Avrupa Tarihi

Tüm Roma İmparatorları (Tam Liste -269 İmparator-)

Bu yazımızda Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nda görev yapmış tüm Roma İmparatorları listesi hazırladık. Roma İmparatorlarının yanı sıra Roma Kralları ile Roma Konsülleri ve Diktatörleri hakkında da bilgilere yer verdik. İşte gelmiş geçmiş tüm Roma İmparatorları;

Roma Tarihi Dönemleri

Roma tarihi ana hatlarıyla aşağıdaki altı bölümde incelenebilir. Şehir Devleti, Krallık ve Cumhuriyet dönemleri dışında imparatorluk dönemi yaklaşık 1500 yıl sürmüştür.

 • MÖ 9. yüzyıl-MÖ 753 Roma Şehir Devleti (Roma)
 • MÖ 753-MÖ 509 Roma Krallığı (Regnum Romanum)
 • MÖ 509-MÖ 27 Roma Cumhuriyeti (Senatus Populusque Romanus -SPQR-)
 • MÖ 27-MS 395 Roma İmparatorluğu (Imperium Romanum)
 • 395-476 Batı Roma İmparatorluğu (Imperium Romanum Pars Occidentalis)
 • 395-1453 Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu (Imperium Romanum / Romania)

Roma İmparatorluğu Dönemleri

Roma İmparatorluğu tarihi dönemleri aşağıdaki başlıklarda ayrı ayrı incelenebilir.

 • Julio-Claudian Hanedanı (14-68)
 • Dört İmparator Yılı (69)
 • Flavius Hanedanı (69-96)
 • Antoninler (Beş İyi İmparator) (96-180)
 • Severuslar Hanedanı (193-235)
 • Üçüncü Yüzyıl Krizi (235-284)
 • Galya İmparatorları (260-274)
 • İlliryalı İmparatorlar (268-284)
 • Diocletianus ve Tetrarşi (285-305)
 • Britanya İmparatorları (286-297)
 • Konstantin Hanedanı (305-363)
 • Valentinianus Hanedanı (364-392)
 • Theodosius Hanedanı (379-457)
 • Batı Roma İmparatorları (395-476)
 • Doğu Roma (Bizans) İmparatorları (395-1453)

Tüm Roma İmparatorları Listesi

MÖ 9. yüzyılda ortaya çıkan Roma Şehir Devleti hakkında bilgiler kısıtlı olduğundan bu dönemdeki Romalı yöneticeler hakkında net bilgiler verebilmek olanaklı değildir. MÖ 753-MÖ 509 yılları arasında var olan Roma Krallığı’nda 7 kral tahta geçmiştir. İlk Roma Kralı Romulus‘tur. MÖ 509-MÖ 27 yılları arasında var olan Roma Cumhuriyeti’nde ise yüzlerce Konsül görev yapmıştır. Roma Cumhuriyeti’nde her yıl iki Konsül sırayla görev yapmıştır. İlk Konsüller Lucius Iunius Brutus ile Lucius Tarquinius Collatin‘dir. Bu Konsüller bazen Konsüler Tribün olarak bazen de Decemviri yani 10 kişilik grup olarak Roma Cumhuriyeti’ni yönetmişlerdir. Roma Cumhuriyeti’nde bazen de olağanüstü koşullar gerçekleşmiş ve Konsüllerin yerine Diktatörler başa geçmiştir. Roma Cumhuriyeti’nde 9 Diktatör yönetim zorla ele geçirmiştir.

Roma İmparatorluğu MÖ 27-MS 395 yılları arasında var olmuştur. 395 yılında Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında Kavimler Göçü’nün etkisiyle yıkılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu ise Osmanlıların İstanbul’un Fethi ile 1453 yılında yıkılmıştır. Roma İmparatorluğu’nda 144 imparator tahta geçmiştir. İlk Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Octavianus‘tur. son Roma İmparatoru ise Flavius Eugenius‘tur. İlk Batı Roma İmparatoru Honorius, ilk Doğu Roma (Bizans) İmparatoru ise Arcadius‘tur.

Gelmiş geçmiş tüm Roma İmparatorları listesini (Bizans dahil) aşağıda inceleyebilirsiniz. Roma İmparatorları sıralaması tahta geçiş yıllarına göre yapılmıştır. Yani Roma İmparatorları kronolojik olarak listelenmiştir.

Bazı yıllarda aynı anda birden çok Roma İmparatoru, imparatorluğunu ilan etmiştir. Roma İmparatorları listemizde kendisini imparator ilan eden tüm Roma İmparatorlarına yer verdik. Dolayısıyla tarihte 269 Roma İmparatoru tahta geçmiştir.

Roma İmparatorları Resimleri
Roma İmparatorlarının Görünümü

Roma Krallığı Dönemi

Roma Krallığı (MÖ 753-MÖ 509) döneminde 7 kral görev yapmıştır. Roma Kralları listesi;

 • Romulus (MÖ 753 – MÖ 716)
 • Numa Pompilius (MÖ 715 – MÖ 674)
 • Tullus Hostilius (MÖ 673 – MÖ 642)
 • Ancus Marcius (MÖ 641 – MÖ 617)
 • Lucius Tarquinius Priscus (MÖ 616 – MÖ 579)
 • Servius Tullius (MÖ 578 – MÖ 535)
 • Lucius Tarquinius Superbus (MÖ 534 – MÖ 509)

Roma Cumhuriyeti Dönemi

Roma Cumhuriyeti (MÖ 509 – MÖ 27) döneminde yüzlerce Konsül (9 tane de Diktatör) görev yapmıştır. İlk ve son Roma Cumhuriyeti Konsülleri;

 • Lucius Iunius Brutus / Lucius Tarquinius Collatinus (MÖ 509)
 • ……
 • Gaius Iulius Caesar Octavianus / Marcus Vipsanius Agrippa (MÖ 27)

Roma İmparatorluğu Dönemi

Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 395) döneminde 144 imparator görev yapmıştır. Aşağıdaki sırasıyla tüm Roma İmparatorları yer almaktadır. Roma İmparatorları kronolojisi;

 • Augustus (MÖ 27 – MS 14)
 • Tiberius (14 – 37)
 • Caligula (37 – 41)
 • Claudius (41 – 54)
 • Nero (54 – 68)
 • Galba (68 – 69)
 • Otho (69)
 • Vitellius (69)
 • Vespasian (69 – 79)
 • Titus (79 – 81)
 • Domitian (81 – 96)
 • L. Antonius Saturninus (89)
 • Nerva (96 – 98)
 • Trajan (98 – 117)
 • Hadrianus (117 – 138)
 • Antoninus Pius (138 – 161)
 • Marcus Aurelius (161 – 180)
 • Avidius Cassius (175)
 • Lucius Verus (161 – 166)
 • Commodus (180 – 192)
 • Pertinax (192 – 193)
 • Didius Julianus (193)
 • Septimius Severus (193 – 211)
 • Pescennius Niger (193 – 194)
 • Clodius Albinus (193 – 197)
 • Caracalla (211 – 217)
 • Geta (211)
 • Macrinus (217 – 218)
 • Diadumenianus (218)
 • Elagabalus (218 – 222)
 • Seleucus (218 – 222)
 • Uranius (218 – 222)
 • Gellius Maximus (218 – 222)
 • Verus (218 – 222)
 • Alexander Severus (222 – 235)
 • Taurinus (222 – 235)
 • L. Seius Sallustius (225-227)
 • Maximinus Thrax (235 – 238)
 • Magnus (235 – 238)
 • Quartinus (235 – 238)
 • I. Gordian (238)
 • II Gordian (238)
 • Pupienus Maximus (238)
 • Balbinus (238)
 • III. Gordian (238 – 244)
 • Sabinianus (240)
 • Arap Philip (244 – 249)
 • Pacatianus (248)
 • Iotapianus (248)
 • Silbannacus (244 – 249)
 • Sponsianus (244 – 249)
 • Philip Iunior (247 – 249)
 • Decius (249 – 251)
 • T. Julius Priscus (250)
 • Iulius Valens Licinianus (250)
 • Herennius Etruscus (251)
 • Hostilian (251)
 • Trebonianus Gallus (251 – 253)
 • Volusianus (251 – 253)
 • Uranius Antoninus (253)
 • Aemilius Aemilianus (253)
 • Valerian (253 – 260)
 • Mareades (253 – 260)
 • Gallienus (253 – 268)
 • Ingenuus (260)
 • Regalianus (260)
 • Yaşlı Macrianus (260 – 261)
 • Genç Macrianus (260 – 261)
 • Quietus (260 – 261)
 • Piso (261)
 • Valens (261)
 • Ballista (261)
 • Mussius Aemilianus (261)
 • Memor (262)
 • Aureolus (262 – 268)
 • Celsus (253 – 268)
 • Saturninus (253 – 268)
 • II. Gotik Claudius (268-270)
 • Censorinus (268-270)
 • Quintillus (270)
 • Aurelian (270 – 275)
 • Felicissimus (270 – 271)
 • Domitianus (271 – 272)
 • Urbanus (271 – 272)
 • Septimius (271 – 272)
 • Vaballathus (272)
 • Firmus (273)
 • Postumus (260 – 269)
 • Laelianus (269)
 • Marius (269)
 • Victorinus (269 – 270)
 • I. Tetricus (271 – 274)
 • II. Tetricus (273 – 274)
 • Faustinus (274)
 • Tacitus (275 – 276)
 • Florianus (276)
 • Probus (276 – 282)
 • Saturninus (281)
 • Proculus (280 – 281)
 • Bonosus (280)
 • Carus (282 – 283)
 • Carinus (283 – 285)
 • Numerianus (283 – 284)
 • Diokletian (284 – 305)
 • L. Domitius Domitianus (297)
 • Aurelius Achilleus (297-298)
 • Eugenius (303)
 • Maximian Herculius (285 – 310)
 • Amandus (285)
 • Aelianus (286)
 • Iulianus (286 – 293)
 • Carausius (286 – 293)
 • Allectus (293 – 297)
 • I. Chlorus Constantius (293 – 306)
 • Galerius (293 – 311)
 • Maximinus Daia (305 – 313)
 • II. Severus (305 – 307)
 • Maxentius (306 – 312)
 • Domitius Alexander (308 – 309)
 • Licinius (308 – 324)
 • Valerius Valens (314)
 • Martinianus (324)
 • I. Konstantin (306 – 337)
 • Calocaerus (333)
 • II. Konstantin (337 – 340)
 • I. Constans (337 – 350)
 • II. Constantius (337 – 361)
 • Magnentius (350 – 353)
 • Vetranio (350 )
 • Nepotian (350)
 • Silvanus (355)
 • Julian (361 – 363)
 • Jovian (363 – 364)
 • I. Valentinian (364 – 375)
 • Firmus (372 – 375)
 • Valens (364 – 378)
 • Procopius (365 – 366)
 • Marcellus (366)
 • Gratian (367 – 383)
 • II. Valentinian (375 – 392)
 • I. Büyük Theodosius (378 – 395)
 • Magnus Maximus (383 – 388 )
 • Flavius Victor (384 – 388)
 • Eugenius (392 – 394)

Batı Roma İmparatorluğu Dönemi

Batı Roma İmparatorluğu (395-476) döneminde 24 imparator görev yapmıştır. Batı Roma İmparatorları listesi;

 • Honorius (393 – 423)
 • Marcus (406 – 407)
 • Gratian (407)
 • III. Constantinus (407 – 411)
 • II. Constans (409 – 411)
 • Maximus (409 – 411)
 • Priscus Attalus (409 – 410)
 • Jovinus (411 – 413)
 • Sebastianus (412 – 413)
 • Priscus Attalus (414 – 415) (2. kez)
 • III. Constantius (421)
 • Johannes (423 – 425)
 • III. Valentinian (425 – 455)
 • Petronius Maximus (455)
 • Avitus (455 – 456)
 • Majorian (457 – 461)
 • Libius Severus (461 – 465)
 • Anthemius (467 – 472)
 • Arvandus (468)
 • Romanus (470)
 • Olybrius (472)
 • Glycerius (473 – 474)
 • Julius Nepos (474 – 475)
 • Romulus Augustus (475 – 476)

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu Dönemi

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu (395-1453) döneminde 101 imparator görev yapmıştır. Bizans İmparatorları listesi;

Theodosius Hanedanı

 • Arcadius (395 – 408)
 • II. Theodosius (408– 450)
 • Marcian Pulcheria (450 – 457)

Leo Hanedanı

 • Trakyalı I. Leo  (457 – 474)
 • II. Leo (474)
 • Zeno (474 – 475)
 • Basiliscus (475 – 476)
 • Zeno (476 – 491) (2. kez)
 • Leontius (484 – 488)
 • Anastasius (491 – 518)

Jüstinyen Hanedanı

 • I. Justinus (518 – 527)
 • I. Justinianus (527 – 565)
 • II. Justinus (565 – 578)
 • II. Tiberius (578 – 582)
 • Mauricius (582 – 602)
 • Phocas (602 – 610)

Herakleios Hanedanı

 • Herakleios (610 – 641)
 • III. Konstantinos (641)
 • Heraklonas (641)
 • II. Konstans (641 – 668)
 • Gregory (646 – 647)
 • Olympius (649 – 653)
 • Mizizios (669)
 • IV. Konstantinos (668 – 685)
 • II. Justinianos (685- 695)
 • Leontios (695 – 698)
 • III. Tiberius (698 – 705)
 • II. Justinianos (705 – 711)
 • Filippikos Bardanes (711 – 713)
 • II. Anastasios (713 – 716)
 • III. Theodosios (716 – 717)

İsaurya Hanedanı

 • III. Leon (717 – 741)
 • V. Konstantinos Copronymus (741 – 775)
 • Artabasdos (742 – 743)
 • IV. Leon (775 – 780)
 • VI. Konstantinos (780 – 797)
 • İrini (797 – 802)

Nikiforos Hanedanı

 • I. Nikiforos (802 – 811)
 • Stavrakios (811)
 • I. Mihail (811 – 813)
 • V. Leon (813 – 820)

Frigya Hanedanı

 • Kekeme II. Mihail (820 – 829)
 • Thomas (821 – 823)
 • Theofilos (829 – 842)
 • III. Mihail (842 – 867)

Makedonya Hanedanı

 • I. Makedonyalı Basileios (867 – 867)
 • Constantine (869 – 879)
 • VI. Bilge Leon  (886 – 912)
 • Aleksandros (912 – 913)
 • VII. Konstantinos Porfirogennetos (913 – 959)
 • I. Romanos Lekapenos (920 – 944)
 • Christopher (921 – 931)
 • Stephen (924 – 945)
 • II. Romanos Porfirogennetos (959 – 963)
 • II. Nikiforos Fokas (963 – 969)
 • I. İoannis Çimiskes (969 – 976)
 • II. Bulgarkıran Basileios  (976 – 1025)
 • VIII. Konstantinos (1025 – 1028)
 • III. Romanos Argyros (1028 – 1034)
 • IV. Paflagonyalı Mihail (1034 – 1041)
 • V. Kalafatcı Mihail  (1041 – 1042)
 • IX. Konstantinos Monomakos (1042 – 1055)
 • Zoi ve Theodora (1042)
 • VI. Mihail Stratioticus  (1056 – 1057)

Komninos Hanedanı

 • I. İsaakios Komnenos (1057 – 1059)

Dükas Hanedanı

 • X. Konstantinos Dukas (1059 – 1067)
 • IV. Romanos Diogenis (1067 – 1071)
 • VII. Mihail Dukas (1067 – 1078)
 • III. Nikiforos Botaneiates (1078 – 1081)
 • Nicephorus Bryennius (1078 – 1081)
 • Nicephorus Basilacius (1078 – 1081)
 • Nicephorus Melissenus (1078 – 1081)

Komninos Hanedanı (2. kez)

 • I. Aleksios Komnenos (1081 – 1118)
 • II. İoannis Komnenos (1118 – 1143)
 • I. Manuil (1143 – 1180)
 • II. Aleksios (1180 – 1183)
 • I. Andronikos (1183 – 1185)
 • İsaac (1183 – 1191) (Kıbrıs İmparatoru)

Angelos Hanedanı

 • II. İsaakios (1185 – 1195)
 • III. Aleksios (1195 – 1203)
 • IV. Aleksios (1203 – 1204)
 • Nikolaos Kanabos (1204 – 1205)
 • V. Aleksios (1204)

Laskaris Hanedanı (İznik İmparatorluğu Dönemi)

 • I. Theodoros Laskaris (1204 – 1222)
 • III. İoannis Dukas Vatatzes (1221 – 1254)
 • II. Theodoros (1254 – 1258)
 • IV. İoannis (1258 – 1261)

Paleologos Hanedanı

 • VIII. Mihail Paleologos (1259 – 1282)
 • IX. Mihail (1281 – 1320)
 • II. Andronikos (1282 – 1328)
 • III. Andronikos (1328 – 1341)
 • V. İoannis (1341 – 1391)
 • VI. İoannis Kantacuzenus (1347 – 1354)
 • Matheos Kantakuzinos (1353 – 1357)
 • IV. Andronikos (1376 – 1379)
 • V. İoannis (1379 – 1391) 2. kez
 • VII. İoannis (1390)
 • II. Manuil (1391 – 1425)
 • V. Andronikos (1403 – 1407)
 • VIII. İoannis (1425 – 1448)
 • XI. Konstantinos Dragas (1449 – 1453)

Roma İmparatorları Hakkında Bilgi

Bu bölümde Roma İmparatorları hakkında ilginç bilgilere verdik. Roma İmparatorları ile ilgili sorulara yanıtlar verdik.

Not: Aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak Roma İmparatorları hakkında sorularınızı bize iletebilirsiniz. Ders: Tarih Ekibi sizin için araştırıp yanıtlasın.

Sezar Kimdir? Sezar Nedir?

Sezar, Roma İmparatorluğu’nda imparatorlara verilen bir unvandır. Latincesi Kaisar olan bu sözcüğün kökeni Roma Cumhuriyeti Konsüllerinden Gaius Julius Caesar‘ın adına dayanmaktadır. İlk Roma İmparatoru Augustus, üvey babası (büyük amcası) Gaius Julius Caesar’ı tanrılaştırarak adını bir imparatorluk unvanına dönüştürdü. Augustus’tan sonra birçok Roma İmparatoru Sezar unvanını kullanmıştır. Ayrıca Sezar unvanınıdan yola çıkarak Alman (Avusturya) İmparatorları Kaiser, Rus İmparatorları Çar, Osmanlı İmparatorları Kayser-i Rum unvanlarını kullanmıştır.

İlk Roma İmparatoru Kimdir?

İlk Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar Octavianus‘tur. MÖ 16 Ocak 27 – MS 19 Ağustos 14 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Tahta geçtikten sonra, kendisine Senato tarafından Augustus (majesteleri) ve Princeps (birinci) unvanları verildi.

Roma İmparatoru Augustus Kimdir?

Augustus, MÖ 27 – MS 19 arası hüküm süren ilk Roma İmparatorudur. Augustus, Roma-Mısır imparatorları arası gerçekleşmiş bir yasak ilişkinin sonucu olarak dünyaya gelmiştir. Asıl adı Gaius Octavius Thurinus’tur Roma İmparatorluğu’nun önemli imparatorlarından biridir. Augustus’un babası Marcus Antonious annesi ise Kleopatra’dır. Kleopatra, Mısır tahtına oturmak uğruna güçlü kişilerden yardım almak için Roma İmparatorları’nın ikisini baştan çıkardı. İlk olarak Jul Sezarı baştan çıkardı. Ancak onun suikastlı ölümünün ardından onun yeğeninden, yani Antonious’dan destek almak için onunla da ilişkiye girdi. Bu ilişkini sonucu olarak Augustus dünyaya geldi. Daha sonra Augustus, Jul Sezar tarafından evlat edinildi ve sonra Roma İmparatorluğu’nun varisi oldu.

Augustus, Roma İmparatorluğu’nun sonraki varisi olduğunda henüz 18 yaşındaydı. Erken yaşta tahta oturmasına rağmen Roma İmparatorluğu’na büyük katkısı oldu. Toplam 46 yıl tahtta oturan Augustus Roma İmparatorluğu’nun önemli imparatorlarındandır.

Son Roma İmparatoru Kimdir?

Son Roma İmparatoru Flavius Eugenius‘tur. 22 Ağustos 392 – 6 Eylül 394 tarihleri arasında asıl İmparator I. Theodosius’a karşı imparatorluğunu ilan etmiş bir “gaspçı”dır. Flavius Eugenius’un yakalanarak öldürülmesinden sonra I. Theodosius, imparatorluğu iki oğlu arasında paylaştırmıştır. I. Theodosius öldükten sonra Roma İmparatorluğu artık Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır.

5 İyi İmparator Kimdir?

Roma İmparatorları içinde Beş İyi İmparator olarak bilinen imparatorlar Nerva, Trajan, Hadrianus, Antoninus Pius ve Marcus Aurelius’tur. Antoninler veya Evlatlık İmparatorlar olarak da bilinen 5 İyi İmparator 96-180 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nu yönetmişlerdir.

Roma İmparatoru Claudius Hangi Hayvanla Dövüştü?

Roma İmparatoru Claudius etrafı çevrili bir alanda hangi hayvanla dövüşmüştür? sorusunun yanıtı Balina’dır.

Fatih Sultan Mehmet Roma İmparatoru Mudur?

II. Mehmed İstanbul’u ele geçirdikten sonra Kayser-i Rum unvanını kullanmıştır. Ancak kendisi Osmanlı İmparatorluğu’nun imparatorudur.

Çılgın (Deli) Roma İmparatoru Hangisidir?

Caligula’dır.

Caligula’nın Çılgınlıkları: Senatörlerine düşmanca davranışlarda bulunmaya başlar. Atlı arabasıyla giderken onları atlı arabasının yanında kilometrelerce kendi başlarına koşmaya zorlar ve yemek yerken karşısında ellerinde peçeteyle yemek sonuna kadar beklemelerini ister. Bazılarını sebepsiz ve gereksiz yere öldürtüp sonra da onları sanki hala yaşıyorlarmış gibi toplantıya çağırtır. Doğal olarak gelemediklerini görünce de onların intihar ettikleri dedikodusunu çıkartır. Romalılar gündüz Circus Maximus’ta düzenlenecek gösteriler için sabahın çok erken saatlerinde yer kapmak amaçlı buraya gelmektedirler. Caligula bu insanların gürültülerinden rahatsız olup muhafız alayını bu insanların üstüne gönderir çıkan arbede de onlarca insan ölür.

Adını Roma İmparatorundan Alan Aylar Hangileridir?

Temmuz: Temmuz ayına ismini veren Roma İmparatoru Gaius Julius Caesar’dır. Temmuz ayının Latincedeki karşılığı July’dır. Roma Senatosu, Julius Caesar’ın doğduğu aya onun adını vermiştir.

Ağustos: İlk Roma İmparatoru Augustus, Sextilis ayında yani altıncı ayda İskenderiye’yi ele geçirince bu ayın adını Augustus’a yani Ağustos’a çevirmiştir.

Hristiyanlığı Kabul Eden İlk Roma İmparatoru Kimdir? (İlk Hristiyan Roma İmparatoru)

İlk Hristiyan Roma İmparatoru I. Konstantin‘dir. Büyük Konstantin olarak da bilinen I. Konstantin, 306 – 312 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatorudur. Aynı zamanda Konstantinopolis (İstanbul) kentinin ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun kurucusu kabul edilir.

Hristiyanlığı Resmi Din Olarak Kabul Eden Roma İmparatoru Kimdir?

Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden Roma İmparatoru I. Theodosius‘tur. Flavius Theodosius 379 – 395 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Ölümünden sonra Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır. Hristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden sonra Paganlık inancını aşama aşama yasaklamıştır.

Hz. İsa Döneminde Roma İmparatoru Kimdir?

Hz. İsa doğduğunda Roma İmparatoru Augustus‘tur. Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürüldüğünde Roma İmparatoru Tiberius‘tur. Hz. İsa’ya ölüm cezasını veren Judaea Procuratorü (Yahudiye Valisi) ise Marcus Pontius Pilatus’tur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.