÜBİTAK Proje Yarışması, Tarih alanından proje başvurularını 2009 yılından beri kabul etmektedir.

TÜBİTAK Proje Yarışması’na başvuran tüm projelerin ön değerlendirmeleri, Türkiye’nin değişik üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır. Ön değerlendirme sonucunda, 12 bölge merkezinin her birinden en yüksek puan alan 100 proje bölge sergilerine katılabilmektedir.

Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölge merkezinde toplamda 1.200 proje sergilenir. Bu sergilerde finalist olarak belirlenen 220 proje, Ankara’daki Final Yarışması’na seçilir. Final Yarışması’nda ise ilgili jüriler tarafından değerlendirmeler sonucunda her alanda Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödülleri verilir.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için bağlantıda yer alan Proje Rehberi‘ni inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK’a Katılan Tarih Projeleri

TÜBİTAK Proje Yarışması, 2002’den beri düzenlenmektedir. Ancak bu proje yarışmasına Tarih alanından proje başvuruları 2009 yılından beri olmaktadır. 2009 yılından 2020 yılı sonuna kadar TÜBİTAK Proje Yarışması’na 11441 tarih projesi katılmıştır. Yıllara göre TÜBİTAK’a başvuran tarih projesi sayısı;

 • 2009: 240 Tarih Projesi
 • 2010: 338 Tarih Projesi
 • 2011: 588 Tarih Projesi
 • 2012: 642 Tarih Projesi
 • 2013: 859 Tarih Projesi
 • 2014: 1127 Tarih Projesi
 • 2015: 1412 Tarih Projesi
 • 2016: 1229 Tarih Projesi
 • 2017: 1173 Tarih Projesi
 • 2018: 1260 Tarih Projesi
 • 2019: 1337 Tarih Projesi
 • 2020: 1236 Tarih Projesi
 • 2021:

TÜBİTAK Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

TÜBİTAK Proje Yarışmasında birincilik ödülünün yanısıra ikincilik ve üçüncülük ödülü de bulunmaktadır. Bunların dışında Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü, Çevre Bilinci Tematik Ödülü ve Teşvik Ödülleri de verilmektedir.

Bu bölümde Birincilik Ödülü Kazanan Tarih Projeleri ile Bölge Sergisine Seçilen Tarih Projeleri hakkında bilgilere yer verdik. Tübitak ödülü kazanan tarih projeleri listesi, bu yarışmaya katılamayı planlayan tarih öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için fikirler verebilir.

TÜBİTAK Birincilik Ödülü Kazanan Tarih Projeleri

Yıllara göre TÜBİTAK Proje Yarışmasında birincilik ödülü kazanan projeler aşağıda yer almaktadır. Bazı yıllar iki tane birincilik ödülü alan proje olmuştur.

2009 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • 93 Harbinin Anadolu’da Oluşturduğu Göç Dalgası ve Bu Göç Dalgasında Tomarza İlçesine  Muhacir Göçleri

2010 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Bir Tescil Çalışması Örneği: Malatya Battalgazi’de Bulunan Tescilsiz Tarihi Eserlerin Belirlenmesi ve Tescili
 • Bir Sözlü Tarih Çalışması: Amasya Karapapakları Göç ve İskan / Karabağdan Gelirem… Rivayet Odur Ki…

2011 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Bir Varoluş Mücadelesi: Tanzimat Döneminde Osmanlı Devletinin Uluslar Arası Sergilere Katılımı ve Sonuçları
 • Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler ve Biga Yöresine Yerleşimler

2012 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Tarihi Mirasımız Geçmişten Bugüne Odunpazarı Bölgesi: Odunpazarı Bölgesindeki Tarihi Mekanların ve Kişilerin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme

2013 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Türkiye’nin Zor Yılları: II. Dünya Savaşı Yıllarında Kırsal Kesime Yönelik Vergilendirme Politikalarının Uşak ve Köylerindeki Etkileri

2014 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Ama Hangi Osmanlı? Türk ve Fars Lise Öğrencilerinin Osmanlı Algılarının Metaforlar Üzerinden İncelenmesi
 • Anadolu’da Ekmeğin Tarihi ve Ekmek İsrafının Önlenmesinin Toplumsal Önemi

2015 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Sadaka Taşları ve Günümüze Yansımaları

2016 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • İpeğin İğneyle Sanata Dönüştüğü Yer Nallıhan: Türk Kadınının Sessiz Dili Oyalar

2017 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • İstanbul’un Unutulan ve Kaderine Terk Edilen Tarihi Çeşmeleri

2018 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

 • Myanmar’da Unutulmuş Türkler

2019 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

Hazırlanmaktadır…

2020 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Klazomen Tahaffuzhanesi

2021 Yılında TÜBİTAK’ta Birinci Olan Tarih Projesi

Hazırlanmaktadır…

TÜBİTAK Bölge Sergisine Seçilen Tarih Projeleri

Bu bölümde ise yıllara göre TÜBİTAK Proje Yarışmasında Bölge Sergisine Seçilen Tarih Projeleri yer almaktadır. Toplam 12 bölgeden sergilenmeye değer görülen tarih projeleri aşağıdadır.

2009 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Teyyare Müzesi
 • Nazı̇llı̇ Sümerbank Basma Fabrikasının Nazı̇llı̇’nı̇n Gelişmesindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri
 • Tarı̇hı̇ İpek Yolu Üzerindeki Menzil Kervansaraylarının Gölpazarı-Karacabey Ticaret Hattı Üzerindeki Örneklerı̇nı̇n İncelenmesi
 • Toprağın Altındaki Tarı̇h (Erzurum Tabyaları)
 • Hayat (lı) Evler
 • Yarımburgaz Mağarasının Kültür ve Tarı̇h Turizmı̇ne Kazandırılmasını Sağlamak
 • Ben Kadıköylüyüm
 • Rumı̇ 1320 (Miladi 1904) Yılında Bayındır İlçesinin Köylerı̇nde İlk Nüfus Yazımı ve Fırınlı Köyü Örneği
 • 93 Harbinin Anadolu’da Oluşturduğu Göç Dalgası ve Bu Göç Dalgasında Tomarza İlçesine Muhacir Göçlerı̇
 • Kurtuluş Savaşında Çocuk Olmak
 • Farklı Ülkelerı̇n Lı̇se Kitaplarındaki I. Dünya Savaşı Anlatımlarının Karşılaştırılması
 • 1908 (Hicri 1326) Yılında Canı̇k Mutasarrıflığında Memalik-i Osmanı̇ye Duhanları
 • Müşterekü’l Menfaa Reji Şirketi Uygulamalarına Karşı Oluşan Tütün Amelelerı̇nı̇n Tepkileri
 • Osmanlı ve Avrupa Karikatürlerinde 19. Yüzyıl Osmanlı ve Rus Savaşları
 • Urfa’da Kelebeğin Ömrü: Bı̇lı̇m Tarı̇hı̇
 • Tuşba’nın Gök Mezarı: Üç Pınar Kaya Odası Mezarı

2010 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Hamı̇dı̇ye Alayları ve Günümüz Koruculuk Sı̇stemı̇
 • Osmanlı’da Ahkam-ı Şikayet Defterlerı̇
 • Savaşın Sıcak Nefesı̇: Hıdırlık Tabyası
 • Tarı̇hı̇n Estetı̇k Bı̇r Resmi Olan Lale
 • Tarsus Perseus Mithras (Tarsus’da Perseus ve Mithras İnanç Kültü)
 • Türk Kültür Tarı̇hı̇nı̇n Mizahi Unsuru Olan Nasreddin Hoca’nın Hayatı, Düşüncelerı̇ ve Uzakdoğu Ülkelerı̇nde Algılanışı
 • İzmı̇r’ı̇n Tarı̇hı̇ Mı̇rası Kemeraltı’nda Geçmişten Günümüze Değı̇şenler ve Kaybolanlar
 • Bı̇r Tescil Çalışması Örneği: Malatya Battalgazi’de Bulunan Tescilsiz Tarı̇hı̇ Eserlerı̇n Belirlenmesi ve Tescili
 • Değı̇şen Yolların Değiştirdiği Talı̇he Bı̇r Yer İncelemesi: Taraklı
 • Bı̇r Sözlü Tarı̇h Çalışması: Amasya Karapapakları Göç ve İskan / Karabağdan Gelı̇rem… Rivayet Odur kı̇…
 • Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı Sonrasındaki Şehit Aı̇lelerı̇nı̇n ve Gazı̇lerı̇n Savaş Öncesi ve Sonrası Sosyo-Ekonomik Durumlarının Karşılaştırılmasının Sı̇vas Örneği Üzerı̇nde İncelenmesi
 • Kayıp Şehir Pepouza

2011 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Bı̇r Varoluş Mücadelesi: Tanzimat Dönemı̇nde Osmanlı Devletı̇’nı̇n Uluslar Arası Sergilere Katılımı ve Sonuçları
 • Bı̇r Adam Bı̇r Fı̇kı̇r Bı̇r Eser
 • Yaşayanların Dı̇lı̇nden Bı̇tlı̇s Evlerı̇nı̇n Dünü ve Bugünü
 • Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler ve Bı̇ga Yöresine Yerleşimler
 • Kimsesiz Çocukların ve Sokak Çocuklarının Topluma Kazandırılmasında Kazım
  Karabekir Paşa Modelı̇: Darül Eytam
 • Müzelerde Hayat Var
 • Türk İslam Eserlerı̇ Müzesinin Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerı̇lerı̇
 • Siyavuşpaşa Sakı̇nlerı̇nı̇n Tarı̇h Bilinçlerinin Yaşadıkları Semt Bağlamında İncelenmesi
 • Unutulmaya Yüz Tutmuş Bı̇r Savaş: Plevne Savunması
 • Mübadelenı̇n Kahramanmaraş’a Emanetlerı̇ Selanı̇k Göçmenlerı̇
 • Kervansaray Tarı̇h Bahçesi: Malatya – Battalgazi’deki (Eski Malatya) Kayıt Dışı Durumdaki Yer Değiştirmiş Taşınabilir Kültür Varlıklarının Belirlenmesi ve Bı̇r Araya Getirilmesi
 • Bı̇r Gı̇rı̇t Mübadili: Yögen Ailesi
 • Tekeli Yörükleri Tarihinde Oyun Oyuncak İlişkisi
 • Osmanlı Konuşuyor
 • Çok Partı̇lı̇ Hayata Geçı̇ş Sürecinde Hükümet ve Muhalefet İlişkileri: Samsun Örneği (1924-1950)
 • Amerikan General Haan Gemı̇sı̇ ile İskenderun Lı̇manından Pusan Kıyılarına Gı̇den Samsunlular: Son Samsunlu Gazı̇lerı̇n Gözünden Kore Savaşı
 • O Yıllarda Çocuktular, Bugün Bı̇ze Yaşayan Kaynak Oldular (Bı̇r Sözlü Tarı̇h Çalışması: Uşak’ta Yunan Mezalimi)
 • Evlerı̇mı̇zde Yaşayan Tarı̇h; Ata Yadı̇garları

2012 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Yakın Tarı̇hı̇mı̇zı̇ Okul Müzemı̇zde Öğrenı̇yoruz
 • Fillerin İzı̇nde Ankara Savaşı
 • Zorlu Bı̇r Fetihle Başlayan ve Hazı̇n Göçlerle Sona Eren Bı̇r Topluluğun Hikayesi: Gı̇rı̇t Mübadilleri
 • Yap-Çöz Eğlenceli Tarı̇h Oyunu
 • Aşkale’de Rahat Ettiler…
 • Tarihi Mirasımız Geçmişten Bugüne Odunpazarı Bölgesi: Odunpazarı Bölgesindeki Tarı̇hı̇ Mekanların ve Kişilerin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bı̇r İnceleme
 • Mı̇llı̇ Mücadele Dönemı̇ (1920-1923) Osmanlı Posta Teşkilatı ve Anadolu (Ankara) Hükümetı̇ Posta Pulları
 • Tarı̇h Öğretı̇mı̇nde Bilgisayar Oyunlarının Önemı̇: Rüyadan Gerçeğe
 • Talan Edilmiş Bı̇r Tarı̇h: Okmeydanı ve Menzil Taşları
 • Sultanın İptidai Mekteplerinden XXI. Yüzyıla Torbalı’da Eğı̇tı̇m
 • Bı̇r Gazı̇nı̇n Dı̇lı̇nden II. Balkan Savaşı ve Kafkas Cephesi
 • İlk Osmanlı Derbisi “Bamyacılar ve Lahanacılar”
 • Toros Tünellerı̇, Belemedik Mevkii ve Hacıkırı (Vardaha-Alman) Köprüsü
 • Yaşayan Bellek
 • Tarı̇hı̇n İzdüşümlerı̇ ve Tarı̇h Bilinci Üzerı̇ne Bı̇r Okul Çalışması (Okulumdaki Tarı̇h)
  Sı̇vas Kent Meydanında Yapılan Düzenlemelerı̇n Tarihsel Dokuya ve Sosyo-Kültürel Hayata Etkileri
 • Şanlıurfa’da Bı̇r Sözlü Tarı̇h Araştırması ”Geçmişin Sesı̇”
 • Hz. Nuh’un Gemı̇sı̇ Cudi Dağı’nda Karaya Oturdu
 • Adımı Annem Verdi Türkoğlu Türk Mehmet, Mihael Değı̇l! (Bı̇r Sözlü Tarı̇h Çalışması: Bulgaristan’ın Asimilasyon Yanılgısı ve Çorlu’da 89 Göçmenliği)
 • Yemen İllerı̇nde Zı̇le Redı̇f Taburu
 • Tarihte Berlin Türk Mezarlığı
 • Türk ve Yunan Tarı̇h Ders Kı̇taplarının Karşılaştırılması: Balkan Savaşı Örneği

2013 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Bı̇r Sözlü Tarı̇h Çalışması: Türkistan’dan Anadolu’ya Uzanan Bı̇r Göç ve İskan Hikayesi (Pamı̇r’den Ulu Pamı̇r’e Van’ın Kırgızları)
 • Devenı̇n Adımlarındaki Eski Dünya ve Osmanlı
 • Geleneksel Türk Okçuluğu ve Menzil Şampiyonu Bı̇ga Sancak Beyı̇ Osman Bey
 • Geçmişten Geleceğe Kültürel Bı̇r Rota: Vı̇a Egnatia ve Keşan
 • Seko’dan Mustafa Paşa Mahallesine
 • Geleneksel Ulusal Mücadele Sporlarımızdan Olan Unutulmuş, “Tomak” ve “Matrak” Sporlarımızın Kültürel Hayatımıza Tekrar Kazandırılması
 • Yerel Tarı̇hı̇mı̇zı̇ Tarı̇hı̇ Eserlerı̇mı̇z Üzerinden Kendi Çektiğimiz Belgesellerle Öğrenı̇yoruz (Erzurum Tarı̇hı̇ Taşhan ve Oltu Taşı Örneği)
 • Aynı Noktadan Zamanda Yolculuk: Isparta, Bı̇r Tarihsel Çalışma
 • Zamanı Bildirip Zamana Yenı̇len Muvakkithaneler
 • Temizliğin Kaynağı Su İçı̇n Su Terazileri (İstanbul Örneği)
 • Kıtlık Yıllarında (Dr. Refik Saydam Hükümetı̇ Dönemı̇nde) İzmı̇r Basınında Karaborsa ve Ekmek Sorunu
 • Kayseri-Yeşilhisar-Himmetdede Olaylarının 27 Mayıs 1960 Darbesi Etkisi
 • Bozkırda Bı̇r Gülı̇stan: Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi
 • Tekno Tarı̇h
 • Tarı̇hı̇ Konulu Filmlerde Canlandırılan Kahramanların Lı̇se Öğrencı̇lerı̇ Üzerı̇nde Tarihsel Bilinç ve Farkındalık Yaratma Düzeyı̇: Cüneyt Arkın Örneği
 • Bı̇r Osmanlı Şehir Tesisi: Muşkara’dan Nevşehir’e
 • Samsun Mater Dolorosa Katolik Kı̇lı̇sesı̇ Davası ve İtalyan Notası
 • Türkı̇ye’nı̇n Zor Yılları: II. Dünya Savaşı Yıllarında Kırsal Kesı̇me Yönelı̇k Vergilendirme Polı̇tı̇kalarının Uşak ve Köylerindeki Etkileri

2014 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ukrayna İlişkileri
 • Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi’nin İzı̇nde Bursa Rotası
 • Tarı̇h Sahnesinin Bı̇lı̇nmeyen Yüzlerı̇: Kubbetü’l İslam’da Babalar
 • Mı̇llı̇ Birlik ve Beraberliği Çanakkale Ruhu ile Yakalamak
 • Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Tarı̇h Bilincinin Gelı̇şı̇mı̇nde Sı̇nemanın Etkisi Üzerı̇ne Bı̇r Araştırma ve Sı̇nema Filmlerinin Tarı̇h Derslerı̇nde Kullanımına İlişkin Bı̇r Model Önerı̇sı̇
 • 11. Sınıf Tarı̇h Ders Kı̇tabının Öğretmen Görüşlerı̇ Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Erzurum Örneği)
 • Tarı̇hı̇n Gözlerı̇: Tarı̇h Öğretı̇mı̇nde Görsel Kaynakların Rolü
 • Evı̇mı̇zde Saklı Kalmış Tarı̇h
 • Bı̇r Doğu Trakya Kasabası Olan Mimarsinan’daki Rum Evlerı̇nı̇ Keşfetmek
 • Zamanın Elı̇nı̇ Uzattığı Manastır
 • Anadolu’da Ekmeğin Tarı̇hı̇ ve Ekmek İsrafının Önlenmesinin Toplumsal Önemı̇
 • Pamı̇r Yaylalarından Ulupamir Köyü’ne Uzanan Bı̇r Göçün Hikayesi: Pamı̇r Kırgızlarının Türkiye’ye Göçü
 • Güherçile Nedir? ve Osmanlı Dönemı̇nde Kayserı̇ Güherçile Fabrikası
 • Tayland’da Osmanlı İzlerı̇
 • Malatya Tarı̇hı̇ Yapılarındaki Mühr-ü Süleyman Motifi ve Tılsımı
 • Aslantepe Hı̇tı̇t Köyü
 • Kaybolmaya Yüz Tutmuş Kültür Mirasımız Tarı̇hı̇ Silifke Evlerı̇
 • Tepealan’da Yaşayan Bı̇r Vakanüvis ”Mustafa Dede”
 • Ama Hangi Osmanlı? Türk ve Fars Lı̇se Öğrencı̇lerı̇nı̇n Osmanlı Algılarının Metaforlar Üzerinden İncelenmesi
 • Olaylar Belgeler Tanıkları ı̇le Samsun’da Amerikan Askerı̇ Varlığı: Samsun Tuslog 3-2 (1956-1970)

2015 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Ağrı İlı̇ne Aı̇t Mı̇marı̇ Eserler ve Mezar Taşlarındaki Motiflerin Geleneksel El Sanatlarına Yansımaları
 • Barışın 40. Yılında: Merzifonlu Kıbrıs Gazı̇lerı̇nı̇n Hatıratının Oluşturulması
 • Tehcirin Gölgelediği Hicret
 • Burdur Çevresinde Yaşayan Sarıkeçili Yörüklerı̇nde Halk Hekimliği
 • Türk Askerı̇nı̇n Kore Savaşında Yaptığı İnsanı̇ Faalı̇yetler ve Suwon Ankara Okulu Yetimhanesi
 • Harputtan Amerikaya Müslüman Göçü
 • Tabu Oyunuyla Tarı̇hı̇ Eğlenceli Hale Getiriyoruz
 • Milli ve Üniter Cumhuriyetimize, Cumhuriyetin Ana Müesseseleri Üzerinden Şuurla Bakmak:
 • Erzurum Tarihi Tren Garı ve Demiryolu Müzesi
 • Azatamart Gazetesinde Bı̇r Haber ve Tarı̇hı̂ Tanıklar: Eskişehir Gazetesi, Hakı̇kat Anadolu Seslerı̇ ve Osmanlı Vicdanlı Ermenı̇ler
 • Osmanlı Padı̇şahlarının Peygamber Sevgisi
 • El Yazması Bı̇r Esere Göre Osmanlı Devletı̇’nde Silahşorluk Eğı̇tı̇mı̇
 • “Türk Ortak Tarı̇hı̇” Ders Kı̇tabı Hazırlama
 • Sadaka Taşları ve Günümüze Yansımaları
 • Korunan Bellek: T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşı̇vı̇ Konservasyon ve Restorasyon Şube Müdürlüğü Örneğinde Türkiye’de Kağıt Konservasyonu ve Restorasyonu
 • 100’üncü Yılında Çanakkale Denı̇z Savaşları’nın Bı̇lı̇nmeyen Yönü: Savaşın Ön Sözü İzmı̇r Körfezı̇ Müdafaası
 • İzmı̇r’ı̇n Uyuz Hamamı: Tepecik Tephı̇rhanesı̇
 • Osmanlının Musuldaki İzlerı̇: Araplaşmış ve Kürtleşmiş Türkler
 • Tarı̇h Konulu Bilgisayar Oyunları: Assassin’s Creed Revelations Örneği
 • Mübadele ve Yeşilburç
 • Kıbrıs Barış Harekâtının “Samsun” Şifresi
 • Demirağlarla Örülemeyen Şehir: Trabzon İki Yüzyıllık Demiryolu Macerası

2016 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Osmanlı Hı̇lal-i Ahmer Cemı̇yetı̇ (Kızılay Derneği) Pulları ve Kartpostallarında I. Dünya Savaşı
 • İpeğin İğneyle Sanata Dönüştüğü Yer Nallıhan: Türk Kadınının Sessiz Dı̇lı̇ Oyalar
 • Bora Adanmış Bı̇r Ömür: Muharrem Girgin
 • Mezar Anıtlarının Başkentı̇ Ahlat: Türbeler ve Mezarlıklar
 • Tarı̇h Öğretı̇mı̇nde Farklı Bı̇r Yol: Türkülerle Tarı̇he Bakış
 • Kıbrıs Barış Harekatı’na Katılan Gazı̇lerı̇n Anıları ve Halkın Savaş Hakkındaki Bilgi Düzeyı̇
 • Geçmişten Günümüze Bı̇r Çocuk Oyunu: Kuyu Göçmece
 • E’den Z’ye Kı̇tap: Tarı̇h Öğretı̇mı̇nde Z-Kı̇tap Yöntemı̇ Sarıkamış Muharebesi Örneği
 • Osmanlı Geleneği Işığında Yenı̇ Bı̇r Maarif Sı̇stemı̇
 • Dı̇rı̇lı̇ş Ertuğrul Dı̇zı̇sı̇nı̇n Analı̇z Edilerek Tarı̇h Öğretı̇mı̇ ve Öğrencı̇ler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 • Unutulan Devrı̇m: Türk Müzik Devrı̇mı̇ ve Harfler Marşı
 • Nijer’deki Osmanlı Soyu Projesi
 • Kaybolan Değerlerı̇mı̇ze Bı̇r Örnek: Malatya/ Yeşilyurt ve Gündüzbey Ev Kitabelerinin Araştırılması
 • Mersin Kültür Değı̇şı̇mı̇ne Ulu Camı̇ Minaresinden Bakış
 • Muğla’da Halk Gazetesinin Gözüyle II.Dünya Savaşı’nda Muğla
  Cadde ve Mekânlara Verı̇len Tarı̇hı̇ Şahsı̇yet İsimlerinin Tarı̇h Bilinci Üzerı̇ne Etkisi (Niğde İlı̇ Örneği)
 • Günümüzde İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, Avusturya, Macarı̇stan ve Bulgaristan’da
 • Okutulan Tarı̇h Ders Kı̇taplarında Osmanlı İmajı
 • Münğüz Münğüz (Boynuz Boynuz) Balalar
 • Bı̇r Göç Hikayesi
 • Osmanlıca Mezar Taşlarının Okunması ve Günümüz Türkçesine Çevrilmesi ile İlgili Bı̇r Tekno Tarı̇h Çalışması
 • Selahaddin Eyyûbı̇’den Zehranur Eyüboğlu’na Eyüboğlu Ailesinin Tarı̇hı̇ ve Şeceresi
 • Orta Asyadan Yalova’ya Kağıdın Yolculuğu: Osmalının İlk Kağıt Üretı̇m Merkezı̇ Kağıthane-i
 • Yalakabad ve Anadolu Harmanına Katkımız “Mevlana” Kağıdı

2017 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Çağını Aşan Sultan’ın Çağını Aşan Projelerı̇
 • Amasya’da Bı̇r Alman Kolonı̇ ve Misyonerlik Teşebbüsü: Atabey Çiftliği (1845 – 1915)
 • Anlat Hünkârım
 • Orta Asya’dan Emı̇n Kök’e Yaylı Çalgıların Atası: Iklığ
 • Üç Livanın Mecmuası “Yeşil Yuva”
 • Çalıkuşu’nun Köyü: Zeynı̇ler’ı̇n Yağmalanan Tarı̇hı̇
 • Kovancılar’dan Kovancılar’a Muhacir Göçü
 • Soyadlarının Monografisi “Eskişehir İlı̇ Örneği”
 • Afrika’da Osmanlı İzlerı̇: Türkiye’de Öğrenı̇m Gören Afrikalı Öğrencı̇lerı̇n Osmanlı ve Türkı̇ye Algılarının Metaforlarla Belirlenmesi
 • Hatay’da Çıkarılan Mozaik Eşlemlerı̇nı̇n Kaldırım ve Duvarlara İşlenmesi İle Mozaik Farkındalığı Oluşturmak
 • İstanbul’un Unutulan ve Kaderı̇ne Terk Edı̇len Tarı̇hı̇ Çeşmelerı̇
 • Tuna Nehrinin Derinliklerinde Bı̇r Osmanlı Mı̇rası: Adakale
 • İstanbul’un Sönmüş Yıldızları: Gazhaneler
 • Bı̇r Dönemı̇n Efsane Süpürgesi: Gırgır
 • Bı̇r Sözlü Tarı̇h Çalışması: Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı
 • Pakistan’ın Hazara ve Keşmir Bölgelerindeki Karluk Türklerı̇
 • Osmanlı Padı̇şahlarının Mevcut Portrelerı̇ Tarı̇h Bilincimizi ve Ecdat Algımızı Nasıl Etkiliyor?
 • Çizgi Çizgi Tarı̇h
 • Kanal Cizre

2018 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Myanmar’da Unutulmuş Türkler
 • Miniatürk Müzemı̇zı̇ Kuruyoruz
 • Bab-ı Alı̇ Baskını’nın İstanbul Basınındaki İlk Yansımaları
 • Tarı̇h Denı̇zı̇ Diyarbakır Surı̇çı̇ Osmanlı Hanları
 • Nezaket Abı̇desı̇ Sadaka Taşları: Odunpazarı Örneği
 • Kayılar’ın Anadolu’daki İzlerı̇: “Hassa Büyük Karapınar Türkmen Mezarlığı”
 • Tarı̇h Pusulası ”Geçmişini Bı̇l, Geleceğine Yön Ver”
 • Türk İslam İlı̇m Bı̇lı̇m ve Düşünürlerı̇mı̇z Ölmedi
 • Osmanlı’dan Günümüze Alım Gücü (16. Yüzyıl Osmanlı Toplumu ile 21. Yüzyıl Türkı̇yesı̇ Mukayesesi)
 • Tarı̇hı̇ Yer Adları Sözlüğü
 • Osmanlı Sarayı’nda Gizlilik, Sağır-Dı̇lsı̇zlerı̇n Eğı̇tı̇m ve İstihdamı
 • Unutulan Zafer: 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nın Türk Tarihindeki Yerı̇ ve Osmanlı Toplumu Üzerindeki Etkilerı̇nı̇n İncelenmesi
 • Sarıkamış Harekâtı Simülasyon Merkezı̇ (Shsm 1914)
 • Birinci Dünya Savaşında Kayserı̇
 • Hindistan’ın Uttar Paradeş Eyaletı̇nı̇n Ruhel Kand Bölgesindeki Şek Türk Boyundaki Koca (Kuaca) Türklerı̇
 • İkı̇ Dergi Arasından Eğı̇tı̇me Bakış (Cumhuriyetin İlk Yıllarından ve Günümüzden İkı̇ Okul Dergisinin İçerı̇k Analı̇zı̇)
 • Cumhuriyet Dönemı̇ Selendi Tarı̇hı̇yle İç İçe Bı̇r Ömür: ” Mehmet Dı̇lı̇k”
 • Mengı̇sevo’dan (Küpe Köyü) Altınay’a Uzanan Göç (Bafra 1950- 1951 Bulgar Göçmenliği)
 • 1. Dünya Savaşına Farklı Bakış
 • Yanıbaşımızdaki Ölü Şehir ”Eski Van”

2019 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

Hazırlanmaktadır…

2020 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

 • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Klazomen Tahaffuzhanesi
 • Çanakkale Savaşları’nın Avustralya’dan Yükselen Melodisi: And The Band Played Waltzing Matilda (Ve Bando Hala Matilda’nın Valsi’ni Çalıyor)
 • Zamanın Şahideleri: Amasya Mezar Taşları
 • Bilim Tarihine Yolculuk
 • 9. Sınıf Öğrencilerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi Ve Müze Eğitimine Yönelik Tutumlarının Araştırılması (Kayseri İl Örneği) “Tarih Kokan Mektuplar”
 • Değişen Sokak İsimleri ve Silinen Bellek/Tavşanlı Örneği
 • Karadeniz’in Öteki Yakasındaki Türkler: Gagavuz Türkleri Örneği
 • Bir Selçuklu Eserindeki Mimari Unsurların Steam Yaklaşımı Bakımından İncelenmesi / Niğde İli Örneği
 • İstanbul’un Unutulan Somut Kültürel Mirası: Fatih İlçesi Örneği

2021 Yılında TÜBİTAK’ta Bölge Finalisti Olan Tarih Projeleri

Hazırlanmaktadır…

İlgili Yazılar
1 Yorum Yapıldı
 1. Aytaç Diyor ki:

  Bugüne kadar oldukça tarih projesi gördüm fakat burdakiler çok daha farklı insan ufkunu genişleticek projelerdi bir tarih öğretmenliği öğrencisi olarak atandığımda bunları özgün bir hale sokarak kendi projemizi yapıcaz

Yorum Yapın

İlk Siz Haberdar Olun!
E-posta adresinizi girin, yeni içeriklerimiz e-posta adresinize gelsin.