10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 3. Ünite (2019-2020)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki 3. ünitenin sonunda yer alan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bölümü sorularının cevaplarını hazırladık. Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının üçüncü ünitesi olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

3. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Ahi Nedir?

Ahilik, Osmanlılarda esnaf ve zanaatkarlara verilen isimdir.

Yaya ve Müsellemler Nedir?

Osman Bey’in kurduğu piyade ve atlı orduya verilen isimdir.

Has Nedir?

Padişahlara, vezirlere, divan üyelerine, şehzadele­re, beylerbeylerine, sancak beylerine verilen yıllık geliri yüz bin akçeden fazla olan, gelirine göre silahlı ve her an savaşa hazır cebelü beslemekle sorumlu olunulan dirlik topraklardır.

Cebelü Nedir?

Tımar sahiplerinin dirlik topraklarından elde ettiği geliri oranına göre eğitip bakımını yaptığı her an savaşa hazır atlı askerlerdir.

Pençik Sistemi Nedir?

Osmanlı Devleti’nde 1363’ten sonra uygulanmaya başlanmış bir sistemdir. Savaşlarda elde edilen esirlerin beşte birinin asker olarak orduda kullanılmasıdır.

3. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ahiler hem önemli bir ekonomik güç hem de askeri güç oldukları için Osman Bey’e destek vermeleri kuruluş aşamasında büyük katkı sağlamıştır.

2. İlk başta genç yaşta alınan gayrimüslim çocuklar Türk ailelere verilir. Türk ve İslam örf ve adetleri öğretildikten sonra zeka ve yetenek düzeylerine göre ayırılır. Güçlü olanlar askeri eğitim ve ocak kültürünü öğretilip yeniçeri olurlar.

3. Tımar sistemi ile işletilen topraklar devlete aittir kişiye veya bir kuruma değildir. Bu yüzden devlet her zaman toprak kontrolünü sağlayabilir. Bu da merkezi otoriteyi güçlendirmektedir. Ayrıca daha yüksek gelirli topraklar kazanabilmek için insanların çalışmasını da teşvik etmektedir. Çünkü devlet eli ile atanmaktadır bu topraklar.

4. Muharip unsurların büyük çoğunluğu gaziler ve alpler olmakla birlikte diğer beyliklerin ve Türkmen aşiretlerin desteğini de barındırır.

5. Osmanlı toplumu belli bir aşamadan sonra ikiye ayrılmış topluluklardır. Askeri yöneten kısım padişah vezirler vs, reaya yönetilen kısım halk esnaf, tüccar vs.

3. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.A 2. D 3. E 4. D 5. B 6. C 7. D 8. D 9. C 10. D

3. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Devşirme Sistemi

Aşağıdaki soruları “Devşirmeler” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Bazı tarihçilerin kendilerin haklı çıkartmak için tarihin bazı kısımlarını yanlış ve çarptırılmış olarak gösterilmesini eleştirmek.

2. Çocukların aslında doğduğu yerden yüzde yüz olarak koparılmadığı aslında bunları bildikleri sadece din ve dillerini zaman içerisinde asimile olduğunu yani aslında sistemin acımasız olmadığını ve daha önemlisi asıl amacını Balkanları güçsüzleştirmektense Osmanlı Devleti’ni güçlendirmek olduğu kanıtlamaya çalışması.

3. Devşirilmiş olmak tam anlamıyla tekrardan kültürel bir eğitim almak, doğal olarak yeniden bir kimlik oluşturma durumudur. Bunun da psikolojik olarak diğerlerinden daha farklı bir yaşama sürükleyecektir. Ayrıca toplumda sizin devşirme olduğunuzu bildiğinden daha farklı iyi ve veya kötü davranma ihtimalleri yüksektir. Yani devşirilmişlik bir nevi ten rengi, saç şekli gibi bir özellik olacaktır kişi için.

4. Eğer aile için çocuk ekstra yük olmuş durumda ise ve artık bakamayacakları bir konumdaysa ya da güvende değilse onu karnının doyacağı ve daha rahat bir hayat sunacak konuma göndermek ana sebeplerindendir.

5. Partal Ayakkabı: Yıpranmış eskimiş atıl durumdaki ayakkabıdır.

6. “Devşirme Sistemi Hakkında Yanlış Düşüncelere Karşı.”

7. Doğru Cevap: E şıkkı yani Balkanlardan devşirilen çocukların kimliklerini unutmadığı

Tımar Sistemi ve Feodalite

Aşağıdaki soruları “Tımar Sistemi ile Feodalite” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Tımar sisteminde merkezi otoriteye padişaha feodalitede ise local otoriteye derebeyine aittir.

2. Avrupa köylüsü derebeyi altında bir köleden daha ileri gidememiş bir konumdadır. Aksine Osmanlı köylüsü haksız, eksik, yanlış bir durumda tımar beyinden hesap sorabilecek hatta bazı aşırı durumlarda tımar beyinin azledilmesini sağlayabilecek güçtedir.

3. Toprağın aitliğinin farklılığı buna bağlı olarak toprakta çalışan insanlar ve kontrol eden kısım arasındaki hak hukukun farklılığıdır.

4. Tasarruf: Mümkün olduğunca en az oranda kullanmak, almak, toplamak, tüketmek anlamındadır.

5. Tarımsal üretimin devamı, merkezi otoritenin güçlü kalması, Osmanlı reayasının güvenini sağlamak, savaş durumları için her an hazır savaş gücü üretmek, bölgesel güvenliği sağlamak, halkın refah düzeyini arttırmak, Osmanlı ekonomisi güçlü tutmak.

6. Kavimler Göçü‘nden sonra oluşan akınlarda Avrupalılar kendi topraklarını ve canlarını korumak istemişlerdir. O bölgedeki derebeyi de toprakların etrafına surlar çekip köylülerin güvenliğini sağlamayı teklif etmiş ama onlardan vergi alacağını belirtmiştir. Köylülerde güvenlikleri karşılığında para ödeme fikrini kabl etmişlerdir. Zaman içinde güçlenen derebeyleri giderek baskıcı olup feodalite sistemini yaratmıştır.

Osmanlı Ordusu Sefere Nasıl Çıkardı?

Aşağıdaki soruları “Osmanlı Ordusu Sefere Nasıl Çıkardı?” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Osmanlı ordusunun askerlerinin yüksek bir eğitim alması ve subay er ilişkisinin tam yerleşmiş olması.

2. Sulak yerler su ihtiyacı ve yıkanma ihtiyacı için önemli kaynaklar ve otlaklar da atlar, koyunlar, öküzler gibi hayvanlar için rahat bakılabilecek ve bedava beslenebilecekleri bir kaynak.

3. İhtiyaçları daha rahat ve hızlı karşılamak için ve iş bölümü yapılabilmesi için farklı ihtiyaçlar farklı çadırlarda yapılmıştır.

4. Sakalar, turnalar, derbent muhafızları, akıncılar, ceraholar, voynuklar, cebeciler, aşçılar, defterdarlar.

5. Ordunun ilkbaharda başlayıp sonbahara doğru bitirilmesi şeklinde bir sefer mevsimi vardır.


Not: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite başlıklı yazımız yalnızca 3. ünite sonunda yer alan ölçme ve değerlendirme bölümü sorularının cevaplarını kapsamaktadır. 10. sınıf tarih ders kitabı cevaplarının tamamını için 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2019-2020) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi