Dünya Tarihi

2019’da En Çok Okunan Tarih Makaleleri – En İyi 15 Tarih Makalesi

Tarih üzerine her yıl binlerce belki on binlerce tarih makalesi yazılmaktadır. Binbir emekle yazılan bu tarih makaleleri siz okuyucularını beklemektedir. 2019 yılında yazılmış tarih makaleleri içinde en çok okunanları bu yazımızda sıraladık.

2019’da En Çok Okunan Tarih Makaleleri

2019 yılında Ders: Tarih üzerinden en çok okunan tarih makalelerini sıraladık. 2020 yılında yeniden göz atmanızı önerdiğimiz en iyi 15 tarih makalesi listemizi aşağıda inceleyebilirsiniz. İşte mutlaka okunması gereken tarih makaleleri;

15. Lonca Nedir?

Lonca Nedir?

Ahilik Nedir? Ahilik ve Lonca Teşkilatı İlişkileri Nasıldır? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Osmanlı Devleti’nde Loncalar hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca bu makalemiz Lonca sistemi içindeki laiklik olgusunu da incelemektedir.

İtalyanca bir sözcük olan Lonca, belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan ve bir tür dernek gibi çalışan oluşumdur.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin on beşinci sırasında yer alan Lonca Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 38.965 kez okunmuştur. Lonca Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

LONCA NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

14. Türk Medeni Kanunu Nedir?

Kadınlara Verilen Siyasi Haklar
Medeni Kanun Nedir?

Türk Medeni Kanunu Ne Zaman Kabul Edildi? Türk Medeni Kanunu ile Hangi Düzenlemeler Yapıldı? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Türk Medeni Kanunu ve Kadınlara Verilen Haklar üzerinde durmaktadır. Bu makalemizde ayrıca Türk Medeni Kanunu üzerinde yeni yapılan değişiklikleri de inceleyebilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu, İsviçre’den örnek alınarak hazırlanmıştır. 17 Şubat 1926’da kabul edilerek 4 Ekim 1926’da yürürlüğe konmuştur.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin on dördüncü sırasında yer alan Türk Medeni Kanunu Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 39.030 kez okunmuştur. Türk Medeni Kanunu Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

TÜRK MEDENİ KANUNU NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

13. Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirme Sistemi Nedir?

Devşirmelerin Etnik Kökeni Nedir? Osmanlı Ordusunda Devşirmeler Ne İş Yapar? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Osmanlı Devleti’nde Devşirmeler konusuna odaklanmaktadır. Bu makalemizde Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi ile ilgili on iddia tek tek incelenmektedir.

Devşirme Sistemi, Osmanlıların Balkanlardaki genç ve yetenekli çocukları toplayarak, iyi bir eğitim altında yetiştirdiği sistemidir.

Devşirme Sistemi Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 39.772 kez okunmuştur. Devşirme Sistemi Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

DEVŞİRME SİSTEMİ NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

12. Tiranlık Nedir?

Tiranlık Nedir?

Tiran Kimdir? Tiranlık Yönetim Biçiminin Özellikleri Nelerdir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Tiranlık Tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Makalemiz ayrıca Demokrasinin Sembolü: Tiran Katilleri konusunu sanat tarihi bağlamında ele almaktadır.

Tiranlık, Grekçe tyránnos “egemen, güç sahibi, zorba” anlamına gelmektedir. Türkçeye ise Fransızca tyran “zorba” sözcüğünden geçmiştir.

Mutlaka okunması gereken tarih makaleleri listesinde on ikinci yer alan Tiranlık Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 42.375 kez okunmuştur. Tiranlık Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

TİRANLIK NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

11. Ahilik Nedir?

Ahilik Özellikleri ve Ritüelleri
Ahilik Nedir?

Osmanlı Devleti’nde Ahilik Nedir? Ahilik Teşkilatının Faydaları Nelerdir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Ahilik Tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Makalemiz ayrıca Ahilik teşkilatının özellikleri konusunu da ele almaktadır.

Kardeşlik veya cömertlik anlamına gelen Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da insanlara zanaat ve güzel ahlak kazandırmak için kurulmuştur.

Mutlaka okunması gereken tarih makaleleri listesinde on birinci sırada yer alan Ahilik Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 42.820 kez okunmuştur. Ahilik Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

AHİLİK NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

10. Komünizm Nedir?

Komünizm İle Yönetilen Ülkeler
Komünizm Nedir?

Komünizm Nasıl Ortaya Çıktı? Komünizm Neden Kötüdür? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Marksizm ve Leninizm üzerinden Komünizm konusunda bir karşılaştırma yapmaktadır. Ayrıca Komünizm ile yönetilen ülkeler de bu makalemizde yer almaktadır.

Komünizm, ortak ve evrensel anlamına gelen Latince communis kavramı ile ortaya çıkmıştır. Sınıfsız ve devletsiz toplumsal düzen hareketidir.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin onuncu sırasında yer alan Komünizm Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 43.952 kez okunmuştur. Komünizm Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

KOMÜNİZM NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

9. Rönesans Nedir?

Rönesans Sanatçıları
Rönesans Nedir?

Rönesans Neden İtalya’da başlamıştır? Rönesans’ın Özellikleri Nelerdir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Rönesans olgusunun nedenleri ve sonuçları üzerinde durmaktadır. Bu makalemiz Rönesans sanatçıları ve düşünürleri üzerinden Rönesans’ın özellikleri konusunu da ele almaktadır.

Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelen bir kavramdır. Eski Yunan – Roma kültüründe olan özgür düşüncenin yeniden doğuş sürecidir.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin dokuzuncu sırasında yer alan Rönesans Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 46.654 kez okunmuştur. Rönesans Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

RÖNESANS NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

8. Milli Mücadele Nedir?

Milli Mücadele Kahramanları
Milli Mücadele Tarihi

Milli Mücadele’nin Kadın Kahramanları Kimlerdir? Milli Mücadele’nin Önemi Nedir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Milli Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi üzerinde durmaktadır. Ayrıca Milli Mücadele’nin çocuk ve kadın kahramanları da bu makalemizde yer almaktadır.

Milli Mücadele, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan, 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi ile sona eren bir dönemdir.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin sekizinci sırasında yer alan Milli Mücadele Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 48.106 kez okunmuştur. Milli Mücadele Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

MİLLİ MÜCADELE NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

7. Reform Nedir?

Reform Nedir?

Martin Luther Kimdir? Protestanlık Nedir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Reform Hareketlerinin Nedenleri ve Sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Reform Hareketleri tarihinde önemli kişilere de değinen makalemiz Avrupa’da yaşanan bu köklü değişimi incelemektedir.

Reform, Avrupa’da 15. ve 17. yüzyıllarda Hristiyanlıkta Katolik Kilisesi’nde ortaya çıkan yeniden düzenleme ve yapılandırma hareketleridir.

Reform Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 50.812 kez okunmuştur. Reform Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

REFORM NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

6. 31 Mart Vakası Nedir?

31 Mart Vakası Nedir?

31 Mart Vakası Nedir? 31 Mart Olayı Nasıl Ortaya Çıktı? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle 31 Mart Vakası’nın nedenleri ve sonuçları üzerinde durmaktadır. Ayrıca, 31 Mart Vakası kim tarafından desteklendi? sorsunun altını çizen bu makalemizde 31 Mart Vakası’na çok farklı bir gözle bakmaktadır.

31 Mart Vakası, Osmanlı İmparatorluğu’nda 2. Meşrutiyet döneminde devlet yönetime karşı İstanbul’da oluşan bir tür ayaklanmadır.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin altıncı sırasında yer alan 31 Mart Vakası Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 57.633 kez okunmuştur. 31 Mart Vakası Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

31 MART VAKASI NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

5. Olay ve Olgu Nedir?

Olay ve Olgu Arasındaki Farklar
Tarihi Olay ve Olgu

Tarihi Olayın Özellikleri Nelerdir? Olay ve Olgu Arasındaki Farklılıklar Nelerdir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle tarihi olay ve olgu örnekleri üzerinde durmaktadır. Ayrıca tarihi olgu konusuna da değinmektedir.

Bu yazımızda tarihi olay ve olgu kavramlarını açıkladık. Ayrıca, olay ve olgu arasındaki farklılıklar nelerdir? sorusuna yanıt aradık.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin beşinci sırasında yer alan Olay ve Olgu Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 72.378 kez okunmuştur. Olay ve Olgu Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

OLAY VE OLGU NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

4. İstimalet Politikası Nedir?

İstimalet Politikası Nedir?

İstimalet Politikası Osmanlı Devleti’nde Nasıl Uygulamıştır? İskan Politikası Nedir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle İskan ve İstimalet Arasındaki Farklar konusunu tartışmaya açmaktadır. Bu makalemizde ayrıca Osmanlı Devleti’nin özellikle Balkanlarda izlediği bu politikanın önemine değinilmektedir.

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskan ve istimalet politikalarının amacı ele geçirilen bölgelerde kalıcılığı sağlamaktır.

İstimalet Politikası Nedir? makalemiz 2019’de en çok okunan tarih makaleleri listemizde dördüncü sırada yer almaktadır. İstimalet Politikası Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 77.326 kez okunmuştur. İstimalet Politikası Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

İSTİMALET POLİTİKASI NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

3. Misak-ı Milli Nedir?

Misak-ı Milli Nedir?

Misak-ı Milli Kararları Nelerdir? Misak-ı Milli Sınırları Nelerdir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle Misak-ı Milli’nin Sonuçları ve Önemi üzerinde durmaktadır. Misak-ı Milli Haritası da içeren bu makalemizde ayrıca Misak-ı Milli’nin orijinal belgesini de inceleyebilirsiniz.

Misak-ı Milli, Türkiye’de Kurtuluş Savaşı başlangıcında ortaya çıkmış bir kavramdır. Ulusal Ant veya Ulusal Yemin olarak da bilinmektedir.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin üçüncü sırasında yer alan Misak-ı Milli Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 100.007 kez okunmuştur. Misak-ı Milli Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

MİSAK-I MİLLİ NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

2. İkta Sistemi Nedir?

İkta Sistemi Nedir?

İkta Sisteminin Faydaları Nelerdir? İkta Sisteminin Özellikleri Nelerdir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle İkta Sistemi ve Tımar Sistemi karşılaştırması üzerinde durmaktadır. Bu makalemiz Türk-İslam devletlerinde İkta topraklarının nasıl kullanıldığı konusuna da değinmektedir.

İkta sistemi, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları döneminde Nizamülmülk tarafından ortaya çıkarılan ve uygulamaya konulan bir sistemdir.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin ikinci sırasında yer alan İkta Sistemi Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 103.420 kez okunmuştur. İkta Sistemi Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

İKTA SİSTEMİ NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

1. Tımar Sistemi Nedir?

İkta Sistemi Nedir?

Tımar Sistemi’nin Özellikleri Nedir? Tımar Sistemi’nin Bozulma Nedenleri Nelerdir? sorularına yanıt arayan bu makalemiz özellikle İkta Sistemi ve Tımar Sistemi karşılaştırması üzerinde durmaktadır. Bu makalemiz Osmanlı Devleti’nde tımar topraklarının nasıl kullanıldığı konusuna da değinmektedir.

Tımar Sistemi, padişahın sipahilere devrettiği topraklardan elde edilen gelirin askerlerin maaşlarını karşılamak için kullanılmasıdır.

En çok okunan tarih makaleleri listemizin birinci sırasında yer alan Tımar Sistemi Nedir? makalemiz 2019 yılı boyunca 111.358 kez okunmuştur. Tımar Sistemi Nedir? makalemizi okumak için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

TIMAR SİSTEMİ NEDİR? MAKALESİNİ OKUYUN!

#Bonus: Mustafa Kemal Atatürk Filmi

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, yeni yönetmelikle 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren yapılması zorunlu olan bir anma törenidir. Ders: Tarih olarak Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili anma programı ve dokümanlar hazırladık. Bu dokümanlar arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk Filmi en çok izlenen tarih videomuz oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Filmi 2019 yılı boyunca 14.084 kez izlenmiştir. Bu videomuz aşağıda yer almaktadır. İşte en çok izlenen tarih videosu;

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.