9. Sınıf TarihTarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında tarih dersi kazanımları açıklanmıştır. Tarih müfredatında yalnızca tarih dersi kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 9. sınıf tarih dersi kazanımları ile ünite başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları da bu yazımızın en altında yer almaktadır.

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri

9. Sınıf Tarih Dersi altı üniteden oluşmaktadır.

  • Tarih ve Zaman
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • Orta Çağ’da Dünya
  • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
  • İslam Medeniyetinin Doğuşu
  • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

9. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

1. Ünite: Tarih ve Zaman

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.

9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.

9.2.2. Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder.

9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.

9.2.5. İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir.

9.2.6. İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

3. Ünite: Orta Çağ’da Dünya

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.

9.3.2. Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar.

9.3.3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.

9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.

4. Ünite: İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

9.4.2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.

9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.

9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.

9.4.5. Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.

5. Ünite: İslam Medeniyetinin Doğuşu

9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.

9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.

9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.

9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.

6. Ünite: Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

9.6.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

9.6.2. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.

9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.

Tüm Kazanımlar: Diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları aşağıda yer almaktadır. Tarih dersi ünitelerini ve kazanımlarını incelemek için ilgili başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir.

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.