Dünya Tarihi

3’te 3 Tarih 55. Bölüm Soruları ve Cevapları

3’te 3 Tarih yarışmasının yeni sezonun yirmi beşinci bölümü olan yani 55. bölümünde sorulan sorular ve bu sorulara verilen cevapları bu yazımızda yer almaktadır. 3’te 3 Tarih 55. bölüm soruları ve cevapları sıralı halde aşağıda yer almaktadır.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

3’te 3 Tarih 55. Bölüm Soruları ve Cevapları

3’te 3 Tarih yarışmasının yeni sezonunda 14 Nisan 2020 Salı günü yayınlanan 55. bölümünde sorulan tüm soruları ve bu sorulara verilen cevapları aşağıda inceleyebilirsiniz. 3’te 3 Tarih yarışmasının soruları ve cevapları tarihe ilgi duyan herkesin incelemesine açıktır. 3’te 3 Tarih 55. bölüm soruları ve cevapları tarih derslerinin içeriğini zengileştirmekte de kullanılabilir. 3’te 3 Tarih 55. bölüm soruları ve cevapları arasında oldukça ilginç konular bulunmaktadır. İşte 3’te 3 Tarih 55. bölüm soruları ve cevapları;

Eskiden sıklıkla kullanılan “reisicumhur” kelimesinin anlamı nedir?

A) Başbakan
B) Cumhurbaşkanı
C) Meclis Başkanı
Doğru Cevap: Cumhurbaşkanı

Not: Bu konuyla ilgili olarak Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Sonuçları başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Halk arasında “peygamberler diyarı” olarak bilinen şehrimiz hangisidir?

A) Şanlıurfa
B) Mersin
C) Yozgat
Doğru Cevap: Şanlıurfa

Ezan okumak için çıkılan “minare balkonu”na ne isim verilir?

A) Taraça
B) Sofa
C) Şerefe
Doğru Cevap: Şerefe

Yaygın olarak, 16. yüzyılda Ferdinand Macellan tarafından keşfedildiği kabul edildiği için “Macellan Boğazı” olarak anılan boğaz hangi kıtadadır?

A) Afrika
B) Amerika
C) Asya
Doğru Cevap: Amerika

Sancağa çıkma sisteminin kaldırılmasından sonra, şehzadelerin Topkapı Sarayı’nda kapatıldığı, şimşirlik de denilen yerin diğer adı nedir?

A) Kafes
B) Kurgan
C) Birun
Doğru Cevap: Kafes

Ülkemizde internetin ilk kullanımı, Nisan 1993’te hangi üniversitede başlamıştır?

A) Bilkent Üniversitesi
B) ODTÜ
C) Ankara Üniversitesi
Doğru Cevap: ODTÜ

Siyasi tarihimizdeki ilk yolsuzluk olaylarından biri kabul edilen, Bahriye Vekili İhsan Bey ve arkadaşlarının yargılandığı dava hangi isimle anılmıştır?

A) Deniz-Kumu Davası
B) Yavuz-Havuz Davası
C) Bozkurt-Lotus Davası
Doğru Cevap: Yavuz-Havuz Davası

Osmanlı Devleti’ne karşı başlatılan Arap isyanında önemli roller oynayan İngiliz ajanı Thomas Edward Lawrence’ın mesleği neydi?

A) Arkeolog
B) Tüccar
C) Doktor
Doğru Cevap: Arkeolog

Hz. İsa’nın doğumu hangi takvimin sıfır noktası olarak kabul edilir?

A) Hicri takvim
B) Miladi takvim
C) Rumi takvim
Doğru Cevap: Miladi takvim

Not: Bu konuyla ilgili olarak Hz. İsa Kimdir? Tarihi Açıdan İsa’nın Hayatı ve Kimliği başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Hangisinin iletişime yardımcı araç olarak kullanılması daha eski bir tarihe dayanır?

A) Jeton
B) Kontör
C) Posta Pulu
Doğru Cevap: Posta Pulu

Roma İmparatorluğu’nda, halka açık dövüşlerin düzenlenip, oyunların oynandığı büyük yapılara ne ad verilir?

A) Arena
B) Ring
C) Agora
Doğru Cevap: Arena

Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırlarına hangi yüzyılda ulaştığı söylenmektedir?

A) 14. Yüzyıl
B) 16. Yüzyıl
C) 18. Yüzyıl
Doğru Cevap: 16. Yüzyıl

“Kel başa şimşir tarak” atasözümüzde geçen “şimşir” kelimesinin karşılığı hangisidir?

A) Güzel olan
B) Bir ağaç türü
C) Manevi değeri olan
Doğru Cevap: Bir ağaç türü

İngiliz edebiyatının en ünlü polisiye yazarı ve Britanya İmparatorluğu Kadın Komutan Nişanı almış olan romancı kimdir?

A) Agatha Christie
B) Margaret Rutherford
C) Joan Hickson
Doğru Cevap: Agatha Christie

Hukuk tarihimize askeri darbelerle birlikte giren “Devlet Güvenlik Mahkemeleri” hangi yıl kaldırılmıştır?

A) 2004
B) 2006
C) 2008
Doğru Cevap: 2004

Tarihi, Göktürklere kadar uzanan ve günümüzde de kullanılmakta olan Fergana Vadisi’ndeki sulama kanalının adı nedir?

A) Issıdere Kanalı
B) Tötö Kanalı
C) Karız Kanalı
Doğru Cevap: Tötö Kanalı

Papalık seçimlerinin yapıldığı Sistina Şapeli’nin bacasından hangi renk duman tüterse, bu “yeni papa seçildi” anlamı taşır?

A) Kırmızı
B) Mavi
C) Beyaz
Doğru Cevap: Beyaz

1871 yılında İkinci Alman İmparatorluğu’nu kurduğu kabul edilen Prusya kraliyet ailesinin adı nedir?

A) Habsburg Hanedanı
B) Hohenzollern Hanedanı
C) Bourbon Hanedanı
Doğru Cevap: Hohenzollern Hanedanı

İstanbul Valiliği, 1959 yılında hangi canlı ile mücadele için seferberlik çağrısı yapmıştır?

A) Sinek
B) Fare
C) Hamamböceği
Doğru Cevap: Sinek

Hangisi bir ulaşım aracıdır?

A) Şimendifer
B) Şikemperver
C) Şimşir
Doğru Cevap: Şimendifer

Okullarda kullanılan tahta türlerinden hangisinin daha eski bir döneme ait olduğunu söyleyebiliriz?

A) Akıllı tahta
B) Kara tahta
C) Beyaz tahta
Doğru Cevap: Kara tahta

Not: Bu konuyla ilgili olarak Okul Nedir? Okul Tarihi – Tarihteki İlk Okul başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Hangisinin bir Anadolu medeniyeti olduğunu söyleyemeyiz?

A) İnkalar
B) Hititler
C) Likyalılar
Doğru Cevap: İnkalar

1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve sonrasında dünya genelinde etki eden ekonomik kriz hangisidir?

A) Acı Reçete
B) Büyük Burhan
C) Küçük Kıyamet
Doğru Cevap: Büyük Burhan

Not: Bu konuyla ilgili olarak 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Nedir? Türkiye’ye Etkileri Nelerdir? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Osmanlı Devleti’nde, özellikle XV. yüzyıldan itibaren, donanma kumandanı için hangi isim kullanılmaya başlanmıştır?

A) Kapudan Paşa
B) Levent
C) Bahriye
Doğru Cevap: Kapudan Paşa

Batı dünyasına Asya ve Uzakdoğu’yu tanıtan kaşif olarak bilinen ünlü Venedikli seyyah kimdir?

A) Marco Polo
B) Vasco da Gama
C) Ferdinand Macellan
Doğru Cevap: Marco Polo

Osmanlı Devleti’nde hangi ülkede yaşayanlara “Nemçe” denilirdi?

A) Polonya
B) Avusturya
C) Romanya
Doğru Cevap: Avusturya

70 ve 80’li yıllarda dünyanın en çok aranan kişilerinden biri olan Venezuelalı eylemci Çakal Carlos’un, toplantısını basarak birçok kişiyi rehin aldığı uluslararası kuruluş hangisidir?

A) OPEC
B) G8
C) NAFTA
Doğru Cevap: OPEC

Türkiye topraklarından yasa dışı olarak çıkartılan ve milattan önce 4. yüzyıla tarihlenen “Altın Taç” 2018 yılında hangi ülkeden geri getirilmiştir?

A) Norveç
B) Almanya
C) İskoçya
Doğru Cevap: İskoçya

Hangisi, bir dönem yaşayan bir şehirken zamanımızda hayalet olarak nitelendirilen bölgelerden biri değildir?

A) Prikyat
B) Guilin
C) Kolmanskop
Doğru Cevap: Guilin

“Meded meded bu cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celâlileri aldı Mustafa Hânı” dizeleriyle Şehzade Mustafa’nın idamını eleştiren şair kimdir?

A) Taşlıcalı Yahya
B) Nedim
C) Baki
Doğru Cevap: Taşlıcalı Yahya

Cumhuriyet tarihimizin en fazla oylama yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, son turda katılarak kazanan Fahri Korutürk kaçıncı oturumda cumhurbaşkanı seçilmiştir?

A) 7
B) 13
C) 15
Doğru Cevap: 15

Not: Bu konuyla ilgili olarak Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Sonuçları başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

“Beşer şaşar” deyiminde sözü geçen “beşer “ kelimesi ne anlama gelmektedir?

A) Şaşkın
B) Sakar
C) İnsan
Doğru Cevap: İnsan

Kur’an-ı Kerim’i tamamen ezberleyen kişilere ne ad verilir?

A) Hafız
B) Kayyım
C) Seyyid
Doğru Cevap: Hafız

İstanbul’un fethi ile hangi çağın sona erdiği kabul edilmektedir?

A) İlk Çağ
B) Orta Çağ
C) Yeni Çağ
Doğru Cevap: Orta Çağ

Sultan Alp Arslan ve Melikşah döneminde görev yapmış ve ismi “devlet düzeni” anlamına gelen Selçuklu veziri kimdir?

A) Tacülmülk
B) Fahrülmülk
C) Nizamülmülk
Doğru Cevap: Nizamülmülk

Altmışlı yıllarda, Almanya’ya gidecek olan işçiler için hazırlanan broşüre ne ad verilmiştir?

A) Medeniyet Kitabı
B) Nezaket Kitabı
C) Görgü Kitabı
Doğru Cevap: Görgü Kitabı

Allaeddin Muhammed’in oğlu ve devletin son hükümdarı olan, Moğollara karşı mücadelesiyle tanınan sultan kimdir?

A) Celaleddin Harzemşah
B) Çağatay Han
C) Timur Malik
Doğru Cevap: Celaleddin Harzemşah

Balkan Savaşı sırasında, Adalar Denizi’nde de mücadele veren Hamidiye Kruvazörü ile ünlenen komutan kimdir?

A) Rauf Orbay
B) Refet Bele
C) Sabit Noyan
Doğru Cevap: Rauf Orbay

Dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi sayılabilecek anlaşma hangi devlet tarafından yapılmıştır?

A) Osmanlı
B) Almanya
C) İngiltere
Doğru Cevap: Osmanlı


#Sizce En Zor Soru Hangisi?

3’te 3 Tarih 55. Bölüm Soruları ve Cevapları hakkında düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının diğer tüm bölümlerinin sorularını ve cevapları incelemek için 3’te 3 Tarih Soruları ve Cevapları (Tüm Bölümler) başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Not: 3’te 3 Tarih Yarışmasının soruları ve cevapları ile bizzat karşılaşmak ve bu yarışmaya katılmak isterseniz 3’te 3 Tarih Nedir? 3’te 3 Tarih’e Nasıl Başvurulur? (Yeni Sezon) başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Bu Yazılar İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi (adblock) kapatarak web sitemizin yayın yapmasına destek olunuz. Ders: Tarih Ekibi tamamen gönüllü çalışarak Türkiye’de tarih öğretiminin niteliğinin geliştirilmesine kaktı sunmayı amaçlamaktadır. Tüm çalışmalarımız için tek gelir kaynağımız reklamlar. Bu noktada bie destek olursanız çok seviniriz.