Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı (2021-2022)

2020-2021 11. Sınıf Seçmeli Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler üzerine alınan puanlara göre belirlenir. Tarih dersinde öğrenci başarısını tespit edebilmek için kullanılan araçlardan biri de yazılı sınavlardır. Bu yazımızda Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı örneğini paylaşıma açıyoruz.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

Tarih dersi yazılı sınavları ile ilgili Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı örneği aşağıda yer almaktadır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı örneği yönetmelik gereği açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ancak Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı içine kısa yanıtlı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli test gibi sorular da eklenebilir.

Aşağıdaki Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı örneği 2021-2022 eğitim öğretimi yılı için yeni müfredata göre hazırlanmıştır. Bu yazılı sınavda sınav kapsamındaki ilgili kazanımlardan 10 soru bulunmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı sınavı  içerisinde analiz ve değerlendirme düzeyindeki kazanımlara yönelik birden fazla soru yer almaktadır.  Bu tarih yazılı sınavı içerisinde yer alan sorular puanlanmamıştır. Puanlama işi tarih öğretmenine bırakılmıştır.

Tarih dersi öğretim programında yer alan becerilere ve kazanımlara göre hazırlanan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı sınavını bilgisayarınıza kopyalayarak üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

Yanıt Anahtarı: Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı cevap anahtarları sorulardan hemen sonra aşağıda ayrı bir başlıkta yer almaktadır.

2021-2022 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

……………………………… LİSESİ

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ DERSİ

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

SORULAR

1. 1924 Anayasası’ndaki vatandaşlık olgusunu ve gayrimüslimlerin statüsünü yazınız.

2. Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin faaliyetleri hakkında bilgi veriniz.

3. İlk Türklerdeki töre, yargu ve yargan kavramlarını tanımlayınız.

4. Divan-ı Mezalim kurumunun yapısı, işleyişi ve önemi hakkında bilgi veriniz.

5. Kutadgu Bilig’deki adalet anlayışını açıklayınız.

6. Osmanlılardaki ilk Kanunnâme hangisidir? Bu kanunnamenin özellikleri nelerdir?

7. Osmanlılarda Ahidnâmeler ve Fermanlar hangi amaçla kullanılmıştır?

8. Türkiye Cumhuriyeti’nde seçme ve seçilme hakkını kronolojik süreç içinde açıklayınız.

9. 1982 Anayasası’nda yer alan temel hak ve özgürlükler nelerdir?

10. İlk Türk devletlerinde ticari faaliyetlerde kullanılan paralar hakkında bilgi veriniz.


2021-2022 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Yanıt Anahtarı

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ DERSİ

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

YANITLAR

Hazırlanmaktadır…


Tüm Yazılı Sınavlar: Tarih dersi yazılı sınavları ile ilgili örnek sınavların tamamını incelemek için Tarih Dersi Yazılı Sınavları – Yeni Müfredata Göre (2021-2022) başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumları Göster (1)

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi