9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) – 6. Ünite

Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) – 6. Ünite başlıklı bu yazımızda tarih ders kitabı içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) – 6. Ünite başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı (Tuna Yayınları) içinde yer alan 6. ünite sorularının cevaplarını hazırladık. 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) – 6. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 6. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlanalım” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Kavramları Öğrenelim” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 6. ÜNİTE İÇİNDE: “Düşünelim-Söyleyelim”, “Okuyalım”, “Etkinlik”, “Düşünme-Çıkarımda Bulunma” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 6. ÜNİTE SONUNDA: “Ünite Değerlendirme” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) – 6. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı (Tuna Yayınları) 6. Ünite Cevapları

9. sınıf tarih ders kitabı (Tuna Yayınları) altıncı ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri, beş kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu beş kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Kavramları Öğrenelim Bölümü Soruları

9. sınıf tarih ders kitabı (Tuna Yayınları) altıncı ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin Kavramları Öğrenelim bölümünde yer alan 6 kavramı yanıtladık.

Atabey Nedir?

 

Batınilik Nedir?

 

Divan-ı Saltanat Nedir?

 

Emir-i Dad Nedir?

 

Gök Tengri Nedir?

 

Gulam Nedir?

 

Melik Nedir?

 

Oğuz Nedir?

 

Siyasetname Nedir?

 

Türkmen Nedir?

 

 

Hazırlanalım Bölümü Soruları

9. sınıf tarih ders kitabı (Tuna Yayınları) altıncı ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin Hazırlanalım bölümünde yer alan 3 soruyu yanıtladık.

Toplumların Yeni Bir Dini Kabulünde Hangi Etkenlerin Rol Oynamış Olabileceği Konusundaki Düşüncelerinizi İfade Ediniz.

Hazırlanmaktadır…

Malazgirt Savaşı İle İlgili Bildiklerinizi Anlatınız.

Malazgirt Savaşı ile Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071’de, Malazgirt’te Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır. Savaş sırasında Büyük Selçuklu Devleti’nin imparatoru Alparslan ve Bizans İmparatorluğu’nun imparatoru Romen Diyojen’di. Bu savaşta kazanan Büyük Selçuklu Devleti olmuş ve bu vesile ile Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Türkler Anadolu’ya akın etmiş ve Türkiye tarihi de başlamıştır.

Alparslan Kafkasya’da bir sürü zafer kazanmasının ardından Fatımi Halifeliğine yöneldi. Çünkü bu halifelik Abbasi halifeliğinin ve Selçuklu Devleti’nin varlığını tehdit ediyordu ve ayrıca İslam’da iki başlılık yaratıyordu Alparslan bu halifeliği fethetmek için sefer düzenledi. İlk önce yolunun üzerindeki Malazgirt kalesini fetheden Alparslan daha sonra Halep’e yöneldi. Ama bu sırada Bizans ordusunun Romen Diyojen ile birlikte yola koyulduğunu öğrendi. Bu nedenle Mısır seferini bırakıp yani Fatıma halifeliğini fethetmekten vazgeçip Ahlat’a yöneldi. Her ne kadar Romen Diyojen’e barış teklifi yapsa da bu teklif reddedildi. Savaş teklifini reddedileceğini düşünen Alparslan bunun için bir önlem almıştı. Askerlerinin büyük bir kısmını tepelere yerleştirdi. Kendisi de dahil olmak üzere bir kısım asker ise ovada kaldı.

Savaşın gerçekleştirildiği yer Rahva Ovası idi. 26 Ağustos 1071 günü sayıca Selçuklu ordusundan üstün olan Bizans askerleri Romen Diyojen de birlikte ovanın ortasındaki askerlere karşı hücum etmeye başladı. Bunun üzerine Tepelere yerleştirilmiş olan askerler tepeler dinlenerek Bizans ordusunun etrafını sardı. Kaçmak isteyen Bizans ordusunun tüm etrafın sarılmıştı.Böylece tuzağa düşürülmüş oldular. Alparslan’ın Turan taktiği sayesinde sayıca üstün olmalarına rağmen büyük bir yenilgiye uğrayan Bizans ordusunun birçok askeri Romen Diyojen de dahil olmak üzere esir düştüler.

Esir düşürülen Romen Diyojen Alparslan huzuruna çıkarıldı. Alparslan, Diyojen’i cezalandırmak yerine onu affetti ve bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Bizans İmparatorluğu, Büyük Selçuklu Devleti’ne yıllık olarak vergi ödemek zorunda idi. Ayrıca Bizans’taki Türk Esirler serbest bırakılacak, Urfa, Malazgirt, Menbiç ve Antakya şehirleri Büyük Selçuklu Devleti’ne teslim edilecekti. Fakat bu anlaşma yürürlüğe giremedi. Çünkü Bizans İmparatorluğu’nun başına yeni bir imparator geçmiş ve Diyojen’i nezarete atmıştı.

Malazgirt Savaşı Türklerin Anadolu’ya girmesini bir kapı görevi gördü. Bu savaştan sonra Türkler hızlıca Ege ve Marmara çevresine kadar tüm Anadolu’yu fethettiler ve buralarda devletler kurdular. Bunun sonucu olarak Avrupalılar, Anadolu’yu “Türkiye” olarak anmaya başladılar. Ancak Türkler Anadolu’yu türkleştirmeye çalışırken Avrupalılar ise Türkleri Anadolu’dan atma peşindeydi. Bu nedenle Haçlı Seferleri düzenlense de Türklerin direnişi sayesinde başarılı olamadılar.

Hükümdara Devlet Yönetimiyle İlgili Tavsiyelerde Bulunan Bir Vezir Olduğunuzu Düşünerek Bu Tavsiyelerinizi Paylaşınız.

Eğer devlet yönetimi ile ilgili tavsiyeler veren bir Vezir olsaydım başkanıma ilk önce eşitlikçi, din dil ve ırk ayrımı gözetmeyen bir politika izlemesini önerirdim. Çünkü eşitlik her insanın hakkıdır. Din, dil ve ırk insanlar tarafından seçilen şeyler olmadığı için bunlar nedeniyle ayrımcılık yapılması söz konusu olamaz. Ayrıca eşitliğin olduğu toplumlarda vatandaşlar kendini daha iyi ifade edebilir ve toplumdaki birlik ve beraberlik artar.

Ek olarak hoşgörülü bir politikanın da uygulanmasının devlet için daha faydalı olacağını da söylerdim çünkü bu fethi kolaylaştırır fethedilen yerlerdeki insanların kargaşa çıkarmamasını sağlar. Böylece devletine daha sadık olan halk, işlerini daha özverili ve daha güzel bir şekilde yapar. Bu da devlete olumlu bir geri dönüş sağlar.
Bir diğer önerim ise yönetimin amacının kendi çıkarlarından çok halkın istediklerini yapma doğrultusunda olmasıdır. Çünkü koltuğun başındaki insanlar kendi çıkarlarını düşündüğü sürece ülke kötü yönetilmeye mahkum olur.

Bunların yanı sıra eğitime önem veren bir politika izlemesini isterdim çünkü eğitimin olmadığı bir toplum uygar devletler seviyesine erişmesi ve toplumun refah düzeyine ulaşması neredeyse olanaksızdır. Ayrıca daha sonraki nesiller gelişemeyeceği için ülke yönetimi iyice kötüye gidecektir. Ülkedeki eğitimli insan sayısı ne kadar fazlaysa o ülkedeki vatandaşlar o kadar bilinçli olur. Sağlık da eğitim kadar önemlidir Bu nedenle ülkedeki hastanelerin ve tıbbın gelişmiş olması önem arz etmektedir. Bunun için eğitim ve sağlık alanında devletin insanları bilinçlendirmesi, bu konuda onları teşvik etmesi gerekir Örneğin çocukların okula gitmesi için yapabileceği bir kampanya ya da tıp alanında yeni buluşlara sahip olan insanlara vereceği maddi destekle eğitim ve sağlığın insanlar için önemli olduğu gösterilebilir.

Konu İçindeki Sorular

9. sınıf tarih dersi kitabı (Tuna Yayınları) altıncı ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Size Göre Türklerin İslam Ülkelerinde Saygı ve Takdir Görmelerinin Nedenleri Neler Olabilir?

“Türkler, Müslüman bir ülkeye ulaştıkları zaman orada saygı ve takdir görürler. Emir ve orduya kumandan olurlar.”

Bu konunun nedeni birkaç şey olabilir. Birinci olarak onlar da İslamiyet’i kabul ettikten sonra yaşanıyorsa bunun nedeni Müslümanların diğer Müslümanları daha hoş karşılamaları olabilir. Bu olay İslamiyet’ten önce yaşanıyorsa burada 3 olasılık aklıma geliyor. Birincisi Türklerin İslam’dan önceki dinleri İslam’a çok benziyordu. Mesela onların da tek tanrıları vardı. Bu yüzden daha kolay birlik olup iki devlet olarak yakınlaşmış olabilirler. İkincisi Osmanlı çok iyi zamanlardan geçiyorken bu olaylar yaşanıyorsa halkın zenginliğinin onlara yardım edebileceğini ve onlara bir şeyler satarak ekonomilerine katkı sağlayabileceğini düşünüyor olabilirler. Üçüncü olasılık ise Osmanlı’nın askeri gücünden korkuyor olmaları olabilir. Osmanlı özellikle belli dönemlerde çok güçlenmiştir bu yüzden o ülkeler Osmanlı’nın onlara zarar vermesinden ya da işgal etmesinden korktukları için böyle davranıyor olabilir.

Eğer bu olaylar Osmanlı’nın çöküş döneminde yaşanıyorsa bunun için iki olasılık tahmin ediyorum. Birinci olarak onları düşmanla savaşma açısından desteklemek için onlara geldiklerinde iyi davranıyorlar ya da onların düşmanı öyle püskürtmelerini görünce buna olan saygılarını göstermek için ülkelerine geldiğimizde iyi davranıyorlar. Eğer bu olaylar kalkınma döneminde oluyorsa iki tahminim var. Birincisi bu hoşgörüyü kalkınma çabamızı takdir ettikleri ve destekledikleri için yapıyor olabilirler, ya da bu hoşgörüyü oraya bir daha gelelim ve kültürlerine bir şeyler katalım diye de yapıyor olabilirler. Bunun dışında da Türkler ortamdakilere saygı ve hoşgörü ile yaklaştığı ve kargaşa çıkarmadıkları için de saygı görmüş olabilirler.

Bunun dışında bazı savaşlarda müttefik oldukları için birbirleriyle güvenleri artmış ve birbirlerine daha fazla hoşgörülü davranmaya başlamış olabilirler. Bunun dışında Türklerin cihat inancıyla İslam’ı birçok ülkeye onlar yaymışlardır ve üstün savaş yetenekleriyle İslamiyet’i dünyadaki birçok savaştan koruma görevini üstlenmekten gurur duymaktadırlar. Bunun dışında Osmanlı ile ticaret yaptıkları için olabilir diye tahmin ediyorum. Bir ülkeyle ticaret yapman gerekirse elinde kendine yetenden fazla ürün vardır ve onu satmalısındır. Ama eğer Osmanlı’ya kötü bir şey yaparsan hem senle ticaret yapmaz hem de senle ticaret yapanları da tehdit edip senle ticaret yapmamasını sağlayabilir.

İslamiyet’in Kabulünden Sonra Türklerin Sosyal ve Kültürel Hayatında Hangi Değişimler Yaşanmış Olabilir?

Değişimler şu şekilde olabilir:
İnsanlar birbirlerine dinlerini sormaya başlamış olabilirler çünkü türklerin hepsi aynı anda Müslüman olmadı. Bunun dışında belli gruplaşmalar yaşanmış olabilir. Bu gurupların arasında sözlü çatışmalar olmuş olabilir. Hatta bu guruplar arasında kavga veya silahlı çatışma gibi şeyler de olmuş olabilir.

Bunun dışında insanlar Müslümanlığın kurallarına uymaya daha özen göstermeye başlamış olabilirler ama aslında onların Müslümanlıktan önceki olan inançları da Müslümanlığa çok benzer kurallara sahiptir. Bu yüzden bu geçişte türklerin çok sıkıntılar yaşamadıklarını düşünmek yanlış olmaz. Ama bazı inanmayan ya da eski dinden olan insanların bu benzerlikleri yanlış anlamaları çok muhtemeldir. Mesela bu dinlerin birbirini kopyaladığını veya eski dine inanan bir insanın İslam’ın onların dininden kopyaladığını söylemesi saçma mı olur? Bu benzerliklerin tesadüf olması da çok muhtemelsiz beki islam dinini yaymak için türklere de bir elçi gönderildi ama 2 din de kendini farklı adlandırdı. İki dinin benzer olması tartışmalar dışında türklerin islama geçmesini çok kolaylaştırmış ve türklerin cihat anlayışıyla islamı dünyaya yaymasını da çok kolaylaştırmıştır.

Ama islamda gönderilen elçiler padişah veya krallar değiller ya da babadan oğula geçmez bu peygamberlik ama Göktürklerde padişahları her zaman yaratıcı göndermiştir ve bu saltanat gibi babadan oğula geçerdi. Buna bakıldığında sanki aynı din ama birazcık değiştirilmiş gibi değil mi? Benim teorim ilk islam indirildiğinde türklere de indirilmişti ama türklerde bir insan kendi çıkarını düşünüp padişah olup ülkeyi yönete bilsin ve o öldüğünde de oğlu ülkeyi yönetebilsin diye dini bu dini birazcık değiştiriyor. Türklerin kültürel hayatında özelikle mezarlar değişmiştir. Eskiden Türkler gömülürken eşyalarıyla gömülürlerdi bu dav onların bir çeşit yeniden doğuşa inandığını gösteriyor ama islamda böyle bişey olmadığı için bu mezarlar da değişmiştir. Bunun dışında ülkenin yönetim şekli de değişmiştir. İslamdan sonra biraz daha cihan anlayışını benimsedikleri için daha agresif bir performans bekleniyor. Ülkenin ekonomik faaliyetlerini bu durumun çok etkilediğini düşünmüyorum çünkü en fazla birkaçı.

Yusuf Has Hacip’in Sözlerinden Hareketle Karahanlıların Devlet Anlayışıyla İlgili Neler Söyleyebilirsiniz?

“Memleket tutmak için çok asker ve ordu gerektir. Askeri beslemek için de çok mala ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar.”

Hazırlanmaktadır…

Yusuf Has Hacip’e Göre Bir Hükümdarda Bulunması Gereken Özellikler Neler Olmalıdır?

(Bu Soru Sayfa 188’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.)

Adalet: Adalet bir hükümdarda bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Bir hükümdarda adalet duygusu olmazsa ona duyulan güven duygusu azalır ve bir hükümdara duyulan güven duygusu azalırsa toplum çökmeye başlar. Özellikle adaletsizlik oluyorsa halk ayaklanır ve o hükümdarı tahttan indirir. İndiremezse bile bu adaletsizliği unutmaz ve daha sonra patlamak üzere beklemeye çekilir. En küçük kıvılcımda tekrar ayaklanıp ülkenin dış savunmasına zarar verirler. Bu da ülkenin yıkılması ile ya da bu duruma gelmeden padişahın asılması ile son bulur.

Dürüstlük: Eğer bir hükümdar dürüst olmazsa halk bunu eninde sonunda anlar. Padişah da olsa kral da olsa bir yalan eninde sonunda ortaya çıkar. Ve bu yalan ortaya çıktığında padişah veya hükümdar için genelde işler hiç iyi gitmez ve genelde ülke çöküşe girer. Bazen insanlar arasında iç savaş bile çıkabilir. Padişah yanlıları ile padişah karşıtlarının savaşı. Bu savaşa eğer hükümdarın yalanları yüzünden girildiyse büyük ihtimalle padişahın yanında çok fazla kişi olmaz ve kaybeder. Kaybederse genelde ülke tehlikeye girer çünkü iç savaşı fırsat bilen ülkeler savaş açıp topraklarını almak isteyeceklerdir. Bu noktadan sonra geri dönüş biraz zordur ve çoğu ülke bundan kurtulamayıp yok olur.

Güler Yüzlülük: Eğer bir hükümdar güler yüzlü değilse halk onu sempatik bulmaz. Halk hükümdarı sempatik bulmaz ise ona bağlanmakta güçlük çeker ve halk onu sevmez. Halk onu sevmezse yapacağı en küçük hatayı kollayıp onunla birlikte ayaklanmaya çalışırlar, bazen başarılı da olurlar.

Akıl Almak: Eğer bir padişah sadece kafasına göre hareket ederse genelde çok başarılı olamaz. Bu konuda ona yardımcı olacak alanına uzman kişilerden yardım alması uygun görülür. Son karar her zaman hükümdardadır ama o kişilerden de akıl almakta fayda vardır. Eğer böyle bir şey olmazsa padişah çok iyi kararlar veremez ve ekonomisi kötüye gider. Bunun yanında bunu fark eden halk ayaklanmaya başlar ve padişah ne yapacağını bilemediği için yine yanlış kararlar verir. Sonra durum daha kötüye gider. Genelde bunun sonu idam olarak tanımlanır.

Kaşgarlı Mahmut Divanü Lugati’t-Türk’ü Hangi Amaçlarla Yazmış Olabilir?

Kaşgarlı Mahmut Divânü Lûgati’t-Türk’ü yazma sebebi yapılan bir savaş sonunda Türkler kazanınca Araplara Türkçenin de önemli bir dil olduğunu ve Türkçeyi de öğrenmeleri gerektiğini anlatmaktır. Hazırladığı sözlük ile çığır açan Kaşgarlı Mahmut Araplara Türkçenin de zengin bir dil olduğunu göstermiştir. Eserde çok fazla türkleri ve Türklüğü öven Kaşgarlı Mahmut Türklerin en zekisi en iyi eğitimlisi ve en soylusu olmakla övünür. Bu kitabın yazılma amacı Araplarla Türkleri yakınlaştırmak ve güç kazanmaktır.

Bunun amacı da İslam’da yatıyor. Kaşgarlı Mahmut, Kuran-ı Kerim’in Arapça olmasını sevmeyip Araplara Türkçeyi de öğrenin çağrısı yapıyor. Araplara Türkçe öğretmenin iki sebebi olabilir. Birinci sebebi, Araplarla ittifak içinde olup birbirinizden gerektiğinden yardım almak için olabilir. İkinci sebebi ise Arapları da Türkleştirip içimize katmak ve daha da güçlenmek de olabiliriz. Bunun dışında sadece Araplara değil Türkçeyi başka ülkelere de kullandırıp bir süpergüç olmak istiyoruz.

Bunun dışında Divânü Lûgati’t-Türk’ün ilk sayfaları Hz. Muhammet’e ve Allah’a övgü bölümü bulunur. Buradan aslında Kaşgarlı Mahmut’un İslam’ı Türkçeleştirmek istediğini düşünüyorum. Bu zamanda Arapların İslam’ın Türkçeleştirilmesine karşı çıktığını varsayıyorum çünkü neden İslam’ın ana dillerinden çıkıp başka bir dile çevrilmesini istesinler ki? Araplar İslam’ın Türkçeleştirilmesini onaylamıyorlar. Ama Türkler pes etmiyorlar ve tartışmaya devam ediyor olabilirler. Mesela Araplar bunca yıldır bizim ellerimizdelerdi diyor olabilirler. Türkler de İslam bizim cihan anlayışımız yüzünden yayıldı diyor olabilirler. Ama bu tartışma ne kadar uzun sürerse sürsün gelinen yol genelde İslam ana dil değişimi değil çünkü Araplar bunu çok uzun yıllardır ellerinde tutuyorlar ve bırakmak da istemiyorlar. Eğer bu işi bırakırlarsa İslam’ın nerelere gideceği, ne savaşlar geçireceği, kimin ölüp kimin kalacağı bile belli değil. Özellikle artık herkes de nükleer silahlar olduğu için ne zaman kimin 3. Dünya Savaşını başlatacağı ve öyle bir savaşın nasıl biteceği belli değil.

Yukarıdaki Şiir Hangi Tarihî Olayları Anlatmak İçin Yazılmış Olabilir? Neden?

(Bu Soru Sayfa 190’daki Şiire Göre Yanıtlanmıştır.)

Bu şiir Türklerin yaptığı büyük göç olayını anlatıyor. Bunu metnin belirli yerlerinden anlayabiliriz. Bu şiirde Türklerin üstün savaş becerisinin dünyadaki her ülkeyi korkuttuğunu söylemiştir. Bunun yanında Çin gibi sed mi çekelim de demiştir ama sonra şu kelimeleri kullanmıştır eklemiştir “önüne çıksa bu sel dayanmaz ki” burada da bütün Asya’ya sed bile örsek Türkler durmaz anlamı vardır. Bunun dışında Türkleri bir sele benzetmesi ilginçtir çünkü seller önündeki her şeyi yakıp yıkar ve kimseyi tanımaz. Yok dostmuş, yok müttefikmiş hepsini yakar yıkar ve yok eder. Ama Türklerde böyle değildir. Müttefiklerine genelde hiçbir şey yokken saldırmazlar. Eğer Türkler ihanet ederlerse bunun altında kesin bir sebep vardır. Ama Türkleri sele benzetirken bir konuyu da doğru ele almıştır.

O dönemde Türkler genelde sel gibi önüne çıkan düşmanları yenilgiye uğratıp bazen kendisine para vermesini isteyip bazen de direk topraklarını alıyordu. Bu şiirin Türklere yazıldığını şu dizelerden anlayabiliriz;
“Bir insan seli ki Oğuz soyundan
Selçuk’un atası Kınık boyundan.
Önüne durulmaz bir Türkmen seli.
Sedd-i Çin’e benzer set mi çekmeli?”

Bu dizelerden oradaki ülkelerin Türklerden gerçekten çok korktuğunu anlayabiliriz. Bu göç olayını anlatmakla beraber o ülkelerin duyduğu çaresizliği ve elinden bir şey gelmeme olayını da anlatıyor çünkü Türkler çok güçlüler ve çok kolay bir şekilde o küçük ülkeleri yok edebilirler bu yüzden o küçük ülkelerin hükümdarları da korku içinde çünkü sadece yok olması değil o ülkeden para da isteyebilirler sadece yok etmemek için ve o küçük ülkelerin ekonomileri bu parayı ödeyecek kadar iyi olmayınca halk sinirlenip bu olayı padişahtan bilebilir. Bunun sonucunda o padişaha iki seçim düşer savaşmalı mı yoksa işi akışına mı bırakmalı. Savaşırsa büyük ihtimalle Türkler onun ülkesini ele geçirecek ama akışına bırakılırsa büyük ihtimalle halk ayaklanıp padişahı idam edecek. İşte bu seçim bir padişahın yapacağı en zor seçimlerden bir tanesidir. Ülkesinin kurtuluşu için canı pahasına savaşmak mı yoksa daha büyük bir devletin çatısı altında kalıp hiç gelişememek mi.

Selçukluların Anadolu’yu Yurt Tutmaya Karar Vermesinde Bu Ülkenin Hangi Özellikleri Rol Oynamış Olabilir?

Türklerin Anadolu’yu yurt olarak edinmesinde özellikle Türkiye iki kıta arasında bir köprü niyeti gördüğünden geçmek isteyen herkes para ödeyecek ya da eğer savaştaysak ve düşmanımızsa hiç geçemeyecek. Bunun dışında İstanbul boğazında da durum aynı geçmek isteyen herkes para ödeyecek ya da eğer savaştaysak ve düşmanımızsa hiç geçemeyecek. Bunun dışında dört mevsimin de yaşandığı dünyada az yerlerden bir tanesi bu yüzden de seçilmiş olabilir. Bunun dışında Türkiye’de bazı yerlerde dağlar denize dik bazen ise paralel uzanır. Bunun dışında Anadolu’da Mezopotamya’nın da bir kısmı kaldığı için bu da bu seçimi etkilemiş olabilir. Bunun dışında yurtlarından ayrılan Türk toplulukları da Moğollardan kaçıp güvende olduklarını düşündükleri için gelmiş olabilirler.

Bunun dışında Anadolu’yu ele geçirmek daha kolay olacağını düşünüp oraya saldırmayı amaçlamış da olabilirler. Ya da şu andaki padişah ele geçirmek konusuna biraz takık olduğu için bazı Türkler daha barış içinde yaşayacakları ve savaşlarda ölmeyecekleri bir yerlere gitmek istemişlerdir. Anadolu bu kriterlerde bir yere yerleşmek için mükemmel bir yerdir. Boğazdan bir gelir kaynağın var, o boğazdan geçmek isteyenler seninle arasını iyi tutmalı ve onu almak isteyenlere karşı her zaman seninle arasını iyi tutan müttefiklerin olur.

Bu müttefikler sana hem savunmada hem de ekonomide yardım edebilir. Mesela borç istediğinde verir. Bunun dışında Mezopotamya’nın bazı bölgelerine sahip olduğun için ülkendeki tarımın verimi de fazla olur. Bunun sonucunda hem dışarıdan bir şeyler almazsın hem de onlara tarım ürünlerini satıp gelir elde edersin. Bunun dışında ülkemizde 4 mevsimin yaşanması ve günlük sıcaklık farkının az olması turizmden askeriyeye kadar tarımdan boğaza kadar her şeye etki ediyor. Örnek olarak askeriyeye olan artısı şudur:

Günlük sıcaklık farkları az olduğu için operasyonlara tek kıyafetle gidip gelinebiliyor ama eğer günlük sıcaklık farkı fazla olsaydı hava sıcaklığı gün içinde çok değişeceği için bu operasyonların yapımı zorlaşacaktı. Tarımda da eğer hava bir anda soğuyup bir anda ısınırsa bazı bitkiler bu sıcaklık farkına dayanamayıp ölebiliyorlar ve bu da ülke ekonomisine zarar veriyor.

Yukarıda Anlatılanlardan Yola Çıkarak Pasinler Zaferi’nin Türk Tarihindeki Önemi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

(Bu Soru Sayfa 193’teki Bilgiye Göre Yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

Yukarıda Geçen “İkinci Bir Türk Vatanı” Sözüyle Anlatılmak İstenen Yer Neresi Olabilir? Neden?

“Selçukluların en büyük tarihî rolü, Ön Asya’da ikinci bir Türk vatanını kurmak olmuştur.”

Hazırlanmaktadır…

Bizans Ordusunun Sayı Üstünlüğüne Rağmen Selçuklu Ordusu Karşısında Bozguna Uğramasının Nedenleri Neler Olmuştur?

Hazırlanmaktadır…

Büyük Selçuklu Devleti Toprakları Üzerinde Günümüzde Hangi Devletler Bulunmaktadır?

Hazırlanmaktadır…

Büyük Selçuklu Devleti’nde Görülen Taht Kavgalarının Eski Türk Devletlerinde Görülen Hangi Yönetim Anlayışının Bir Sonucu Olduğu Söylenebilir?

Hazırlanmaktadır…

Büyük Selçuklu Devleti Henüz Yıkılmadan Toprakları Üzerinde Devletler ve Atabeyliklerin Kurulmuş Olmasına Bakarak Bu Devletin Son Dönemleri Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Hazırlanmaktadır…

Selçuklular Yönetim ve Toplum Yapısı Alanlarında Hangi Devletlerden Etkilenmiş Olabilirler? Neden?

Hazırlanmaktadır…

Nizamülmülk’ün Siyasetname’de Yer Alan Tavsiyelerinden Hareketle Selçuklu Sultanlarının Sorumluluklarının ve Yetkilerinin Neler Olduğuyla İlgili Hangi Çıkarımlarda Bulunabilirsiniz?

(Bu Soru Sayfa 201’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultanın Adaletin Sağlanmasına Verdiği Önemi Dikkate Aldığınızda Bu Devletin Yönetim Anlayışı Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?

Hazırlanmaktadır…

İkta Sahiplerinin Halka Kötü Davranmaları Durumunda Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar Neler Olabilir?

(Bu Soru Sayfa 203’teki Etkinliğe Göre Yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

Nizamülmülk’ün Yukarıdaki Sözlerine Bakarak Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim Anlayışı Hakkında Neler Söylenebilir?

(Bu Soru Sayfa 203’teki Etkinliğe Göre Yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

Namık Kemal’in Yukarıdaki Sözüyle Anlatmak İstediği Düşünce Ne Olabilir?

“Türkler; o millet değil midir ki medreselerinde Farabiler, İbn-i Sinalar, Gazaliler, Zemahşeriler tevsî-i ma’rifet eylemiştir.”

Hazırlanmaktadır…

Alp Arslan’ın Yukarıda Anlatılan Faaliyetlerini Dikkate Alarak Selçukluların İlme Verdikleri Önem İle İlgili Olarak Neler Söyleyebilirsiniz?

(Bu Soru Sayfa 205’teki Bilgiye Göre Yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

 

Ünite Değerlendirme Bölümü Soruları

9. sınıf tarih ders kitabı kitabı (Tuna Yayınları) altıncı ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri ünitesinin Ünite Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.

1. Bilge Kül Kadır Han

2. Kutadgu Bilig

3. Karahitaylar

4. İldenizliler

5. Alamut

6. Alp Arslan

7. Melikşah

8. Emir-i candar

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”­yazınız.

1. D

2. D

3. Y

4. Y

5. D

6. Y

7. D

8. Y

9. D

10. D

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

Türklerin İslamiyet’i Kabulünü Kolaylaştıran Etkenler Neler Olmuştur?

 

Malazgirt Zaferi’nin Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi Nedir? Açıklayınız.

 

Nizamülmülk’e Göre İyi Bir Hükümdarda Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

 

Nizamiye Medreselerinin Kuruluş Amaçları Nelerdir?

 

İkta Sistemi Nedir? Açıklayınız.

 

Selçuklu Sultanı Sencer Dönemi’nde Çıkan Oğuz İsyanının Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

 

Büyük Selçuklu Devleti Hangi Uygulamalarıyla Orta Asya Türk Devlet Geleneğini Sürdürmüştür?

 

Türklerin İslam Mimarisine Getirdikleri Yenilikler Neler Olmuştur?

 

Atabetü’l-Hakayık Adlı Eserin Konusu Hakkında Bilgi Veriniz.

 

 

Aşağıdaki yönergelerde istenen çalışmaları yapınız.

Selçuklu Hakimiyet Anlayışı Hakkında Hangi Çıkarımlarda Bulunabilirsiniz?

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. A

2. D

3. C

4. D

5. B

6. E


Not: 9. sınıf tarih ders kitabı cevapları (Tuna Yayınları) tamamı için 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı (Tuna Yayınları) içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (Tuna Yayınları) – 6. Ünite

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön