9. Sınıf TarihTarih Dersi İçerikleri

9. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri – Yeni Müfredata Göre (2023-2024)

Bu yazımızda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 9. sınıf tarih dersi etkinlikleri hazırladık. Yeni müfredata göre hazırladığımız 9. sınıf tarih dersi etkinlik örnekleri 9. sınıf tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına uygundur.

9. Sınıf Tarih Dersi Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 2023’te güncellediği yeni tarih öğretim programında tarih dersi becerileri ve kazanımları açıklanmıştır. Yeni tarih müfredatında yalnızca tarih dersi becerileri ve kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. Tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırladığımız 9. sınıf tarih dersi etkinlikleri ünite başlıkları altında aşağıda yer almaktadır.

9. sınıf tarih dersi becerilerine ve kazanımlarına göre hazırladığımız tarih dersi etkinlik örneklerini ünite başlıkları olarak aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki 9. sınıf tarih dersi ünitelerine ve tarih dersi konularına göre 9. sınıf tarih dersi etkinlikleri hazırladık. 9. sınıf tarih dersi etkinlik örnekleri için ilgili ünitenin üzerine tıklayarak tarih ders etkinliğine ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Etkinlik Örnekleri

9. sınıf tarih dersi altı üniteden oluşmaktadır. 9. sınıf tarih dersi etkinlikleri aşağıdaki ünite başlıklarında yer almaktadır.

  • Tarih ve Zaman
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • Orta Çağ’da Dünya
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

Tarih ve Zaman Ünitesi Ders Etkinlikleri

9. sınıf tarih dersinin birinci ünitesinde üç kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan üç kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

9. sınıf tarih dersinin 1. ünitesi olan Tarih ve Zaman ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

TARİHİN TANIMI (PADLET)

TARİH VE TARİHİN KONUSU

NEDEN TARİH?

TARİH BİLİNCİ

TARİHİ BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARİHİ OLAYIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARİHİ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİRLİĞİ

TARİHE YARDIMCI BİLİMLER (KAHOOT)

TAKVİM HESAPLAMALARI

 

İnsanlığın İlk Dönemleri Ünitesi Ders Etkinlikleri

9. sınıf tarih dersinin ikinci ünitesinde altı kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan altı kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.

9.2.2. Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder.

9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

9.2.5. İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir.

9.2.6. İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

9. sınıf tarih dersinin 2. ünitesi olan İnsanlığın İlk Dönemleri ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

TARİH ÖNCESİ DÖNEMLER

YAZI ÖNCESİ YOLCULUK

YENİKAPI ARKEOLOJİK KAZILARI

İLK ÇİFTÇİLER

İLK TOPLUMLAR

SÜMER’DE EĞİTİM

HAMMURABİ KANUNLARI

MISIR ŞEHİRLERİ

TROY (FİLM İNCELEME)

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

SAPİENS (KİTAP İNCELEME)

 

Orta Çağ’da Dünya Ünitesi Ders Etkinlikleri

9. sınıf tarih dersinin üçüncü ünitesinde dört kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan dört kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.

9.3.2. Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar.

9.3.3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.

9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.

9. sınıf tarih dersinin 3. ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

12 LEVHA KANUNLARI

GLADYATÖR (FİLM İNCELEME)

 

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Ünitesi Ders Etkinlikleri

9. sınıf tarih dersinin dördüncü ünitesinde beş kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan beş kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

9.4.2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.

9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.

9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.

9.4.5. Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.

9. sınıf tarih dersinin 4. ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

ORTA ASYA’DA KİŞİ VE YER ADLARI

ORTA ASYA’DAN EŞYA MOTİFLERİ

ERGENEKON DESTANI

TÜRK – ÇİN İLİŞKİLERİ

KAVİMLER GÖÇÜ

 

İslam Medeniyetinin Doğuşu Ünitesi Ders Etkinlikleri

9. sınıf tarih dersinin beşinci ünitesinde beş kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan beş kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.

9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.

9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.

9. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan İslam Medeniyetinin Doğuşu ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

HALİFE KAVRAMI

İSLAMİYET’TE İLK AYRILIKLAR

EMEVİLER VE TÜRKLER

ABBASİLER VE TÜRKLER

TÜRKLERİN EMEVİLER VE ABBASİLER İLE İLİŞKİSİ

TÜRK İSLAM BİLGİNLERİ

İSLAMİYET TARİHİ

 

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Ders Etkinlikleri

9. sınıf tarih dersinin altıncı ünitesinde beş kazanım yer almaktadır. Aşağıda yer alan beş kazanıma göre tarih dersi etkinlikleri hazırladık.

9.6.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

9.6.2. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.

9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.

9. sınıf tarih dersinin 6. ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin tüm tarih dersi etkinlik örneklerini aşağıdaki başlıklarda inceleyebilirsiniz.

NİZAMÜLMÜLK 

 


TELİF BİLDİRİMİ

© Tarih ders etkinlikleri derstarih.com ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Tarih ders etkinlik örnekleri içindeki tüm yazılı ve görsel içerik Creative Commons Lisansı ile korunmaktadır. Kaynak olarak aktif bağlantı (link) verilmeden bu içeriklerin başka bir web sitesinde kullanılması kesinlikle yasaktır! Tarih ders etkinliklerini tarih öğretmenleri derslerinde kullanabilir.

İletişim: destek@derstarih.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.