12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve AtatürkçülükTarih Dersi İçerikleri

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları (SEK Yayınları) – 1. Ünite

2023-2024 Yeni Baskı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları (SEK Yayınları) 1. Ünite başlıklı bu yazımızda 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabındaki (SEK Yayınları) tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları (SEK Yayınları) 1. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 1. ÜNİTE BAŞINDA: Ünitenin başında “Hazırlık Soruları” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 1. ÜNİTE İÇİNDE: Ünitenin içinde “Etkinlik” bölümlerindeki tüm soruları yanıtladık.
  • 1. ÜNİTE SONUNDA: Ünite sonunda “Ünite Değerlendirmesi” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları (SEK Yayınları) 1. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı (SEK Yayınları) 1. Ünite Cevapları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının (SEK Yayınları) birinci ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, dört kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Kavramlar Bölümü Soruları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının (SEK Yayınları) birinci ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin Kavramlar bölümünde yer alan kavramları yanıtladık.

Sömürgecilik Nedir?

 

Sanayi İnkılabı Nedir?

 

Osmanlıcılık Nedir?

 

İslamcılık Nedir?

 

Türkçülük Nedir?

 

Batıcılık Nedir?

 

Meşrutiyet Nedir?

 

Mutlakiyet Nedir?

 

Fırka Nedir?

 

Düyûn-ı Umûmiye Nedir?

 

Kanun-i Esası Nedir?

 

Mebusan Meclisi Nedir?

 

İtilaf Devletleri Nedir?

 

İttifak Devletleri Nedir?

 

Hazırlık Soruları Bölümü Soruları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının (SEK Yayınları) birinci ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin Hazırlık Soruları bölümünde yer alan soruları yanıtladık.

Eğitiminizin, Okullarınızın ve Öğretmenlerinizin Kişiliğinizin Oluşmasına Etkileri Nelerdir?

 

Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya’nın Yerini Tarih Atlasından Bulunuz. Bu Yerlerde Mustafa Kemal Neden Yaşamıştır? Araştırınız.

 

XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Dağılmaya Başlamasının Sebepleri Nelerdir? Araştırınız.

 

Dünya Üzerinde Savaşların Son Bulması ve Kalıcı Barışın Sağlanması İçin Neler Yapılması Gerektiğini Düşünüyorsunuz?

 

Konu İçindeki Sorular

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının (SEK Yayınları) birinci ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Selanik’in Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yapısı Mustafa Kemal’in Kişiliğinin Oluşmasını Nasıl Etkilemiş Olabilir? Açıklayınız.

 

Aşağıdaki Fotoğrafta Selanik’in Hangi Özellikleri Dikkatinizi Çekti? Açıklayınız.

 

Selanik’in Ekonomik ve Kültürel Durumuyla İlgili Neler Söyleyebilirsiniz?

 

Selanik’in Kültürel ve Sosyal Yapısı Mustafa Kemal’in Hangi Özelliklerinin Gelişmesini Sağlamış Olabilir?

 

Mustafa Kemal’in Hangi Özellikleri Öğretmenlerinin Dikkatini Çekmesini ve Başarılı Bir Öğrenci Olmasını Sağlamıştır?

 

Mustafa Kemal’in Yabancı Dil Öğrenme İsteği ve Okuduklarını Arkadaşlarına Aktarması Onun Hangi Kişilik Özellikleriyle İlgilidir?

 

Mustafa Kemal Hangi Duygu ve Düşünceyle Savaşa Katılmak İstemiştir?

 

Mustafa Kemal’in Yetişmesine ve Kişiliğinin Oluşmasına Etki Eden Öğretmenlerinden Birinin Yaşamını Araştırarak Aşağıdaki Şemayı Doldurunuz. (Yaşamı, Adı, Mustafa Kemal’e Etkisi)

 

Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Yerli ve Yabancı Yazarlardan Birinin Yaşamını Araştırarak Aşağıdaki Şemayı Doldurunuz. (Doğum Yeri, Doğum Ve Ölüm Tarihi, Düşünceleri, Adı, Mustafa Kemal’e Etkisi, Eserleri)

 

Mustafa Kemal’in Ülke Sorunlarıyla Yakından İlgilenmesi Onun Hangi Özellikleriyle İlgilidir?

 

Mustafa Kemal, Ülkenin Karşı Karşıya Olduğu Hangi Tehlikeler Nedeniyle Bu Cemiyeti Kurdu?

 

Mustafa Kemal, Ülkenin Kurtuluşu İçin Neler Yapılması Gerektiğini Düşünüyor?

 

Mustafa Kemal’in İttihat ve Terrakki Cemiyetinden Ayrılmasının Temel Sebebi Nedir?

 

Mustafa Kemal’in Kararlı, Çalışkan, İleri Görüşlü Kişilik Yapısının Askerî Başarılarına Katkıları Nelerdir? Tartışınız.

 

Mustafa Kemal’in Görev Yaptığı Yerlerin Sosyal ve Kültürel Yapıları Arasındaki Benzerlikler, Farklılıklar Nelerdir? Açıklayınız.

 

Mustafa Kemal Sofya’da Hangi Çalışmaları Yapmıştır?

 

Sofya’daki Görevi, Mustafa Kemal’in Fikir Hayatına Hangi Katkıları Yapmıştır?

 

Mustafa Kemal’in Okuduğu Okulları ve Askerî Görevlerini Sırasıyla Yazınız.

 

Mustafa Kemal’in Okuduğu Okulların ve Askerî Görevlerinin Bulunduğu Yerleri Yazınız.

 

Mustafa Kemal’i Etkileyen Unsurların Onun Fikir Hayatına Katkılarını Aşağıdaki Şema Üzerine Yazınız. (Öğretmenleri, Avrupa’daki Fikir Akımları, Yaşadığı Yerler, Türk Ve Avrupalı Yazarlar)

 

Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Meşrutiyet’in İlanı Yukarıdaki Fikir Akımlarından Hangisiyle Daha Çok İlgilidir? Neden?

 

Meşrutiyet Yönetiminden Neler Beklenmektedir?

 

Meşrutiyetin İlanı Sonrasında Hangi Sorunlarla Karşılaşılmıştır?

 

Kartpostalın Ortasında Farklı Dillerde “Yaşasın Hürriyet, Musavat (Eşitlik), Uhuvvet (Kardeşlik) ve Adalet Yazmasının Sebebi Ne Olabilir?

 

Kartpostalda Üstte Yer Alan Kişi Kim Olabilir? Neden?

 

Kartpostalda Yer Alan Kişiler Neden Ellerinde Bayraklarla Toplanmış Olabilir?

 

I. Balkan Savaşı Sonrasında Müslüman Halkın Göçünü Gösteren Aşağıdaki Temsilî Resmi İnceleyiniz. Göç Eden Halkın Karşılaştığı Güçlüklerden Hangilerini Görüyorsunuz? Açıklayınız.

 

XIX. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Devleti’nin Ekonomik Bağımsızlığından Söz Edilebilir Mi? Neden?

 

I. Dünya Savaşı’nı Daha Önce Avrupa’da Başlayan Savaşlardan Ayıran Özellikler Nelerdir?

 

Savaş Osmanlı Devleti’nin Hangi Topraklarında Yoğunlaşmıştır? Neden?

 

Osmanlı Ordusu Savaşta Hangi Sıkıntıları Yaşamıştır?

 

Osmanlı Ordusunun Bu Sıkıntıları Yaşamasının Sebebi Neler Olabilir? Tartışınız.

 

Çanakkale ve Kut’ül-Amâre Zaferlerinin Kazanılmasını Sağlayan Etmenler Nelerdir? Tartışınız.

 

Ulaşım Şartları Osmanlı Ordusunu Nasıl Etkilemiştir? Açıklayınız.

 

Osmanlı Ordusunun İhtiyaçları Nedir?

 

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Hangi Cephelerde Savaştı?

 

Osmanlı Ordusu Hangi Devlet Ya Da Devletlerle Savaştı?

 

Cephelerde Savaş Nasıl Sonuçlandı?

 

Mustafa Kemal Hangi Cephelerde Görev Yaptı? İşaretleyiniz.

 

Cephelerin Hangileri Taarruz, Savunma Ya Da Yardım Cepheleridir?

 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Yukarıdaki Maddelerine Göre İtilaf Devletlerinin Amaçlarını Tabloya Yazınız. (Boğazlar, Osmanlı Ordusu, Donanma, 7. Madde, 24. Madde)

 

Mustafa Kemal, Neden “Ne Yapıp Edip Anadolu’ya Dönmenin Çaresini Bulmalı.” Demiş Olabilir?

 

“Halkın Birlik İçinde Hareket Etmesini Sağlamak” Kararı Ne Amaçla Alınmıştır? Tartışınız.

 

Mustafa Kemal İtilaf Devletlerinin Hangi Uygulamalarından Rahatsız Olmaktadır?

 

Mustafa Kemal Ahmet İzzet Paşa’nın Başkanlığında Bir Kabine Kurulmasını Neden İstemektedir?

 

Ünite Değerlendirmesi Bölümü Soruları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının (SEK Yayınları) birinci ünitesi olan 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız, Yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız

Y-D-D-Y-Y-D-Y-D-D-Y-D-Y

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız

Mustafa Kemal’i Etkileyen Yerli ve Yabancı Düşünürler, Yazarlar Kimlerdir?

 

Eğitim Hayatı Sürecinde Mustafa Kemal’in Fikir Hayatının Oluşmasına Etki Eden Düşünceler Nelerdir?

 

Mustafa Kemal’in Kişiliğinin Oluşmasına Etki Eden Öğretmenleri Kimlerdir?

 

Mustafa Kemal Şam’da Hangi Cemiyeti Kurmuştur? Daha Sonra Hangi Cemiyete Katılmıştır?

 

I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti Hangi Ordularla Mücadele Etmiştir?

 

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’na Kadar Sırasıyla Nerelerde Görev Yapmıştır?

 

Osmanlı Ordusu I. Dünya Savaşı’nda Hangi Cephelerde Savaşmıştır?

 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Hangi Maddesi Anadolu ve Trakya’daki İşgallere Gerekçe Oluşturmuştur?

 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

A-C-B-B-E

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Gençlik Döneminin Geçtiği Yerlerin Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Yapısını Açıklayınız.

 

XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumunu Kısaca Açıklayınız.

 

Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık Fikir Akımlarını Kısaca Açıklayınız.

 

II. Meşrutiyet’in İlanını Hazırlayan Gelişmeler Nelerdir?

 

Osmanlı Devleti Hangi Gerekçelerle I. Dünya Savaşı’na Girmiştir?

 

Mustafa Kemal’in Çanakkale, Kafkas ve Suriye Cephelerindeki Faaliyetleri Nelerdir?

 

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde Halkın Yaşadığı Sıkıntıları Kısaca Açıklayınız.

 

Bolşevik İhtilali ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Savaşa Girmesinin I. Dünya Savaşı’nın Seyrini Nasıl Değiştirdiğini Açıklayınız.

 

Mondros Ateşkes Antlaşması Karşısında İstanbul Hükûmetinin, Mustafa Kemal’in ve Halkın Tutumunu Kısaca Açıklayınız.

 

İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasındaki Uygulamaları Wilson İlkeleri’nin Hangi Maddeleri ile Çelişmektedir?

 


Not: 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının (SEK Yayınları) cevaplarının tamamı için 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları (SEK Yayınları) – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının (SEK Yayınları) içinde yer alan diğer soruları destek@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.