Cumhuriyet Tarihi

Türk Tarih Kurumu Başkanları Kimlerdir? (Tüm Başkanların Listesi)

Türk Tarih Kurumu Başkanları hakkında hazırladığımız bu yazımızda Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşundan günümüze kadar görev yapan 19 başkan hakkında ayrıntılı bilgilere yer verdik.

Türk Tarih Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri ile Türk tarihinin ilk kaynaklardan doğru ve tarafsız bir biçimde araştırılması amacıyla 15 Nisan 1935 yılında açılmış bir kurumdur. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu, Mustafa Kemal Atatürk vasiyetinin bir bölümünü bıraktığı bir araştırma kurumudur. Bu yazımızda Türk Tarih Kurumu Başkanları hakkında bilgi verdik. Geçmişten günümüze Türk Tarih Kurumu Başkanları;

Türk Tarih Kurumu Başkanları

 1. Mustafa Kemal Atatürk (1931 – 1938) (Kurucu ve Koruyucu Genel Başkan)
 2. Tevfik Bıyıklıoğlu (1931 – 1932)
 3. Prof. Dr. Yusuf Akçura (1932 – 1935)
 4. Hasan Cemil Çambel (1935 – 1941)
 5. Şemsettin Günaltay (1941 – 1961)
 6. Şevket Aziz Kansu (1962 – 1973)
 7. Enver Ziya Karal (1973 – 1982)
 8. Sedat Alp (1982 – 1983)
 9. Yaşar Yücel (1983 – 1992)
 10. Neşet Çağatay (1992 – 1993)
 11. İbrahim Agah Çubukçu (1993)
 12. Yusuf Halaçoğlu (1993 – 2008)
 13. Ali Birinci (2008 – 2011)
 14. Bahaeddin Yediyıldız (2011 – 2012)
 15. Mehmet Metin Hülagü (2012 – 2014)
 16. Mehmet Ali Beyhan (2014 – 2015)
 17. Refik Turan (2015 – 2020)
 18. Ahmet Yaramış (2020)
 19. Birol Çetin (2020 – Görevde)
Türk Tarih Kurumu Amblemi
Türk Tarih Kurumu Logosu

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nun kurucu ve koruyucu genel başkanıdır. Türk Ocakları’nın 4. Kurultayı’nın sonlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifinin ardından Afet İnan, kurultaya Türk tarihinin bilimsel bir biçimde araştırılmasının istendiği 40 imzalı bir önerge sunmuştur. Bu önerge Türk Ocakları Kanunu’nun da eklediği bir madde ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Ardından 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları kapanma kararı alınca, Türk Tarih Kurumu 15 Nisan 1931 tarihinde içlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu 16 üye ile beraber “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” adıyla kurulmuştur.

Mehmet Tevfik Bıyıkoğlu

M. Tevfik Bıyıkoğlu Harp Okulu’ndan topçu subayı olarak mezun olmuştur ve Erkan’ı Harbiye’yi bitirmiştir. Ardından orduya katılmıştır. Birçok Savaşta görev yapmıştır, Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesinde görev almıştır. O zamanın adıyla Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin yani Türk Tarih Kurumu’nun ilk başkanıdır. Genelkurmaylığın Harp Tarihi Dairesi’nde harp tarihi ve uzmanı olarak da görev yapmıştır.

Yusuf Akçura

Akçura, Türkçülük akımının tarihçisidir ve Türkçülükte akla ilk gelen kimselerden biridir. Harbiye Mektebinde okumuştur. 1897 yılında içerisinde bulunduğu çeşitli darbe girişimlerinden ötürü tutuklanmıştır ardından Trablusgarp’a sürülmüştür ve bir süre orada kaldıktan sonra da Fransa’ya kaçmıştır ve orada da çeşitli etkinliklere devam etmiştir. Aynı zamanda birçok önemli makale de yayınlamıştır. II. Meşrutiyetten sonra İstanbul’a dönen Akçura, birkaç yıl sonra Türk Tarih Kurumu’nun ikinci başkanı olmuştur.

Hasan Cemil Çambel

Harp Okulunu ve hemen ardından da Harp Akademisini bitiren Çambel, Almanya’ya Kurmay Yüzbaşı olarak gönderilmiştir ve Prusya’da bulunan Harp Akademisinde eğitim hayatını tamamlamıştır. Birtakım karargahlarda görevine devam etmiştir. Birkaç kere Berlin Askeri Ataşeliğe gönderilmiştir. Askeri kariyerinden emekli olduktan sonra Bolu milletvekili olarak seçildi ve TBMM üyesi olmuştur. Prof. Yusuf Akçura’nın ölümünden sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine Türk Tarih Kurumu’nun üçüncü başkanı olmuştur.

Şemseddin Günaltay

Şemseddin Günaltay, İstanbul Üniversitesi’nde yıllar boyunca öğretim üyesi olarak birçok öğrenci yetiştirmiştir. Çok önemli tarihçilerden biri olup Türk tarihçiliğine sayısız hizmeti olmuş Günaltay Türk Tarih Kurumu’nun dördüncü başkanı olmuştur.

Şevket Aziz Kansu

Kansu, Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir ve ardından birçok yerde çeşitli alanda görevlerini yerine getirmiştir. Bu görevlerinin ardından I. Sınıf İç Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Ankara da toplanan I. Türk Tarih Kongresinden sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün talebiyle Türk Tarih Kurumu’nun asıl üyeliğine getirilmiştir. Birkaç yıl sonra da Profesör olan Kansu Türk Tarih Kurumu’nun beşinci başkanı olmuştur.

Enver Ziya Karal

Doktora ve yüksek öğretimini Fransa’da tamamlayan Karal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Doçenti olmuştur. Ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nü açmıştır. Birçok hizmeti sonucu Enver Ziya Karal, Türk Tarih Kurumu’nun altıncı başkanı olmuştur.

Sedat Alp

Almanya Berlin ve Leipzig Üniversitelerinde birçok alanda öğrenim alan Alp, doktorasını da alarak Türkiye’ye geri dönmüştür. Fakültelerde Profesörlük, Dekanlık yaptıktan sonra birçok ülkede ki başta Almanya olmak üzere konuk profesör olarak çeşitli eğitimler ve konferanslar vermiştir. 1946 yılında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilmiştir ve yine birkaç yıl sonra Türk Tarih Kurumu’na katkılarıyla Türk Tarih Kurumu’nun yedinci başkanı olmuştur.

Yaşar Yücel

Orta öğrenimini Ankara Gazi Lisesi’nde tamamlayan Yücel, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne girerek Tarih Bölümünü bitirmiştir. Ardından birkaç yıl sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Kürsüsü Doçentliğine atanmıştır. İlerleyen yıllarda Profesör olarak atanan Yücel, aynı fakültenin dekanı olmuştur ve bu dekanlığını birkaç sene sürdürmüştür. Tarih bölümünün başkanlığını da yürütmüştür. Türk Tarih Kurumu üyesi olan Yaşar Yücel, Türk Tarih Kurumu’nun sekizinci başkanı olmuştur.

Neşet Çağatay

Liseden sonra orduda birçok yerde görev yapan Neşet Çağatay bir süre sonra açıkta kalmıştır. Ardından Ankara Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi’nin açtığı asistanlık sınavını kazanmıştır ardından iki yıl sonra İslam Tarihi Doçenti ve sekiz yıl sonra aynı dersin Profesörü olmuştur. Üç kere İlahiyat Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir. Sonrasında birçok kere de çeşitli ülkelerde konuk profesör olarak dersler vermiştir. Birçok doktora, makale, söyleşisinin yanında İslam Ansiklopedisine ve aynı zamanda Türk Ansiklopedisine elliye yakın madde yazmıştır. Türk Tarih Kurumu’nun dokuzuncu başkanı olmuştur.

İbrahim Agah Çubukçu

İlahiyat Fakültesi’ni bitirip İslam Felsefesi konusunda doktora yapan Çubukçu, Sorbonne Üniversitesinden mezun olmuştur ve profesöre unvanına yükselmiştir ve orada eğitim vermeye devam etmiştir. Hacettepe Üniversitesinde Türk Düşünce Tarihi hakkında da çeşitli dersler vermiştir. Birkaç yıl sonra Türk Tarih Kurumu’nun Başkan Vekili olarak görev yapmıştır ve sonrasında da Türk Tarih Kurumu’nun onuncu başkanı olmuştur.

Yusuf Halaçoğlu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede asistan olmuştur. Doktora, doçentlik ve profesörlük tezi ile profesörlüğe yükselen Halaçoğlu, Türk Tarih Kurumu asıl üyesi seçilmiştir. Marmara Üniversitesi’nde rektör vekili yardımcısıyken Türk Tarih Kurumu’nun on birinci başkanı olmuştur.

Ali Birinci

Polis Enstitüsünün birinci sınıfından ayrılan Birinci, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girmiştir ve İktisat Maliye Bölümünden mezun olmuştur. İnkılap ve Türk Siyasi Tarihi hakkında birçok ders vermiştir. Türk Tarih Kurumu’nun on ikinci başkanı olmuştur.

Bahaeddin Yediyıldız

Ankara Üniversitesinde okumuş olan Yediyıldız, Sosyal Tarih alanında doktorasını Fransa’da yapmıştır. Ardından Hacettepe Üniversitesi’nde doçent ve profesör unvanlarını almıştır. Birkaç yıl sonra Türk Tarih Kurumu’nun on üçüncü başkanı olmuştur.

Mehmet Metin Hülagü

Marmara Üniversitesinde okuyan Mehmet Metin Hülagu, mastırını da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapmıştır ardından İstanbul Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başlamıştır. Yaptığı doktoranın sahası ve konumuyla ilgi toplamak ve de aynı zamanda dil öğrenmek amacıyla toplam üç yıl İngiltere’de bulunmuştur. Arapça, Hülagu ve İngilizce bilmektedir ve Türk Tarih Kurumu’nun on dördüncü başkanı olmuştur.

Mehmet Ali Beyhan

İstanbul Üniversitesinden birkaç farklı alandan aynı anda sertifika alarak mezun olmuştur ve son sınıftayken Başbakanlığın Osmanlı Arşivinde memur olarak çalışmıştır. Doktor, Doçent ve Profesör unvanlarını alan Mehmet Ali Beyhan, Türk Tarih Kurumu’nun on beşinci başkanı olmuştur.

Refik Turan

Refik Turan, Mart 2015’te göreve gelmiştir. Refik Turan Kimdir? Profesör Doktor Refik Turan 1956 yılında Isparta’da doğmuştur. İlköğretimi 1967’de, Isparta Lisesi’ni ise 1947’de bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1978’de mezun olmuş, aynı fakültenin Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde yüksek lisansını 1980 yılında, Türkiye Selçuklu Devleti’nde Vezirlik Müessesesi konulu doktora tezi çalışmasını da 1983’te tamamlamıştır. 1984’te Yardımcı Doçent, 1989’da Doçent, 1995’te Profesör oldu. Refik Turan ayrıca Fransızca bilmektedir ve iki çocuklu bir evliliği vardır.

Ahmet Yaramış

Ahmet Yaramış 1968’de Çorum’da doğdu. 1990’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2002’de yardımcı doçent, 2008’de doçent, 2014’te profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Ancak üç ay sonra istifa etti.

Birol Çetin

Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okumuştur. Yüksek lisans ve doktora unvanlarını aldıktan sonra Gaziosmanpaşa Tokat Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ardından bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve vekili gibi birçok görev yapmıştır. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda çeşitli Balkan ülkelerinin koordinatörlüğü veya koordinatör yardımcılığı yapmıştır. Birçok dile hakim olan Çetin, 23 Temmuz 2020’de Türk Tarih Kurumu’nun on altıncı başkanı olmuştur ve şu anda da görevini sürdürmektedir.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Türk Tarih Kurumu Nedir? Ne Zaman Kuruldu? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.