10. Sınıf TarihTarih Dersi İçerikleriTarih Konu Anlatımları

10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2023-2024)

10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 10. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 10. sınıf tarih dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı

  • 10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinde 6,
  • 10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinde 6,
  • 10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinde 3,
  • 10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ ünitesinde 4,
  • 10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinde 7,
  • 10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinde 2,
  • 10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇ ünitesinde 5

olmak üzere toplamda 33 konu başlığı bulunmaktadır 10. sınıf tarih ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 10. sınıf tarih dersi konu anlatımı;

10. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Oğuz Göçleri ve Anadolu
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Anadolu’nun İlk Fatihleri
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Anadolu’nun Türkleşmesi
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Haçlılar Karşısında Türkler
Anadolu’da Moğol İstilası

 

10. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Osmanlı-Bizans İlişkileri
Balkan Fetihleri
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

 

10. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askeri Gücü
Tımar Sistemi
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

 

10. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Anadolu’nun Kandilleri
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Osmanlı Devleti’nde Askeri Sınıf
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Halk Kültürü ve Kitabi Kültür
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Fetihle Gelen Dönüşüm

 

10. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler
Fetih ve Fatih
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
İslam Dünyası Liderliği
1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler
Gücünün Zirvesinde Osmanlı
Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri
Karaların ve Denizlerin Hakimi

 

10. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı
Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman

 

10. Sınıf 7. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇ ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki görsellere tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Toplumun Harcı, Millet Sistemi
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi
Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi
Lonca teşkilatı
Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

 

10. Sınıf Tarih Dersi Alt Konu Anlatımları

10. Sınıf tarih dersi ana konularının yanı sıra alt konu başlıkları ile ilgili konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

10. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

2. Konu:

Oğuz Göçleri ve Anadolu

Bizans’ın Anadolu Politikası

Marco Polo

İbn-i Batuta

Anadolu

Türkiye

3. Konu:

Anadolu’nun İlk Fatihleri

Anadolu’ya İlk Türk Akınları

Yabgulular Meselesi

Danişmentliler

Mengücekliler

Artuklular

Saltuklular

Anadolu’da Selçuklu-Bizans Mücadelesi

Süleyman Şah ve Türbesi

Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

Bizans ve Miryokefalon Zaferi

4. Konu:

Anadolu’nun Türkleşmesi

Boylar Birliğinden Devlete

Bodun

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı

Kubâdâbâd Sarayı

Türkiye Selçuklularında Ordu

Muhyiddin Arabî

5. Konu:

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri’nin Nedenleri

Papa’nın Haçlı Seferleri Çağrısı

Seferler Başlıyor

Urfa Kontluğu

Kudüs’ün Düşmesi

Aslan Yürekli Richard

Haçlı Seferleri’nin Sonuçları

Haçlı Seferleri ve Doğu-Batı Etkileşimi

6. Konu:

Anadolu’da Moğol İstilası

Selçuklu-Harzemşah-Moğol İlişkileri

İlhanlılar

Hülâgû Han

Harzemşahlar

Babailer İsyanı

Uluğ Keykubad

Baycu Noyan

Muînüddin Süleyman Pervane

Moğollar Anadolu’da

Kösedağ Savaşı

İkinci Beylikler Dönemi

Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

 

10. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu

Kuruluş Dönemi Gelişmeleri

Anadolu’nun Jeopolitiği

2. Konu:

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

Osmanlı Tarih Yazıcılığı

Osmanlı Tarihinin En Eski Kaynakları

Ertuğrul Bey

Osman Bey

Bitinya

3. Konu:

Osmanlı-Bizans İlişkileri

Tekfur

Köse Mihal

1299 Tarihi Nereden Çıktı?

Selçuklu-Bizans Arasında Vazgeçilemeyen Şehir “İznik”

4. Konu:

Balkan Fetihleri

Çimpe Kalesi

İskân Siyaseti Amaçları

Birinci Kosova Savaşı

Osmanlı Ordusunda Toplar

Anadolu Hisarı

Varna Savaşı

Mostar Köprüsü

5. Konu:

Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Yıldırım Bayezid

Yıldırım ve Anadolu Politikası

6. Konu:

Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Timur Kimdir?

Ankara Savaşı

Fetret Devri (1402-1413)

Şeyh Bedreddin Olayı

Murad’ın Tahttan Çekilişi

 

10. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askeri Gücü

Alplık-Gazilik

Karamürsel Bey

Bâcıyân-ı Rûm

İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler

Ak Börk

2. Konu:

Tımar Sistemi

Dirlikler

Tahrir

Osmanlı Toplumunda Askeriler ve Reaya

Cebelü

Deliler

Yeniçeri Ocağı ve Tımarlı Sipahiler

3. Konu:

Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Gulâm Sistemi

Pencik Sistemi

Devşirme Sistemi Nasıl Uygulanırdı?

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler

Ateşli Silahlar ve Okçuluk

Yabancıların Gözüyle Türk Askeri

Kapıkulu Ordusu

 

10. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Anadolu’nun Kandilleri

Tasavvuf

Ahmet Yesevî

Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî

Yunus Emre

Hacı Bektâş-ı Velî

Hacı Bayrâm-ı Velî

Ahî Evran

2. Konu:

Osmanlı Devleti’nde Askeri Sınıf

Osmanlıda İlim ve İlmiye Sınıfı

Kadı

Şeyhülislam

Medreseler ve Tekkeler

Sahn-ı Seman Medresesi

Müderris

Medreselerde Eğitim Nasıldı?

Akşemsettin

Ali Kuşçu

Ali Kuşçu’nun Fatih Sultan Mehmet’le Karşılaşması

Uluğ Bey

3. Konu:

Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

Ortaoyunu

Murad’ın Kültürel Faaliyetleri

Şair Sultanlar

4. Konu:

Fetihle Gelen Dönüşüm

Osmanlı Şehrinin Yapısı

Bayezid Külliyesi

Osmanlılarda El Sanatları

Dokumacılık

Ahşap İşlemeciliği

Çini Sanatı

Taş Süsleme Sanatı

Hat

 

10. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

2. Konu:

Fetih ve Fatih

Osmanlılara Esir Düşen Pedro’ya Göre İstanbul

Fethin Sebepleri

Fetih İçin II. Mehmet’in Yaptığı Hazırlıklar

Şahi Topu

Bizans’ın Muhasaraya Karşı Aldığı Tedbirler

Rum Ateşi (Grejuva)

Muhasaranın Başlaması

Mehmet’in Fetih Planı

Osmanlı Gemilerinin Karadan Yürütülmesi

Fetih Gerçekleşiyor

Fethin Önemi

Feth-i Mübin

Fetih ve Avrupalı Aydınlar

Fetihle Gelen Teşkilatlanma

Fetih ve Merkezî Otorite

Kızılelma

Bayezid ve Cem Sultan

Cem Sultan

3. Konu:

İslam Dünyası Liderliği

Selim Dönemi ve Safevilerle İlişkiler

Yavuz Sultan Selim

Şah İsmail

Çaldıran Savaşı

İdris-i Bitlisi

Mısır Seferi

Turnadağ Savaşı

Hilafet-i Ulyâ

4. Konu:

1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

5. Konu:

Gücünün Zirvesinde Osmanlı

Belgrad’dan Haçova’ya Osmanlı Zaferleri

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu

Martin Luther

Protestanlık

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

Fransuva’nın Kanuni’ye Mektubu

Viyana Kuşatması (1529)

Almanya Seferi (1532)

1547 Tarihli Ahitname-i Hümayun

Zigetvar Seferi (1566)

Zigetvar Kalesi’nin Düşmesi

Haçova Savaşı

Osmanlı-Safevi İlişkileri

Irakeyn Seferi (1534-1535)

İran (Tebriz) Seferi (1548)

Nahçıvan Seferi (1553)

Osmanlı Devleti’nin Kapitülasyon Siyaseti

6. Konu:

Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri

Venedik ve Cenevizlilerin Osmanlı Politikası

Ümit Burnu

Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

Osmanlı-Fransız İttifakı

İspanya’daki Müslüman ve Yahudilere Yardım Edilmesi

7. Konu:

Karaların ve Denizlerin Hakimi

Şarlken

Osmanlılar Akdeniz’de

Barbaros Hayreddin Paşa

Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler’in Nedenleri

Amerika’nın Keşfi

Coğrafi Keşifler’in Etkileri

Hint Deniz Seferleri

Piri Reis

Selman Reis’in 1525 Tarihli Raporu

Mir’âtü’l-Memâlik

Akdeniz’de Güçler Değişiyor

 

10. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı

Edirne Sarayı

Bab-ı Hümâyun

Hırka-i Saadet Dairesi

Birun

Enderun

Harem

Saray Görevlileri

Birun’daki Görevliler

Enderun’daki Görevliler

Harem’deki Görevliler

Divân-ı Hümâyun

Divân-ı Hümâyun Üyeleri

Kubbealtı Salonu

Veraset Sistemi

2. Konu:

Padişah, Hanedan ve Kanunname-i Ali Osman

Merkezî Otoriteyi

Müsadere Sistemi

Siyasetnamelerde Padişahların Vasıfları

Padişahın Halkına Karşı Vazifeleri

Şehzadelerin Eğitimi

Şehzadelerin Sancağa Gönderilmesi

 

10. Sınıf 7. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇ ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu:

Toplumun Harcı, Millet Sistemi

Osmanlıda Millet

2. Konu:

Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi

Osmanlı Şehirlerinde Yaşam

Surname

Surre Alayı

Kahvehaneler

Osmanlı Mutfağı

Osmanlı’da Kılık Kıyafet

3. Konu:

Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi

Osmanlı Toprak Sistemi

Mirî Arazi

Mülk Arazi

Vakıf Arazi

Çifthane

4. Konu:

Lonca Teşkilatı

Esnafa Verilen Cezalar

Osmanlıda Mesleki Eğitim ve Meslek Grupları

Bedesten

Çarşı

5. Konu:

Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

2 Yorum

    1. 10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı tüm üniteler olarak hazırlanmaktadır. En kısa sürede yayında olacaktır. İlginize teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.