Avrupa Tarihi

Rönesans Nedir? Rönesans’ın Nedenleri ve Sonuçları

Orta Çağ dönemin şifacıları ve doktorlarının, cadı ve büyücü diye isimlendirerek asıldığı ve bilim insanlarının kiliseye karşı çıktığı gerekçesiyle öldürüldüğü, para karşılığı insanlara cennetten toprak satıldığı cehaletin yaygın olduğu ve dini otoritenin kuvvetli olduğu bir dönemdi. Bu dönemde sanat, mimari gibi alanların ilerlemesi bir hayli güçtü. İşte Rönesans dönemi bu zamanda insanların hayatlarına girmiştir. Zamanın dini insanlarını önemsemeyen ve sanatçılara, bilim adamlarına destek veren zengin ve malvarlıklı ailelerin yardımlarıyla oluşmuş ve gelişmiştir.

Rönesans Nedir?

Rönesans kelimesi ilk defa dini bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Yaşamını yitirmiş bir kişinin yeniden hayata gelmesine verilen isimdir. Fransızca “Rönesans”, İtalyanca “Rinascita” şu an bildiğimiz kullanımı ile “Yeniden Doğuş” anlamına gelir.

Rönesans “yeniden doğuş” anlamına gelen bir süreçtir. Eski Yunan – Roma kültüründe olan özgür düşüncenin yeniden doğuş sürecidir. İtalya’da doğan bu akım zamanla Avrupa’nın her yerine yayılmıştır. Bu akım ile beraber Avrupa’da dini otorite sarsılmış, cehalet yok olmaya başlamış ve sanat, mimarlık gibi alanlarda yenilikler çağı başlamıştır. Bu süreçte eski Roma ve Yunan eserleri gün yüzüne çıkarıp incelenmiş, matbaa ile beraber yayılmış ve bu eski eserlerden yola çıkarak yeni formlar meydana getirilmiştir.

Rönesans Neden İtalya’da başlamıştır?

 • Ticaretin yaygınlığıyla zenginleşmiş burjuva sınıfının etkin olması
 • Eski Roma ve Yunan eserlerine ulaşımın kolay olması
 • Doğu ülkeleri ile iletişim içinde olması
 • İtalya’nın özgür düşüncenin ortaya çıkması için uygun bir yönetim şekline sahip olması
 • Papaların İtalyan üniversitelerine etkisi
 • Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u alması ardından Bizanslı bilginlerin İtalya’ya sığınması

Rönesans’ın Nedenleri

 • Haçlı seferlerinin etkisiyle Doğu’dan kültür ve sanat birikimleri
 • Avrupa Devletleri’nin İspanya’da bulunan Endülüs Emevi Devleti ve Abbasilerin egemenliği altında bulunan Sicilya aracılığı ile İslam kültürünü ve İslam medeniyetini tanımaları
 • Eski Yunan ve Roma’ya ait felsefe, bilim, edebiyat ve sanat eserlerinin eğitim alanında okutulması ve incelenmesi,
 • Kâğıdın artması ve matbaanın kullanılması
 • Matbaa ile birlikte yeni buluş, icat ve düşüncelerin geniş alanlara kolayca yayılması,
 • Avrupa’da yetenekli sanatçı ve düşünürlerin ortaya çıkması,
 • Coğrafi Keşifler ile Avrupa insanının birçok konuda zenginleşmesi, yaşam standartların yükselmesi, düşünce ve bakış açılarının gelişmesi,
 • Bilim insanlarını ve sanatkarları koruyan varlıklı insanların ortaya çıkması ve Avrupa’da “Mesen” adı verilen edebiyat ve sanatı seven bir kitlenin oluşması
 • Osmanlı’nın İstanbul’u fethetmesinden sonra İtalya’ya kaçan Bizanslı bilginlerin edebiyat, sanat ve bilim alanındaki çalışmaları

Rönesans’ın Özellikleri

Rönesans döneminin özelliklerini belli başlı alanlarda inceledik. Rönesans döneminde özellikle sanatta önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Rönesans Döneminde Edebiyat

Rönesans hareketleri “hümanizm” akımı ile başlamıştır. Napoli ve Yeni Roma Akademilerinde Latince, İbranice ve Yunanca metinler incelenmiştir. Dante, Petrark, Bokaçius hümanizmin öncülerindendir.

Rönesans Döneminde Resim

Perspektifin incelenmesi, anatomi biliminin gelişmesi aynı zamanda insan vücuduna ve güzelliğe değer verilmesiyle resimde Rönesans başlamıştır. İtalya’da üç farklı resim okulu açılmıştır. Daha çok manzara resimleri üzerine yoğunlaşmış Venedik Okulu açılmıştır. Tisiyen en önemli temsilcilerindendir. İnsan vücuduna, perspektif ve anatomiye değer veren Floransa Okulu açılmıştır. Temsilcilerinden Ciyoto, Bizans etkisinde kalan İtalyan resmini kurtarmıştır. Leonardo da Vinci, Michelangelo önemli temsilcilerindendir. Dini konular üstüne yoğunlaşan okul ise Roma Okulu’dur. Raphael ise bu okulun önemli temsilcilerindendir.

Okuma Önerisi: Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz Rönesans Dönemi Ressamları Hakkında Bilgi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Rönesans Döneminde Mimarlık

Rönesans döneminde mimarlar Orta Çağ’dan kalma gotik tarzını bırakıp yeni bir mimari üslup oluşturmuşlardır. Bramant ve Michelangelo en önemli temsilcilerindendir.

Rönesans Döneminde Heykeltıraşlık

Antik dönemdeki heykeller ortaya çıkarıldıktan sonra bunlardan esinlenerek yeni heykeller yapılmış ve heykeltıraşlık gelişmiştir. Donatello, Giberti ve Michelangelo en büyük temsilcilerindendir.

Rönesans Sanatçıları ve Düşünürleri

Rönesans sanatçılarından bahsedecek olursak aklımıza ilk olarak Ninja Kaplumbağalar gelecektir. Sadece pizzayla beslenen bu kaplumbağalar isimlerini dört usta Rönesans sanatçısından almışlardır: Leonardo (Leonardo Da Vinci), Raphaël (Raffaello Sanzio), Michelangelo (Michelangelo Buonarroti) ve Donatello. Yazımızın bu bölümünde bazı Rönesans sanatçıları, yazarları ve düşünürlerinden bahsedilecektir.

Rafael’in Atina Okulu Tablosu

Raphael bu dönemde ünlü olan eseri Atina Okulu tablosunu yapmıştır. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir ve bu tabloda Antik Yunan’a dönüş temsil edildiğinden dolayı önemli bir eserdir. Bu eserde dönemin düşünürleri yer almaktadır ve en ortadaki iki kişi ünlü filozoflardan Platon ve Aristo’dur. Tabloya dikkatlice bakılacak olursa Platon’un gökyüzünü Aristo’nun ise yeri gösterdiğini fark edilir. Bu jestleri ahlakla (Platon) matematiğin yani bilimin (Aristo) arasındaki meseleyle ilgilidir. Düşünürler bu jestler ile kendi felsefi düşüncelerini yansıtırlar.

Hz. Adem’in Yaratılışı

Adem’in Yaratılışı, Michelangelo’nun Sistine Şapel’nin tavanındaki bir resmidir. Bu resim yaklaşık 1511 yılında yapılmıştır. Resimde Hıristiyanlık’ta olan Kitab-ı Mukaddes’in Yaratılış bölümünde, Tanrı’nın ilk insan olan Adem’e hayat üflemesini konu almıştır.

Hz. İsa’nın Son Akşam Yemeği

Hz. İsa’nın Son Akşam Yemeği ise Rönesans sanatçıları arasında bir çok kez resimlere konu olsa da aralarından en ünlü olan Leonardo Da Vinci’nin yaptığıdır. Resimde Hz. İsa ve havarileri yemek yerken Hz. İsa havarilerine aralarından birinin ihanet ettiğini söyler ve resim o şaşkınlık anını yansıtır.

Montaigne’nin denemeler kitabı kendi türündeki ilk kitap olması yanında içeriğinin Yunan ve Latin yazarlardan da alıntılar içermesi bakımından önemlidir. Şu cümlelere bakarak denemelerin beslendiği kaynağı ve o dönemdeki değişen dünya düşüncesini yansıtması açısından değerlendirilebilir. “Sokrates söylemiş diye değil, kendi yaratılışıma uyarak, üstelik aşırılığa bile kaçarak, bütün insanları hemşerim sayıyorum. Bir Polonyalı’yı tıpkı bir Fransız gibi kucaklıyorum, dünya ile akrabalığımı kendi ulusumla akrabalığımın üstünde tutuyorum.”

Rönesans’ın Sonuçları

 • Bilim ve teknik alanında gelişmeler oldu.
 • Özgür düşünce ve yeni sanat anlayışları ortaya çıktı.
 • Skolastik düşünce yerini bilimsel anlayışa bıraktı. Gözlem ve deney önem kazandı. Akılcılık egemen olmaya başladı.
 • Avrupa’da gelişmenin ve kalkınmanın hız kazanmasına neden oldu.
 • Avrupa’da bilim ve teknoloji alandaki gelişmelerin önünü açtı.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Reform Nedir? Reform Hareketlerinin Nedenleri ve Sonuçları başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bu Yazıya 9 Yorum Yapıldı

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Yazılar İlginizi Çekebilir!

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı!

Lütfen reklam engelleyicinizi (adblock) kapatarak web sitemizin yayın yapmasına destek olunuz. Ders: Tarih Ekibi tamamen gönüllü çalışarak Türkiye’de tarih öğretiminin niteliğinin geliştirilmesine kaktı sunmayı amaçlamaktadır. Tüm çalışmalarımız için tek gelir kaynağımız reklamlar. Bu noktada bize destek olursanız çok seviniriz. İletişim: bilgi@derstarih.com