Cumhuriyet Tarihi

Türk İnkılabı Nedir? Türk İnkılabının Özellikleri

Türk İnkılabını Hazırlayan Gelişmeler

Türk İnkılabı, Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk İlkeleri doğrultusunda yapılan tüm yebilikler, inkılaplar ve devrimlerdir.

Bu yazımızda İnkılap nedir? Türk inkılabı nedir? türk inkılabını hazırlayan sebepler nelerdir? Türk inkılabı tarihi hakkında bilgi veriniz. Türk inkılabı fikir kadrosu kimlerdir? Türk inkılabı anlamı ve özellikleri nelerdir? Türk inkılabı adı altında Türkiye’de neler yapılmıştır? sorularını yanıtladık.

İnkılap Nedir?

İnkılap kelimesinin kökeni Arapça’dan dilimize yerleşmiş, gelmiştir. Arapça’da İnkılap kelimesinin kökeni -yani en yalın hali ya da ortaya çıktığı sözcük denilebilir- “Kalp” kelimesinden türetilmiştir, dilimize gelmiştir. İnkılap bir ülkenin, şehrin ya da topluluğun gelişmesi, daha iyiye gitmesi ya da zaten var olan bir rejimin değiştirilerek halk için daha da iyi olabileceği düşünülen başka bir rejime geçilmesine başka bir değişler bir ülkenin, şehrin ya da topluluğun daha iyiye gidebilmesi ve kendini yenileyebilmesi için yapılması gereken daha doğru bir değişle yapılan köklü, temelli değişikliklere, yeniliklere “İnkılap” denir.

“İnkılap” ve “Devrim” birbirleriyle karıştırılabilen terimlerdir fakat aralarında ufak bir fark taşımaktadırlar. Örneğin eğer bir ülke İnkılap yapıyor, kendini yeniliyorsa bunu daha yumuşak ya da başka bir değişle halkı yeniliğe alıştırarak, halka yeniliği yavaş yavaş uygulayarak tam ve kesin bir şekilde zamanı geldiğinde oturtmaktır. Fakat eğer bir ülke “Devrim” yapıyorsa bunu daha sert ve daha kesin ve net bir şekilde yapmaktadır. Kısacası devrim bir anda gerçekleşirken İnkılap daha yavaş ve daha ılımlı gerçekleştirilmektedir. İnkılapçılık başka bir değişle reform olarak da bilinebilir. “İnkılapçılık” anlayışı ise “reformizm” olarak da bilinebilmektedir.

Türk İnkılabı Nedir?

Türk inkılabı Atatürk Devrimleri olarak anılmaktadır. 1. Dünya Savaşı sonrasında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Osmanlı Devleti’nin sosyal, laik, egemen bir cumhuriyete yani Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşmesini ve Türkiye vatandaşlarının şu anki çoğu hakkını kullanmasını sağlayan laik sosyal egemen bir devlete dönüşmüşüzdür. Örneğin bu geçiş esnasında devlet eski rejimin üstüne yeniliklere yavaş yavaş eklemiş olması inkılap ile devrimi ayıran farkı bariz bir şekilde göstermektedir. Ülkemizde şu an rahatça yaşayabiliyorsak, kadın erkek fark etmeksizin eğitim görüyorsak ve kadın erkek eşit haklara sahipse, seçme ve seçilme haklarımızı özgürce kullanabiliyorsak fikirlerimizi istediğimiz gibi belirtebiliyorsak ve düşünce, fikir belirtme özgürlüğümüz varsa ve bunları herkes saygılı bir şekilde dinliyorsa, dinleyebiliyorsa, Kendi bağımsızlığımıza sahipsek ve dünya çapında gerçekten önemsenen ve dikkate alınan bir milletsek ve daha ülkemizde olan bütün olumlu her şeyi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşmiş olan İnkılaplara ve ilkelere borçluyuzdur.

Türk İnkılabını Hazırlayan Gelişmeler Nelerdir?

Türk İnkılabını hazırlayan sebeplerin başında ülkenin sallantıda olan İstanbul Hükümeti gelmektedir. İstanbul Hükümeti 1. Dünya Savaşı’nda başta sayılan İstanbul hükümetidir. Ülkeyi kağıt üzerinde İstanbul Hükümeti yönetmektedir. Fakat 1. Dünya Savaşı sürerken aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’de faaliyettedir. İstanbul Hükümeti’nin sorumsuzluğu üzerine 1. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru antlaşmalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin meclis üyelerinin imzalarını görmemiz mümkündür. 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde İstanbul Hükümeti iyice çökmüş durumdaydı. Halkın yeniliğe ihtiyacı vardı ve geri kalmış bir toplumduk. Osmanlı Devleti kendini yeniliğe kapatmıştı. Birçok konuda anlaşmazlık, kadın erkek arasında eşitsizlik, eğitimde gerilik gibi olumsuz durumlar mevcuttu. Bunları hepsini bir anda düzeltmek ya da ülkenin toplumsal yapısını bir anda daha yenilikçi bir yapıya geçirmek mümkün değildi. Çünkü toplum yüzyıllardır süregelen bu baskıcı sisteme alışmış ve başlarında onlara emir verecek dediği kesinlikle olan, insanları emirlerle yönlendiren birinin başlarında olmasına alışmışlardır. Bu yüzden de başlarında böyle birini isteyen bir kısım olması kaçınılmazdır.

Türk İnkılabı Fikir Kadrosu

Atatürk İlke ve İnkılaplarının en önemli önderi tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. İsmet İnönü gibi birçok önemli insan da bu kadroda yer almıştır. İsimleri ile ilgili tam ve kesin bilgilere ulaşılmasa da Atatürk ilke ve inkılapları üzerinde düşünceleri etkili olan birçok insan olmuştur.

Türk İnkılabının Özellikleri

Atatürk ilke ve inkılaplarının en büyük anlamı ve önemi ülkemizin kalkınmasını, huzur ve refah seviyesinin arttırılmasını sağlamak olmuştur. Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde insanlar arasında eşitlik sağlanmıştır. Atatürk ilke ve inkılapları ile halk seçme ve seçilme hakkına kavuşmak gibi birçok yenilikçi hakka sahip olmuştur. Kadınlar da bu haktan yararlanabilir hale gelmiştir. Atatürk ilke ve inkılapları dahilinde devlet ekonomik alanda kalkınma sağlanmıştır.

Türkiye olarak başka ülkeler arasında saygınlığa erişmemizi de büyük ölçüde Atatürk ilke ve inkılapları sayesinde olmuştur. Ülkemiz kendini çok hızlı bir gelişmeye vermiştir. Gelişmekte olan Türkiye hem ekonomik hem de sosyal alanda birçok ülkeden daha iyi konuma gelmiştir. Cumhuriyetçilik ilkesi ile ülkemiz demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Belli bir yaşa gelmiş ve erginliğe ermiş kimseler hiçbir cinsiyet ya da ırk fark etmeksizin seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. İnsanlar kendi ırklarına bakılmaksızın ayrımcılığa uğramadan refah içinde daha rahat bir yaşama kavuşmuşlardır. Bundan dolayı Atatürk İlke ve inkılapları bu yüzden özel ve anlamlıdır. Halkımız için çok büyük önem taşımaktadır.

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Türk İnkılabı, Türklerin yüzyıllardır devam ettirdiği saltanatlık sisteminden kurtulması ile birlikte ülkenin kökten çok değişik bir sisteme geçmesi ile ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ortaya çıkan Atatürk İlke ve İnkılapları 6 maddeden oluşur. Bunlar,
-Cumhuriyetçilik
-Devletçilik
-Halkçılık
-İnkılapçılık
-Laiklik
-Milliyetçiliktir.

Cumhuriyetçilik: Atatürk ilkelerinden en önemli ve en kıymetli ve temel ilke “Cumhuriyetçilik” ilkesidir. Cumhuriyet demokratik şekilde gerçekleşen bir parlamenter bir düzendir. Ülkemizin bağımsızlığını ve özgürlüğüne koruduğumuz ilke cumhuriyetçilik ilkesidir. Halkın kendi kendini yönetmesi ve başındaki kişiyi hiçbir baskı altında kalmaksızın seçebilmemiz “Cumhuriyetçilik” ilkesi ile ilgilidir.

Devletçilik: Devletçilik ilkesinin asıl amacı ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanabilirliğini sürdürmektedir. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve ekonomik olarak yapılan ya da dış ülkelerle aramızda ekonomik anlamda kurulan ilişkilerin hemen hemen hepsi “devletçilik” ilkesi ile ilgilidir. Kısacası devletçilik ilkesi ülkemizin kalkınması için gerekli olan ilkelerden biridir.

Halkçılık: Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınması için yönetimin imkanlarının ülkenin vatandaşlarının, halkın üzerinde, halk için kullanılması ve ülkenin vatandaşları için girişimlerde bulunulmasıdır. Kısacası halkın farklı kesimlerde dahi olsa bütün vatandaşlar eşit haklara sahip tutularak halkın sosyal refah seviyesini arttırmak amaçlanmıştır.

İnkılapçılık: İnkılapçılık ilkesinin temel amacı ülkemize yapılan ya da yapılacak olan yeniliklerin halkın yararına uygulanamaya koymak ve halkı daha yenilikçi, daha sosyal ve daha huzurlu bir yapıya ulaştırmaktır. Mustafa Kemal Atatürk bu ilke ile çağın gerisinde kalmıştır. Toplumu geriye çekecek kurumları kapatırken daha yenilikçi daha çağa uygun Avrupai tarzda yenilikçi kurumları destekleyerek halkı daha yenilikçi ve daha özgün kalkınmış bir halka çevirmeyi hedeflemiştir.

Laiklik: Laiklik ilkesi temelinde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Atatürk ilkeleri içerisindeki laiklik ilkesi halkın inançlarını özgür bir şekilde yaşamasına olanak sağlar. Devlet halkın dini inançlarına saygı duymak zorunda kalır. Devlet, halkın dini inançları doğrultusunda vatandaşlara baskı yapamaz.

Milliyetçilik: Milliyetçilik toplum düzeni üzerindeki insanların kendine yaşayış biçimleri, sınıf ayrımları olmaksızın insanların kendilerince yaşayabilmesi ve kanun önünde eşit olmaları milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir. Milliyetçilik ilkesi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yurttaki, ülkedeki vatandaşların kısaca Türk vatandaşlarının yüksek refah ve huzur içerisinde yaşamalarını sağlamaktadır.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Atatürk İlkeleri Nelerdir? Anlamları ve Özellikleri başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.