Ders: Tarih
Türkiye'nin Tarih Dersi Sayfası

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2018-2019)

MEB 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Cevapları

MEB 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları (2018-2019)
7 13.437

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 9. sınıf tarih ders kitabı içindeki ünitelerin sonlarında yer alan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bölümü sorularının cevaplarını hazırladık. Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı ve en son 19 Ocak 2018’de güncellediği tarih öğretim programında Ders Kitabı Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı bölüm yer almaktadır. Bu bölümde tarih ders kitabı soruları ve cevapları hakkında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.

Tarih ders kitabı ünite sonu ölçme ve değerlendirme bölümlerinde dokümanlarla veya görsel ögelerle (resim, fotoğraf, grafik, tablo vb.) desteklenmiş, düşünme becerilerini kullanmayı gerektirecek ve öğrencilerin konuyla ilgili öğrenme düzeylerini belirlemeye yönelik çoktan seçmeli, açık uçlu sorulara yer verilmelidir. Sorular yapılandırılırken soruların kazanımların gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlere uygun olmaları göz önüne alınmalıdır.

Bu doğrultuda 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı yazımızın içindeki cevaplar, tarih dersi öğretim programlarında belirtildiği gibi çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulara (kısa ve uzun cevaplı) aittir.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Üniteleri

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı tarih dersi öğretim programında 9. sınıf tarih dersi üniteleri de yer almaktadır. 9. Sınıf Tarih Dersi altı üniteden oluşmaktadır.

 1. Tarih ve Zaman
 2. İnsanlığın İlk Dönemleri
 3. Orta Çağ’da Dünya
 4. İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 5. İslam Medeniyetinin Doğuşu
 6. Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri

9. sınıf tarih ders kitabı da bu altı üniteye göre hazırlanmıştır. Aşağıda tarih ders kitabında yer alan ünite sonu ölçme değerlendirme bölümü cevaplarını inceleyebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 1. Ünite Cevapları

9. sınıf tarih ders kitabının birinci ünitesi olan Tarih ve Zaman, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

1. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Tarih Nedir?

Tarih, geçmişteki olayların yorumlanarak günümüze aktarılmasıdır.

Kronoloji Nedir?

Olayların en eskiden en yeniye sıralanmasıdır.

Hafıza Nedir?

Yaşanan olayları akılda veya bellekte tutmaktır.

Millî Kimlik Nedir?

Bir ülkeyi diğer ülkelerden ayıran milli marş, bayrak, kültür, gelenek gibi unsurlar milli kimliği oluşturur.

1. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Olay ve olgu arasındaki farklılıklar konusunda olgu olaya göre daha soyut ve geneldir. Olgu bir olaylar bütünüdür. Olay ise gelişmelerdir.

2. Hicri takvimde bir yıl 354 gün iken miladi takvimde bu süre 365 gün 6 saate eşittir. Hicri takvimde başlangıç Hz. Muhammed’in hicretidir. Ancak miladi takvim Hz. İsa’nın doğumudur. Yaşamımızı nasıl etkilediğine gelirsek hicri takvimi dini bayramlar için miladi takvimi ise milli bayramlar için kullanırız.

3. Tarihi öğrenmeliyiz. Çünkü geçmişte yapılan hatalar ve doğruları ayırıp günümüz için kullanabiliriz. Tarih kendini tekrar eder. Bunu da geçelim insan merak eden bir varlıktır. Sadece merak için bile öğrenebiliriz.

4. Millî kimliğimizi belirleyen unsurlar: Milli marş, bayrak, ırk, kültür, gelenekler.

5. MÖ 220: MÖ 3. yüzyıl, İlk Çağ. 610: 7. yüzyıl, Orta Çağ. 1071: 11. yüzyıl, Orta Çağ. 1923: 20. yüzyıl, Yakın Çağ.

1. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları “Kültürel Miras” başlıklı metinden hareketle cevaplayınız.

1. Göç, ekme ve biçme zamanlarını belirlemek için bir sisteme ihtiyaç duyarlar ve takvimi yaparlar.

2. Kut yılları: Sığır, Pars, tavşan, balık, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek, domuz (Karageyik). Yıllar bu şekilde isimlendirilir.

3. Kozmografya: Gökbilimin, matematik ve fiziğin yalnız ana kavramlarından yararlanarak, evrenle ilgili en belli başlı olayları konu alan bir daldır.

4. Çinliler günümüzde bu takvimi kullanmaktadırlar nedeni budur.

5. On iki Hayvanlı Türk takvimini günümüzde kullanan ülkeler: Çin, Moğolistan, Kamboçya, Vietnam.

1. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: D Tarih bilimi diğer bilim dallarından yardım alır diyemeyiz.

2. Cevap: D Tarihte neden aranmaz.

3. Cevap: C Epigrafi yazıtlarla ilgilenen bilim dalıdır.

4. Cevap: C Bu tanımda belli bir sıradan söz etmemiş.

5. Cevap: E Bir olay tarihi süreçte aynı şekilde tekrar edemez.

6. Cevap: E Türkler hepsinden etkilenmiştir.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

9. sınıf tarih ders kitabının ikinci ünitesi olan İnsanlığın İlk Dönemleri, altı kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu altı kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

2. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Meşruiyet Nedir?

Politik bir yapıya, devlete veya hükümete bağlı kalıp kalmamak durumudur. Ayrıca siyaset biliminde bir teoriyi benimseyip benimsememek gerektiğini de belirleyen yaklaşımdır. Bir iktidar sahiplerinin veya kural sisteminin haklı olması veya olmamasıdır. Siyasi iktidarın toplumun isteğine ve onayına dayandırılmasıdır.

Monarşi Nedir?

Tek bir hükümdarın yönetici olduğu yönetim biçimidir.

Aristokrasi Nedir?

Yönetimin soylu kesimin elinde bulunduğu yönetim biçimidir.

Mezopotamya Neresidir?

Orta Doğu’da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye İlk Çağ’da verilen addır.

2. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Eflatun insanların yazıyı kullanmaya başladığında kendi belleklerini kullanmayı bırakıp unutkanlığın baş göstereceğini düşünür ve bu yüzden insanların kendi belleklerini kullanmaları gerektiğini düşünür.

2. Göç eden toplumlar birlikte hareket etme ve haberleşme konusunda öne geçmişlerdir. Bu faaliyetleri tatbikat olarak gerçekleştirmişlerdir. Bu yüzden de askeri alanda daha gelişmişlerdir.

3. Yazıdan önce haberleşmede mektup gibi bir şey kullanılamayacağı için insanlar at üstünde saatlerce yol gidip haberleşiyorlar veya bağırarak, yakarak haberleşiyorlardı. Yazının bulunmasıyla iletişim çok daha kolay bir hale gelmiştir.

4. Hammurabi Kanunları’nın genel özellikleri basit mantıkla göze göz, dişe diş olarak yorumlanmaktadır. Bu kanunlar suçun ağırlığında bir ceza verir.

5. Mısırlıların gizemli mimariler ortaya koymalarının ana sebebi inançlarıdır, hayatları boyunca mistik ögelere inanç beslemişlerdir.

6. Asurlular, Lidyalılar, Fenikeliler, Soğdlar. Soğdlar Orta Asya’da hüküm sürüp Orta Asya’nın en temel ekonomik merkezi niteliğindedirler. Asurlular, Mezopotamya’da bulunup Anadolu’da da varlık göstermişlerdir. Lidyalılar parayı bulduklarından dolayı ticarette çok gelişmişlerdir. Fenikeliler de bulundukları yer tarıma ve hayvancılığa elverişsiz olduğu için ticarete yönelmişlerdir.

7. Eski çağlarda o bölgede yaşayan uygarlıklar hakkında bilgi edinmek için bu arkeolojik kazılar yapılmaktadır ki 9000 yıllık bir geçmişe sahiptir.

2. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları “Tarihi Aydınlatan Bir Yer: Göbeklitepe” başlıklı metinden hareketle cevaplayınız.

1. Toprakları çok bereketli olmasından dolayı aynı zamanda haritada bir hilal şeklinde olmasından dolayı Bereketli Hilal adıyla anılır.

2. Buradaki tapınak daha sonra inşa edilecek olan tapınaklara bir nevi yol göstermiş ve inancın sembolü olarak bulunmuştur.

3. Araştırmacılar semboller üzerine çalıştığına 13.000 yıl önceki bir kuyruklu yıldız hakkında bilgiler elde etmişlerdir. Bu o dönemde astronomi çalışmalarının yapıldığına kanıt olarak gösterilebilir.

4. Ayasofya, Aspendos, Sardes Artemis Tapınağı (Manisa), Efes Celsus Kütüphanesi, Afrodisias’daki Tetrapylon, Afrodisias’daki stadyum, Antoninler Çeşmesi Sagalassos (Burdur), Aizanoi Zeus Tapınağı.

2. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: D Yazıdan önce kil tabletler olamaz.

2. Cevap: E Bu olayların hepsi Doğu ve Batı’yı kaynaştırmıştır.

3. Cevap: E Akadlar İlk Çağ’da yoktur.

4. Cevap: A Coğrafi konumları sayesinde tarıma yönelmişlerdir.

5. Cevap: B Kollektif cezada suçtan suçlunun yakınları da etkilenir.

6. Cevap: C Friglerde kolonizasyon göremeyiz.

7. Cevap: D Ticari nedenleri bu göçlerin nedeni olarak alamayız.

8. Cevap: E Geometri ve Eczacılık.

9. Cevap: C Urartu ve Fenikeliler coğrafi konumlarından dolayı bu alanlarda gelişmişlerdir.

10. Cevap: C İskender ve Roma’da bu etkileri görürüz.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

9. sınıf tarih ders kitabının üçüncü ünitesi olan Orta Çağ’da Dünya, dört kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

3. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Kavimler Göçü Nedir?

350 ve 800 yılları arasında yaşanan ve Orta Asya’dan Avrupa’ya gerçekleşen insan göçüdür.

Feodalite Nedir?

Toprak sahipliği üzerine dayalı bir yönetim biçimidir. Ayrıca, bir toplum yapısı ve de bir ekonomik rejimdir.

Dogmatizm Nedir?

Bir bilgiye körü körüne bağlı kalmaktır.

Toplumsal Tabaka Nedir?

Kültürel özellikleri bakımından birbirlerine yakın olan insanların oluşturdukları toplumsal bütünlüktür.

3. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ordu, atlı ve yaya olmak üzere iki ana birlikten oluşurdu. Silahlı ve silahsız gruplar da vardı ordu içinde. Ordunun önemsediği kutsal inançlar ordunun temelini oluştururdu. Ordular daha çok kalelerde ve çadırlarda yaşayan hareketli birliklerden oluşurdu..

2. Ticari mekanlar ticaretin yayılıp dağılması için önemli mekanlardır.

3. Ulaşım gelişmemiş olduğundan dolayı uzaklarla ticaret yapılamaz. Pazar anlayışı yoktur. Aynı zamanda güvenlik sorunlarından dolayı ticaret için dışarı çıkamıyorlardı.

3. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: C Hint medeniyeti kast sistemini çıkarmıştır.

2. Cevap: A Buradaki tek doğru bilgi merkezi otoritenin zayıf olması.

3. Cevap: C Yasalar farklı kültürlerden etkilenirken Cengiz Han’dan önce bunların sözlü olduğunu görürüz.

4. Cevap: B Kervansaray.

3. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları “Tek Kuşak-Tek Yol” başlıklı metinden hareketle cevaplayınız.

1. İpek Yolu’nu kullanan tüccarlar kendi ülkelerinin kültür ve fikirlerini de taşıdıkları için insanlar birbirlerinden etkilenirler.

2. Çin sanayi ve ekonomide geliştiğinden dolayı diğer ülkeler Çin’in yanında olmak istiyor.

3. Deniz ticareti alanında bir yatırımdır.

4. Entegrasyon, yabancıların kültürlerini bozmadan başka toplumlarla birleşmesidir.

5. Çin ile Türkiye ekonomide işbirliğine girmiş olacaktır. Çünkü Türkiye, İpek Yolu’nun Çin-Merkez ve Batı Asya koridoru üzerinde yer alıyor.

6. En başında eskiden karadan yürütülen ticaret şimdi denizden de yürütülecektir. Çin bu projenin içinde olan ülkelere ücretsiz liman, köprü, yol yapacaktır.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

9. sınıf tarih ders kitabının dördüncü ünitesi olan İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası, beş kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu beş kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

4. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Boy Nedir?

Eski Türk toplumlarındaki etnik alt Türk gruplarıdır.

Töre Nedir?

Bir toplumda geçmişten beri yapılan bazı etkinliklerdir.

Kut Nedir?

Eski Türklerde kutsal enerji demektir.

4. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Orta Asya, Mısır, Suriye, Anadolu, Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan bölgedir.

2. Hilal Taktiği, Yıpratma Taktiği, SAD Taktiği, Son Savunma Taktiği, Gece Baskınları.

3. Eski Türklerde hükümdarın tanrı tarafından görevlendirildiğine inanılır ve hükümdarlık babadan oğula geçerdi. Bunun yanında da bir kurultay vardı. Ancak hükümdar kadar güçlü olmayan ve hükümdarın başında olduğu bir kurultay.

4. Uygurlar dinlerinden dolayı eti yasaklamışlar ve tarıma başlamışlardır. Bunun yanında savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir.

5. İpek Yolu geçmişte geçtiği ülkelere yarar sağladığı için ülkeler kendi çıkarı için İpek Yolu’nun kendi ülkelerinden geçmesini istiyor olabilirler.

4. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: E Hepsiyle ilişki kurmuştur.

2. Cevap: D Hatunlar başkanlık yapamazdı.

3. Cevap: B Mete Han Çin’den biraz çekiniyordu

4. Cevap: E Skolastik düşüncenin bir alakası yok bu göçle.

5. Cevap: A Toy bu unsurlardan biri değil.

6. Cevap: B Diğer milletler törelere etki etmezler.

7. Cevap: A Hazarlar barış dönemi yaşatıyorlar.

8. Cevap: A Sadece başka bölgelere göç gerçekleşir diğer iki seçenek çok olası değil.

4. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları “Tanrının Kırbacı Attila” başlıklı metinden hareketle cevaplayınız.

1. Altınlar ve gümüşler içinde yüzer, muhteşem libaslar içinde gezerdi.

2. Halkını anlamak ve onlar gibi sadeliği tatmak istemiş olabilir.

3. Libas, giysi anlamına gelen Arapça bir sözcüktür.

4. Şımarık olmayan, sadeliği seven, gösteriş yapman ve merhametli bir hükümdardır.

5. Savaş konusuna gelince etrafa dehşet saçması ve Avrupalılar tarafından tanrının günahları için gönderdiği bir ceza olması düşünülür.

6. İlber Ortaylı adlı tarihçimizin filmini çekmek isterdim çünkü kendisi hala günümüzde yazıyor kendi ağzından bir hikaye dinlenip güzel bir film çekilebilir. Tarih konusunda sürekli araştırıp okuyan bir insan.

7. Kendisinin yaptığı kazılar ve araştırmalar sırasında bulduğu bilgilerin sonunda birleşerek daha büyük bir geçmişi çıkardığı bir film olurdu.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 5. Ünite Cevapları

9. sınıf tarih ders kitabının beşinci ünitesi olan İslam Medeniyetinin Doğuşu, beş kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu beş kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

5. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Hadari Nedir?

İslamiyet’ten önce Arap yarımadasında yerleşik bir şekilde yaşayan insanlara hadari denir.

Mevali Nedir?

Cahiliye döneminde insanların isteğiyle topluluğa katılan köleye denir.

Beytü’l-Mal Nedir?

İslam Devletlerindeki devlet hazinesidir.

Samarra Nedir?

Bağdat’ın 125 km kuzeyinde Irak’ta bir şehir.

Beytü’l-hikme Nedir?

Bağdat’da Abbasiler tarafından kurulmuş kütüphanedir.

5. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İslamiyet yayılıyor. Hicri Takvim için başlangıç oluyor. Hz. Muhammed bir anayasa çıkarıyor. İnsanlar Müslümanları siyasi bir güç olarak görüyor.

2. Bir çok topluluğun arasını düzeltmiş olup Arap yarımadasında önemli bir yer edinmiştir panayırlar.

3. Valilik sistemi kuruldu. Mahkemeler oluşturuldu. Düzenli ordular kuruldu. Askeri posta sistemi kuruldu. Askeri ikta sistemi kuruldu. Beytü’l-Mal ismi kullanılmaya başlandı. Hazine için, vergiler sistemli hale geldi. Hicri takvim oluşturuldu.

4. O dönemde askeri hareketlerin masrafı artınca halkın maaşından para kesilmiş halk da bundan hoşlanmamıştır. Bu yüzden ayrımlar oluşmuştur ve Hz. Osman öldürülmüştür.

5. Askeriyede ve ticarette gittikleri yerde Müslümanlığı da tanıttıkları için İslamiyet daha hızlı yayılmıştır.

6. Yalancı peygamberleri ortadan kaldırıp, zekat vermeyen ve ayaklananları bastırmış ve otoriteyi tekrar sağlamıştır.

7. Talas Savaşı ardından Arap kültüründen etkilenen Türkler, İslamiyet’i benimsemişlerdir.

5. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: E Müşrikler bunların hepsini yapmışlardır.

2. Cevap: D Diplomatik bir amaç gözükmüyor.

3. Cevap: E İlk donanma bu dönemde kurulmuyor.

4. Cevap: B Sadece Endülüs ve Sicilya’daki medreseler etkili olmuştur burada.

5. Cevap: E Hepsi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

6. Cevap: D Burada sadece farklı medeniyetlerle etkilendiği ve bilim için yeni teknikler bulduklarını söyleyebiliriz.

7. Cevap: E Burada 11. yüzyılda iki İslam devletinin aynı coğrafyada bulunduğunu söyleyemeyiz.

5. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları “Yeryüzündeki Cennet” başlıklı metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bu sarayın her tarafı bahçesinden tutup manzaralarına kadar her şeyi muazzam gözüküyor.

2. Bu yapının üstün bir sanat eseri olduğunu vurgulamış.

3. Nakşetmek, resimlerin ve yazıların belirli bir zemine çizilmesidir.

4. Bazı Katolik kiliseleri, Müslümanları zorla Katolikleştirmeye çalışıyor.

5. Günümüzde de hala doğu kısım Türkiye de dahil Batı tarafından terörist olarak görülüyor.

 

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 6. Ünite Cevapları

9. sınıf tarih ders kitabının altıncı ünitesi olan Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri, altı kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu altı kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

6. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

Bâtınilik Nedir?

Kur’an’daki ayetleri en derin anlamlarına kadar yorumlayan akıma denir.

Kutadgu Bilig Nedir?

Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a yazdığı Türkçe eserdir.

Siyasetnâme Nedir?

Hükümdarların sahip olması gereken özellikleri bulunduran metindir.

Melik Nedir?

Arapça’da hükümdar anlamına gelir.

6. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Selçuklu Devleti, bu terör örgütüne karşı olabildiğince dikkat etmeye ve yaptırım uygulamaya devam etse de Batıniler, Tuğrul Bey’in istihbarat teşkilatını dağıttığı için bu tedbirler bir işe yaramamıştır.

2. Pasinler Savaşı, Malazgirt Savaşı, Düzbel Savaşı.

3. Divân-ı Lügati’t, Kutadgu Bilig, Atabetü’l-Hakayık.

4. Bağdat Seferi sonrasında liderlik Selçuklulara geçiyor.

5. Ahmed bin Musa: Sistem Mühendisliği.

Ali bin İsa: Göz.

Beyruni: Astronomi ve Coğrafya.

İbni Cessar: Cüzzam

İbni Heysem: Optik.

İbni Karaka: Torna.

İbni Rüşd: Astronomi ve Tıp.

İbni Sina: Tıp.

İbni Yunus: Sarkaç.

6. Şeri ve Örfi olarak iki ana esasa bölünür. Şeri olanlar kadı tarafından, örfi olanlar ise Karahanlı ve Gazneli devlet hükümdarları tarafından yönetilir.

6. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Cevap: D Din konusunda bir bilgi gözükmüyor bu kitapta.

2. Cevap: A Tıraz ve Nevbet.

3. Cevap: D Büyük tapınaklar bu inançta yoktur.

4. Cevap: E Haçlılarla mücadele burada bir örnek olarak gösterilemez.

5. Cevap: E Bizans’ın baskısı Selçuklu’yu yıkmamıştır.

6. Cevap: C Türk kültürünü Avrupa’ya yaymamıştır Malazgirt Savaşı.

7. Cevap: E Hepsi bu politikanın amacı olarak gösterilebilir.

8. Cevap: D Sadece ll. Madde söylenemez.

6. Ünite Ç Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları “Hoca Ahmet Yesevî” başlıklı metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bu ülkeler de Hoca Ahmet Yesevi gibi cinsiyet eşitliğine önem veriyor.

2. Cinsiyet ayrımı yapmak kadar saçma bir şey yoktur.

3. Mutasavvıf, tasavvufta işin ehli olan ve kendini tanrıya adamış kimsedir.

4. “Cinsiyet Eşitliği Dünya Genelinde Nasıl Görülüyor.”

5. Bu insan Dünya’daki İslamiyet ve Türklüğe karşı önyargıları kıran bir Türktür. O yüzden çok önemli bir yere sahiptir.

6. Türk diline öne vermesi olabilir.

7. Dervişler kendilerini tanrıya adamış aynı zamanda sefil bir halde yaşayan bir topluluktur.

8. Değerli UNESCO üyeleri, 2019 yılının Münir Özkul Yılı olmasını talep ediyorum. Kendisinin daha fazla değer görmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda kendisi geçtiğimiz yıl vefat etti o yüzden vefatını da anmış oluruz onun adını bir yıla vermekle.


Not: 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları başlıklı yazımız yalnızca ünite sonlarında yer alan ölçme ve değerlendirme bölümü sorularının cevaplarını kapsamaktadır. Kitap içinde yer alan diğer soruları Öğrenciler Soruyor bölümünü kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Bun Yazıları Da Beğenebilirsiniz!

7 Yorum Yapıldı
 1. Barış Diyor ki:

  9. sınıf ders kitabının tüm ünitelerini cevaplamışsınız. Gerçekten emeğinize sağlık. Teşekkürler.

 2. Elif Gül Diyor ki:

  Tarih dersi kitapları cevaplarını nereden görebilirim.

 3. İlayda Diyor ki:

  Tarih ders kitabı cevapları için çok teşekkür ederim.
  Daha iyi yerlere gelebilmek adına kitap üzerine de yazıp buraya atmanız daha uygun olacaktır.
  Teşekkürler ♥

 4. Yavuz Selim Diyor ki:

  7. Dervişler kendilerini tanrıya adamış aynı zamanda sefil bir halde yaşayan bir topluluktur.

  yukarıda ki başta olmak üzere bir çok cevabınız çok ciddiyetsiz lakayt ve basit cümlelerle ifade edilmiş. Amacınız sanırım sadece cevaplamak. İçerikleri ne amaçla hazırladığınızı bilmiyorum. Sadece google için içerik üretiyorsanız yanlış yoldasınız. sizlere tavsiyem biraz daha araştırmaya yönelik biraz daha bilimsel cevaplar eklemeniz.

  1. Editör Diyor ki:

   Eleştiriniz için teşekkür ederiz.
   Amacımız, öğrencilere tarih dersi çalışmalarında destek olabilmek. Tarih ders kitabında yer alan sorulara verdiğimiz yanıtları yetersiz ise ilgili soruyu Öğrenciler Soruyor adresi üzerinden ekibimize gönderebilirsiniz. Ders: Tarih Ekibi sizin için daha ‘bilimsel’ yanıtlar vermeye çalışacaktır.

 5. tarihçi insan Diyor ki:

  Hocam bunlar MEB kitabının cevap anhtarı mıdır? Teşekkürler

  1. Editör Diyor ki:

   MEB 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı cevaplarıdır.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi