Cumhuriyet Tarihi

Miladi Takvim Nedir? Miladi Takvim Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda Miladi Takvim nedir? Miladi takvim hakkında bilgi verdik. Miladi takvimin özellikleri nelerdir? Başlangıcı hangi olay ve tarihtir? Yılbaşısı hangi tarihtir? Miladi takvimde günler, aylar, yıllar nasıl gösterilir? Bu takvim nasıl kullanılır? Miladi takvim ne zaman, nerede, nasıl ve niçin kullanılmıştır? Miladi takvimi Türkiye Cumhuriyeti ne zaman, nerede, nasıl ve niçin kullanmaya başlamıştır? sorularını yanıtladık.

Miladi Takvim Hakkında bilgi

İnsanlık, yaşadığı süre boyunca belirli yöntemlerle günleri veya saatleri ayırt etmeyi denemiştir. Zamanı değerlendirme ihtiyacı,  zaman içerisinde eski insanları takvimi icat etmeye yönlendirmiştir en başta insanlar zamanı farklı farklı yöntemlerle ölçmüşlerdir. Farklı yöntemlerle ölçtükleri zamanı hayatlarını düzene sokmak için asır, çağ, sene, devir gibi parçalamışlardır ve bu sayede ilk takvimlerin temeli atılmıştır. Kullanılan takvimlerden biri de Miladi Takvim olmuştur. Peki, Miladi Takvim Nedir? Miladi Takvim Özellikleri Nelerdir?

Zamanı değerlendirme çalışmalarının bir diğer sebebi de tarihi araştırmalar içindir. Tarihi bir olayın ya da arkeolojik bir nesnenin hangi döneme ya da çağa ait olduğunu bilmek o tarihi araştırma çalışmasının hem güvenilirliğini hem de sağlamlığını arttırmıştır. Tarih öncesinde döngüsel zaman anlayışını benimseyen eski insanlar zamanla tek tanrılı dinlerin gelmesi ve Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla birlikte çizgisel bir zaman anlayışını esas almaya başlamışlardır. Çizgisel zaman anlayışını yavaş yavaş benimseyen insanlar zamanı nedensel olarak algılamaya başlamışlardır. Yani zamanı değerlendirmenin bir diğer nedeni de neden sonuç ilişkisi kurulmak istenmesidir.

İşte tam da bu sebeplerden dolayı zamanı ölçmeyi deneyen insanlar bazen parmaklarını, bazen gölgeleri, bazen çubukları ve daha da gelişince de takvimi kullanmaya başladılar. İnsanlar günümüz zamanına kadar çeşitli takvimler kullandı. Bunların kimisi şu ankine göre daha geride kimisi daha ilerideydi fakat hepsinin de kullanılmasının ve bırakılmasının belirli sebepleri vardı. Türkler bu zamana kadar toplamda 5 tane takvim kullandılar. Bunlar; 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali Takvim, Hicri Takvim, Rumi Takvim ve günümüzde de hala kullanılmaya devam ettiğimiz Miladi Takvimdir. Peki, Miladi Takvim Nedir?

Miladi Takvim Nedir?

Miladi Takvim, günümüzde kullandığımız takvimdir. Papa XIII. Gregorius’un, 4 Ekim 1582’de bulmuş olduğu takvimdir. Miladi Takvimin Diğer Adı Gregoryen Takvim olarak bilinmektedir. Miladi Takvim, aynı zamanda Jülyen Takvimine 10 gün ilave edilmesi ile oluşturulmuştur. Fakat bazı ülkeler ise 1752 yılında kabul ettikleri için onlar 11 gün eklemişlerdir.

Miladi Takvimde başlangıç, Milat olarak alınır ve 365 gün 6 saati 1 tam yıl olarak kabul eder. Şu an bu takvimi kullanmamızın bir diğer sebebi de içinde en az hata bulunduran takvim olmasıdır. Sadece yılda 10.8 saniyelik bir hata oranına sahip olan bu takvim en güvenilir takvim olarak alınır.

Miladi Takvim Özellikleri

Miladi Takvim Özellikleri

Miladi Takvim Nedir? sorusunu cevapladıktan sonra özelliklerine geçelim. Miladi Takvim Özellikleri diğer takvimlere göre farklılık gösterir. Bilindiği üzere Miladi Takvim de, artık yıl adında bir olay içerir. Bu olay şubat ayının dört yılda bir 28 gün değil de 29 gün olarak alınmasını sağlar. Bunun sebebi ise, her yıl bilindiği üzere arta kalan bir 6 saat vardır ve bu altı saatin bir günü, yani 24 saati oluşturması içinde 4 yıl gerekmektedir. Bu yüzden her dört yılda bir şubat ayı 29 gün olur ve bu olaya da artık yıl denir.

İçinde bulunduğumuz yılın ise artık yıl olduğunu veya artık yıl olmadığını anlamak ise çok basittir. O yılın son iki basamağındaki sayı 4’e kalansız bölünebiliyorsa veya sonu 00 ile bitmiyorsa o yıl artık yıldır. Mesela 2016 bir artık yılken 2018 artık yıl değildir. Fakat eğer sonu 00 ile biten bir yıl artık yılsa bunun da sebebi o yılın 400’e kalansız bir şekilde bölünmesidir. Miladi Takvimin en güvenilir takvim olmasının sebebi ise şudur:

Ekinoks yılı 365,242375365 günden oluşmaktadır. Miladi Takvimde ise bir yıl 365,2425 gündür ve bu sebepten dolayı ekinoks yılına çok yakındır. Bir sene içinde ise 0,000125 güne tekabül eden bu hata bahsettiğimiz gibi sadece 10,8 saniyeye eşittir. Bu küçük farkın ise bir günlük bir fark yaratması için tam olarak 8000 yıl geçmesi gereklidir fakat aynı zamanda 8000 yıl içinde ekinoks yılıda aynı kalmaz. Bu sebeplerden dolayı bu takvim en güvenilir takvimdir. Bu takvimde:

 • 1 yılı 365 gün 6 saat esas alır.
 • 1 yılda 12 ay vardır.
 • Bir yılda 52 hafta vardır.
 • Her ay 4 haftadan oluşur.
 • Bir hafta 7 günden oluşur.
 • Bir gün ise 24 saatten oluşur.
 • Rumi yıla 584 eklenildiği zaman ise Miladi Takvim bulunur.

Miladi Takvimde Aylar ve Günler

 • Ocak
 • Şubat
 • Mart
 • Nisan
 • Mayıs
 • Haziran
 • Temmuz
 • Ağustos
 • Eylül
 • Ekim
 • Kasım
 • Aralık

Olmak üzere on iki tane ay bulunur. Bu ayların yanı sıra her hafta yedi günden oluşur, bunlar;

 • Pazartesi
 • Salı
 • Çarşamba
 • Perşembe
 • Cuma
 • Cumartesi
 • Pazar

Bir ayın günleri Şubat dışında ya 30 ya da 31 gündür. Şubat ayı ise dört yılda bir 29, normalde ise 28 gündür. Her gün yirmi dört saatten oluşmaktadır ve öğleden sonra saatler 1,2, 3.. . diye gösterilmek yerine 13, 14, 15, 16 diye gösterilir.Bu takvim şu anda bütün dünyada kullanılmaktadır.

Miladi Takvim Başlangıcı

Miladi takvim ne zaman başladı diye soruyorsanız hemen cevaplayalım. Miladi Takvim başlangıcı Hz. İsa’nın doğumunu esas alır. Yılbaşı tarihi 1 Ocak olmaz üzere, bu takvim Türkiye Cumhuriyeti’nde 1 Ocak 1926 tarihinde kullanılmaya başlandı. Günümüzde de hala kullanılan takvim olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Miladi Takvime Ne Zaman Geçti?

Miladi Takvim şu anda bütün dünyada kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ise Hicri Takvimden sonra Rumi Takvimi kullanmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra ise 1 Ocak 1926 yılında, Miladi Takvime geçilmiştir. Miladi Takvim Anadolu sınırları içerisinde bulunan, Avrupa’nın güney doğu kısmındaki, Yunanistan ve Bulgaristan’a komşu olan Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılmıştır. Zamanla ise bütün dünyaya yayılmış ve şu anki gibi bütün dünya Miladi Takvimi kullanmaya başlamıştır.

Türkiye’nin Miladi Takvime Geçmesinin Sebebi Nedir?

Türkiye’nin Miladi Takvime Geçmesinin Sebebi

Türkiye’nin Miladi Takvime geçmesinin sebebi aslında ticaret işlerinde zorlanıyor olmalarıydı, diğer ülkelerin dışında Türkiye Cumhuriyeti hala hicri takvim kullanmakta olduğu için diğer ülkelerden bir hayli geç kalıyorlardı saat konusunda. Türkiye Cumhuriyeti savaştan yeni çıkmış ve kendi ekonomisini geliştirmeyi deneyen bir ülkeydi. Ayrıca Batı ülkeleri ile de ticaretin gelişmesi için Miladi Takvime geçilmesi gerekiyordu böylece ticari işler daha da kolaylaşmış olacaktı. Bu yüzden 1 Ocak 1926’ da Miladi Takvime geçiş yapıldı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk (Mustafa Kemal Atatürk), Türk Gregoryen takvimini yani miladi takvimi ve metrik sistemi benimsetmenin yanı sıra, onu modernize etmek için başka birçok yenilik yaptırdı.

Sonuç olarak, Türkiye’nin diğer ülkelerle ticareti gelişti ve ticaret kolaylaştı. Miladi Takvime geçiş yapılması Atatürk ilkeleriyle de alakalı olan bir konudur. Miladi Takvime geçilmesini iki ilkeye bağlayabiliriz aslına bakılırsa. Bildiğimiz üzere Miladi Takvim öncesi Türkiye Cumhuriyeti’nde hicri takvimi kullanıyordu ve hicri takvim Hz. Muhammed’ in Mekke’ den Medine’ ye yaptığı göçü ve ay yılını esas alan bir takvimdir bu yüzden hicri takvim daha dinsel bir takvim olarak kabul edilebilir. Hicri Takvimi bırakıp Miladi Takvime geçiş yapılmasını da bu sebeplerden dolayı laiklik ilkesi ile ilişkilendirebiliriz.

Bunun yanı sıra aslında laiklikten daha yakın olduğu diğer bir ilke ise inkılapçılıktır. Batı ülkelerinin kullandığı ve dünyada yaygınlaşmaya başlayan bir takvimi hem sosyal hem de ticari açıdan kullanmamıza bakacak olursak bu yenilik kesinlikle inkılapçılık ilkesine daha uygundur. Miladi Takvim de yılların ayların ve günlerin gösterilmesi ise İngilizlerin gösterim şekliyle aynı olmasında rağmen Amerikanların gösterim şeklinden farklıdır. İngilizlerde ve Türklerde tarih;  gün /ay /yıl şeklinde yazılırken, Amerikanlar ay /gün /yıl şeklinde gösterirler.

Ayrıca Gregoryen yani Miladi Takvime geçilirken şöyle bir durum yaşanmıştır; Bu takvim Papa XIII. Gregorius yani bir din adamı tarafından düzenlendiği için bu dine mensup olmayan protestanlar, Ortodokslar ve Müslümanlar bilindiği üzere bu takvimi çok daha sonra kullanmaya başlamışlardır. Bu ülkelerin aksine ise İtalya veya İspanya gibi Katolik olan ülkeler ise hemen kullanmaya başlamışlardır bu takvimi. Bahsettiğimiz Gregoryen takvimini geç kullanmaya başlayan ülkeler eğer bu takvimi 1700 senesinden sonra kullanmaya başlamışlarsa takvimlerinden 13 günlük bir eksiltme yapmaları gerekli olmuştur.

Türklerin Kullandığı Takvimler Nelerdir?

12 Hayvanlı Türk Takvimi

12 hayvanlı Türk takviminde her on iki ay için özel hayvan isimleri kullanılmıştır. Bunlar; sıçan, sığır, pars, yavşan, balık, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, it, domuzdur.

Celali Takvim

Celali Takvim Büyük Selçuklular tarafından hazırlanmış bir takvimdir. Ömer Hayyam’ın hazırladığı bu takvimde Güneş yılı esas alınmaktadır. Miladi Takvimi esas alıp bakacak olursak, Nevruz Yılbaşı -Celali takvimin yılbaşı- 15 Mart 1079 tarihine gelmektedir. Aslında Celali Takvim de Miladi Takvim kadar güvenilir ve hassastı fakat Müslüman olan diğer devletler Hicri takvim kullanmaktaydı ve bu nedenden dolayı zaman farkı ortaya çıkıyordu. Celali Takvimde bir sene 365 gün ¼ saat ve 12 aydan oluşmaktadır fakat yine de Miladi Takvimden farklıdır. Başlangıç tarihi ise 1079 senesidir.

Hicri Takvim

Eski zamanda Müslüman olan devletler Hicri takvim kullanıyordu. Bundan ötürü de zaman farkı ortaya çıkıyordu. Hicri Takvimin başlangıcı için Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç yaptığı yıl olan 622 yılı esas alınır. Bir diğer adı Kamer i Takvim olan bu takvim ay yılını esas alır ve ayın dünya etrafındaki dönüşüne bakar. Hicri takvimde toplamda on iki ay bulunmasına rağmen aylar 29 gün ve 30 gün olarak kabul edilir. Bundan ötürü Hicri Takvimde bir yıl 354 gün olarak kabul edilir. Hicri takvimde aylar:  Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir,  Cemaziyelevvel , Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce olmak üzere on iki tanedir.

Rumi Takvim

Rumi Takvim ise tıpkı Celali Takvim gibi Güneş yılını esas almaktadır. Hem Kameri takvim hem de Şemsi Takvim üzerine kurulduğu için karma bir takvim olarak kabul edilmektedir.

2 Yorum

 1. Çok sıkıcı olmuş arkaya şarkı konabilirdi mesela çakal imdat falan yani okurken çok sıkıldım hatta okumadım bile şarkısız site mi olur kafelerde bile şarkı var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.