10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – 4. Ünite (2020-2021)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite başlıklı bu yazımızda 10. sınıf tarih ders kitabı içindeki 4. ünitenin sonunda yer alan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bölümü sorularının cevaplarını hazırladık. Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

10. sınıf tarih ders kitabının dördüncü ünitesi olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti, dört kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

4. Ünite A Bölümü Cevapları

Aşağıdaki terimleri birer cümle ile açıklayınız.

Müderris Nedir?

Türk-İslam geleneğinde medreselerde veya camiilerde ders veren kişilerdir.

Sahn-ı Seman Medresesi Nedir?

Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da yaptırılan medreselerdir.

İstimâlet Politikası Nedir?

İstimalet diğer bir deyişle hoşgörü politikası anlamına gelen Osmanlı Devleti’nin fethettiği topraklarda uyguladığı politikalardan biridir.

4. Ünite B Bölümü Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nde Türkçenin bilim dili hâline gelmesi için Tanzimat dönemine kadar önemli bir çalışma yapılmamıştır. Tanzimat’tan sonra ise daha çok dilde sadeleşme adı altında bazı çalışmalar yapılmıştır.

2. İnsan sevgisi, Allah sevgisi, saygı, hoşgörü, etik, doğru, yanlış.

3. Rumeli şehirlerinde iskan politikası ile Türkleşme ve İslamlaşma görülmüştür. Bunun yanında kültür kaynaşması ile teknik bilgiler ve gündelik bilgiler aktarılmıştır. Bunun yanında genişleyen topraklarla birlikte ekonomik düzey artmış ve bayındır bir hal almasıyla kültürel düzey doğu batı sentezi haline gelmiştir.

4. Fatih Sultan Mehmet eğitime en önem veren padişahlardan biri olup birçok farklı yerde medreseler kurdurmuştur. Bunların en önemli ve büyüklerinden biri Sahn-ı Seman medreseleridir. Bunun yanında bu medreselere hocalar ve bilim adamları getirtip onları bilim yolunda çalışmalar yapması konusunda teşvik etmiş ve himayesi altına almıştır.

4. Ünite C Bölümü Cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. C 2. B 3. A 4. D 5. E

4. Ünite Ç Bölümü Cevapları

II. Murad

Aşağıdaki soruları “II. Murad” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Aynı bölgede birbirlerine rakip iki güçlü devlet olmaları ve aynı topraklar için sürekli çatışmaları.

2. Haçlı Seferleri durdurulmuş, Balkanlardaki Türk egemenliği sağlanmıştır. Bu sayede Osmanlı Devleti İslam dünyasında saygınlık kazanmıştır.

3. Ebu’l-hayrât: Hayırların babası, iyilik babası demektir.

4. Türk kültüründen doğan kültürel hareketlerin artması toplumda böyle bir kültürel etkileşime neden olmuştur.

İstanbul Rasathanesi ve Takıyüddin

Aşağıdaki soruları “İstanbul Rasathanesi ve Takıyüddin er-Rasıd” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız.

1. Matematik sahasında beş, astronomi sahasında yirmi adet esere imzasını atmıştır.

2. Müneccimbaşı: Saray hizmetinde bulunan bilginlerden gök bilimiyle uğraşanlara verilen unvandır.

3. En büyük eğitim kurumlarının İstanbul’da olması ve de padişahın gelişmeleri yakından takip etmek istemesi.

4. Nakli ilimler, Tefsir, kelam, hadis, fıkıh ilmi gibi. Akli ilimler matematik, edebiyat ve mantık gibi.

5. Rasathaneler gökyüzü gözlem evleri olduğu için burada edinilen bilgiler ileride oluşturulacak astronomi bilimi için bir bilgi veri tabanı oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti’nde Bilim

Aşağıdaki soruları “Kendini İlme Tahsis Eden Fâni, Bakidir.” başlıklı metinden yola çıkarak cevaplayınız. 

1. Hem doğu kültürü hem batı kültürüne hakim olup iki bölgedeki insanları anlayabilecek kapasitede olmasıdır. Çünkü hem batıdan hem doğudan düşünürler ve bilim insanları ile yakın temas ve fikir alış verişi içindedir.

2. Ortaya çıkan fikirleri dinlemek, bilim adamlarını destekleyip onların rahat ve huzur içinde çalışabilecekleri bir ortam hazırlamak böylece bilimin ve tekniğin ileri gitmesini sağlamak. Daha da önemlisi medreseler aracılığıyla bunları daha çok insana yaymak.

3. Teşrifat: Resmi günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin, kişileri makam ve sıralarına göre kabulüdür.

4. Ayasofya’dan ve papaz odalarından yararlanarak mevcut binalarda, ilk medreseleri açmıştır ve ertesi gün eğitime başlatmıştır.

5. Bir devlet savunulmadan yakılıp yıkılabileceği gibi eğer çağının gerisinde kalırsa da yok olacaktır. Dünyadaki teknik ve sosyal gelişimi izlemek her devletin geleceğini güvence altına alması için yapması gereken bir zorunluluktur. Bu da ancak eğitilmiş olan bir toplumla mümkündür. Bu eğitilmiş toplum düşünebilme yeteneği sayesinde ilerde oluşabilecek sorunlara karşı her zaman savaşmaya hazır olacaktır.

6. İlimle uğraşan kimse bulduğu şeyler ve insanlığa katkılarından sonucunda dünyaya bir katkı sağlayıp onun katkıları nesiller boyunca konuşulacak ve ölümlü fani olan kimse sonsuzluğa doğru gidip sürekli baki olacaktır.

7. Hükûmet merkezini İstanbul’u ilim ve fen durağı hâline getirmeye çalışmak ve dünyadaki diğer ilim merkezleriyle yarışabilecek konuma getirmek.

8. Doğru Cevap: D şıkkı yani İlim adamlarına büyük hürmet gösterilmesi


Not: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite başlıklı yazımız yalnızca 4. ünite sonunda yer alan ölçme ve değerlendirme bölümü sorularının cevaplarını kapsamaktadır. 10. sınıf tarih ders kitabı cevaplarının tamamını için 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler (2020-2021) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi