10. Sınıf TarihTarih Öğretmenleri İçin Dokümanlar

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları (Yeni Müfredata Göre)

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında tarih dersi kazanımları açıklanmıştır. Tarih müfredatında yalnızca tarih dersi kazanımları değil tarih dersi konuları ve tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 10. sınıf tarih dersi kazanımları ile ünite başlıklarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Ayrıca, diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları da bu yazımızın en altında yer almaktadır.

10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri

10. Sınıf Tarih Dersi yedi üniteden oluşmaktadır.

  • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453)
  • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
  • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇
  • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
  • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
  • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇

10. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

10.1.1. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.1.2. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder.

10.1.3. Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.

10.1.4. Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

10.1.5. İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.

10.1.6. Moğol İstilası’nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder.

2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)

10.2.1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.2.2. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.

10.2.3. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder.

10.2.4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.

10.2.5. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.

10.2.6. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir.

3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

10.3.1. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip unsurlardan meydana geldiğini kavrar.

10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.

10.3.3. Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder.

4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına etkisini kavrar.

10.4.2. Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder.

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkilerini analiz eder.

10.4.4. Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.

5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

10.5.1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar.

10.5.3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.

10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.

10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder.

10.5.7. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz eder.

6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

10.6.1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.

10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder.

7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder.

10.7.2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.

10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini fark eder.

10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder.

10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini kavrar.

Tüm Kazanımlar: Diğer tarih dersi üniteleri ve kazanımları aşağıda yer almaktadır. Tarih dersi ünitelerini ve kazanımlarını incelemek için ilgili başlığın üzerine tıklamanız yeterlidir.

9. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

11. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Seçmeli 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Üniteleri ve Kazanımları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.