Cumhuriyet TarihiSayılarla Tarih

İlk Kadın Bakan Kimdir? Türkiye’de Kadın Bakanlar

Türkiye’de 24 Haziran 2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iki kadın bakan görev yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan hükümetlerdeki kadın bakanları inceledik.

Sayılarla Tarih: Kadın Bakanlar

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar 66 hükümet kurulmuştur. 22 Mayıs 1950’ye kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek başına iktidar olduğu dönemde 18 hükümet kurulmuştur. Bu hükümetlerin hiçbirinde kadın bakanlar görev yapmamıştır.

27 Mayıs 1960 Darbesi‘ne kadar Demokrat Parti’nin tek başına iktidar olduğu dönemde ise 5 hükümet kurulmuştur ve bu dönemde de hiçbir kadın bakanın görev yapmadığı görülmektedir.

27 Mayıs 1960 Darbesi’nden 12 Mart 1971 Muhtırası’na kadar olan dönemde kurulan 9 hükümette de kadın bakanlar görev yapmamıştır.

İlk Kadın Bakan Kimdir?

12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra İsmail Nihat Erim’in Başbakanlığında kurulan partiler üstü 33. Hükümette Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olan Türkan Akyol, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olmuştur.

Türkan Akyol Kimdir?

1928 ile 2017 yılları arasında yaşayan Türkan Akyol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisiyken Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından bağımsız olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olmuştur. 1980’de Ankara Üniversitesi’ne rektör seçilerek Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın rektörü olmuştur. 1990’larda Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den milletvekili seçilmiş ve devlet bakanlığı görevine getirilmiştir.

12 Mart 1971 Muhtırası’ndan 12 Eylül 1980 Darbesi’ne kadar olan dönemde kurulan 10 hükümette yalnızca bir kadın bakan görev yapmıştır. Mahmut Sadi Irmak’ın Başbakanlığında kurulan  partiler üstü 38. Hükümette Kültür Bakanı Hayriye Ayşe Nermin Neftçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci kadın bakanı olmuştur.

12 Eylül 1980 Darbesi’nden günümüze kadar kurulan 23 hükümette ise toplamda 41 kadın bakan görev yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde en çok kadın bakanın yer aldığı hükümetler ise Tansu Penbe Çiller’in Başbakan olduğu 50. Hükümet ve Necmettin Erbakan’ın Başbakan olduğu 54. Hükümettir. Bu hükümetlerde görev yapan kadın bakanların sayısı 4’tür. Hatta 50. Hükümette Başbakan bir kadındır. Tansu Penbe Çiller, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve tek kadın başbakanıdır.

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı ve 24 Haziran 2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yani 66. Hükümette ise iki kadın bakanımız görev yapmaktadır. Bu kadın bakanlar; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dır.

İlk Kadın Bakan Kimdir?
Türkiye Cumhuriyeti’nde Kadın Bakanlar

Türkiye’de Kadın Bakanlar Listesi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görev yapan 43 kadın bakanımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri kronolojik olarak aşağıda inceleyebilirsiniz.

1923 – 1950 Tek Parti Dönemi

1. Türkiye Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde 30 Ekim 1923 – 6 Mart 1924 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 13 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

2. Türkiye Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde 6 Mart 1924 – 22 Kasım 1924 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

3. Türkiye Hükümeti, Ali Fethi Okyar’ın Başvekilliğinde 22 Kasım 1924 – 3 Mart 1925 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

4. Türkiye Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde 3 Mart 1925 – 1 Kasım 1927 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

5. Türkiye Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde 1 Kasım 1927 – 27 Eylül 1930 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 11 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

6. Türkiye Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde 27 Eylül 1930 – 5 Mayıs 1931 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 11 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

7. Türkiye Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde 5 Mayıs 1931 – 1 Mart 1935 tarihleri arasında görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 10 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

8. Türkiye Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başvekilliğinde 1 Mart 1935 – 1 Kasım 1937 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

İsmet İnönü Sonrası Dönem

9. Türkiye Hükümeti, Mahmud Celâleddin Bayar’ın Başvekilliğinde 1 Kasım 1937 – 11 Kasım 1938 tarihleri arasında görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

10. Türkiye Hükümeti, Mahmud Celâleddin Bayar’ın Başvekilliğinde 11 Kasım 1938 – 25 Ocak 1939 tarihleri arasında görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

11. Türkiye Hükümeti, İbrahim Refik Saydam’ın Başvekilliğinde 25 Ocak 1939 – 3 Nisan 1939 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

12. Türkiye Hükümeti, İbrahim Refik Saydam’ın Başvekilliğinde 3 Nisan 1939 – 9 Temmuz 1942 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

13. Türkiye Hükümeti, Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun Başvekilliğinde 9 Temmuz 1942 – 9 Mart 1943 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 12 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

14. Türkiye Hükümeti, Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nun Başvekilliğinde 9 Mart 1943 – 7 Ağustos 1946 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 15 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

15. Türkiye Hükümeti, Mehmet Recep Peker’in Başbakanlığında 7 Ağustos 1946 – 10 Eylül 1947 tarihleri arası görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

16. Türkiye Hükümeti, Hasan Hüsnü Saka’nın Başbakanlığında 10 Eylül 1947 – 10 Haziran 1948 tarihleri arası görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

17. Türkiye Hükümeti, Hasan Hüsnü Saka’nın Başbakanlığında 10 Haziran 1948 – 16 Ocak 1949 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

18. Türkiye Hükümeti, Mehmet Şemsettin Günaltay’ın Başbakanlığında 16 Ocak 1949 – 22 Mayıs 1950 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

1950 – 1960 Demokrat Parti Dönemi

19. Türkiye Hükümeti, Ali Adnan Ertekin Menderes’in Başbakanlığında 22 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951 tarihleri arasında görev yapmıştır. Demokrat Parti tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

20. Türkiye Hükümeti, Ali Adnan Ertekin Menderes’in Başbakanlığında 9 Mart 1951 – 17 Mayıs 1954 tarihleri arasında görev yapmıştır. Demokrat Parti tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

21. Türkiye Hükümeti, Ali Adnan Ertekin Menderes’in Başbakanlığında 17 Mayıs 1954 – 9 Aralık 1955 tarihleri arasında görev yapmıştır. Demokrat Parti tarafından kurulan bu hükümette yer alan 16 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

22. Türkiye Hükümeti, Ali Adnan Ertekin Menderes’in Başbakanlığında 9 Aralık 1955 – 25 Kasım 1957 tarihleri arasında görev yaptı. Demokrat Parti tarafından kurulan bu hükümette yer alan 15 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

23. Türkiye Hükümeti, Ali Adnan Ertekin Menderes’in Başbakanlığında 25 Aralık 1957 – 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında görev yaptı. Demokrat Parti tarafından kurulan bu hükümette yer alan 19 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

27 Mayıs 1960 Darbesi Dönemi

24. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra Orgeneral Cemal Gürsel’in Başkanlığında 30 Mayıs 1960 – 5 Ocak 1961 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 19 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

25. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra Orgeneral Cemal Gürsel’in Başkanlığında 5 Ocak 1961 – 20 Kasım 1961 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 20 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

1961 – 1971 Arası Dönem

26. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başbakanlığında 20 Kasım 1961 – 25 Haziran 1962 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 19 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

27. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başbakanlığında 25 Haziran 1962 – 25 Aralık 1963 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve bağımsız milletvekilleri arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 18 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

28. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa İsmet İnönü’nün Başbakanlığında 25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ni bağımsız milletvekillerinin destekleriyle kurulan bu azınlık hükümetinde yer alan 21 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

29. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Suat Hayri Ürgüplü’nün başbakanlığında 20 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Millet Partisi ve bağımsız milletvekilleri arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 21 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

30. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sami Süleyman Gündoğdu Demirel’in Başbakanlığında 27 Ekim 1965 – 3 Kasım 1969 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 21 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

31. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sami Süleyman Gündoğdu Demirel’in Başbakanlığında 3 Kasım 1969 – 6 Mart 1970 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 19 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

32. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sami Süleyman Gündoğdu Demirel’in Başbakanlığında 6 Mart 1970 – 26 Mart 1971 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 22 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

12 Mart 1971 Muhtırası Dönemi

33. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra İsmail Nihat Erim’in Başbakanlığında 26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 24 bakanlıkta 1 kadın bakan görev yapmıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkan Akyol, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı olmuştur. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kadın bakanın yer aldığı hükümet 33. Hükümet olmuştur.

34. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra İsmail Nihat Erim’in Başbakanlığında 11 Aralık 1971 – 22 Mayıs 1972 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 22 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

35. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra Ferit Sadi Melen’in Başbakanlığında 22 Mayıs 1972 – 15 Nisan 1973 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 22 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

36. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra Mehmet Naim Talu’nun Başbakanlığında 15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 23 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

1974 – 1980 Arası Dönem

37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa Bülent Ecevit’in Başbakanlığında 26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 23 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

38. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mahmut Sadi Irmak’ın Başbakanlığında 17 Kasım 1974 – 29 Kasım 1974 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 25 bakanlıkta 1 kadın bakan görev yapmıştır. Kültür Bakanı Hayriye Ayşe Nermin Neftçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci kadın bakanı olmuştur. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti’nde ikinci kadın bakanın yer aldığı hükümet, 38. Hükümet olmuştur.

39. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sami Süleyman Gündoğdu Demirel’in Başbakanlığında 31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 25 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

40. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa Bülent Ecevit’in Başbakanlığında 21 Haziran 1977 – 3 Temmuz 1977 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 24 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

41. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sami Süleyman Gündoğdu Demirel’in Başbakanlığında 21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 25 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

42. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa Bülent Ecevit’in Başbakanlığında 5 Ocak 1978 – 12 Kasım 1979 tarihleri arasında görev yapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 27 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

43. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sami Süleyman Gündoğdu Demirel’in Başbakanlığında 12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet Partisi’ni Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteklemesiyle kurulan bu azınlık hükümetinde yer alan 24 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

12 Eylül 1980 Darbesi Dönemi

44. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra Saim Bülend Ulusu’nun Başbakanlığında 21 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983 tarihleri arasında görev yapmıştır. Partiler üstü olarak kurulan bu hükümette yer alan 25 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

1983 – 1996 Arası Dönem

45. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Halil Turgut Özal’ın Başbakanlığında 13 Aralık 1983 – 21 Aralık 1987 tarihleri arasında görev yapmıştır. Anavatan Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 26 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

46. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Halil Turgut Özal’ın Başbakanlığında 21 Aralık 1987 – 9 Kasım 1989 tarihleri arasında görev yapmıştır. Anavatan Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 19 bakanlıkta 1 kadın bakan görev yapmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü kadın bakanı olmuştur. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti’nde üçüncü kadın bakanın yer aldığı hükümet, 46. Hükümet olmuştur.

47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Yıldırım Akbulut’un Başbakanlığında 19 Kasım 1989 – 23 Haziran 1991 tarihleri arasında görev yapmıştır. Anavatan Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 18 bakanlıkta 1 kadın bakan görev yapmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, bu hükümetin kadın bakanı olmuştur.

48. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ahmet Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında 23 Haziran 1991 – 20 Kasım 1991 tarihleri arasında görev yapmıştır. Anavatan Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 21 bakanlıkta 1 kadın bakan görev yapmıştır. Devlet Bakanı İmren Aykut, bu hükümetin kadın bakanı olmuştur.

49. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sami Süleyman Gündoğdu Demirel’in Başbakanlığında 30 Kasım 1991 – 17 Nisan 1993 tarihleri arasında görev yapmıştır. Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 21 bakanlıkta 3 kadın bakan görev yapmıştır. Devlet Bakanları Güler İleri, Türkan Akyol ve Tansu Penbe Çiller bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

İlk Kadın Başbakan

50. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Tansu Penbe Çiller’in Başbakanlığında 25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995 tarihleri arasında görev yapmıştır. Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 21 bakanlıkta 4 kadın bakan görev yapmıştır. Başbakan Tansu Penbe Çiller’in yanı sıra Devlet Bakanları Zehra Önay Alpago, Türkan Akyol ve Aysel Baykal bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

51. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Tansu Penbe Çiller’in Başbakanlığında 5 Ekim 1995 – 30 Ekim 1995 tarihleri arasında görev yapmıştır. Doğru Yol Partisi tarafından kurulan bu azınlık hükümetinde yer alan 19 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Başbakan Tansu Penbe Çiller’in yanı sıra Devlet Bakanı Işılay Saygın bu hükümetin kadın bakanı olmuştur.

52. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Tansu Penbe Çiller’in Başbakanlığında 30 Ekim 1995 – 26 Aralık 1995 tarihleri arasında görev yapmıştır. Doğru Yol Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 19 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Başbakan Tansu Penbe Çiller’in yanı sıra Devlet Bakanı Işılay Saygın bu hükümetin kadın bakanı olmuştur.

53. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ahmet Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında 6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996 tarihleri arasında görev yapmıştır. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 20 bakanlıkta 3 kadın bakan görev yapmıştır. Turizm Bakanı Işılay Saygın ile Devlet Bakanları Ayfer Yılmaz ve İmren Aykut bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

28 Şubat 1997 Muhtırası Dönemi

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığında 28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 tarihleri arasında görev yapmıştır. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu hükümette yer alan 20 bakanlıkta 4 kadın bakan görev yapmıştır. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Penbe Çiller’in yanı sıra İçişleri Bakanı Meral Akşener, Devlet Bakanları Ayfer Yılmaz ve Işılay Saygın bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

1997 – 2002 Arası Dönem

55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ahmet Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında 30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999 tarihleri arasında görev yapmıştır. Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu azınlık hükümetinde yer alan 20 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Çevre Bakanı İmren Aykut ve Devlet Bakanı Işılay Saygın bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

56. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa Bülent Ecevit’in Başbakanlığında 11 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999 tarihleri arasında görev yapmıştır. Demokratik Sol Parti tarafından kurulan bu azınlık hükümetinde yer alan 20 bakanlıkta hiç kadın bakan görev yapmamıştır.

57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mustafa Bülent Ecevit’in Başbakanlığında 28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002 tarihleri arasında görev yapmıştır. Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi arasında yapılan koalisyonla kurulan bu azınlık hükümetinde yer alan 22 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Adalet Bakanı Aysel Çelikel ve Devlet Bakanı Tayyibe Gülek Domaç bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

2002 – 2019 Ak Parti Dönemi

58. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Abdullah Gül’ün Başbakanlığında 18 Kasım 2002 – 11 Mart 2003 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 25 bakanlıkta 1 kadın bakan görev yapmıştır. Turizm Bakanı Güldal Akşit bu hükümetin kadın bakanı olmuştur.

59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığında 14 Mart 2003 – 29 Ağustos 2007 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Devlet Bakanları Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu Baş bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığında 29 Ağustos 2007 – 6 Temmuz 2011 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 18 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu Baş ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığında 6 Temmuz 2011 – 28 Ağustos 2014 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 23 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Farklı tarihlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Şahin ve Ayşenur İslam bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan Sonrası

62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığında 28 Ağustos 2014 – 28 Ağustos 2015 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 23 bakanlıkta 1 kadın bakan görev yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam bu hükümetin kadın bakanı olmuştur.

63. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığında 25 Ağustos 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu seçim hükümetinde yer alan 23 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ve Avrupa Birliği Bakanı Hatice Beril Dedeoğlu bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığında 24 Kasım 2015 – 22 Mayıs 2016 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 23 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Binali Yıldırım’ın Başbakanlığında 24 Mayıs 2016 – 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında görev yapmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 23 bakanlıkta 2 kadın bakan görev yapmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bu hükümetin kadın bakanları olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

66. Türkiye Hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığında 9 Temmuz 2018’den beri görev yapmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kurulan bu hükümette yer alan 17 bakanlıkta 2 kadın bakanımız görev yapmaktadır. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bu hükümetin kadın bakanlarıdır.

Görüş Bildir: Sizce Türkiye’de kadın bakanların sayısının bu kadar az olmasının nedeni ne olabilir? Aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.