Tarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

2023-2024 Tarih Dersi Yıllık Planları (Yeni Müfredata Göre)

Bu yazımızda Ağustos 2005’te güncellenen ve 2575 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge’ye göre tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlanma sürecine ve 2023-2024 tarih dersi yıllık planlarına yer verdik. Bu yazımızın sonunda uzaktan eğitim sürecinin de göz önüne alındığı tarih dersi yıllık planlarını excel olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Yıllık Plan Nedir?

Plan sözcük anlamı ile bir işin gerçekleştirilmesinde uyulması tasarlanan tertip, düzen ve ilkeler bütünüdür. Ünitelendirilmiş yıllık plan ise öğretmenlerin, eğitim-öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü oldukları sınıflarda, öğretim programı uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümreler tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma planıdır.

Öğrenme ve öğretme sürecinde yıllık plan yapmak esastır. Ayrıca yıllık plan çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili gereksinimlere yanıt vermesi zorunludur.

Yıllık Plan Niçin Yapılır?

Öncelikle tüm okullarda eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunludur, eğitsel yönden ise gereklidir. Eğitim ve öğretim planlı, programlı olarak yapılan geliştirici bir çalışmadır. Eğitim-öğretimin etkin, verimli olabilmesi planlamaya gereken önemin verilmesi ve öğretmenlerin sınıflarına hazırlıklı olarak girmeleri ile olanaklıdır. Ayrıca orta öğretim kurumları yönetmeliğinde okullarda eğitim-öğretim çalışmalarının planlı ve programlı olarak yürütülmesi gerektiği hükümlerine yer verilmiştir.

Yıllık plan ile önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır. Ayrıca eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğitim-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte planlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Bundan dolayı yıllık plan yapmak gerekli ve önemlidir.

Yıllık Plan Yararları Nelerdir?

Yıllık plan; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. Öğretimin planlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. Öğretim programlarının planlaması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar.

Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını sağlar. Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

Tarih Dersi Yıllık Planı Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tarih dersi yıllık planı; öğretim yılının başında hazırlanır. Tarih dersi işlenirken hazırlanan yıllık planda yer alan başlıklar dikkate alınır. Tarih yıllık planı yapılırken tarih zümresi öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Tarih öğretmenleri hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Tarih öğretmenleri önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.

İşlenecek tarih derslerine ait ünitelerin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır. Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı hazırlanırken tarih zümresi öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır. Tarih yıllık planı aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Tarih Dersi Yıllık Planı Nasıl Yapılır?

Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı şu şekilde yapılır. Tarih zümresi öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır. Tarih öğretmenleri geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre tarih dersi yıllık planlarını, kendileri veya tarih zümresi öğretmenler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar.

Hazırlanan tarih dersi yıllık planı okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır. Tarih öğretmeni, tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planının onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder.

Tarih Dersi Yıllık Planının Uygulanması

Tarih öğretmenleri istenildiğinde tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır. Okul müdürleri de tarih öğretmenlerinin çalışmalarında Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge esaslarına uyup uymadıklarını denetler. Tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı, okulun yöneticileri, tarih zümresi öğretmenleri ve şube öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır.

Her eğitim-öğretim yılı sonunda tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planı; okulun yöneticileri, tarih zümresi öğretmenleri ve şube öğretmenlerinin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen tarih dersi yıllık planında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonraki eğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır. Tarih yıllık planı, programlar, planlama çalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenir ve değerlendirilir.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Yıllık Planları

Güncellenen yeni müfredat göz önüne alınarak hazırlanmış 2023-2024 eğitim-öğretim yılı tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planlarını aşağıdaki “İndirin” butonuna tıklayarak bilgisayarınıza excel olarak indirebilirsiniz. Tarih dersi yıllık planlarını okulunuza ve gereksinimlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı (İndirin)

10. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı (İndirin)

11. Sınıf Tarih Dersi Yıllık Planı (İndirin)

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Yıllık Planı (İndirin)

Seçmeli Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi (Hazırlanmaktadır…)

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (Hazırlanmaktadır…)

9 Yorum

  1. tarih yıllık planlar üzerinde neden düzenleme yapamıyorum yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin

    1. Tarih dersi yıllık planlarını bilgisiyarınıza indirerek düzenleme yapabilirsiniz. Tarih yıllık planları yukarıdaki yazımızda yer almaktadır. Yıllık planların üzerine tıklayarak bilgisayaranıza indirebilirsiniz.

  2. 2019-2020 Tarih Dersi Yıllık Planları (Yeni Müfredata Göre) adlı yazınızı çok beğendim. Özellikle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tarih Dersi Yıllık Planları adlı bölüm çok işime yaradı. Bu bölüm sayesinde okula gelmeden önce bütün tarih konularına çalıştım ve okul başladığı zaman diğer arkadaşlarıma göre daha bilgili oldum bu yüzden de derslerde daha rahat olabiliyorum. -b

  3. Tarih yıllık planları 2021-2022 eğitim öğretim yılı için güncel anlaşılan.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.