Dünya Tarihi

Keops Piramidi Uzaylılar Tarafından Mı Yapıldı?

Tarih boyunca Mısır, Kahire’de bulunan Gize Piramitleri gizemli yapıları ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Üstün matematik bilgisi gerektiren planlamaları ile inşaları hakkında birçok varsayımın oluşmasına neden olmuşlardır. Bu devasa yapıların en büyüğü olan Keops Piramidi inşası ile ilgili insanoğlu tarafından yapılabileceğini reddeden teorisyenler argümanlar öne sürmüştür. Bu yazıda bu argümanlar doğrultusunda Keops Piramidi inşasının nasıl planlandığı ve gerçekleştiği incelenecektir. Ayrıca bu piramidin insan yapımı olduğu kanıtlanmaya çalışılacaktır.

Keops Piramidi Nedir?

Keops Piramidi, Khufu Piramidi ya da Büyük Piramit, Mısır’ın başkenti olan Kahire’nin bir parçası olan Gize bölgesini çevreleyen Gize Mezar Kenti’nde bulunan üç piramitten en eski ve en büyük olanıdır. MÖ 2551-2560 yıllarında yapıldığı varsayılan Keops Piramidi, Dünya’nın yedi harikasından biri olup, varlığını günümüze kadar hemen hemen tam olarak sürdürebilmiş tek eserdir. Keops Piramidi, Mısır firavunu Khufu adına bir mezar olarak inşa edilmiştir. Piramidin inşasının 14-20 yıl sürdüğüne inanılır. 20. yüzyıl başlarına dek hacmi ve kütlesi bakımından Dünya üzerindeki insan yapımı en büyük yapay yapı olarak kabul edilmiştir. Yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştır. Keops Piramidi ve yapımı hakkında günümüzde çok çeşitli varsayımlar bulunmaktadır.

Keops Piramidi Uzaylılar Tarafından Yapılmıştır İddiası

  • Piramidi oluşturan her bir taş blok 2,5 ton ağırlığında olup bu taşların insan gücüyle taşınması imkansızdır.
  • Keops Piramidi inşasında çalışan binleri aşkın köleler ve işçilerin yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan yiyecek ve içeceklerin sağlanması ve yaşamlarını sürdürmeleri dönem şartlarında çok zordur.
  • Nasa’nın Curiosity adlı uzay gözlem aracı tarafından Mars’ta çekilen görüntülerde piramitlere benzer yapılar gözlemlenmiştir.
  • Üstün matematik ve mimari bilgisi gerektiren bu yapının insanoğlu tarafından planlanması imkansızdır.

Keops Piramidi Nasıl İnşa Edildi?

Tarih boyunca insanoğlunun Keops Piramidi gibi böylesine devasa bir yapıyı nasıl inşa edebileceği akıllarda soru işareti bırakmıştır. Dolayısıyla Keops Piramidi inşa teknikleri hakkında birçok alternatif iddia ortaya atılmıştır. Yıllar öncesinde antik Mısırlılar, piramitleri inşa ederken etrafta kameralar yoktu. Hal böyle olunca, bilim insanları bu devasa yapıların nasıl inşa edildiğini anlamak için çeşitli araştırmalar yapmak ve kanıtlarla birlikte varsayımlar öne sürmek zorunda kaldı. Tarih boyunca öne sürülen varsayımların ilkinde Davidovits taş blokların uzaktaki bir taş ocağından taşınmamış olduklarını, yapım alanında üretilmiş kireçtaşı bloklar olduklarını ileri sürer. Fakat bu diğer Mısırbilimcilerce kabul edilmemiş bir iddiadır.

Keops Piramidi’nde Taşlar Nasıl Yerleştirildi?

Büyük bir kısım ise bu taşların bir taş ocağında elde edilmiş, taşınmış ve yuvarlama yoluyla kullanılmış olduğunu öne sürer. Eski yunanlar piramidin inşasında kölelerin kullanıldığına, Mısırbilimciler ise kölelerin yanı sıra inşaatta onbinlerce işçinin çalışmış olması gerektiğini düşünmektedirler. Bu işçilere ait mezarlık arkeolog Zahi Hawass ve arkeolog Mark Lehner tarafından 1990’da keşfedilmiştir. Verner’e göre inşa ekibi hiyerarşik olarak organize edilmektedir. Ekip 100.000 kişilik iki gruptan oluşmaktaydı. Bu grup kendi içinde bölümlere ayrılmaktaydı.

Keops Piramidi inşası konusundaki birçok varsayım ortaya atılmasına sebep olmuş gizemlerden biri yapısında kullanılan altın oran gibi birçok matematiksel bilgi gerektiren bu yapının o dönemde nasıl planlanabilmiş olduğudur. John Romer’in iddiasına göre, eski Mısırlılar bu yapıda da daha önceden kullanmış oldukları ve ileriki yapılarında da kullandıkları tekniği uygulamışlardır. Planı ya da ana planın parçalarını önce ölçekler kullanarak zemine çizmişler ve daha sonra inşa etmişlerdir. Taş blokların nasıl yerleştirildiği hakkında da çeşitli varsayımlar öne sürülmüştür.

Keops Piramidi Yapımında Rampa Mı Kullanıldı?

Fransız Mimar Jean Pierre Houdin’in varsayımına göre yapılan spiral rampadan çıkarılan bloklar üst üste konuluyordu. Önce rampa çamur ile kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılıyordu. Bir başka varsayıma göre ise, taş bloklar dev manivelalarla (bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol ile) kaldırılıyordu. Tarihçi Herodot’a göre ise ağır granit blokları piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa oluşturulmuştu. Fransız Mimar Houdin ise Keops’un 42 metre yüksekliğe kadar olan kısmının dış merdiven kullanılarak 137 metreye kadar olan ikinci kısmının ise içeriden merdiven yardımıyla inşa edildiğini iddia etmişti. Tarih boyunca, Gize Piramitleri’nin akıllarda oluşturduğu soru işaretleri, yüzlerce araştırmayı ve yukarıdaki bahsedilenden daha fazla varsayımı beraberinde getirmiştir.

Keops Piramidi Uzaylılar Tarafından Mı İnşa Edildi?

Tarih boyunca piramitlerin inşası hakkında yapılan onca varsayım ve iddianın arasında en çok tartışılan ve şüphe uyandıranı ise piramitlerin o dönemde “Dünya’yı keşfeden uzaylılar” tarafından inşa edilmesidir. Bu iddiayı öne süren teorisyenler piramitlerin inşasında kullanılan teknik ve planın insanlar tarafından oluşturulabileceğini reddediyor. Malzemeler ve yiyeceklerin taşınmasının imkansız derecede zor olduğunu ileri sürüyor. Blokların ocaklardan çıkarılmasının ve taşınmasının da insan gücünü aşacağını söylüyor.

Mars’ta Piramit Var Mı?

İnşanın uzaylılar tarafından gerçekleştirildiğininin kanıtı olarak ise NASA’nın Curiosity adlı uzay gözlem aracının Mars üzerinde gözlemlediği ve kaydettiği piramidimsi yapıların Mısır’da bulunan Gize Piramitleri’yle çok benzer olduğunu ve Mısır’da bulunan piramitlerin de uzaylılar tarafından yapıldığını iddia ediyorlar. Geçtiğimiz son 20 yılda, araştırmacılar bu varsayımlar üzerinden piramitlere dair sayısız keşifler yapmıştır. Bu keşifler arasında Mikerinos Piramidi’nin yakınında kurulmuş bir kasaba, inşaat bloklarının su üzerinde nasıl taşınabildiğini gösteren bir araştırma ve Kızıldeniz’in yakınında bulunan bir papirüs de bulunmaktadır. Araştırmacılar tarafından edinilen bu bilgiler Gize piramitlerinin nasıl inşa edildiğini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

Piramitleri İnşa Etmek İçin Nasıl Teknikler Geliştirildi?

Yapının uzaylılar tarafından inşa edildiğini öne süren teorisyenlerin akıllarındaki ilk soru haliyle “Piramitleri İnşa Etmek İçin Nasıl Teknikler Geliştirildi?” sorusudur. Keops Piramidi ve diğer Gize piramitlerini inşa etmekte kullanılan teknikler, günümüz mühendislerinin bile karşılaşabileceği zorlukları aşarak, uzun yıllar içinde geliştirilmiştir. Sir Flinders Petrie’in iddiasına göre, piramitler ilk olarak 5.000 yıl öncesi Mısır’da inşa edilen dikdörtgen şeklindeki mastaba adı verilen mezarlardan ilham almış yapılardır. Firavun Djoser hükümdarlığında bu konuda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sakkara’da inşa edilen Djoser’in mezarı önce basit bir dikdörtgen şeklinde inşa edilmeye başlanıp daha sonra tünellerin ve odaların bulunduğu altı basamaklı piramit halini almıştır.

Djoser Piramidi Nedir?
6 Basamaklı Djoser Piramidi

Piramit inşasındaki diğer önemli bir gelişme firavun Snefru döneminde en az üç piramit inşa edilmesiyle gerçekleşmiştir. Firavun Snefru’nun mimarları basamaklı piramitler yerine düzgün piramitler inşa etmiştir ve böylece ilk “doğru” piramit bu dönemde inşa edilmiştir. Firavun Snefru’nun mimarları da piramitleri inşa ederken olası birkaç sorunla karşılaşmıştır. Piramitlerden biri olan “Eğik Piramit” olarak bilinen piramit, açısı yarısında değiştiği için tasarım hatasından dolayı bu ismi almıştır. Snefru’nun mimarlarının bu hatayı Daşur (Dahshur, Kahire) bölgesinde yer alan ve Kırmızı (Kızıl) Piramit olarak bilinen bu piramitte düzelttikleri ve doğru açıyı kullandıkları bilinmektedir. Daha sonra ise Snefru’nun oğlu olan Keops (Khufu), babasından ve önceki atalarından ders alarak dünyadaki en geniş ve büyük piramit olan Keops Piramidi’ni yaptırmıştır.

Kırmızı Piramit Nedir?
Kırmızı (Kızıl) Piramit

Piramitler Nasıl Tasarlandı ve Planlandı?

Teorisyenlerin piramitlerin inşasının insanlar tarafından gerçekleştirildiğine inanmamalarının nedenlerinden biri ise akıllarındaki “Piramitler nasıl planlandı?” sorusudur. Firavunlar, piramitlerin inşaatıyla ilgilenmesi için yüksek rütbeli devlet adamlarını görevlendirmiştir. 2010 yılında arkeologlardan oluşan bir ekip Kızıldeniz’deki Wadi al-Jarf bölgesinde firavun Keops dönemine ait bir papirüs keşfetmiştir. Bu papirüsteki metin Keops’un hükümdarlığının 27. yılında, firavun Keops’un üvey kardeşi olan Ankhaf’ın, firavunun bütün işlerinde yetkili kişi ve vezir olduğunu belirtmektedir. Araştırmacılar piramitlerin gelişmiş ve karmaşık planlamasını anlamak için çalışmalar yapmıştır ve yapmaktadır.

Aynı zamanda araştırmacılar Mısırlıların, yapıları gerçek kuzeye (coğrafi kuzey) doğru kusursuz bir şekilde hizalayabildiklerini ve bunun piramitlerin inşasında yardımcı olmuş olabileceğini açıkladı. Gize’deki piramitleri inceleyen Antik Mısır Araştırma Derneği (AERA) üyesi mühendis Glen Dash, Keops Piramidi’nin gerçek kuzeye, derecenin onda biri kesinliğinde hizalandığını belirtmiştir. Antik Mısırlıların bunu nasıl yaptığı hala tam olarak bilinmemekte. AERA haber bülteninde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir raporda Dash, kullanılan yöntemde büyük ihtimalle Kutup Yıldızı gibi batmayan yıldızlarla birlikte ip dizilerinin kullanılmış olabileceğini yazdı.

Keops Piramidi Yapımı İçin Malzemeler Nasıl ve Nereden Temin Edildi?

Piramitlerin inşasını uzaylıların yaptığı konusunda ısrarcı olan teorisyenlerin bir diğer argümanı ise “Eğer bu yapı insanlar tarafından yapılmış olsaydı, yıllar boyunca süren inşaat aşamasında yiyecek içeceklere ve yapıda kullanılan çeşitli malzemelere ihtiyaç duyacaklardı. Bu ihtiyaçların o kadar fazla insan için sağlanması imkansızdır.” tümcesidir. Bu argümanın öne sürülmesindeki en büyük etkenler, piramitlerin bulunduğu bölgenin uzak olması ve inşaatta çalışan insanların binleri aşmasıdır. Geçtiğimiz yıllarda, AERA arkeologları Gize’deki bir limanda kazı ve araştırma yaptı. Büyük olasılıkla insanlar, malzemeler ve yiyecekler bu limanda taşınmıştı. AERA arkeologların keşfettiği liman Mikerinos Piramidinin yakınlarında bulunan kasabanın yanında yer almaktadır.

Kasaba içerisinde yüksek rütbeli memurlar için büyük evler, askeri birlikler için kışlalar ve birçok kilden mühürün tutulduğu yapılar yer almaktadır. İşçiler ise büyük ihtimalle piramit inşa alanın yakınında yer alan basit evlerde kalıyorlardı. Birçok arkeolog, Gize’deki üç piramidin hepsi için 10.000’den fazla insanın çalıştığını tahmin etmektedir. Bu iddiaya göre inşaatta çalışan işçiler iyi beslenmekteydi. AERA’da baş araştırmacı olan Richard Redding ve meslektaşlarının 2013 yılında yayımlanan çalışması, her gün piramit işçilerini besleyecek yaklaşık 2 bin kilo et sağlayacak kadar, koyun, keçi ve büyükbaş hayvanların kesildiğini buldu. Bulgulardan “Proceedings of the 10th Meeting of the ICAZ Working Group ‘Archaeozoology of Southwest Asia and Adjacent Areas’” adlı kitapta detaylıca bahsedildi.

Keops Piramidi Taş Blokları

Teorisyenlerin en güçlü argümanlarından biri ise yapıyı oluşturan taş blokların yaklaşık 2,5 ton olmasından dolayı madenlerden çıkarılmasının ve taşınmasının insan gücünü aşmasıdır. Bu konu hakkında AERA yöneticisi Mark Lehner ve mühendis David Goodman, Keops Piramidi’nin yapımında kullanılan taşların piramidin güneyinde yer alan bir taş ocağından çıkarıldığını söylemiştir. Bu bulgular Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts adlı dergide  yayımlanmıştır. Araştırmacılar, Mikerinos Piramidi’nin inşasında kullanılan blokların piramidin güneydoğusunda yer alan bir taş ocağından çıkarıldığını söylüyor. Ancak Kefren Piramidi yapımında hangi taş ocağının kullanıldığı henüz bilinmiyor.

Piramitler tamamlanmak üzereyken, Gize piramitlerinin her birinin dış yüzeyi kireç taşıyla kaplanmıştı. Fakat bu kaplamalardan günümüze kadar çok az bir kısmı ulaştı. Çünkü yıllar boyunca bu kireçtaşı bloklar yerinden çıkarılarak, Mısır’da başka inşaatlar için tekrar kullanılmaya devam etmişti. Wadi al-Jarf bölgesinde bulunan papirüste kireç taşının Kahire’nin yakınlarındaki Turah bölgesindeki bir taş ocağından çıkarıldığı yazmakta. Taşların kanallar ve Nil Nehri boyunca teknelerle Gize’ye getirildiği söyleniyor. Bu taşların taşınma aşaması ile ilgili olarak da, taşları kara üzerinden hareket ettirmek için inşaat işçilerinden oluşan grupların itip çektiği büyük kızaklar kullanıldığı söyleniyor. Amsterdam Üniversitesi fizikçilerinden oluşan bir ekip Physical Review Lettersdergisinde yayımlanan bir çalışmada kızakların büyük ihtimalle suyla ıslatıldığını ve bunun da kızakların daha kolay hareket etmesini sağladığını açıkladı. Birçok Antik Mısır bilimci ise taşların piramide getirilirken kaldırılması için rampa sisteminin kullanıldığı konusunda hemfikir.

Son olarak, teorisyenler tarafından kanıt olarak kullanılan NASA’nın gözlem aracı Curiosity’nin Mars yüzeyinde gözlemlediği piramitler oldukça kafa karıştırmakta. Martian Archeology adlı YouTube kanalında yayınlanan görüntülere göre NASA’nın Mars’ta görev yapan Curiosity uzay gözlem aracı tarafından çekilen görüntülerde iki dev piramit yapısı görülüyor. Kanalın iddiasına göre 200 gündür elinde olan görüntüler sansür, gecikme ve çeşitli sebeplerin ardından yayınlanabilmiş. Bu görüntülerin uydurma olma ihtimali de neredeyse sıfır çünkü görüntüler bizzat NASA tarafından paylaşılmıştır.

Marsta Piramit Var mı?
Curiosity uzay gözlem aracı tarafından çekilmiş Mars’ta bulunan piramit benzeri yapılar

Dünyanın Yedi Harikasından Biri Keops Piramidi

Sosyal medyadaki Paranormal Curibe isimli grubun yorumcuları, piramidin mükemmele yakın tasarıma ve şekle sahip olduğunu ve görüntüde herhangi bir ışık veya gölge aldatmacası olmadığını aktardı. 2011 yılında ise bilim adamları Mars’ın renginin kırmızı olmasının sebebini gezegende termonükleer bir patlamanın izleri olabileceğine bağlamıştı. Keops Piramidi, Mars’ta yaşamış bir medeniyetin inşa ettiğine inanmayarak dünyada rüzgarın zamanla yontarak piramit şekline soktuğu kaya parçalarını örnek göstermişlerdir. Mars’taki piramitlerin oluşumuna da bu termonükleer patlamanın neden olabileceğini öne sürmüşlerdir.

Sosyal medyadaki Paranormal Curibe isimli grubun yorumcuları, tarih boyunca yapımı ve planlanması hakkındaki gizemi ile birçok tartışmaya yol açmış olan Keops Piramidi’nin yapımının uzaylılar tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmiştir. Konu ile ilgili olarak ise yukarıda bahsedilen argümanları sunmuşlardır fakat bu argümanlar ve iddialar araştırmalar sonucu elde edilen kanıtlarla çürütülmüştür. Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan Keops Piramidi bu varsayımın aksine gerçekten de insan gücüyle oluşturulmuş ve insan zekası ile hesaplanıp planlanmış olağanüstü bir yapıdır.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Mısır’da Kediler Neden Kutsaldı? Tarihte Kedi Kültürü başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir Yorum

  1. Aklımızla alay etmeye çalışmayın. Uzaylıların dönem dönem dünyaya gelip piramitler gibi eserler yaptıkları bilimsel bir gerçek. Koca koca taşları suyla taşımışlar yok artık:) II.Ramses’in uzaylılarla birebir sevişen arkadaşları varmış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.