Tarihi Belgeler

Wilson İlkeleri Nedir? Maddeleri, Tarihi ve Önemi

Wilson İlkeleri nedir? On Dört Nokta (Fourteen Points) olarak da bilinen Wilson İlkeleri, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Woodrow Wilson tarafından 8 Ocak 1918’te ABD Kongresi’nde açıklanmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir? Tarihi, Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması nedir? Mondros Ateşkes Antlaşması (Mondros Mütarekesi), Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 30 Ekim 1918’de imzalanan ateşkes antlaşmasıdır.

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi Nedir? Tüm Maddeleri

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 20 Temmuz 1936’da imzalanan Türkiye’deki Boğazlar’ın durumunu düzenleyerek Türkiye’nin egemenlik haklarını yeniden tanıyan bir antlaşmadır.

Paris Antlaşması Nedir? Maddeleri, Sonuçları ve Önemi

Paris Antlaşması nedir? Paris Antlaşması, Kırım Savaşı sonrasında 30 Mart 1856 tarihinde imzalananan bir barış antlaşmasıdır. Kırım Savaşını kazanan Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa ile Rusya arasında imzalanmıştır. Bu yazımızda Paris Antlaşması nedir? Kutsal Yerler Sorunu nedir? Nasıl ortaya çıktı ve nasıl çözüldü? 30 Mart 1856’da imzalanan Paris Antlaşması maddeleri nelerdir? Paris Antlaşması önemi ve[…]

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması Maddeleri, Önemi ve Özellikleri

Balta Limanı Ticaret Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Birleşik Krallık arasında 16 Ağustos 1838’de İstanbul’un Baltalimanı semtinde imzalanmıştır.

Tekâlif-i Milliye Nedir? Milli Yükümlülükler Kanunu

Tekâlif-i Millîye, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun gereksinimlerini karşılamak için 7 Ağustos 1921’de yayınlan “Millî Yükümlülük” emirleridir.

Amasya Genelgesi Nedir? Maddeleri, Önemi ve Sonuçları

Amasya Genelgesi orijinal metni Tamim başlığı ile 22 Haziran 1919’da 194 numaralı şifre ile yayınlanmıştır. Mustafa Kemal ve dört komutanın imzası vardır.

Tanzimat Fermanı Nedir? Tanzimat Fermanı Maddeleri (Tam Metin)

Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda okunmuştur.

Sadabat Paktı Nedir? Sadabat Paktı Amacı ve Önemi

Sadabat Paktı, 8 Temmuz 1937’de İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında imzalanan saldırmazlık antlaşmasıdır.

Başa dön