11. Sınıf TarihTarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında tarih dersi kazanımları açıklanmıştır. Tarih müfredatında yalnızca tarih dersi kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 11. sınıf tarih dersi kazanımları ile ünite başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları da bu yazımızın en altında yer almaktadır.

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri

11. Sınıf Tarih Dersi altı üniteden oluşmaktadır.

  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774)
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
  • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇
  • Sermaye ve Emek
  • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

11. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

1. Ünite: Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595- 1774)

11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

11.1.2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak girişimlerini açıklar.

11.1.3. Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı’nın rolünü kavrar.

11.1.4. Denizcilik faaliyetlerinin iç denizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.

11.1.5. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

2. Ünite: Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı

11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.

11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.

11.2.3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder.

3. Ünite: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

11.3.2. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder.

11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetimine rağmen güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.

11.3.4. Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar.

4. Ünite: Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri

11.4.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.

11.4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansımalarını analiz eder.

11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.

11.4.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkilerini değerlendirir.

5. Ünite: Sermaye ve Emek

11.5.1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar.

11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.

11.5.3. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.

6. Ünite: XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

11.6.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar.

11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.

Tüm Kazanımlar: Diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları aşağıda yer almaktadır. Tarih dersi ünitelerini ve kazanımlarını incelemek için ilgili başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.