10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı

10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı – Tüm Üniteler (2019-2020)

Tarih Dersi Konu Anlatımları - Tarih Ders Notları

10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı başlıklı bu yazımızda 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan konu başlıklarının tamamını kapsayan ders notları hazırladık. 10. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları çerçevesinde Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 10. sınıf tarih dersi konu anlatımı hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

10. Sınıf Tarih Dersi Konu Anlatımı

10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinde on dokuz, 10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinde on, 10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinde yedi, 10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ ünitesinde on, 10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinde yirmi dokuz, 10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinde beş, 10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇ ünitesinde on olmak üzere toplamda 90 konu başlığı bulunmaktadır 10. sınıf tarih ders kitabında. Tüm konu başlıkları ile 10. sınıf tarih dersi konu anlatımı;

10. Sınıf 1. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1072-1308 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

2. Konu: Oğuz Göçlerı̇ ve Anadolu

3. Konu: Anadolu’nun İlk Fatihleri

İlk Türk Beylikleri

Anadolu’da Selçuklu-Bizans Mücadelesi

Anadolu’nun Tapusu: Miryokefalon

4. Konu: Anadolu’nun Türkleşmesi

Boylar Birliğinden Devlete

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı

5. Konu: Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri’nin Nedenleri

Seferler Başlıyor

Haçlı Seferleri’nin Sonuçları

6. Konu: Anadolu’da Moğol İstilası

Selçuklu-Harzemşah-Moğol İlişkileri

Moğollar Anadolu’da

Kösedağ Savaşı

İkinci Beylikler Dönemi

Moğollar Sonrası Anadolu’da Mutasavvıflar

10. Sınıf 2. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Kuruluş Dönemi Gelişmeleri

Anadolu’nun Jeopolitiği

2. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler

3. Konu: Osmanlı-Bizans İlişkileri

4. Konu: Balkan Fetihleri

5. Konu: Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

6. Konu: Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi

Ankara Savaşı

Fetret Devri (1402-1413)

Şeyh Bedreddin Olayı

10. Sınıf 3. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askeri Gücü

İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler

2. Konu: Tımar Sistemi

Osmanlı Toplumunda Askeriler ve Reaya

Yeniçeri Ocağı ve Tımarlı Sipahiler

3. Konu: Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi

Osmanlı’nın Kılıcı: Yeniçeriler

10. Sınıf 4. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Anadolu’nun Kandilleri

2. Konu: Osmanlı Devleti’nde Askeri Sınıf

Osmanlıda İlim ve İlmiye Sınıfı

Medreseler ve Tekkeler

Akşemsettin, Ali Kuşçu, Uluğ Bey

3. Konu: Halk Kültürü ve Kitabi Kültür

II. Murad’ın Kültürel Faaliyetleri

Şair Sultanlar

4. Konu: Fetihle Gelen Dönüşüm

Osmanlılarda El Sanatları

10. Sınıf 5. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: 1453-1520 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

2. Konu: Fetih ve Fatih

Fethin Sebepleri

Fetih İçin II. Mehmet’in Yaptığı Hazırlıklar

Bizans’ın Muhasaraya Karşı Aldığı Tedbirler

Muhasaranın Başlaması

Fetih Gerçekleşiyor

Fethin Önemi

Fetihle Gelen Teşkilatlanma

II. Bayezid ve Cem Sultan

3. Konu: İslam Dünyası Liderliği

I. Selim Dönemi ve Safevilerle İlişkiler

Mısır Seferi

4. Konu: 1520-1595 Yılları Arasındaki Başlıca Siyasi Gelişmeler

5. Konu: Gücünün Zirvesinde Osmanlı

Belgrad’dan Haçova’ya Osmanlı Zaferleri

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

I. Viyana Kuşatması (1529)

Almanya Seferi (1532)

Zigetvar Seferi (1566)

Osmanlı-Safevi İlişkileri

Osmanlı Devleti’nin Kapitülasyon Siyaseti

6. Konu: Osmanlı’nın Gücü ve Stratejik Rakipleri

Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

7. Konu: Karaların ve Denizlerin Hakimi

Osmanlılar Akdeniz’de

Coğrafi Keşifler’in Etkileri

Hint Deniz Seferleri

Akdeniz’de Güçler Değişiyor

10. Sınıf 6. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı

Saray Görevlileri

2. Konu: Padı̇şah, Hanedan ve Kanunname-i Alı̇ Osman

Siyasetnamelerde Padişahların Vasıfları

Şehzadelerin Eğitimi

10. Sınıf 7. Ünite Konu Başlıkları

10. sınıf tarih dersinin 7. ünitesi olan Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇ ünitesinin tüm konu anlatımlarını aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

1. Konu: Toplumun Harcı, Millet Sistemi

2. Konu: Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi

Osmanlı Şehirlerinde Yaşam

Osmanlı Mutfağı

Osmanlı’da Kılık Kıyafet

3. Konu: Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi

Çifthane

4. Konu: Lonca Teşkilatı

Osmanlıda Mesleki Eğitim ve Meslek Grupları

5. Konu: Osmanlı’da Vakıf Müessesesi

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi