10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2019-2020)

MEB 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Cevapları

MEB 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (2018-2019)
2 78.897

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki ünitelerin sonlarında yer alan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bölümü sorularının cevaplarını hazırladık. Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı ve en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında Ders Kitabı Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı bölüm yer almaktadır. Bu bölümde tarih ders kitabı soruları ve cevapları hakkında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Tarih ders kitabı ünite sonu ölçme ve değerlendirme bölümlerinde dokümanlarla veya görsel ögelerle (resim, fotoğraf, grafik, tablo vb.) desteklenmiş, düşünme becerilerini kullanmayı gerektirecek ve öğrencilerin konuyla ilgili öğrenme düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli, açık uçlu sorulara yer verilmelidir. Sorular yapılandırılırken soruların kazanımların gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlere uygun olmaları göz önüne alınmalıdır.

Bu doğrultuda 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı yazımızın içindeki cevaplar, tarih dersi öğretim programlarında belirtildiği gibi çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulara (kısa ve uzun cevaplı) aittir.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Üniteleri

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı tarih dersi öğretim programında 10. sınıf tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 10. Sınıf Tarih Dersi yedi üniteden oluşmaktadır.

 1. Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 2. Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453)
 3. Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 4. Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇
 5. Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 6. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 7. Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇

10. sınıf tarih ders kitabı da bu yedi üniteye göre hazırlanmıştır. Aşağıda tarih ders kitabında yer alan ünite sonu ölçme değerlendirme bölümü cevaplarını inceleyebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının birinci ünitesi olan Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi, altı kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu altı kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

1. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Oguş Nedir?

Eski Türk toplumlarında aile anlamına gelen sözcüktür.

Yassıçemen Savaşı Nedir?

Anadolu Selçuklu Devleti ve Harzemşahlar Devleti arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu savaş, Harzemşahlar Devleti’nin yıkılmasına neden olmuştur.

Haçlı Seferleri Nedir?

11. ve 13. yüzyıllar arasında gerçekleşmiş savaşlardır. Katolik Kilisesi’nin ve Papa’nın çağrısı üzerine Hristiyanların Müslümanların elindeki toprakları, özellikle kutsal toprakları ve zenginliklerini ele geçirmek üzere yaptıkları savaşlardır.

İkinci Beylikler Dönemi Nedir?

Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışından 1402’de gerçekleşen Ankara Savaşı sonucunda Anadolu’da ortaya çıkan otorite boşluğundan sonra Çelebi Mehmet’in Osmanlılar adına tekrar otoritesini sağlamasına kadar yaşanan dönemdir.

1. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bu alimlerin fikirleri genel olarak hoşgörü, sevgi, saygı gibi konular gibi genel hayat etiği üzerine konuları kapsamaktadır. Yarattıkları etik felsefesi insanların en çok değişkenlik gösterdiği ve üzerine tartıştıkları konulardan olmuştur. Müslümanlar arasında felsefenin kurucuları arasında oldukları için insanlar hala onların düşüncelerden etkilenmektedir.

2. Moğolların istilasından kaçan Türk boyları Anadolu’ya doğru bir kayma göstermiştir. Anadolu’daki Türk ve Müslüman nüfusu artmıştır.

3. Çağrı Bey’in düzenlediği Anadolu akınları sonucunda Anadolu’nun Türk beyleri arasında tanınması. Bunların ardından gerçekleşen Pasinler ve Malazgirt Savaşı ile Anadolu’daki Bizans hakimiyetinin zayıflaması. Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanı Alparslan’ın Türk beylerini teşvik etmek için uyguladığı fetih politikasındaki sıkıntılar. Zaman içerisinde Büyük Selçuklu Devleti’nin otoritesinin zayıflaması.

4. Selahaddin Eyyubi, Türk İslam tarihindeki kurduğu Eyyübiler Devleti ile Haçlı Seferleri’ni durduran ve Kudüs şehrini Haçlı Latin Krallığı’ndan alan bir kahramandır.

1. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.D 2.E 3.A 4.B 5.D 6.A 7.A 8. E 9.C 10.C

1. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Haçlı Seferleri

Aşağıdaki soruları “Haçlılar ve Doğu Dünyasında Karışıklıklar” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Sultan I. Kılıç Arslan, Anadolu ve Türk-Müslüman topraklarının korunmasının başındaki komutandır.

2. Göç eden topluluklar hayatta kalabilmeleri için bazı zorluluklarla karşılaşmıştır. Çünkü başka çareleri olmadığı için tüm zoruluklara rağmen hayata tutunmuşlardır. Bu hayata tutunuş kültürel kalıcılığı da sağlamıştır. Ayrıca çok sayıda göç eden nüfus kültürel kalıcılık üzerinde etkili olmuştur.

3. Bizans İmparatorluğu’na yardım edeceği yerde onu yıpratarak siyasi ömrünü, bölgedeki otoritesini, Hıristiyanlar arasındaki saygınlığı azaltmıştır.

4. Haçlılar daha çok Katolik tabanlı bir toplulukken Bizans’ın Ortodoks tabanlı bir topluluk olması mezhep çatışmasından kaynaklanan nefretin nedenidir.

5. Hıristiyan dünyası bir nevi kendi içinde savaşarak kendi gücünü azaltmıştır. Ayrıca Haçlıların bu tarz haraketleri diğer Hristiyan mezheplerinden aldıkları desteği ve güveni düşürmüştür.

6. Haçlılar Anadolu’dan geçerken İznik, Adapazarı, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay gibi illere zarar vermiş olabilir.

7. Bu bölgede uzun süre boyunca kalmaları Doğu Batı medeniyetleri arasında oluşan ticaretle birlikte etkileşimi arttırmıştır. Bu yolla birbirleri arasında askeri, ekonomik, kültürel bilgi aktarımı gerçekleşmiştir.

İkinci Türk Beylikleri Dönemi

Aşağıdaki soruları “İkinci Türk Beylikleri Dönemi” başlıklı haritadan yola çıkarak cevaplayınız.

1. Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Kastamonu.

2. Osmanoğulları ve Karesioğulları.

3. Büyük bir siyasi otorite olmamasından kaynaklı siyasi birlik yoktur.

4. Daha fazla toprak sahibi olmak ve Anadolu’da siyasi otorite olma isteği.

Kutsal Şehir Kudüs

Aşağıdaki soruları “Kutsal Şehir Kudüs” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Üç ilahi din için de kendi inanışlarına göre kutsal sayılan özellikler barındırması ve bazı kutsal ve önemli olayların orada gerçekleşmesidir.

2. Selahaddin Eyyübi, Kudüs’ü Haçlılardan geri almış ve Kudüs’ün Müslüman dünyasının kontrolü altına girmesini sağlamıştır.

3. Kudüs’ün sahip olduğu dini özellikleri bünyesinde bulunduran şehirlere Hatay örnek gösterilebilir.

4. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra oraya yerleştirilen Yahudi sığınmacı nüfusun zamanla bölgede baskıcı güç olup yerli insanları etnik temizleme yöntemleri kullanarak uzaklaştırmaya çalışması ve savaşa, kargaşaya sebep olmasıdır.

5. Kudüs’ün hala birçok din için önem arz etmesi dünyadaki devletler arasında kontrol etme ve sahip olma isteği yaratmaktadır. Bu da dünyadaki devletlerin güç dengeleri doğrultusunda gerilim kargaşa anlaşmazlık gibi sorunlara sebep olmaktadır.

6. Kudüs’ün önemi ile ilgili afişi aşağıdaki görsele tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kudüs'ün Önemi Nedir?
Kudüs’ün Önemi (Afiş)

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453), altı kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu altı kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

2. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Jeopolitik Nedir?

Bir ülkenin içinde bulunduğu coğrafyanın o ülkenin siyasi gücüne etki etmesidir. Ayrıca ekonomi, nüfus gibi koşullar da o ülkenin siyasi gücü üzerinde etkilidir.

Tekfur Nedir?

Bizans İmparatorluğu’nda valilerle Anadolu’daki ve Rumeli’deki Hıristiyan beylerine verilen addır.

Yahşi Fakih Menâkıbnamesi Nedir?

İlk Osmanlı tarihçisi olan Yahşi Fakih’in 15. yüzyılda yazdığı Osmanlıların kuruluşunu anlatan tarih kitabıdır. Günümüze kadar ulaşmamıştır. Eser hakkındaki bilgiler Aşıkpaşaoğlu’nun yazdığı tarih kitabında yer almaktadır.

Bâbailer Ayaklanması Nedir?

12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu halklarının, özellikle göçebe Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal durumunun kötüye gitmesi sonucunda 1239′da Baba İlyas yandaşlarının başlattığı ayaklanmadır. Anadolu Selçukluları dönemindeki en önemli siyasi olaylardan biridir.

İstimâlet Politikası Nedir?

Osmanlı Devleti’nin fetih politikalarından biri olan istimalet politikası fethedilen topraklardaki halkın yaşayış, inanış, örf ve adetleri konusunda hoşgörülü ve anlayışlı davranmasını kapsayan ve bu sayede otoriteye bağlı kalmalarını amaçlayan politikadır.

2. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yeterli kayıt ve belgelerin olmaması ve olanların da zaman içerisinde kayıp ya da yok olmasıdır.

2. Çimpe kalesinin Osmanlılara verilmesi, Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Beyliği’ne katılması, Osmanlıların gaza politikası gütmesi, Osmanlıların Bizans ile olan mücadelesi.

3. Osmanlı Beyliği, hakimiyet ve otorite kurabilmek adına fethettiği yerleri Türkleştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Osmanlı Devleti yeni fethettiği bölgelere kendi ülkesindeki Türkleri yerleştirmiştir.

4. Timur ve Yıldırım Bayezid bölgedeki kaynakları ele geçirmek ve kontrol altında tutabilmek için birbirleriyle savaşı göze almışlardır. Orta Çağ boyunca toprak en önemli ekonomik kaynakların başında yer aldığı için her iki lider de toprak elde etmeye çalışmıştır. Her ikisi arasında Cihan hâkimiyeti anlayışı da bulunmaktadır.

2. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. D 2. E 3. B 4. C

2. Ünite Ç Bölümü Cevapları

İstimalet Politikası

Aşağıdaki soruları “İstimalet Politikası” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nde adalet, vicdan, müsamaha, istimalet kavramları temel ilke olmuştur.

2. Ülkenin geleceği için fethettiği topraklarda daha kalıcı olmuştur. Böylece 600 yıl boyunca çok geniş topraklara hükmetmiş siyasi otoritenin güçsüzleştiği zamanlarda bile toprak kayıplarına çok uğramamış ya da büyük isyanlar çıkmamıştır.

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nin etkisi Anadolu’da çok azalmış, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da beylikler ortaya çıkmaya başlamıştır. Anadolu’daki bu siyasi bölünmüşlük Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesine zemin hazırlamıştır. 

4. Fethettiği topraklarda yaşayan insanları güven ve sevgilerini kazanıp devlete bağlamak böylece kalıcılığı sağlamak ve oradaki ekonomik hayatı canlandırarak ülkenin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak

5.  Doğru Cevap: D şıkkı yani I ve III

6. Doğru Cevap: B şıkkı yani İskân

Yıldırım Bayezid

Aşağıdaki soruları “Yıldırım Bayezid” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Yıldırım Bayezid’in daha şehzadeliği döneminden itibaren katıldığı savaşlarda gösterdiği cesaret ve süratli hareketlerinden dolayı kendisine bu lakab verilmiştir.

2. Yıldırım Bayezid’e Abbasi Halifesi tarafından Sultan-ı İklim-i Rum unvanı da verilmiştir.

3. Osmanlılar, Müslüman devletler arasında saygınlığını arttırmış, siyasi gücünü yükseltmiş böylece bölgede sözü geçen bir devlet olmuştur. Bunun dışında Avrupalı devletlere karşı da korkulacak bir hükümdar olup dikkat unsuru olmuştur.

4. Avrupa’dan gelen seferlerin ve Anadolu Türk beyliklerinin saldırılarının eş zamanlı olarak ya da ardı ardına gerçekleşmesi.

5. Yıldırım Bayezid’in akıllara durgunluk vermesinin en büyük sebepleri kısa zamanda büyük işler yapması. Hem Avrupa’da fetihlere başarılı bir şekilde devam edip elindeki toprakları güzel bir şekilde korurken bir yandan da Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda büyük adımlar sağlamıştır.

İskan Siyaseti

Aşağıdaki soruları “İskan Siyaseti” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. İskan politikası bir yandan yurt içindeki konar göçer Türkleri yerleşik hayata geçirerek daha stabil bir demografik yapı oluştururken bir yandan o alana yol, su, kervansaray gibi iskani uygulamalarda bulunması o bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaktaydı. Böylece insanların devlete bağlılığını arttırıp toprak hakimiyetini güçlendirmektedir.

2. O bölgede çeşitli kurumlar açarak, Türkleri yerleştirerek bölgedeki çalışabilecek nüfusu arttırmıştır. Kervansaray gibi kurulumlarla ticareti geliştirerek bölgelerin kalkınmasını sağlamıştır. İnsan memnuniyetini arttırarak insanların devlet ile olan ilişkilerini düzenleyip devlete olan sevgisini ve güvenini arttırmıştır.

3. Arz-ı hâl: Halini arzetme, istida, arzuhal, demektir. Halkın isteklerini devlete aktarmasına denmektedir.

4. Türklerin yerleşik hayata geçirilmesi, camii gibi Müslüman Türk kültürünün uygulandığı bayındırlık çalışmalarının yapılması, Türk halkının azınlıktan çoğunluğa çıkması.

5. Bölgelerdeki Türk nüfusu arttırmak, daha stabil bir ortam ayarlamak, bölgelerdeki güvenlik düzeyini arttırmak.

6. Zorunlu göç, mübadele, mülteci göçü, işçi göçü, beyin göçü.

 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının üçüncü ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

3. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Ahi Nedir?

Osmanlılarda esnaf ve zanaatkarlara verilen isimdir.

Yaya ve Müsellemler Nedir?

Osman Bey’in kurduğu piyade ve atlı orduya verilen isimdir.

Has Nedir?

Padişahlara, vezirlere, divan üyelerine, şehzadele­re, beylerbeylerine, sancak beylerine verilen yıllık geliri yüz bin akçeden fazla olan, gelirine göre silahlı ve her an savaşa hazır cebelü beslemekle sorumlu olunulan dirlik topraklardır.

Cebelü Nedir?

Tımar sahiplerinin dirlik topraklarından elde ettiği geliri oranına göre eğitip bakımını yaptığı her an savaşa hazır atlı askerlerdir.

Pençik Sistemi Nedir?

Osmanlı Devleti’nde 1363’ten sonra uygulanmaya başlanmış bir sistemdir. Savaşlarda elde edilen esirlerin beşte birinin asker olarak orduda kullanılmasıdır.

3. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ahiler hem önemli bir ekonomik güç hem de askeri güç oldukları için Osman Bey’e destek vermeleri kuruluş aşamasında büyük katkı sağlamıştır.

2. İlk başta genç yaşta alınan gayrimüslim çocuklar Türk ailelere verilir. Türk ve İslam örf ve adetleri öğretildikten sonra zeka ve yetenek düzeylerine göre ayırılır. Güçlü olanlar askeri eğitim ve ocak kültürünü öğretilip yeniçeri olurlar.

3. Tımar sistemi ile işletilen topraklar devlete aittir kişiye veya bir kuruma değildir. Bu yüzden devlet her zaman toprak kontrolünü sağlayabilir. Bu da merkezi otoriteyi güçlendirmektedir. Ayrıca daha yüksek gelirli topraklar kazanabilmek için insanların çalışmasını da teşvik etmektedir. Çünkü devlet eli ile atanmaktadır bu topraklar.

4. Muharip unsurların büyük çoğunluğu gaziler ve alpler olmakla birlikte diğer beyliklerin ve Türkmen aşiretlerin desteğini de barındırır.

5. Osmanlı toplumu belli bir aşamadan sonra ikiye ayrılmış topluluklardır. Askeri yöneten kısım padişah vezirler vs, reaya yönetilen kısım halk esnaf, tüccar vs.

3. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.A 2. D 3. E 4. D 5. B 6. C 7. D 8. D 9. C 10. D

3. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Devşirme Sistemi

Aşağıdaki soruları “Devşirmeler” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Bazı tarihçilerin kendilerin haklı çıkartmak için tarihin bazı kısımlarını yanlış ve çarptırılmış olarak gösterilmesini eleştirmek.

2. Çocukların aslında doğduğu yerden yüzde yüz olarak koparılmadığı aslında bunları bildikleri sadece din ve dillerini zaman içerisinde asimile olduğunu yani aslında sistemin acımasız olmadığını ve daha önemlisi asıl amacını Balkanları güçsüzleştirmektense Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek olduğu kanıtlamaya çalışması.

3. Devşirilmiş olmak tam anlamıyla tekrardan kültürel bir eğitim almak, doğal olarak yeniden bir kimlik oluşturma durumudur. Bunun da psikolojik olarak diğerlerinden daha farklı bir yaşama sürükleyecektir. Ayrıca toplumda sizin devşirme olduğunuzu bildiğinden daha farklı iyi ve veya kötü davranma ihtimalleri yüksektir. Yani devşirilmişlik bir nevi ten rengi, saç şekli gibi bir özellik olacaktır kişi için.

4. Eğer aile için çocuk ekstra yük olmuş durumda ise ve artık bakamayacakları bir konumdaysa ya da güvende değilse onu karnının doyacağı ve daha rahat bir hayat sunacak konuma göndermek ana sebeplerindendir.

5. Partal Ayakkabı: Yıpranmış eskimiş atıl durumdaki ayakkabıdır.

6. “Devşirme Sistemi Hakkında Yanlış Düşüncelere Karşı.”

7. Doğru Cevap: E şıkkı yani Balkanlardan devşirilen çocukların kimliklerini unutmadığı

Tımar Sistemi ve Feodalite

Aşağıdaki soruları “Tımar Sistemi ile Feodalite” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Tımar sisteminde merkezi otoriteye padişaha feodalitede ise local otoriteye derebeyine aittir.

2. Avrupa köylüsü derebeyi altında bir köleden daha ileri gidememiş bir konumdadır. Aksine Osmanlı köylüsü haksız, eksik, yanlış bir durumda tımar beyinden hesap sorabilecek hatta bazı aşırı durumlarda tımar beyinin azledilmesini sağlayabilecek güçtedir.

3. Toprağın aitliğinin farklılığı buna bağlı olarak toprakta çalışan insanlar ve kontrol eden kısım arasındaki hak hukukun farklılığıdır.

4. Tasarruf: Mümkün olduğunca en az oranda kullanmak, almak, toplamak, tüketmek anlamındadır.

5. Tarımsal üretimin devamı, merkezi otoritenin güçlü kalması, Osmanlı reayasının güvenini sağlamak, savaş durumları için her an hazır savaş gücü üretmek, bölgesel güvenliği sağlamak, halkın refah düzeyini arttırmak, Osmanlı ekonomisi güçlü tutmak.

6. Kavimler Göçü‘nden sonra oluşan akınlarda Avrupalılar kendi topraklarını ve canlarını korumak istemişlerdir. O bölgedeki derebeyi de toprakların etrafına surlar çekip köylülerin güvenliğini sağlamayı teklif etmiş ama onlardan vergi alacağını belirtmiştir. Köylülerde güvenlikleri karşılığında para ödeme fikrini kabl etmişlerdir. Zaman içinde güçlenen derebeyleri giderek baskıcı olup feodalite sistemini yaratmıştır.

Osmanlı Ordusu Sefere Nasıl Çıkardı?

Aşağıdaki soruları “Osmanlı Ordusu Sefere Nasıl Çıkardı?” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Osmanlı ordusunun askerlerinin yüksek bir eğitim alması ve subay er ilişkisinin tam yerleşmiş olması.

2. Sulak yerler su ihtiyacı ve yıkanma ihtiyacı için önemli kaynaklar ve otlaklar da atlar, koyunlar, öküzler gibi hayvanlar için rahat bakılabilecek ve bedava beslenebilecekleri bir kaynak.

3. İhtiyaçları daha rahat ve hızlı karşılamak için ve iş bölümü yapılabilmesi için farklı ihtiyaçlar farklı çadırlarda yapılmıştır.

4. Sakalar, turnalar, derbent muhafızları, akıncılar, ceraholar, voynuklar, cebeciler, aşçılar, defterdarlar.

5. Ordunun ilkbaharda başlayıp sonbahara doğru bitirilmesi şeklinde bir sefer mevsimi vardır.

 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının dördüncü ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti, dört kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

4. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Müderris Nedir?

Türk-İslam geleneğinde medreselerde veya camiilerde ders veren kişilerdir.

Sahn-ı Seman Medresesi Nedir?

Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da yaptırılan medreselerdir.

İstimâlet Politikası Nedir?

Diğer bir deyişle hoşgörü politikası anlamına gelen Osmanlı Devleti’nin fethettiği topraklarda uyguladığı politikalardan biridir.

4. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nde Türkçenin bilim dili hâline gelmesi için Tanzimat dönemine kadar önemli bir çalışma yapılmamıştır. Tanzimat’tan sonra ise daha çok dilde sadeleşme adı altında bazı çalışmalar yapılmıştır.

2. İnsan sevgisi, Allah sevgisi, saygı, hoşgörü, etik, doğru, yanlış.

3. Rumeli şehirlerinde iskan politikası ile Türkleşme ve İslamlaşma görülmüştür. Bunun yanında kültür kaynaşması ile teknik bilgiler ve gündelik bilgiler aktarılmıştır. Bunun yanında genişleyen topraklarla birlikte ekonomik düzey artmış ve bayındır bir hal almasıyla kültürel düzey doğu batı sentezi haline gelmiştir.

4. Fatih Sultan Mehmet eğitime en önem veren padişahlardan biri olup birçok farklı yerde medreseler kurdurmuştur. Bunların en önemli ve büyüklerinden biri Sahn-ı Seman medreseleridir. Bunun yanında bu medreselere hocalar ve bilim adamları getirtip onları bilim yolunda çalışmalar yapması konusunda teşvik etmiş ve himayesi altına almıştır.

4. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C 2. B 3. A 4. D 5. E

4. Ünite Ç Bölümü Cevapları

II. Murad

Aşağıdaki soruları “II. Murad” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Aynı bölgede birbirlerine rakip iki güçlü devlet olmaları ve aynı topraklar için sürekli çatışmaları.

2. Haçlı Seferleri durdurulmuş, Balkanlardaki Türk egemenliği sağlanmıştır. Bu sayede Osmanlı Devleti İslam dünyasında saygınlık kazanmıştır.

3. Ebu’l-hayrât: Hayırların babası, iyilik babası demektir.

4. Türk kültüründen doğan kültürel hareketlerin artması toplumda böyle bir kültürel etkileşime neden olmuştur.

İstanbul Rasathanesi ve Takıyüddin

Aşağıdaki soruları “İstanbul Rasathanesi ve Takıyüddin er-Rasıd” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Matematik sahasında beş, astronomi sahasında yirmi adet esere imzasını atmıştır.

2. Müneccimbaşı: Saray hizmetinde bulunan bilginlerden gök bilimiyle uğraşanlara verilen unvandır.

3. En büyük eğitim kurumlarının İstanbul’da olması ve de padişahın gelişmeleri yakından takip etmek istemesi.

4. Nakli ilimler, Tefsir, kelam, hadis, fıkıh ilmi gibi. Akli ilimler matematik, edebiyat ve mantık gibi.

5. Rasathaneler gökyüzü gözlem evleri olduğu için burada edinilen bilgiler ileride oluşturulacak astronomi bilimi için bir bilgi veri tabanı oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti’nde Bilim

Aşağıdaki soruları “Kendini İlme Tahsis Eden Fâni, Bakidir.” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Hem doğu kültürü hem batı kültürüne hakim olup iki bölgedeki insanları anlayabilecek kapasitede olmasıdır. Çünkü hem batıdan hem doğudan düşünürler ve bilim insanları ile yakın temas ve fikir alış verişi içindedir.

2. Ortaya çıkan fikirleri dinlemek, bilim adamlarını destekleyip onların rahat ve huzur içinde çalışabilecekleri bir ortam hazırlamak böylece bilimin ve tekniğin ileri gitmesini sağlamak. Daha da önemlisi medreseler aracılığıyla bunları daha çok insana yaymak.

3. Teşrifat: Resmi günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin, kişileri makam ve sıralarına göre kabulüdür.

4. Ayasofya’dan ve papaz odalarından yararlanarak mevcut binalarda, ilk medreseleri açmıştır ve ertesi gün eğitime başlatmıştır.

5. Bir devlet savunulmadan yakılıp yıkılabileceği gibi eğer çağının gerisinde kalırsa da yok olacaktır. Dünyadaki teknik ve sosyal gelişimi izlemek her devletin geleceğini güvence altına alması için yapması gereken bir zorunluluktur. Bu da ancak eğitilmiş olan bir toplumla mümkündür. Bu eğitilmiş toplum düşünebilme yeteneği sayesinde ilerde oluşabilecek sorunlara karşı her zaman savaşmaya hazır olacaktır.

6. İlimle uğraşan kimse bulduğu şeyler ve insanlığa katkılarından sonucunda dünyaya bir katkı sağlayıp onun katkıları nesiller boyunca konuşulacak ve ölümlü fani olan kimse sonsuzluğa doğru gidip sürekli baki olacaktır.

7. Hükûmet merkezini İstanbul’u ilim ve fen durağı hâline getirmeye çalışmak ve dünyadaki diğer ilim merkezleriyle yarışabilecek konuma getirmek.

8. Doğru Cevap: D şıkkı yani İlim adamlarına büyük hürmet gösterilmesi

 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 5. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının beşinci ünitesi olan Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595), yedi kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu yedi kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

5. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Fetih Nedir?

Bir ülkeyi, bölgeyi veya şehri savaşarak ele geçirmektir.

Büyük Türk Kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman.

Kayser-i Rum Nedir?

Rum diyarının yani Anadolu’nun hükümdarı demektir. Bu unvanı Fatih Sultan Mehmet kullanmıştır.

5. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Turan taktiği ve ateşli silahların direk askerlerin üzerinde kullanılması gibi taktikler kullanılmıştır.

2. Memlük Devleti sona ermesiyle Türk – İslam dünyasının liderliği Osmanlılara geçti. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz gibi önemli bölgeler Osmanlıların kontrolüne girdi. Halifelik kurumu Osmanlılara geçti. Osmanlılar Baharat Yolu’nun kontrolünü ele geçirdiler.

3. Preveze Deniz Savaşı’nın zaferinden sonuçlanmasından sonra Akdeniz, tamamen Osmanlıların kontrolüne girdi. Akdeniz adeta bir Türk gölü oldu.

4. Olası bir Hristiyan birliğini engellemek, Osmanlı Devleti’nde ticareti geliştirmek, Coğrafi keşiflerden kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmak.

4. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C 2. E 3. E 4. D

5. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Zigetvar’daki Büyük Türk Kanuni

Aşağıdaki soruları “Zigetvar’daki Büyük Türk” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Ordunun moralini bozmamak ve seferin başarılı olmasını sağlamak için gizlenmiştir.

2. TİKA’nın amacı Kanuni Sultan Süleyman’ın bu bölgede bulunan gömülü iç organlarını bulmak, Türbeyi çıkarmak, etrafındaki yapıları onarıp tarihi eser statüsüne getirmek ve bu sayede Türk-Macar ilişkilerini iyileştirmektir.

3. Devletin geleceğini her şeyden önce düşündüğünü, azimli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda o yaşta bir sefere çıkmak korkusuzluğunu da gösterir.

4. Türbeyi pahalı bir tarihi eser olarak değerlendirdiğinden bir kültürel mirasın yıkılmasını istememiştir.

5. Ahşa: Bağır yani göğüs demektir.

6. Türk tarihi ve kültürü içinde önemli yere sahip Yunus Emre, Battal Gazi, Nasreddin Hoca gibi kişilerin Anadolu’daki gerçek mezar yerlerini bulma projesini hazırlardım.

7. “Anadolu’nun Yüzleri”

8. Doğru Cevap: D şıkkı yani Devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmesi.

Yavuz Sultan Selim

Aşağıdaki soruları “Yavuz Sultan Selim” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Devlet adamlarının doğru seçilmesi devletin kanunlarının uygulanmasını direk belirleyici unsunlardan biri olduğu için ve kanunların adaletli bir şekilde uygulanması devletin geleceği ve konumu açısından önemli olduğu için.

2. Devlet işlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği üzerine konuları içermektedir.

3. Kadirşinas: Değerbilir yani bir şeyin veya kimsenin kıymetini bilen demektir.

4. Padişah bile olsan insan olduğu ve ilim adamlarının ilimin ne kadar değerli olduğuna ilgi çekmek için.

5. Bu değerli bir hediye olmakla birlikte aslında Yavuz Sultan Selim’in Piri Reis‘e verdiği esere ve bilime verdiği önemi göstermektedir.

6. İlimin gündelik değil her anlık bir uğraş olması ve bilgi kazanımının devamlı yapılması gerektiği, insanın devamlı kendini geliştirmesi gerekliliği.

Osmanlı Devleti’nde Ticaret ve Strateji

Aşağıdaki soruları “Ticaret ve Strateji” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Coğrafi keşifler.

2. Mısır.

3. Baharat Yolu, Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu.

4. İpek ve Baharat yolları.

5. Aydın: Eğitim almış ilim irfan sahibi anlamına gelmektedir.

6. O bölgedeki kanalları ve ticaret limanlarını kontrol edebilmek için.

7. Devletin ekonomi gücünü düşürüp para biriminin değersizleşmesini sağlar. Ticareti azaltır. Alım gücünün düşmesi ile bu da bizi güçsüz bir ekonominin güçlü bir siyasi güç olamayacağı noktaya getirir. Parası olan devlet çoğu zaman güçlüdür.

 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının altıncı ünitesi olan Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı, iki kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu iki kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

6. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Vezîriâzam Nedir?

Osmanlı divanındaki baş vezirdir.

Kaptanıderya Nedir?

Osmanlı Devleti’nde deniz kuvvetlerinin başıdır.

Kanunname-i Ali Osman Nedir?

Osmanlı Devleti’nde yasaların toplandığı bir derlemedir.

6. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bâbüsselâm ve Bâb-ı Hümâyun

2. Yemek derslerinin yanı sıra, nakış, dans, enstrüman ve tören dersleri.

3. Müsadere, suçlu görülen bir kimsenin, işlediği suçun karşılığı olarak, mal varlığına el konmasıdır. Böyle bir yetki devlet adamlarının haksız kazanç sağlamaktan caydırma ve böylece devletin işleyişini güvence altına almaktadır.

4. Şehzadeler sancağı yöneterek bir nevi devlet yönetim simülasyonu içerisinde bulunmuş oluyorlar. Bu da onalara büyük miktarda tecrübe ve bilgi sağlıyor.

5. Kanunname-i Ali Osman hazırlanmıştır.

6. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. D 2. E 3. E 4. E

6. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Topkapı Sarayı

Aşağıdaki soruları “İhmal Edilmeyecek Önemli Bir Ziyaret” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Çünkü Osmanlı padişahlarına yüzyıllarca ikametgah olmuş bu yer Türk kültürüne ait binlerce eşsiz eserin barındığı bir müzedir.

2. Birkaç saat içerisinde yüzyılların güzelliklerin ve tarihi olayların birlikte bulunduğu bir panaroma sunması.

3. Birçok eşsiz değerli ve kültürel eseri bünyesinde barındırması. Sanatsal açıdan bir sürü eseri bulundurması. Türk kültürünün en büyük görselleşmesine sahip olması.

4. Bedia: Beğenilen, değeri bilinen yeni şey anlamına gelmektedir.

5. Osmanlı Devleti’nin tarihine dair bir çok önemli eserin yanı sıra padişahlara ait törensel ve özel eşyalar bulunmaktadır. Kutsal emanetlerin yanı sıra büyük bir kütüphane de vardır.

6. Osmanlı devleti ile ilgili bilgilerin bulunması ve yüzyıllar içerisinde yazılmış birçok esere ve dolaylı olarak o dönemler hakkındaki bilgilere ulaşabilmek açısından önemlidir.

7. İstanbul Ayasofya Müzesi.

8. Doğru Cevap: B şıkkı yani Osmanlı tarihi boyunca devletin yönetildiği yerdir.

Kutsal Emanetler

Aşağıdaki soruları “500. Yılında Kutsal Emanetler” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Hırka-i Saadet Dairesi’nde.

2. İntikal: bir yerden başka bir yere geçme, geçiş anlamına gelmektedir.

3. Osmanlı sultanları Müslüman bir inanışa sahip oldukları ve halkın çoğunluğu Müslüman olduğu için kutsal emanetlere önem vermişlerdir.

4. Kutsal emanetlerle birlikte Halifeliğin de geçmesi Müslümanların başı olma konumuna gelmiştir. Ordunun hem bu açıdan hem de kendi teknik ve sayısal gücü bakımından da güçlü olması onu bütün dünyaya kafa tutacak bir güç olarak görülmüştür.

Padişahların Halkla İletişimi

Aşağıdaki soruları “Padişahların Halkla İletişimi” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Kılıç eski Türklerde kutsallığı, savaşçılığı, gücü ve saygıyı temsil ederdi bu gelenek Osmanlılarda da devam etmiştir.

2. Padişah bile olsa insan olduğunu unutmaması ve sonunun bir gün ölüm olacağını hatırlatmak.

3. Nakibül’eşraf: İslam devletlerinde seyyidlerin ve şerîflerin doğum ve ölüm kayıtlarını tutan ve bu işlerle ilgilenen kişidir.

4. Osmanlı reayasında dil birliğinin olmaması çok geniş alana yayılmış Osmanlı Devleti’nde onlarca dil konuşuluyor olması ve herkese ulaşılmak istenmesi.

 

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 7. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının yedinci ünitesi olan Klasik Çağ’da Osmanlı Toplum Düzeni, beş kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu beş kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

7. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Surname Nedir?

Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sünnet törenlerini ve kadın sultanların evlenme törenlerini betimleyen yazılı eserlerdir.

Surre Alayı Nedir?

Osmanlı Devleti’nde, surre adı verilen yardımları Hicaz’a götürmek üzere törenle yola çıkarılan topluluk.

Paşmaklık Nedir?

Osmanlı Devleti’nde Osmanlı hanedanından evlenen kızlara veya padişahın eşlerine verilen miri topraklardır.

7. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlıda millet, Müslüman olan topluluğu ifade eder.

2. Buralarda bayındırlık çalışmaları yapılmış. Konar göçer Türkmenler yerleştirilmiş, bölge Türkleşmiş ve İslamlaşmış, ekonomik olarak kalkınma hızlanmıştır.

3. Din, örf ve adetler.

4. Düğünler, cenazeler, şenlikler vs.

5. Osmanlı Devleti, Çifthane sistemi ile toprakların bağımsız işletilmesini ve tarımsal üretimin sürdürülmesini sağlamıştır.

6. Sandıklar esnaflar için bir nevi güvence olmuş onların çalışmasını ve sosyal güvenliklerini kolaylaştırmış, yardım etmiştir. Esnaflar arasında birlik sağlamış, günümüz sendikaları gibi işlev görmüştür.

7. Vakıflar toplumsal hayatta sosyal sorumlulukla ilgili konulara el atarak toplumsal refaha katkı sağlamıştır. Toplumsal huzurun sağlanmasını katkıda bulunmuş, halk içerisindeki dayanışma ve kaynaşma oranını arttırmıştır. Muhtaç ve ihtiyaç sahiplerine yardımların gitmesi gib konularda da katkıda bulunmuştur.

7. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C 2. C 3. D 4. A

7. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Fatih’in Bosnalılara Verdiği Ahitname

Aşağıdaki soruları “Fatih’in Bosnalı Avrupalılara Verdiği Ahitname” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Onların din özgürlüğü tanımış, yasalara karşı çıkmadıkları sürece mallarının ve canlarının güvenliğini sağlamıştır.

2. Onları dışlamak, farklı davranmak, toplum içerisinde aşağılamak, ötekileştirmek, gavur gibi sözlerle hitap etmek.

3. O bölge halkının güvenini kazanmak ve olası bir Hıristiyan birliğini engellemek. Ayrıca bölgede kalıcı olmak.

Evliya Çelebi

Aşağıdaki soruları “Bir Seyyah: Evliya Çelebi” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Seyyah-ı âlem: Dünya yolcusu demektir.

2. Hem çok geniş bir coğrafyadan ve çok geniş bir kütleden bilgiler olması ayrıca gündelik hayata dair her türlü bilginin yer alması onu Osmanlı belgelerinden ayırır.

3. Fiziki yapısından, sosyal dinamiklerinden, demografik özelliklerinden söz ederdim.

4. Doğru Cevap: B şıkkı yani Dünya coğrafyalarının tamamından bahsedilmektedir.


Not: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı yazımız yalnızca ünite sonlarında yer alan ölçme ve değerlendirme bölümü sorularının cevaplarını kapsamaktadır. Kitap içinde yer alan diğer soruları Öğrenciler Soruyor bölümünü kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

2 Yorum Yapıldı
 1. Ahmet Diyor ki:

  Tarih ders kitapları cevapları harika olmuş, adamsınız be. Tarih dersi soruları cevapları burada, süper!

  1. Osman Diyor ki:

   yalan atma 🙂

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. KapatAyrıntılı Bilgi