10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 2. Ünite (2019-2020)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki 2. ünitenin sonunda yer alan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bölümü sorularının cevaplarını hazırladık. Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453), altı kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu altı kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

2. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Jeopolitik Nedir?

Bir ülkenin içinde bulunduğu coğrafyanın o ülkenin siyasi gücüne etki etmesidir. Ayrıca ekonomi, nüfus gibi koşullar da o ülkenin siyasi gücü üzerinde etkilidir.

Tekfur Nedir?

Bizans İmparatorluğu’nda valilerle Anadolu’daki ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen addır.

Yahşi Fakih Menâkıbnamesi Nedir?

İlk Osmanlı tarihçisi olan Yahşi Fakih’in 15. yüzyılda yazdığı Osmanlıların kuruluşunu anlatan tarih kitabıdır. Günümüze kadar ulaşmamıştır. Eser hakkındaki bilgiler Aşıkpaşaoğlu’nun yazdığı tarih kitabında yer almaktadır.

Bâbailer Ayaklanması Nedir?

12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu halklarının, özellikle göçebe Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal durumunun kötüye gitmesi sonucunda 1239′da Baba İlyas yandaşlarının başlattığı ayaklanmadır. Anadolu Selçukluları dönemindeki en önemli siyasi olaylardan biridir.

İstimâlet Politikası Nedir?

Osmanlı Devleti’nin fetih politikalarından biri olan istimalet politikası fethedilen topraklardaki halkın yaşayış, inanış, örf ve adetleri konusunda hoşgörülü ve anlayışlı davranmasını kapsayan ve bu sayede otoriteye bağlı kalmalarını amaçlayan politikadır.

2. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yeterli kayıt ve belgelerin olmaması ve olanların da zaman içerisinde kayıp ya da yok olmasıdır.

2. Çimpe kalesinin Osmanlılara verilmesi, Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Beyliği’ne katılması, Osmanlıların gaza politikası gütmesi, Osmanlıların Bizans ile olan mücadelesi.

3. Osmanlı Beyliği, hakimiyet ve otorite kurabilmek adına fethettiği yerleri Türkleştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Osmanlı Devleti yeni fethettiği bölgelere kendi ülkesindeki Türkleri yerleştirmiştir.

4. Timur ve Yıldırım Bayezid bölgedeki kaynakları ele geçirmek ve kontrol altında tutabilmek için birbirleriyle savaşı göze almışlardır. Orta Çağ boyunca toprak en önemli ekonomik kaynakların başında yer aldığı için her iki lider de toprak elde etmeye çalışmıştır. Her ikisi arasında Cihan hâkimiyeti anlayışı da bulunmaktadır.

2. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. D 2. E 3. B 4. C

2. Ünite Ç Bölümü Cevapları

İstimalet Politikası

Aşağıdaki soruları “İstimalet Politikası” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nde adalet, vicdan, müsamaha, istimalet kavramları temel ilke olmuştur.

2. Ülkenin geleceği için fethettiği topraklarda daha kalıcı olmuştur. Böylece 600 yıl boyunca çok geniş topraklara hükmetmiş siyasi otoritenin güçsüzleştiği zamanlarda bile toprak kayıplarına çok uğramamış ya da büyük isyanlar çıkmamıştır.

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nin etkisi Anadolu’da çok azalmış, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da beylikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Anadolu’daki bu siyasi bölünmüşlük Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesine zemin hazırlamıştır. 

4. Fethettiği topraklarda yaşayan insanları güven ve sevgilerini kazanıp devlete bağlamak böylece kalıcılığı sağlamak ve oradaki ekonomik hayatı canlandırarak ülkenin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak

5.  Doğru Cevap: D şıkkı yani I ve III

6. Doğru Cevap: B şıkkı yani İskân

Yıldırım Bayezid

Aşağıdaki soruları “Yıldırım Bayezid” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Yıldırım Bayezid’in daha şehzadeliği döneminden itibaren katıldığı savaşlarda gösterdiği cesaret ve süratli hareketlerinden dolayı kendisine bu lakab verilmiştir.

2. Yıldırım Bayezid’e Abbasi Halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum unvanı da verilmiştir.

3. Osmanlılar, Müslüman devletler arasında saygınlığını arttırmış, siyasi gücünü yükseltmiş böylece bölgede sözü geçen bir devlet olmuştur. Bunun dışında Avrupalı devletlere karşı da korkulacak bir hükümdar olup dikkat unsuru olmuştur.

4. Avrupa’dan gelen seferlerin ve Anadolu Türk beyliklerinin saldırılarının eş zamanlı olarak ya da ardı ardına gerçekleşmesi.

5. Yıldırım Bayezid’in akıllara durgunluk vermesinin en büyük sebepleri kısa zamanda büyük işler yapması. Hem Avrupa’da fetihlere başarılı bir şekilde devam edip elindeki toprakları güzel bir şekilde korurken bir yandan da Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda büyük adımlar sağlamıştır.

İskan Siyaseti

Aşağıdaki soruları “İskan Siyaseti” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. İskan politikası bir yandan yurt içindeki konar göçer Türkleri yerleşik hayata geçirerek daha stabil bir demografik yapı oluştururken bir yandan o alana yol, su, kervansaray gibi iskani uygulamalarda bulunması o bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktaydı. Böylece insanların devlete bağlılığını arttırıp toprak hakimiyetini güçlendirmektedir.

2. O bölgede çeşitli kurumlar açarak, Türkleri yerleştirerek bölgedeki çalışabilecek nüfusu arttırmıştır. Kervansaray gibi kurulumlarla ticareti geliştirerek bölgelerin kalkınmasını sağlamıştır. İnsan memnuniyetini arttırarak insanların devlet ile olan ilişkilerini düzenleyip devlete olan sevgisini ve güvenini arttırmıştır.

3. Arz-ı hâl: Halini arzetme, istida, arzuhal, demektir. Halkın isteklerini devlete aktarmasına denmektedir.

4. Türklerin yerleşik hayata geçirilmesi, camii gibi Müslüman Türk kültürünün uygulandığı bayındırlık çalışmalarının yapılması, Türk halkının azınlıktan çoğunluğa çıkması.

5. Bölgelerdeki Türk nüfusu arttırmak, daha stabil bir ortam ayarlamak, bölgelerdeki güvenlik düzeyini arttırmak.

6. Zorunlu göç, mübadele, mülteci göçü, işçi göçü, beyin göçü.


Not: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite başlıklı yazımız yalnızca 2. ünite sonunda yer alan ölçme ve değerlendirme bölümü sorularının cevaplarını kapsamaktadır. 10. sınıf tarih ders kitabı cevaplarının tamamını için 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2019-2020) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi