Avrupa Tarihi

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Büyük Otto’nun kuruculuğunda 962 yılında kurulmuş bir devlettir. Bu devletin yönetim biçimi seçimli monarşidir. Bu yüzden halka seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Roma Germen İmparatorluğu’nun kurucusu olan 1. Büyük Otto 912 yılında doğmuş ve bu imparatorluğu kurmadan önce birçok krallığın kralı olmuştur. Bunun gibi birçok Roma İmparatoru olmuş ve ölmüştür.

Bu imparatorluğun bayrağındaki çift başlı kartal ululuğu ve gücü temsil etmektedir. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu tarihte birçok savaşa girmiş ve birçok savaşı kazanmıştır. Bunlardan biri de Osmanlılarla girdiği savaştır. Bu savaşın sonucunda Roma İmparatorluğu kazanmıştır. Bu yazımızda Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun kurucusu yani Büyük Otto’dan, ondan sonra tahta çıkan yöneticilerden ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’ndan genel olarak bahsedeceğiz. Germen İmparatorluğu’nda yönetim biçimini ayrıca bu imparatorluğunun katıldığı savaşları, son olarak Roma İmparatorluğu’nun bayrağında bulunan çift başlı kartalı ve onun anlamını anlatacağız.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu 962 yılında Büyük Otto tarafından kurulmuş bir imparatorluktur. Bu imparatorluk 1806 yılına kadar yaşamış (1806 yılı da dâhil) fakat sonrasında yok olmuştur. Orta Avrupa’da yani yaklaşık olarak İtalya’da dâhil olmak üzere o bölgelerde 844 yıl boyunca hüküm sürmüş, yaşamış bir imparatorluktur. Bu imparatorluk onlarca ülkeye ev sahipliği yapmıştır. Bu ülkeler arasında Almanya, İsviçre, Çekya, Slovenya, Belçika, Hollanda gibi birçok dünyaca tanınan ülkeler yer almaktaydı. Bu imparatorluğun yer şekilleri yani bulunduğu topraklar her yıl değişiklik gösterirdi. Çünkü o yıllarda topraklar için çok fazla savaş yapılırdı. Bu yüzden Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun şimdiye kadar hiç yer değiştirmeden kaldığı bir kaç ülke toprakları vardır. Bunlardan biri de İtalya’dır. Bulunduğu ülke toprakları arsında Fransa, Polonya ve İtalya gibi büyük devletler de vardı, küçük devletler de vardı.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Kurucusu Kimdir?

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun kurucusunun adı 1. Büyük Otto’dur. 1. Büyük Otto tahtta 37 yıl kalmıştır. 1. Büyük Otto kimdir? diye sorarsak, kendisi Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun kurucusu ve ayrıca önceden birden fazla ülkenin kralıydı. Baştan anlatırsak, 1. Büyük Otto; 23 Kasım 912’de doğdu. Nerede doğduğu bir sır olan Büyük Otto’nun bilindiği üzere üç tane kardeşi vardı. Kendisi, Saksonya Hanedanından olan sonradan Alman Kralı ilan edilen 1. Heinrich’in oğlu olarak dünyaya geldi. 1. Otto’nun ilerideki hayatını belirleyen özelliklerden biri de babasının hem bir kral hem de önceden bir devletin hanedanı olmasıydı. Çok küçük yaşlarda babasını izleyen ve ondan yöneticilik hakkında bilgi alan Otto ilerideki hayatında birçok krallığın krallığını yapmıştır.

936’da babasının ölümünden önce İngiliz kralının kızıyla evlenen Otto krallıklar üzerinde ilk kez tanındı. 936 yılında babasını kaybeden Otto babasının kral olarak görev sürdüğü Almanya’nın kralı oldu ve ayrıca Saksonya dükü oldu. Krallığının ilk yıllarında diğer Alman düklerini egemenliğine almak istediğinden dolayı savaş çıkarttı. 3 yıl süren bu savaş, tarafların krala bağlılığını bildirdikten sonra son buldu.

941’de kardeşi Heinrich tarafından öldürülmeye kalkılan Otto kardeşini bu girişimlerde yenilgiye uğrattı. Bu olaydan sonra 1. Otto kardeşi Heinrich’i afetti ve onu kiliselerin desteğiyle düklerin arasına atadı.

1. Otto Kimdir?

Toprakları her geçen gün büyütmeye çalışan Otto Slavlarla girdiği savaşı kazandı, ayrıca Danimarka’da katıldığı savaşı da kazandı. 950’de Bohemya’yı da kendi krallığının altına alan Otto bu aldığı her krallığa en az bir tane olmak üzere piskoposluk bölge yaptırdı. Bu savaşlar sırasında kız kardeşini Fransa kralı 4. Louis ile evlendirerek Fransa ile ilişkisini sağlamlaştırdı. Bu olaydan sonra tutsak ettiği İtalyan kralı olan Berengario’nun kızıyla evlenerek ve ayrıca İtalya’yı fethederek İtalya kralı oldu. Kısa bir süre sonra oğlu olan Ludolf soylularla ayaklandı ve İtalya’da olan Otto küçüklüğünün geçtiği Almanya’ya geri dönmek zorunda kaldı. Almanya’ya dönen Otto ayaklanmayı bastırarak oğlunun kendisine bağlı kalmasını sağladı.

Otto 955’de Macarları Lechfeld savaşında büyük bir yenilgiye uğrattıktan sonra “Büyük” unvanını aldı ve adı 1. Büyük Otto oldu. Kısa bir zaman sonra yeniden Slavlarla girdiği savaşı kazanarak topraklarını büyüttü.

Otto, oğlu olan 2. Otto’ yu 961’de Alman kralı ilan etti. Kısa bir süre sonra Papa’nın yardımı üzerine İtalya’ya giden 1. Büyük Otto, Papa’nın yardımına el uzattıktan sonra Papa tarafından resmi olarak Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun tacını giyerek Kutsal Roma Germen İmparatoru oldu.
İleriki hayatında Papa ile anlaşmazlığa düşen 1. Büyük Otto Papa’yı sürgün ederek, Papalığı 8. Leo’ya devir etti. Böylece 964’te Romalıların başkaldırısı üzerine Papa’yı kullanarak ayaklandırmayı bastırdı. Kısa bir süreden sonra 965’te ise Roma’yı fetheden 1. Büyük Otto topraklarını genişletti.

Tarihi tam bilinmese de kardeşi Bruno ile anlaşması Avrupa’da bilim ve sanatta gelişme başlattı. Kısacası bu yeniden doğuşa şu an dünya çapında Rönesans olarak bilinen bu yenileşme 1. Büyük Otto tarafından oluşturuldu. 1. Büyük Otto Rönesans yenileşmesini oluşturduktan bir müddet sonra hayatını kaybetti ( 7 Mayıs 973 ).

Kutsal Roma Germen İmparatorları

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nda birden fazla yöneticisi yani imparatoru oldu. Sonuçta Kutsal Roma Germen İmparatorluğu 844 yıl dünya üzerinde yaşamış bir imparatorluktur.

İlk olarak herkesin bildiği 1. Büyük Otto tahtta oturmuştur. Yaklaşık olarak 11 yıl tahtta kalan 1. Büyük Otto 973’te hayatını kaybetmiştir. Büyük Otto’nun ölümünden sonra tahta geçen oğlu 2. Otto 10 yıl tahtta kaldıktan sonra babasının ölümü gibi kendisi de öldü ve ardından taht 2. Otto’nun oğlu olan 3. Otto tahta çıktı. 19 yıl tahtta kalan 3. Otto ölür ve yerine 1. Otto’nun kardeşi olan Heinrich‘in oğlu olan 2. Heinrich geçer. 22 yıllık bir imparator dönemi olan 2. Heinrich’in ölümünden sonra imparatorluğun başına 1. Büyük Otto’nun torunun torunu olan 2. Konrad tahta geçer. 15 yıllık sürenin ardından tahtan iner ve tahtı akrabası olan 3. Heinrich’e bırakır. 3. Heinrich öldükten sonra monarşi sistemiyle tahtını oğluna yani 4. Heinrich’ e bırakır. Aynı şey yeniden olur, 4. Heinrich ölür ve oğlu olan 5. Heinrich’e geçer taht.

Otto Hanedanının Sonu

Otto ailesinin bir müddetliğine soyu biterken tahta 1. Oto’nun rahibesinin 9. kuşaktan torunu olan 3. Lothar tahta geçer. 12 yıl tahta kaldıktan sonra ölen Lothar’dan sonra 6. Heinrich’in torunun oğlu olan 1. Freidrich tahta geçer. Ondan sonra da onun oğlu olan 7. Heinrich tahta geçer. 7. Heinrich’in ölümünden sonra krallık 6. Otto’ya geçer. Bu böyle devam eder babadan oğula sistemiyle. 6. Otto’dan sonra 2. Freidrich, ondan sonra 7. Freidrich, ondan sonra 5. Ludwig (kendisi 3. Lothard’ın 6. kuşak torunudur). 5. Ludwig öldükten sonra seçimli monarşi ile yerine 4. Karl geçmiş ve yaklaşık olarak 30 yıl tahta kalmıştır. Kendisi de diğer krallar gibi öldükten sonra yerini Sigismund yani 4. Karl’ın oğlu yer aldı. O da öldükten sonra yerini 3. Lothard’ın 10. kuşaktan torunu olan 3. Friedrich aldı. 3. Lothard öldükten sonra monarşi sistemiyle oğlu olan 1. Maximilian aldı.

Sonra 1. Maximilian’ın torunu olan 5. Karl tahta geçti. Yaklaşık 40 yıl tahta kalan 5. Karl geçirdiği bir hastalık sonucu öldü ve yerini kardeşi olan 1. Ferdinand aldı. Sonra tahtını oğlu olan 2. Maximiliana o da oğlu olan 2. Rudolf‘a devretti. Yaklaşık olarak 30 yıl tahta kalan 2. Rudolf tahtı kardeşi olan Matthias’a verdi. Sonrasında Matthias imparatorluğu kuzeni olan 2. Ferdinand‘a o da oğlu olan 3. Ferninand’a o da oğlu olan1 Lopold’e son olarak o da oğlu olan 1. Josep’e tahtı verdi.

Ondan sonra 1. Josep’in kuzeni olan 6. Karl tahta oturdu. Tahta kalmasından bir süre sonra ölen 6. Karl’ın tahtı 1. Joseph’in kızı olan Maria’nın eşi olan 9. Karl’a verildi. Ardından taht yine sahibini değiştirdi. Bu sahip ise 1. Franz yani 6. Karl’ın kızı olan Maria’nın eşi. Son yıllarına ulaşan Kutsal Roma İmparatorluğu’nun son 3 kralları ise sırayla 2. Joseft yani 6. Karl’ın oğlu, 2. Leopold; kendisi 2. Joseph’in oğlu ve son olan ise 2. Franz yani 2. Joseph’in oğlu. Bu dönemden sonra ise Kutsal Roma Germen İmparatorluğu son bulmuştur.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu bu zaman kadar birçok ülkeyle savaşa girdi bunlar arasında Roma, Slavlar ve benzeri birçok ülke vardı. Ama şu an üzerine değineceğimiz ve en çok tanınanlar arasında Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Osmanlı arasında olan savaşlar var.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti o dönemlerde hep bir hırs yarışındaydı. Bu iki büyük devletin hiçbir şekilde siyasi, sosyal ve hukuk yapısı uyuşmuyordu. İkisi arasında hep bir toprak isteği vardı. Bu da konum olarak iki devletinde birbirlerinin topraklarını istemesine neden oldu. Bu olayda aralarında büyük bir savaşa neden oldu.

Bu savaşı kazanan ülke yani imparatorluk Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’dur. Tam olarak ne kadar sürdüğü bilinmeyen bu savaş sonucunda yorgun düşen Osmanlı Devleti Karlofça barış antlaşmasıyla savaşı bitirmiştir. Büyü bir toprak kaybına uğrayan Osmanlı Devleti kısacası Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na yenilmiştir.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Yönetim Biçimi

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, seçimli monarşi rejimiyle yönetilirdi.

Seçimli Monarşi Nedir? Bir halkın kendi krallarını kendilerinin seçmesine olanak tanıyan yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi o yıllarda çok sevilen bir yönetim biçimiydi. Çünkü, o dönemlerde halka başka imparatorluklarda ya da ülkelerde asla seçme hakkı tanınmazdı. Hatta bu İmparatorlukların ya da ülkelerin bir kısmına zorbaca davranır, onları sefil bir şekilde yaşatırlardı. Kısacası bu yönetim biçimi o dönemlere göre sevilen bir yönetim biçimiydi. Ayrıca seçmeli monarşi sistemi altında yaşayan ülkelerde özgürlük ve bağımsızlık daha çok öne çıkan bir faktördür. Çünkü halk özgürce ülkeyi kimin yöneteceğini belirlerler.

Bu yönetim biçimi her ne kadar günümüzdeki yönetim biçimi olan cumhuriyete benzese de bu yönetimin cumhuriyet rejiminden kolaylıkla fark edilebilecek farkları vardır. Mesela seçimli monarşide ülkeyi bir kral yönetirken cumhuriyette ise halkı cumhurbaşkanı yönetir. Cumhuriyette yönetici 4 yılda bir seçilirken Roma Germen İmparatorluğu’nda ise halk eğer kralı beğenmezse istediği zaman onu tahttan indirip istediği bir devlet adamını tahtta alabiliyordu. Kısacası halk kralda gördüğü küçük bir hatayla birbirlerini ayaklandırıp, yeni bir seçme yapıp bu kralı tahttan indirebiliyordu.

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Bayrağı

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun bayrağına bakarsak çok kolaylıkla fark edebileceğimiz şekilde 2 adet kartal görürüz. Kartallar o zamanlarda devletlerarası bilindiği üzere tüm hayvanlar arasında ululuk ve yüceliği temsil eden tek canlıydı. Bu düşünce tüm dünya arsında kabul edilmiş ve çoğu ülkenin bayrağında kartal motifleri bulunmuştur. O zamanlar bundan etkilenen Kutsal Roma Germen İmparatorları bayraklarında bir kartal yani yüceliği ve ululuğu temsil eden bir motif olmasını istemişlerdir.

Kutsal Roma Germen Sembol
Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Bayrağı

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’nun bayrağına yeniden baktığımızda o zamanlar yüceliği ve ululuğu temsil eden bu hayvandan iki tane görürüz. Aslında bazı kıtalara göre iki tane değillerdir. Bazı kıtalara göre bu sembolde iki adet kartal yer almakta ve bu kartallar yer ile göğün arasındaki çelik kapıyı tutmaktadır. Bazı kıtalarda ise sadece yüceliği ve ululuğu diğer devletlere göre iki kat daha fazla yaşadıklarını göstermek amaçlı yapılmış bir figürdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.