Dünya Tarihi

İlluminati Nedir? İlluminati Örgütünün Tarihi ve Amaçları

Bu yazımızda İlluminati örgütünün bilinen tarihi ve örgütle ilişkilendirilen bazı düşünceler işlenmiştir. Ayrıca İlluminati tarihinin yanı sıra örgütün üyeleri, sembolleri ve amaçları da incelenmiştir.

İlluminati Nedir? İlluminati Örgütünün Bilinen Tarihi

Ingolstadt Üniversitesi kilise hukuku profesörü filozof Adam Weishaupt, beraberindeki beş kişi ile 1 Mayıs 1776 yılında Yukarı Bavyera’da (Almanya) bir topluluk kurmuştur. Başlangıçta topluluğun ismi “Perfectibilists” yani Mükemmelleştiriciler olarak planlanmıştır. İçinde bulundukları çağa ithafen kendisine Baveryan İlluminati adını veren bu topluluk, savundukları ideolojiye İlluminizm demiştir. İçlerinde diplomat Franz Xaver von Zwack ve Brunswick dükü Ferdinand gibi önemli isimlerin bulunduğu bir çok entelektüel ve politikacı topluğa katılmıştır. Aydınlanma Çağı’na paralel gelişen özgür düşünceyi benimsemiş aydın kesimin üye olduğu bu örgütlenme, başta masonluğu örnek almıştır. Buna rağmen İlluminati ve Masonluk birbirinden farklıdır. Bu toplulukların birlikte anılmasında başlıca etken ortak nitelik ve hedeflere sahip olmalarıdır. İlluminati topluluğu, Aydınlanma Çağı’nın ses getirdiği Avrupa’nın pek çok ülkesinde küçük gruplar oluşturmuştur. Öyle ki kuruluşundan yaklaşık on yıl sonra 2000’e yakın üyeye ulaşmıştır. Kısa sürede büyük kitlelere ulaşan bu aydın topluluğu Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder ve Gotha ile Weimar düklerinin de ilgisini çekmiştir.

İlluminati sonrasında İtalya’ya yayılmıştır. Katolik Kilisesi’nin dinsel baskılarına karşın siyasi bir savaş başlatmıştır. Bu savaşın amacı ise kilisenin bilimin ispatladığı gerçeklere inanmasını sağlamaktır. Gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek İlluminati de dahil olmak üzere bütün gizli örgütlenmeleri yasaklayan bir bildiri yayınlamıştır. 1785 yılında yayınlanan bu bildiri grubun kurucusu filozof Weishaupt’un kaçmasına ve toplululuğun dağılmasına neden olmuştur. Örgüte ait bütün yazışma, doküman ve belgeleri toplatan hükümet gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra belgelerin tümü yayınlamıştır. Başta Weishaupt olmak üzere kurucu üyelerinin kaçması ile İlluminati yok olmak üzereyken örgüte katılan Alman filozof Hegel, topluluğu içinde bulunduğu boşluktan çıkarmış ve topluluğun kaderine yön vermiştir. Tez-antitez kuramıyla tanışan İlluminati, bu noktadan sonra Yeni Dünya Düzeni düşüncesini geliştirmeye odaklanmıştır. İfşa olmasından bu yana İlluminati topluluğu gizli olarak Yeni Dünya Düzeni düşüncesi çerçevesinde hareket etmektedir.

İlluminati’nin Yapısı ve Amacı

İlluminati örgütünün yasa dışı ilan edilmesinden bu yana gizlice devam ettiği ve uzun vadeli planlar yaptıkları iddia edilmektedir. İlluminati topluluğunun başlıca amacı özgür düşüncenin önünde duran tüm engelleri kaldırmak, özgür düşünce sisteminin ürünlerini dinsel düşünceden kopararak dogma kalıplara uzak, saf ve temiz Newton pozitif bilimini dünyaya yaymaktır. Örgütün vizyonu için kısaca dogmaları ve dini baskıları kaldırarak yerine aydınlanmacı, bilimsel ve özgürlükçü düşünceyi getirmek olduğu söylenebilir. Bu mevcut dini, politik kurumları ve milli kimlik algısını alt etmek gibi amaçlarını; global ekonomik gücü elinde bulundurarak insanlar üzerinde zihin kontrolü ile finanse etmektedir.

İlluminati her türlü batıl inanca, gericiliğe ve dini inanca karşıdır. Dini bağlılığı reddeden Orijinal Baveryalı İlluminati için ne Masonluk ne hristiyanlık ne de şeytana tapmayla bir ilgisi olmadığı yorumu yapılabilir. Bugün sanılanın aksine İlluminati örgütü ayinlerinde üyelerini kurban ettiğine ya da kanlı törenler düzenlediğine dair somut bir konut mevcut değildir. Bu yönde çıkan söylentilerin İlluminati üyeleri tarafından alınan bir kararla stratejik olarak gizemini koruması amacıyla yapıldığı düşünülmektedir.

İlluminati topluluğuna giriş belirli ritüeller eşliğinde gerçekleşmektedir. Ritüeller gizliliğini korumakla birlikte yemin töreni ve üstlerine itaat edeceklerine dair ant içmeyi içermektedir. Bağlılık ve güveni temsil etmesinden dolayı çıplaklığın, kabul ritüellerinin bir parçası olduğu düşünülmektedir. Topluluğun Gizlilik, Boyun Eğme (İtaat) ve konulan kuralları sorgusuz sualsiz kabul etmek olmak üzere üç temel kuralı vardır. Bu kurallardan ödün vermeksizin bütün proje ve toplantılar şifreler üzerinden yürütülmektedir. Bu şifreleri ancak en üst kademeye ulaşanlar okuyabilirler. Örgütün en alt kademesini Nursery, en üst kademesini ise Mystery sınıfı oluşturmaktadır. Örgüt içinde bulunan üyelerin bilgileri gizlidir ve üyeler dahil kimse tarafından bilinmemektedir. Üyeler kod adlarıyla iletişim kurmaktadırlar.

Örgütün yasal kurucusu Weishaupt için, kendisine atadığı kod adının Spartacus olduğu kayıtlara geçmiştir. Örgütün hatırı sayılır nitelikteki üyeleri belirli tarihlerde toplanıp, dünya siyasetini ve politikasını önemli derecede etkileyecek durum değerlendirmeleri sonucunda kritik kararlar aldıkları söylenmektedir. Bu gizli toplantıların yuvarlak bir masa etrafında gerçekleştiği söylenmektedir. Yuvarlak masa toplantılarını birçok film sahnesinde görmek mümkündür. Bazı teorisyenlere göre Yuvarlak Masa’da Dünya’da politik ve ekonomik dengeleri sarsan devrim, savaş ve insanların kaderleri belirlenmiştir.

İlluminati Örgütü Üyeleri

Kesin olarak bilinmemekle birlikte İlluminati’nin üst kademesinin; çeşitli ülkelerin devlet adamlarından, sanatçılardan, bankacılardan ve dünyayı yöneten kapitalistlerden oluştuğu kabul edilir. İlluminati’nin, çağın seyrini değiştiren belli başlı tarihi olayların gerçekleşmesinde rolü vardır. Örneğin birinci ve ikinci Fransız Devrimi, Myron Fagan suikasti, Waterloo Savaşı ve John F. Kennedy suikastini bu örgütün planladığını savunmaktadır. Ek olarak, Birinci Dünya Savaş sırasında karşıt ülkelerin temsilcileri Yuvarlak Masa’da toplanarak savaşın gidişatını ve sonucunu tartışmışlardır. İlluminati topluluğu, bu girişimler aracılığıyla savaş ve ayaklanmaların sebep olduğu düzensizlikten beslenerek amaçlarını daha hızlı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Örgütün elinde bulundurduğu güçlerin başında Amerika başkanları, Birleşmiş Milletler kongre üyeleri, Vatikan’ın başkanı, NATO’nun üyeleri ve uluslararası bankalar gelmektedir. Buna başlıca kanıt olarak Amerikan doları üzerindeki piramit gösterilmektedir. Piramidin üst kısmında yazan “Annoit Koektist”, galibiyete erişildiğini kastetmektedir. Piramidin üstünde yazan “Novus Ordo Seclorium” ise Yeni Dünya Düzeni anlamına gelmektedir. Piramit figürünün alt kısmını incelediğimizde 1776 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin kazandığı bağımsızla kazandığı değil, 1 Mayıs 1776 tarihinde Weishaupt önderliğinde kurulan ilk İlluminati topluluğuna gönderme yaptığı düşünülmektedir.

Birçok sektörün önde gelen isimlerinin İlluminati örgütüne hizmet ettiği düşünülmektedir. Bu hizmet doğrultusunda sadece siyasi değil, olası bütün yayın organlarını kullanılmaktadır. Bu sektörlerin başında müzik sektörü gelmektedir. Bugün gerek video klipleri, albüm kapakları, şarkı sözleri ve sahneleriyle dünyaca ünlü şarkıcılar, bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu sisteme hizmet etmektedirler. Bu sanatçılara örnek olarak Jay-Z, Snoop Dog, Madonna, Kanye West, Beyonce, Miley Cyrus, Lady Gaga, Emma Watson, Celine Dion, Hayley Williams , Ke$ha, Katy Perry, Paris Hilton, Maroon 5, Shakira, Rihanna ve Bradley Cooper verilebilir. Sanatçıların yanı sıra Barack Obama, Papa gibi dünyayı etkileyecek güce sahip dini ve politik liderlerin de topluluğun bir parçası olduğu iddia edilmektedir. Örgütün yönetimini ve finansını 18. yüzyılın sonlarında Avrupa’da bankalar kuran gizli servetiyle Rothshild ailesinin sağladığı düşünülmektedir. İlluminati’ye hizmet etmekte direnen Michael Jackson ve Tupac’ ın topluluk tarafından öldürüldüğü söylenmektedir. Dikkat çeken başka bir nokta ise iddialara göre Hollywood filmleri de bu örgüt ile bağlantılıdır.

İlluminati Sembolleri

Bugün örgüt ile bağdaştırılan birden çok sembol mevcuttur. Bu semboller dizi, film, video oyunları ve benzeri aracılar ile gündelik hayatın her yerine nüfuz etmiş durumdadır. Örgütü sembolize ettiği düşünülen unsurların bazıları şunlardır: baykuş, piramit, tek göz, güneş, sütunlar, çift başlı kartal, damalı zemin ve Baphomet. Örgütün Baveryan İlluminati olduğu zamanlardan bu yana asıl sembolü baykuştur. Bilgi ve bilgeliğin sembolü olan baykuşa Antik Yunan ve Roma mitolojisinde rastlanmaktadır. Söylenene göre baykuşun içinden gelen sihirli ışık, ona gece görüşü sağlamaktadır. Baykuş aynı zamanda ticareti koruyan bir gözlemci olarak düşünülmektedir.

Zaman içinde bu ticari koruyucu yerini piramide bırakmıştır. Bugün bir doların üzerinde İlluminati’nin kuruluşuna işaret ettiği düşünülen yazıları barındıran bir piramit bulunmaktadır. Bir diğer sembol ise her şeyi gören tek gözdür. Bu göz, Dünya’nın her yerinde her kademeden üyesiyle örgütün her şeyden haberdar olduğunu anlatmaktadır. Bir diğer sembol olan Güneş ise aydınlanma anlamına gelen İlluminati’nin en büyük aydınlık kaynağıdır. Güneş aydınlığın yanı sıra merkez yıldız olduğundan örgütün gücünü de temsil etmektedir.

Örgütün bir başka sembolü ise sütunlardır. Söylenene göre İlluminati’ye giriş için geçiş anlamına gelen bu iki sütundan geçmek gerekmektedir. Sütun sembolünün belirgin şekilde kullanıldığı yere örnek olarak filmlerde işlenen örgüte kabul ayinleri verilebilir. Özellikle bu kabul ayinlerinde kadraja yerleştirilmiş çift başlı kartal büstleri ya da çizimleriyle örgütü hakimiyeti ve gücü sembolize edilir. Bir diğer subliminal mesaj unsuru ise genellikle şarkı kliplerinde öne çıkan damalı zemindir. Bu zeminin mekanları arası geçiş sağladığı düşünülmektedir. Damalı zemin kullanımına örnek olarak “Alice Harikalar Diyarında” film posteri, “Matrix” film sahnesi, “Everything at Once” ve “Kalbimin Fendi” şarkı klipleri verilebilir. Son olarak Tapınak Şövalyeleri’nin engizisyon mahkemelerindeki duruşma raporlarında bahsi geçen Baphomet ile İlluminati arasında ilişki kurulmaktadır. Baphomet’in sırrı hala kesin olarak çözülmemişse de şeytan anlamına gelen bir anagram olduğu düşünülmektedir. Denilene göre Baphomet çift cinsiyetlidir. Bahomet ’in göbeğindeki hançer ise cinsel dürtüleri sembolize etmektedir.

İlluminati ve Sanat

Uluslararası basın-yayın ve medya kuruluşlarının bir çoğunu elinde bulundurduğu düşünülen İlluminati örgütü, hedeflediği en kapsamlı kitle zihin kontrolünü filmler, televizyon dizileri, sosyal medya, video oyunları ve pornografiye yerleştirdikleri semboller üzerinden hayata geçirmektedir. Zihin kontrolünün sembolik yerleştirmeler üzerinden gerçekleştiği başlıca filmler “The Omen”,“The Devil’s Advocate”, “The Wicker Man” , “They Live”, “A Clockwork Orange”, “The Shining”, , “Eyes Wide Shut”, “The Da Vinci Code”, “V for Vendetta”, “Angels and Demons” ve “American “Psycho” dur. Bütün bu filmlerde yerleştirmeler cinsel objeler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yukarıda adı geçen filmlerde öne çıkan isim estetiğin ve sembolizmin yönetmeni Stanley Kubrick’tir. Bu filmlerden cinsellik dışında piramit, her şeyi gören göz ve gizli tarikat ayinleri gibi dini politik ve sosyal mesajlar da verilmektedir. Örneğin “The Omen” filminde piramit sembolü ön plandayken “The Wicker Man”de göz sembolü, “Eyes Wide Shut”, “They Live”, “Da Vinci Code” ve “Angels and Demons” filmlerinde ise gizli tarikat ve ayinler ön plana çıkmaktadır.

Hollywood filmlerinin yanı sıra İlluminati, varlığını pek çok tanınmış çizgi film ve animasyon filmlerinde de hissettirmektedir. Subliminal mesajların büyük çoğunluğu 25. Kare tekniği kullanılarak görsel ögelere de yerleştirdiği açıkça görülmektedir. Bu mesajlar sayesinde İlluminati küçük yaşta beyin yıkamaya ve varlığını hissettirmektedir. Teletubbieler, Ayı Yogi, Sünger Bob, Phineas ve Ferb, Tom ve Jerry, Transformers, Ninja kaplumbağalar, Temel Reis, Flash, Buggs Bunny, Sevimli Canavarlar, Simpsonlar ve Adventure Time gibi animasyonlarda bu bilinçaltı mesajlara rastlanmaktadır. Adı geçen filmlerin büyük çoğunluğunun Disney ve Cartoon Network yapımlı filmler olduğu göze çarpmaktadır. Ne yazık ki üstü kapalı cinsel unsur yerleştirmeleri çizgi filmlerde de görülmektedir. Öyle ki Teletubbieler pek çok ülkede çocuk gelişimini olumsuz etkilemesi sebebiyle kaldırılmıştır. Cinsel ögelerin yanı sıra piramit ve göz unsurları Hollywood filmlerinde olduğu gibi çizgi film ve animasyon filmlere de yerleştirilmiştir.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Siyonizm Nedir? Siyonist Kimdir? Ünlü Siyonistler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.