11. Sınıf TarihTarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

11. Sınıf Türk Kültür Tarihi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında tarih dersi kazanımları açıklanmıştır. Tarih müfredatında yalnızca tarih dersi kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi kazanımları ile ünite başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları da bu yazımızın en altında yer almaktadır.

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Üniteleri

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi yedi üniteden oluşmaktadır. Bu ders, 4 saatlik veya 2 saatlik seçmeli derstir.

  • Türklerde Devlet Teşkilatı
  • Türklerde Toplum Yapısı
  • Türklerde Hukuk
  • Türklerde Ekonomi
  • Türklerde Eğitim ve Bilim
  • Türklerde Sanat
  • Türklerde Spor

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Kazanımları

Aşağıda yer alan kazanımlar, 4 saatlik seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi içindir. 2 saatlik seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi kazanımları için bu bağlantıdaki dosyaya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

1. Ünite: Türklerde Devlet Teşkilatı

1.1. İlk Türk devletlerinde devlet yönetim anlayışını açıklar.

1.2. İlk Türk devletlerinin teşkilat yapısını kavrar.

1.3. İlk Türk İslam devletlerinde yönetim anlayışını analiz eder.

1.4. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin yönetim anlayışını karşılaştırır.

1.5. İlk Türk İslam devletleri ile İslam öncesi Türk devletlerinin teşkilat yapısını karşılaştırır.

1.6. Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışını kavrar.

1.7. Osmanlı Devleti yönetim anlayışı ile İlk Türk İslam devletlerinin yönetim anlayışını karşılaştırır.

1.8. Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısını kavrar.

1.9. Değişim ve süreklilik açısından Osmanlı devlet teşkilatı ile İlk Türk İslam devletlerinin devlet teşkilatını karşılaştırır.

1.10. Yeni Türk devletinde yönetim anlayışında meydana gelen değişimi siyasi açıdan değerlendirir.

1.11. Cumhuriyetin ilanı ile devlet teşkilatında meydana gelen değişimi analiz eder.

2. Ünite: Türklerde Toplum Yapısı

2.1. İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının temel özelliklerini açıklar.

2.2. İlk Türk İslam devletlerinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurları kavrar.

2.3. Osmanlı Devleti’nde sosyal yapının şekillenmesinde etkili olan unsurları kavrar.

2.4. Tanzimat sonrası Osmanlı toplumsal hayatında meydana gelen değişimleri analiz eder.

2.5. Meşrutiyet Dönemi ile Cumhuriyet Dönemi’ni toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler açısından karşılaştırır.

3. Ünite: Türklerde Hukuk

3.1. İlk Türk devletlerindeki hukukî yapının özelliklerini açıklar.

3.2. Türk devletlerindeki hukuk anlayışını, İslamiyet’in kabulünden önceki ve sonraki dönemleri esas alarak karşılaştırır.

3.3. Osmanlı Devleti Klasik Dönemi hukuk sisteminde meydana gelen değişimleri analiz eder.

3.4. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana gelen değişimleri analiz eder.

3.5. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devleti hukuk sisteminde meydana gelen değişimi vatandaşlık hakları açısından değerlendirir.

3.6. Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk alanında meydana gelen değişmeleri temel hak ve özgürlükler açısından değerlendirir.

4. Ünite: Türklerde Ekonomi

4.1. İlk Türk devletlerindeki ekonomik yapıyı açıklar.

4.2. İlk Türk İslam devletlerindeki ekonomik yapıyı açıklar.

4.3. Osmanlı Devleti’nin klasik dönemindeki ekonomik yapısını açıklar.

4.4. XVII. yüzyıl sonrası Osmanlı ekonomik yapısını kavrar.

4.5. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki ekonomik yapı ve yaklaşımları kavrar.

5. Ünite: Türklerde Eğitim ve Bilim

5.1. İlk Türk devletleri dönemi eğitim ve bilim faaliyetlerini açıklar.

5.2. İlk Türk İslam devletlerinde eğitim ve bilim alanındaki faaliyetleri açıklar.

5.3. Tanzimat öncesi dönemde Osmanlı’daki eğitim ve bilim faaliyetlerini kavrar.

5.4. Tanzimat sonrasında Osmanlı eğitim sisteminde meydana gelen gelişmeleri kavrar.

5.5. Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim ve bilim alanında gerçekleşen gelişmeleri analiz eder.

6. Ünite: Türklerde Sanat

6.1. İlk Türk devletlerinde yaşam biçiminin sanata etkilerini açıklar.

6.2. İslamiyet’in kabulü ile birlikte İlk Türk İslam devletlerinde sanat anlayışında meydana gelen değişim ve gelişimi kavrar.

6.3. Osmanlı sanatının kendine has özelliklerini analiz eder.

6.4. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte sanat anlayışında meydana gelen değişimleri değerlendirir.

6.5. Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasının önemini kavrar.

7. Ünite: Türklerde Spor

7.1. İlk Türk devletlerinde yapılan spor faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin sosyal hayata etkilerini açıklar.

7.2. İlk Türk İslam devletlerinde sporun toplumsal hayattaki yerini kavrar.

7.3. Osmanlı Devleti Dönemi’nde sporun toplumsal hayattaki yerini analiz eder.

7.4. Sporun ve sportif faaliyetlerin önemini değerlendirir.

Tüm Kazanımlar: Diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları aşağıda yer almaktadır. Tarih dersi ünitelerini ve kazanımlarını incelemek için ilgili başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.