Tarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni (2023-2024)

Daha önce yönetmelikten çıkarılan ve kutlanılması okul yönetimlerinin insiyatifine bırakılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da zorunlu olarak kutlanılacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Türkiye’nin yönetim biçimi olarak Cumhuriyet’i kabul etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü kutlanan bir ulusal bayramdır. Özetle Cumhuriyet’in kurulduğu tarih 29 Ekim 1923’tür. Cumhuriyet Bayramı ise Cumhuriyet’in kuruluşunun yıldönümü kutlamasıdır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ne Zaman Bayram Olarak Kabul Edildi?

26 Ekim 1924 tarihinde çıkarılan 986 numaralı kararname ile 29 Ekim gününün Cumhuriyet’in ilan edildiği gün olduğu ve bu tarihte Cumhuriyet’in ilanının “101 top atılarak ve planlanacak özel bir programla” kutlanmasına karar verilmiştir.

Bu kararname ile 29 Ekim, resmi olarak bayram ilan edilmeden önce, 1924 yılında yapılacak kutlama ve törenler devlet tarafından organize edilmiştir. Törenler, büyük bir özenle yapılmış ve kutlamalar geniş bir katılımla gerçekleşmiştir. Bu ilk tören büyük bir özenle yapılmış, resmî tatil olması nedeniyle geniş bir katılım gerçekleşmiş, Darülfünun öğrencileri de kendi hazırladıkları bir programla Cumhuriyet’i kutlamıştır. Bu ilk Cumhuriyet Bayramı eski Osmanlı başkenti İstanbul’da ve Yeni Türkiye’nin başkenti Akara ve İzmir’de de aynı coşku ile kutlanmıştır.

18 Nisan 1925 tarihinde ise bugünün Milli Bayram olarak kutlanması yönünde Ali Fethi Bey tarafından Batılı devletler ve bilhassa Fransa ve Amerika’daki örneğine uygun olarak, Türkiye’de de 23 Nisan veya 29 Ekim tarihlerinden birinin dahilde ve hariçte milli bayram olarak kutlanması talebini içeren önerge yapılan görüşmeler sonunda 628 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. 29 Ekim 1925 tarihinden itibaren bugün ülke içinde ve dış temsilciliklerde Milli Bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi ve bayram olarak kutlanması konusunda 628 Sayılı Kanun‘u inceleyebilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nasıl Kutlanılır?

27 Mayıs 1935’te milli bayramlar hakkında yeni bir düzenleme yapılarak ülkede kutlanan bayramlar ve içerikleri yeniden belirledi. Daha evvel Meşrutiyet’in ilan günü olan Hürriyet Bayramı ile Saltanatın kaldırılış günü olan Hâkimiyet Bayramı milli bayramlar arasından kaldırılarak kutlanmasına son verildi. Cumhuriyet’in ilan edildiği gün 29 Ekim “ulusal bayram” olarak ilan edildi ve devlet adına yalnız o gün tören yapılması karara bağlandı. Milli Bayramlarla ilgili son kanun değişikliği 17 Mart 1981’de yapıldı.

17 Mart 1981’de çıkarılan ve halen yürürlükte olan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre Cumhuriyet Bayramı ile ilgili birinci madde şöyledir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu bayram, Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Cumhuriyet Bayramı günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Cumhuriyet Bayramı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

1 Ekim 1981’de yayınlana Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’ne göre ise Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni’ne bütün Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar, İl veya İlçe Kutlama Komitesi tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler. Kutlama Komiteleri ise aşağıdaki çalışmaları yapar;

  • Bayramların özelliğine ve mahallin durumuna göre anma, tören ve gösteri programları hazırlarlar.
  • Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde, açık alanlarda yapılacak olan gösteriler komitece haftanın ilk tatil gününde yapılmak üzere bir defaya mahsus olarak ertelenebilir. Ancak günün anlam ve önemini belirten programın diğer kısmı uygun yerlerde yapılır.
  • Bayram törenlerinin amaca uygun olarak kutlanabilmesi için yapılacak çalışmaların zamanlamasını yaparlar ve gereken araç ve gereçleri sağlarlar.
  • Yapılacak program içerisinde çeşitli gösterilere, yarışmalara, süslemelere, ışıklandırmalara ve fener alayları gibi bayramla ilgili faaliyetlere yer verirler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Okullarda Nasıl Kutlanır?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin Belirli Gün ve Haftalar ile Bayrak Töreni başlıklı beşinci bölümünde yer alan belirli gün ve haftalar çizelgesi arasında yer almamaktaydı. Ancak 1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 29 Cumhuriyet Bayramı, Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi‘nde yer almıştır.

Bu yeni yönetmeliğe göre Okullarda kutlanacak ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri şunlardır;

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • Mahalli Kurtuluş Günleri

Yeni yönetmeliğe göre ulusal ve resmi bayramların kutlanılması ile ilgili şu açıklamalar yer almaktadır;

Ulusal ve resmî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinin kutlanmasında 5/5/2012 tarihli ve 28283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine uyulur. Eğitim kurumları, ulusal ve resmî bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinin kutlanması ile ilgili okul içi ve okul dışı etkinliklere katılırlar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler bu kapsamda kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Daha önce ulusal bayramların okulda kutlanması okul yönetiminin inisiyatifine bırakılmıştı. Ancak yeni yönetmeliği göre Cumhuriyet Bayramı ve diğer resmi bayramların okullarda kutlanması zorunludur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile İlgili Kutlama Programı ve Dökümanlar

2023-2024 eğitim-öğretim yılında da zorunlu olarak kutlanılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayamı için okullarda yapılacak olan kutlama, tören, etkinlikler ve diğer programlarda tarih öğretmenleri ve diğer öğretmenler için bazı dökümanlar hazırladık. Bu dökümanları bilgisayarınıza indirmek için ilgili dökümanın üzerine tıklamanız yeterlidir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Panosu

Cumhuriyet Bayramı Töreni için pano çalışması yapmak isteyenler aşağıdaki görselleri inceleyebilir. Dökümanları bilgisayarınıza indirmek için afişlerin üzerine tıklayınız.

Cumhuriyet Bayramı Görsel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Afişi (1)
Cumhuriyet Bayramı Görsel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Afişi (2)
Cumhuriyet Bayramı Görsel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Afişi (3)
Cumhuriyet Bayramı Görsel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Afişi (4)
Cumhuriyet Bayramı Görsel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Afişi (5)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Afişi (6)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Öğretmen Konuşması

Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde konuşma yapacak olan öğretmenler aşağıdaki metinleri inceleyebilir. Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için üzerine tıklayınız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tören Konuşması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Programı Akış Metni

Cumhuriyet Bayramı Töreni için akış metni arayan öğretmenler aşağıdaki örnekleri inceleyebilir. Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için üzerine tıklayınız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Akış Metni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Sunumu

Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde göstermek için sunum veya slayt arayan öğretmenler aşağıdaki sunumları inceleyebilir. Dökümanı bilgisayarınıza indirmek için üzerine tıklayınız.

Cumhuriyet Bayramı Slayt
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Sunum (107 Slayt)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Videosu

Cumhuriyet Bayramı Töreni’nde video göstermek isteyen öğretmenler aşağıdaki videoları ve filmleri inceleyebilir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Şiirleri

Cumhuriyet Bayramı Töreni ile ilgili şiirler arayan öğretmenler aşağıdaki şirileri inceleyebilir. Dökümanları bilgisayarınıza indirmek için üzerine tıklayınız.

10. Yıl Marşı

50. Yıl Marşı

75. Yıl Marşı

Kuvayi Milliye Destanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni Metinleri

Cumhuriyet Bayramı ile bilgiler içeren okuma parçaları arayan öğretmenler aşağıdaki metinleri inceleyebilir. Dökümanları bilgisayarınıza indirmek için üzerine tıklayınız.

10. Yıl Nutku (29 Ekim 1933)

Mustafa Kemal Atatürk’ün Son Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tarihi

Fransız Devrimi ve Cumhuriyetçilik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.