Dünya Tarihi

Satanizm Nedir? Satanizmin Tarihi

Bu yazımızda satanizmin tarihçesi ve ülkemizde yayılışı konusunu ele aldık. Satanizm, günümüze gelene kadar bir çok şekilde yorumlanmış ve farklı şekillerde işlenmiş, farklı birer felsefeye dönüşmüştür. Bu yazımızda, satanizmin ortaya çıkan ilk örneklerinin yanısıra Anton Szandor LaVey’in ortaya çıkardığı günümüze en yakın düşünce şekli ve din olan ateistik satanizm incelenecek, zaman içindeki ilerleyişi ele alınacaktır.

Satanizm Nedir?

“Satanizm; İblise, öteki bir ifadeyle Hıristiyan geleneği tarafından Tanrı’nın bütün karşısında salt kötülük veya salt kötülüğün temsilcisi olarak tecessüm ettirilen karakter veya ilkeye inanmak demektir. Aynı zamanda bu inanç, Hıristiyan dinî tahakkümüne karşı bir başkaldırı hareketi olarak da belirlenmektedir.” tanımında da görüldüğü gibi satanizm, ilahi dinler olarak bilinen Hristiyanlığa karşı bir tepki şeklinde ortaya çıkmış bir felsefedir. Satanizm, günümüze gelene kadar birçok şekilde yorumlanmış ve farklı tarikatlar tarafından çok farklı şekilde yorumlanarak, farklı birer felsefeye dönüşmüştür.

Bu yazımızda, satanizmin ortaya çıkan ilk örneklerinin yanı sıra Anton Szandor LaVey’in bakış açısından ateistik satanizm incelenecek, Dünya’daki ve ülkedeki yeri açıklanacaktır. Satanizm ilk ortaya çıkış amacı olarak kiliseye bir tepki olarak çıkmış, bu tepki hareketi de kilisenin en büyük düşmanı olan şeytan üzerinden yapılmıştır. İlk satanist olarak adlandırılabilecek olan örnek orta çağda büyücü olarak tanımlanan insanlardır. Bu büyücüler kilise tarafından şeytana tapıyor olarak nitelendirilmiş, bu nedenle de işkencelere maruz bırakılmış ve insanlık dışı yollarla öldürülmüştür. Şeytana inandığı söylenen büyücülerin aldığı ağır cezalara bakılarak da rahatlıkla kiliselerin şeytana tapmanın kesinlikle karşıtı olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca, Hıristiyanların kitabı olarak bilinen İncil örneklerine bakılacak olursa da bu açıkça görünmektedir. “The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the Devil’s work.” (John 3:8 incilinden alınmıştır.) (Günahlar işleyen kimse şeytandandır, çünkü şeytan başlangıçtan beri günahlıdır. Tanrı’nın çocuğu İsa’nın gönderilmesinin sebebi şeytanın işini yok etmesidir.) ayetinde de bunu görebiliriz. Tanrı’nın çocuğu olarak tasvir edilen İsa’nın gönderilişiyle ortaya çıkan Hıristiyan dininin ortaya çıkmasını sağlayan olay bile şeytana karşı bir başkaldırı, onu yok etmek için bir harekettir. Yani satanizmi yukarıdaki gibi tanımlayabiliriz: Hıristiyan dinine karşı bir başkaldırı olarak ortaya çıkmış, Hıristiyanlığın ve Tanrı’ya tapmanın tam tersi olarak tanımlanabilecek şeytana tapmaktır.

Satanizm Tarihi

Şeytana gerçek anlamda tapmanın örneklerine ilk defa 17. yüzyılda Grimorie of Honorious adlı kitapta büyü yoluyla şeytanı çağırmak üzerine bilgiler bulunmuş, ayinler düzenlenmiştir. Bu satanist ayinler, şeytana tapınma büyüsüne düşkünlük gösteren, yani bu büyüyü çok beğenen ve tıpkı insanların Tanrı’ya bağlanması gibi bu büyüye bağlanan Hıristiyanlar ve papazlık rütbesi ellerinden alındığı için Tanrı’ya olan güvenleri kesilmiş papazlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 18. yüzyılda satanist ayinlerin varlığına dair herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Ancak bazı kaynaklarda, İngiltere’de kurulmuş olan Hellfire Kulüp adındaki bir topluluk satanist olarak sınıflandırılmaktadır. Bu topluluk, içki ve ahlak dışı seksüel ilişkiye, edebe aykırı bazı davranışlara düşkün çoğu gençlerden oluşan bir topluluk için kurulmuştur. Şeytana tapmakla alakaları yoktur, sadece Hıristiyanlık dinine göre bazı günahlar işledikleri için satanizmle bağdaştırılmışlardır. Bu gruba benzer gruplar da o dönemde görülmektedir. Bunlara örnek olarak “Cadaloz Kadın Çocukları” ve “Mavi Spor Ceketliler” verilebilir. 19. yüzyılda Satanist faaliyetler yeniden canlanmıştır.

Satanizmin Kurucusu Kimdir?

Bu asrın en önemli satanisti olarak Fransa’lı Abbé Boullan söylenilebilir. Boullan, “Karmel Kilisesi”yle ilişkili olup bu kilisenin bir dalının yönetiminde rol almış, hatta dalın yönetiminin başına geçmiştir. Söylenilenlere göre çocuk kurban etmeyi onaylamış ve uygulamış, kara büyüyü kullanmayı denemiştir. Karmel Kilisesi, Eugene Vintras tarafından oluşturulmuştur. Kilise genel olarak satanistlere hizmet etmektedir. Vintras kendisine yandaşlar toplamak için kırsal kesimlere doğru yol almış, kilisesinin ününü yaymıştır. Ancak bunun üzerine 1848’de Papa tarafından kilise kınanmıştır. Vintras 1851’de Şeytan’a tapma ayinlerini çıplak olarak idare etmek, dua ederken mastürbasyon yapmak ve homoseksüel olması dolayısıyla suçlanmıştır.

1875 yılında ölmeden önce Vintras, Boullan’a dostça davranmış ve Vintras’ın ölümü üzerine Boullan bu kiliseyi dindarlık perdesi altında yönetmiştir. Ancak bunun yanında gizli bir şekilde satanist ayinlerini yapmayı da sürdürmüş, bu işi ölene kadar yapmıştır. Boullan, onun yanındaki insanlarla beraber “The Temple of Satan” (Şeytan’ın Tapınağı) adındaki kitabı yazmıştır. Bu kitabın yazımında J. K. Huysmans, Stanislasde Guaita ve Oswald Wirth adlı üç kişinin, Boullan’ın yanında büyük rolü olduğu biliniyor. 19. yy. sonunda satanist faaliyet olarak sayılabilecek faaliyetler sadece Paris’te gerçekleşmiştir. Bu faaliyetlerin en önemlisi J. K. Huysmans’ın yazdığı “La-Bas” (Orada) adlı romandır.

Satanizm hakkında ortaya çıkarılan ilk klasik roman olarak geçen bu kitapta satanizm konu edinmiştir. Huysmans, edebi kişiliği ile de öne çıkan biridir. Yazdığı bu romanında materyalizmi de konu edinmiş, Roma Katolik Ayini’nin kötü bir benzetmesi olan Black Mass’i gerçekleştiren bir Canon’u anlatmıştır. Orta çağdan beri büyücülerin ve cadıların suçlanma nedeni olan Black Mass, Huysmans’ın romanında bütün bir güzellik gibi anlatılmıştır. Huysmans’ın kitabı “La-Bas” dışında bu kitabın yazıldığı tarihe kadar olan süre boyunca satanistlerin ibadet şekillerini gösteren elle tutulur herhangi bir kanıt yoktur.

Satanizmin Özellikleri

Satanizm, 17. yüzyıldan itibaren görülmekte olup zaman geçtikçe şekil değiştirmiş ve modern düşünce şekline ayak uydurup, farklı hallere bürünmüştür. 17. yüzyılda büyücülükle ilişkilendirilen, özünde şeytana tapmak ve onun adına büyüler kullanmak üzerine kurulmuştur. 18. ve 19. yüzyılda da bu inanış devam etmiş, Hıristiyanlık, Yahudilik veya İslam gibi dinlerin tam tersini temsil ederek şeytanı efendileri olarak kabul eden insanların oluşturduğu topluluğun mensup olduğu din olarak kabul edilmiştir. Zaman geçtikçe bu inanış değişmiş, evirilmiştir.

20. yüzyıldan günümüze uzanan ve güncelliğini koruyan bir hale bürünen satanizm; modern satanizm, ateistik satanizm ya da LaVeyan satanizm olarak anılmış ve farklı ilkeleri ve inanış biçimini temsil etmiştir. Şeytan bir efendi olarak görülmek yerine bir sembol olarak görülmeye başlanmış, insanın içerisindeki tüm kötü düşünceleri temsil etmiştir. Sembolizm, bireycilik ve hümanizm gibi prensipler üzerinden Anton Szandor LaVey tarafından anlatılmış ve insanın kendi kurallarını kendisi yönettiği, kendi hayatını kendi yönlendirdiği bir din haline gelmiştir. Hatta bir din demek yerine felsefe terimini kullanmak daha uygun bir hale bürünmüştür.

Not: Bu konuyla ilgili olarak LaVeyan Satanizm Nedir? Felsefesi ve İlkeleri başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

2 Yorum

  1. Satanizm Nedir? Satanizmin Tarihi – Satanizmin Türkiye’de Nasıl Yayıldı? Satanizmin Özellikleri adlı bu yazı gerçekten mğkemmel olmuş Umut Yalçın Baki. Sayende neden satanist olduğumu sorguladım ve senin sayende imanlı bir hayata geri döndüm. Artık günde 5 kez hacca gidiyor yılda iki kez namaz kılıyorum. Sence geçmişteki her şeyi unutursak yine de cennetlik miyim? Cennetliksem kaçıncı kattayım? -b

  2. Merhaba Umut Bey, “satanizmin” ne olduğunu merak etmekteydim ve yazınız sayesinde ne olduğunu anladım. Teşekkür ederim. Yazılarınızı takip etmekteyim YD

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.