12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve AtatürkçülükTarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

12. Sınıf Çağdaş Dünya Tarihi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında tarih dersi kazanımları açıklanmıştır. Tarih müfredatında yalnızca tarih dersi kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 12. sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi kazanımları ile ünite başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları da bu yazımızın en altında yer almaktadır.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Üniteleri

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi beş üniteden oluşmaktadır. Bu ders, 4 saatlik veya 2 saatlik seçmeli derstir.

  • İki Küresel Savaş Arasında Dünya
  • İkinci Dünya Savaşı
  • Soğuk Savaş Dönemı̇
  • Yumuşama Dönemı̇ ve Sonrası
  • Küreselleşen Dünya

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Kazanımları

Aşağıda yer alan kazanımlar, 4 saatlik seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi içindir. 2 saatlik seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi kazanımları için bu bağlantıdaki dosyaya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

1. Ünite: İki Küresel Savaş Arasında Dünya

1.1. İkinci Dünya Savaşı’na neden olan gelişmeler bağlamında Birinci Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sonuçlarını değerlendirir.

1.2. SSCB’nin kurulmasının Orta Asya Türk toplumlarında meydana getirdiği değişimi örneklerle açıklar.

1.3. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’da manda yönetimlerinin kurulmasının ve Afrika’daki sömürgecilik faaliyetlerinin siyasi sonuçlarını açıklar.

1.4. Modern kara, deniz ve hava hâkimiyet teorileri ile mutlak güç arzusu arasındaki ilişkiyi açıklar.

1.5. Japonya’nın Uzak Doğu’da yeni bir güç olarak ortaya çıkmasının dünya güçler dengesine olan etkisini açıklar.

1.6. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri açıklar.

1.7. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen sosyokültürel olayları ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

2. Ünite: İkinci Dünya Savaşı

2.1. İki dünya savaşı arasındaki dönemde oluşan uluslararası siyasi, ekonomik ve askeri denge ile İkinci Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında ilişki kurar.

2.2. İkinci DünyaSavaşı’nın seyrini değiştiren olayların sonuçlarını siyasi ve askerî açıdan karşılaştırır.

2.3. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan insan hakları ihlallerinin sonuçlarını değerlendirir.

2.4. İkinci Dünya Savaşı’nın siyasi ve ekonomik sonuçlarını açıklar.

2.5. İkinci Dünya Savaşı’nın kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelere etkisini açıklar.

2.6. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politika stratejilerini açıklar.

2.7. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi

3.1. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan yeni güç dengelerinin oluşum sürecinde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirir.

3.2. Asya ve Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri ve bağımsızlık mücadeleleri çerçevesinde meydana gelen olayları açıklar.

3.3. Soğuk Savaş Dönemi’nde dünyada meydana gelen ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

3.4. Soğuk Savaş Dönemi’nde Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri sebep-sonuç ilişkisi kurarak açıklar.

3.5. Demokrat Parti Dönemi’nde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası

4.1. Yumuşama Dönemi’nde ortaya çıkan siyasi ve askerî gelişmeleri değerlendirir.

4.2. Küresel güçlerin, enerji kaynakları üzerindeki rekabetinin Orta Doğu’daki siyasi gelişmelere etkilerini açıklar.

4.3. Yumuşama Dönemi’nde dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri değerlendirir.

4.4. Yumuşama Dönemi Türk dış politikasını etkileyen gelişmeleri açıklar.

4.5. Yumuşama Dönemi’nde Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyokültürel gelişmeleri değerlendirir.

4.6. 1980’li yıllarda Türkiye’deki iç ve dış gelişmeleri açıklar.

5. Ünite: Küreselleşen Dünya

5.1. SSCB’nin dağılması ile Türk Cumhuriyetleri’nin kuruluşunu ilişkilendirir.

5.2. Küreselleşme Dönemi’nde Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmeleri açıklar.

5.3. Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan’da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar.

5.4. Küreselleşen dünyadaki ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri örneklerle açıklar.

5.5. Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.

5.6. 1990 sonrası Türk dış politikasındaki gelişmeleri açıklar.

5.7. 1990 sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve bilimsel gelişmeleri açıklar.

Tüm Kazanımlar: Diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları aşağıda yer almaktadır. Tarih dersi ünitelerini ve kazanımlarını incelemek için ilgili başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.