Avrupa Tarihi

Copernicus (Kopernik) Kimdir? Copernicus Teorisi Nedir?

Nicolaus Copernicus, 19 Şubat 1473 Polonya doğumlu astronomdur. Güneş’in hareketlerinin atıfta bulunulacağı sabit nokta bulunduğu; Dünya’nın Güneş’in yörüngesinde olmasının yanı sıra günde bir kez kendi ekseni etrafında dönen bir gezegen olduğu ve bu eksenin yönündeki yavaş ve uzun dönemli değişiklikler, ekinoksların önlenmesini açıklayan Copernicus Teorisi ile ünlüdür. Göklerin bu temsiline genellikle Yunan güneşlerinden türetilen “Güneş merkezli” sistem denir. Teori, Galileo gibi büyük figürler de dâhil olmak üzere Bilim Devrimi’nin ilerideki düşünürleri için önemli sonuçlar doğurmuştur.

Kepler, Descartes ve Newton bu teoriden etkilenmişlerdir. Copernicus muhtemelen ana fikrini 1508 ve 1514 arasında açığa vurarak, o yıllarda Commentariolus (Küçük Yorum) olarak anılan bir el yazması yazmıştır. Bununla birlikte, teorisinin son versiyonunu içeren kitap, De revolutionibus orbium coelestium libri vi (Göksel Kürelerin Devrimlerine Dair Altı Kitap), ölüm yılı olan 1543 yılına kadar basılmadı.

Copernicus Teorisi ise Kopernik tarafından bulunan güneş sistemi ve gezegenlerin hareketleri ile ilgili bir teoridir.

Nicolaus Copernicus Kimdir?

Copernicus’ un öğrencisi Georg Joachim Rheticus (1514-74) tarafından yazılan bir biyografi ne yazık ki kaybolsa da, Copernicus’ un erken yaşamıyla ilgili bazı gerçekler iyi saklanmıştır. Sonraki bilgilere göre Nicolaus Copernicus, 19 Şubat 1473’te, Gdansk’ın büyük Baltık limanının güneyindeki Vistula Nehri üzerindeki kuzey orta Polonya’da bir şehir olan Torun’da doğmuştur. Babası Nicolaus, iyi bir tüccardı ve annesi Barbara Watzenrode de lider bir tüccar ailesinden geliyordu. Dört çocuklu bu ailede doğan, Copernicus Teorisi sahibi Nicolaus ailenin en küçük çocuğuydu. Babasının ölümünden sonra, 1483 ve 1485 arasında, annesinin kardeşi Lucas Watzenrode (1447-1512) yeğenini koruma altına aldı. Yakında Varmia bölümünün piskoposu olacak Watzenrode, genç Nicolaus’un eğitimini ve gelecekteki kariyerini bir kilise kanonu olarak görüyordu.

1491 ile 1494 arasında Copernicus, Krakow Üniversitesi’nde astronomi ve astroloji dahil olmak üzere liberal sanatlar okudu. Bununla birlikte, dönemin birçok öğrencisi gibi, amcasının 1473’te kanon hukukunda doktora aldığı Bologna Üniversitesi’nde İtalya’daki eğitimine devam ederek derecesini tamamlamadan ayrıldı. Bologna dönemi (1496-1500) kısaydı ama hayatında önemli bir yer edindi. Bir süre Copernicus, üniversitenin baş astronomu Domenico Maria de Novara ile aynı evde yaşadı. Novara, şehir için yıllık astrolojik prognozlar yayınlama sorumluluğuna sahipti. Prognozlar tüm sosyal grupları içeren ancak İtalyan prenslerinin ve düşmanlarının kaderine özel önem veren tahminlerdi. Rheticus’tan bilindiği gibi Copernicus, Novara’nın bazı gözlemlerine tanıklık eden kişiydi. Yıllık tahminlerin hazırlanma sürecine katılması, astroloji pratiğine yakından aşina olduğu anlamına gelmekle birlikte Copernicus Teorisi için de etkisi olmuştur.

Novara ayrıca iki önemli kitapta Copernicus’u tanıttı: Almagestum Ptolemaei’deki Epitom ve Divinatory Astrology’ye Karşı Disputasyonlar. İlki, Regiomontanus’un düzeltmeleri ve güneş merkezli Copernicus Teorisi geliştiren Copernicus’a yön verebilecek bazı önemli gezegen modellerinin kritik genişlemeleri ile Ptolemy’nin astronomisinin temellerinin bir özetini sağladı. Pico’nun Anlaşmazlıkları, 17. yüzyıla yankılanan astrolojinin temellerine yıkıcı bir şüpheci saldırı önerdi. Pico’nun eleştirileri arasında, gökbilimcilerin gezegenlerin düzeni konusunda anlaşamadıkları için astrologlar, gezegenlerin güçlü yanlarından emin olamadılar.

Nicolaus Copernicus’un Çalışmaları

Copernicus’un tüm yaşamı (şüphesiz bundan daha fazlasını yaptı) için sadece 27 kayıtlı gözlem biliniyor. Bunların çoğu gezegenlerin ve yıldızların tutulmaları, hizaları ve bağlaçlarıyla ilgili. Bilinen ilk gözlem 9 Mart 1497’de Bologna’da gerçekleşti. De revolutionibus, kitap 4, bölüm 27, Copernicus, Ay tutulması “Boğa’nın gözündeki en parlak yıldız”, Alpha Tauri’yi (Aldebaran) gördüğünü bildirdi. Bu gözlemi 1543’te yayınladığı zaman, onu teorik bir iddianın temeli haline getirdi: Görünen ay çapının tam olarak boyutunu doğruladı. Ancak 1497’de muhtemelen yaygın olarak kullanılan Alfonsine Tablolarından türetilen ve 1498 yılı için Novara’nın tahmininde istihdam edilen yeni ve dolunay tablolarını kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanıyordu.

1500’de Copernicus, Roma’da bu konularla ilgilenen bir kitle bile yokken matematiksel konularda konuştu. Ancak derslerinin tam içeriği bilinmiyor. 1501’de kısa bir süre Frauenburg’da kaldı ama sonrasında eğitimine devam etmek için İtalya’ya döndü. Bu sefer Padua Üniversitesi’nde, 1501 ve 1503 arasında tıbbi araştırmalar yaptı. Şu anda bilindiği gibi astroloji ile yakından ittifak etti. Bu nedenle, Copernicus’un Bologna’daki astrolojik deneyimi tıp için bugün hayal edebileceğinden daha iyi bir eğitimdi. Copernicus daha sonra bir otoportre çizdi; Padua’dayken gerekli sanatsal becerileri kazanmış olması muhtemeldir, çünkü orada ve yakınlardaki Venedik’te gelişen bir ressam topluluğu vardı.

Nicolaus Copernicus’un Buluşları

1503 Mayıs ayında Copernicus nihayet -amcası gibi, kanon hukukunda- bir doktora aldı, ama henüz çalışmadığı bir İtalyan üniversitesi olan Ferrara Üniversitesi’nden. Polonya’ya döndüğünde, Bishop Watzenrode onun için Wrocław’da gıyaben öğretim görevlisi olacağı bir iş ayarladı. Ancak Copernicus’un piskopos sarayındaki gerçek görevleri büyük ölçüde idariydi. Bir kilise kanonu olarak, kiliseye ait topraklardan kira topladı; güvenli askeri savunmalar; denizaşırı bölüm maliyesi; fırın, bira fabrikası ve değirmenleri yönetti; diğer kanonların ve amcasının tıbbi ihtiyaçlarını önemsedi. (Bir kanon görevi görmesine rağmen, Copernicus Teorisi sahibi astronom bir rahip olmadı.) Copernicus’un astronomik çalışmaları, boş zamanlarında, bu diğer yükümlülükler dışında gerçekleşti. Karanlık bir 7. yüzyıl Bizans tarihçisi ve şair Theophylactus Simocattes’in aforizmalarının Latince çevirisini hazırlamak için İtalyanca çalışmaları sırasında edindiği Yunanca bilgisini kullandı. Eser 1509’da Krakow’da yayınlandı ve amcasına ithaf edildi.

Copernicus’un yerel Polonyalı çevrelerin dışındaki önemli yeteneklerin bir gökbilimcisi olarak ünü 1514’te kilisenin Beşinci Lateran Konseyine takvimin reformunun kritik sorunu hakkında görüş bildirmeye davet edilmesiyle başladı. O zaman kullanımda olan sivil takvim hala Julius Caesar’ın hükümdarlığı altında üretilen takvimdi ve yüzyıllar boyunca Güneş’in gerçek pozisyonlarıyla ciddi bir uyumsuzluktan düşmüştü. Bu, Paskalya gibi önemli bayram günlerinin tarihlerini oldukça sorunlu hale getirdi. Copernicus’un takvimin nasıl reform edileceğine dair herhangi bir görüş sunup sunmadığı bilinmemektedir; her halükarda, konseyin oturumlarına hiçbir zaman katılmamıştır. Zaten sonrasında Copernicus Teorisi ortaya çıkacaktı. Önde gelen takvim reformcusu Fossombrone piskoposu Middelburg’lu Paul idi. Copernicus 1542’de De revolutionibus’a olan bağlılığını oluşturduğunda, “matematik matematikçiler için yazılmıştır” dedi. Burada Paul gibi, matematiksel yetenekleri işini anlayacak kadar iyi olan ve böyle yetenekleri olmayanlar arasında ayrım yaptı.

Copernicus Teorisi Nedir?

15. yüzyılın sonlarında tartışmalı Copernicus Teorisi durumu ve Pico’nun astrolojinin temellerine saldırısı, Copernicus’un başarısının arka planını oluştururken temel tarihsel düşünceleri geliştirdi. Copernicus döneminde, astroloji ve astronomi, ana amacı göklerin düzeninin yanı sıra teorik araçlara ve hareket tablolarına izin vermek olan “yıldızların bilimi” adı verilen ortak bir konunun alt bölümleri olarak kabul edildi. O dönemde astrolog, astronom ve matematikçi terimleri neredeyse birbirinin yerine kullanılabiliyordu. Genellikle gökleri inceleyen herkesi matematiksel tekniklerle ifade ederlerdi. Pico, astrolojinin kınanması gerektiğini iddia etti çünkü uygulayıcıları, zodyak bölümlerinden en küçük gözlemlere ve gezegenlerin düzenine kadar her şey hakkında anlaşmazlık içerisindeydi. Pico tarafından belirtilmeyen, uzun süredir devam eden ikinci bir anlaşmazlık gezegen modellerinin statüsü ile ilgiliydi. Antik çağdan, astronomik modelleme, gezegenlerin hareket merkezlerinden sabit bir mesafede sabit yarıçaplarda düzgün açısal hareketle hareket ettiği öncülüyle yönetildi. Bu önermeden türetilen iki tür model bulunuyordu.

Aristoteles tarafından temsil edilen birinci model, gezegenlerin sabit mesafelerde değişmez, maddi, görünmez kürelere gömülü evrenin merkezi etrafında taşındığına inanıyordu. Tüm gezegenler aynı hareket merkezine sahip olduğundan, evren, aralarında boşluk olmayan iç içe, eş merkezli kürelerden oluşuyordu. Öngörücü bir model olarak, bu hesabın değeri sınırlıdır. Diğer şeylerin yanı sıra, merkezden mesafeler her zaman aynı olduğundan, gezegenlerin görünen parlaklığındaki varyasyonları açıklayamaması belirgin bir dezavantaja sahipti.

Claudius Ptolemy’den türeyen ikinci bir model, bu problemi üç mekanizma varsayımıyla çözdü: eksantrikler olarak adlandırılan düzgün bir şekilde dönen, merkez dışı daireler; merkezleri daha büyük yarıçaplı dairelerin çevresinde eşit olarak hareket eden küçük daireler; ve eşit daireler. Bununla birlikte, eşitlik, eski astronomi ana varsayımı ile kırıldı çünkü tekdüze hareket durumunu merkezden sabit mesafeden ayırdı. Yörüngesinin c merkezinden bakılan bir gezegen bazen daha hızlı, bazen daha yavaş hareket ediyor gibi görünecektir.

Dünya’dan görüldüğü gibi, e’den c mesafesini çıkardığı için, gezegen de aynı şekilde hareket ediyormuş gibi görünecektir. Dünyadan 2e mesafesindeki hayali bir eşit noktadan, gezegen tekdüze hareket ediyor gibi görünecektir. Eşit bir nokta etrafında dönen gezegen taşıyan bir küre sallanacaktır; bir küreyi bir diğerinin içine yerleştirin ve ikisi çarpışarak düzenini bozar. 13. yüzyılda Maragheh’teki bir grup Farslı astronom, uzaklıktaki değişimleri hesaba katacak bir salınım noktası oluşturmak için eşit olarak dönen iki destansı birleştirerek, eşit bir noktaya değinmeden eşitlenmiş hareketi üreten bir model tasarlayabileceklerini keşfetti.

Kopernik Günmerkezliliği Hakkında Bilgi

Maragheh çalışması, Copernicus’un okuyamadığı bir dil olan Arapça ile yazılmıştı. Ancak, Maragheh’in hilesini bağımsız olarak veya hala bilinmeyen bir ara bağlantı yoluyla yapmayı öğrendi. Bu iç görü, sallanan fiziksel alanların yarattığı çatışmayı çözme girişiminin ve Copernicus Teorisi gelişiminin başlangıç noktasıydı. Copernicus, Almagest’teki Batlamyus gibi her gezegeni bağımsız olarak düşünerek, tüm modelleri koordineli bir düzenlemeye getirmeye çalışmadan bu çalışmaya devam etmiş olabilir. Bununla birlikte, Pico’nun gökbilimcilerin gezegenlerin gerçek düzeni üzerinde anlaşamamaları suçlamasından da rahatsızdı. Zorlu Venüs ve Merkür’ün konumlarına odaklandı. Ay ve Güneş’in hareketsiz Dünyayı kuşattığı ve Mars, Jüpiter ve Satürn’ün Güneş’in ötesinde bu sırayla konumlandırıldığına dair genel bir anlaşma vardı. Ancak Batlamyus, Venüs’ü Güneş’e ve Merkür’ü Ay’a en yakın yerleştirirken, diğerleri Merkür ve Venüs’ün Güneş’in ötesinde olduğunu iddia ediyordu.

Commentariolus’ta, Copernicus, Güneş’in hareketsiz olduğu ve Dünya’nın hareket halinde olduğu varsayılırsa, geri kalan gezegenlerin yıldız yılı dönemlerinin Güneş’ten şu şekilde arttığı düzenli bir ilişkiye düştüğünü varsaydı: Merkür (88 gün), Venüs (225 gün), Dünya (1 yıl), Mars (1.9 yıl), Jüpiter (12 yıl) ve Satürn (30 yıl). Bu Copernicus Teorisi, gezegenlerin düzeni ile ilgili anlaşmazlığı çözdü, ancak yeni sorunlar doğurdu. Teorinin tesislerini kabul etmek için, Aristoteles doğal felsefesinin çoğunu terk etmek ve ağır cisimlerin neden hareketli bir Dünya’ya düştüğüne dair yeni bir açıklama geliştirmek zorundaydı. Meteorolojik fenomenler, mücadeleyle doluydu. Dünya gibi geçici bir cismin nasıl mükemmel ve ölümsüz bir cennetin bir parçası olabileceğini de açıklamak gerekiyordu. Buna ek olarak, Copernicus antik çağdan miras aldığı ve güvenilirliğini doğrulayamadığı birçok gözlemle çalışıyordu. Örneğin, ekinoksların önlenmesi için bir teori oluştururken, çok küçük, uzun vadeli etkilere dayanan bir model oluşturmaya çalışıyordu. Ve Merkür bazlı Copernicus Teorisi ciddi tutarsızlıklarla kaldı.

Güneş Merkezli Evren Modeli Hakkında Bilgi

Bu düşüncelerden herhangi biri, Copernicus’un çalışmalarını yayınlamadaki gecikmesini açıklayabilir. Ve güneş merkezli Copernicus Teorisi ilk olarak Narratio prima’da (1540 ve 1541, “İlk Anlatım”) yayınlandı. Yayın Copernicus kendi adı altında değil, 25 yaşındaki Georg Rheticus’un adı altındaydı. Almanya’nın Wittenberg Üniversitesi’nden bir Lüterci olan Rheticus, 1539 ve 1542 arasında Frauenburg’da Copernicus ile yaklaşık iki buçuk yıl kalmıştı. Narratio prima aslında Copernicus ve Rheticus’un ortak yapımıydı. De revolutionibus’un el yazmasında yer alan teorik ilkelerin bir özetini sunmuş, yeni gezegen tablolarını hesaplamak için değerlerini vurgulamıştı. Ayrıca Commentariolus’ta eksik olan yeni teorinin iddialarını kabul etmek için bir temel de sunuyordu.

Hem Rheticus hem de Copernicus, güneş merkezli Copernicus Teorisi hakkında olası tüm alternatifleri kesin olarak göz ardı edemeyeceklerini biliyorlardı. Fakat Copernicus’un teorisi başkalarının yapamayacağı şeyleri vurgulayabilir: gezegenleri anlamak ve gezegenlerin Güneş’ten bağıl mesafelerini hesaplamak için tek bir yöntemdi. Rheticus bu yeni evreni iyi ayarlanmış bir müzik aletiyle ve bir saatin kilitli tekerlek mekanizmalarıyla karşılaştırdı. De revolutionibus’un önsözünde Copernicus, Horace’ın Ars poetica’sından (Şiir Sanatı) bir görüntü kullandı. Öncüllerinin teorileri, kolların, bacakların ve başın düzensiz bir canavar şeklinde bir araya getirildiği bir insan figürü gibiydi. Aksine, evreni kendi temsili, herhangi bir parçanın yer değiştirmesinin, bütünün bozulmasına yol açacağı düzenli bir bütündür. Gerçekte, yeni evren teorisi ile birlikte yeni bir bilimsel yeterlilik kriteri geliştirildi.

Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine Nedir?

Copernicus Teorisi çalışmalarının nihai haliyle sunulması, yayınlanma tarihinin çelişkilerini ortadan kaldıramaz. Rheticus, Frauenburg’dan Wittenberg’deki öğretim görevlerine geri dönmek için ayrıldığında, Almanya’nın önde gelen baskı merkezi Nürnberg’de yayınlanmasını düzenlemek için el yazmasını yanına aldı. 1530’larda bir dizi eski ve modern astrolojik eser yayınlayan Johann Petreius, şehrin en iyi matbaacısını seçti. Yazarların elyazmaları basılırken orada olması, bazen baskı sahibinin evinde yaşaması dahi olağandı. Ancak Rheticus kalamadı ve baskıyı denetleyemedi. El yazması, üretim yoluyla matematiksel kitaplarda çığır açan bir teolog olan Andreas Osiander’in eline geçti.

Copernicus ile daha önceki iletişimde olan Osiander, fikirlerini tamamen varsayımsal olarak sunma çağrısı yapmıştı. Sonrasında ise Rheticus veya Copernicus’un izni olmadan Copernicus Teorisi üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Osiander, başlık sayfasından hemen sonra imzasız bir “okuyucuya mektup” kısmı ekledi. Bu da hipotezlerin her halükarda astronominin göksel olayların nedenlerini bulamadığını savunuyordu. Sıradan bir okuyucu, bu mektupla kitabın içeriği arasındaki ilişkiyi kafa karıştırıcı bulurdu. Osiander’e güvenen hem Petreius hem de Rheticus kendilerini kötü hissediyordu. Rheticus’un öfkesi o kadar büyüktü ki, kendisine gönderilen kopyalarda mektubu büyük bir kırmızı X ile işaretledi.

De Revolutionibus Orbium Coelestium Hakkında Bilgi

Copernicus’un bir Roma Katolik piskoposu olan arkadaşı Tiedemann Giese, belediye meclisinden Petreius’un yeniden baskı yapmaya mecbur kalmasını talep etti. Ancak konsey harekete geçmeyi reddetti ve Osiander’in kamuoyunda Kepler 1609’da Astronomi Nova’sında (Yeni Astronomi) ortaya çıkmasına kadar hiçbir açıklama yapılmadı. Buna ek olarak, çalışmanın başlığı kitabın gerçek evreni tanımlama iddiasını hafifletecek şekilde değiştirildi.

Bu yerel yayın mücadelelerinin ayrıntılarının çoğu, Kepler Osiander’in kimliğini yayınlamadan çok önce 16. yüzyıl gökbilimcileri arasında bir yeraltı tarihine sahipti. İronik bir şekilde, Osiander’in “mektubu” kitabın doğal bir felsefe çalışması yerine yeni bir hesaplama yöntemi olarak okunmasını mümkün kıldı. Bu şekilde, çalışma sayesinde Copernicus Teorisi başlangıçta daha olumlu karşılandı. Copernicus’un tahmin mekanizmaları kümesinin tamamen evrenin temel yapısı hakkında yeni bir felsefeye dönüşmesi çok uzun sürmeyecekti.

Efsaneye göre, De Revolutionibus’un bir kopyası, felçten bilincini kaybettikten birkaç gün sonra Copernicus’un ellerine verildi. Büyük kitabını tuttuğunu fark ettiğinde uyandı. Ancak hemen sonrasında yaşama gözlerini yumdu. Ünlü Copernicus Teorisi ve kitabı ise ancak kendisi öldükten sonra yayınlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.