12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – 4. Ünite (2022-2023)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite başlıklı bu yazımızda 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabındaki tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 4. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlık Soruları” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Anahtar Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 4. ÜNİTE İÇİNDE: “Düşün ve Tartış”, “Sıra Sizde”, “Araştır Öğren Paylaş”, “Oku-yorum”, “Bilgi-yorum” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 4. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme Soruları” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 4. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 4. Ünite Cevapları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının dördüncü ünitesi olan İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Anahtar Kavramlar Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının dördüncü ünitesi olan İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin Anahtar Kavramlar bölümünde yer alan 7 kavramı yanıtladık.

Ekonomik Çöküş Nedir?

Ekonominin kötüye giderek piyasanın çökmesi, enflasyonun çok artması ve bunun yüzünden alım gücünün giderek düşmesidir. Ayrıca ülkenin parası değersizleşerek diğer ülkelere göre alım gücü daha da düşer.

Faşizm Nedir?

Faşizm devletin otoriter olduğu bir düzen üzerine kurulu radikal milliyetçi düşüncesini savunan siyasi fikirdir.

Komünizm Nedir?

Her şeyin ortak mülkiyet sayıldığı ve herkesin sınıfsız bir şekilde her şeyden eşit yararlanmasını hedefleyen bir ideolojik harekettir.

Nazizm Nedir?

Etnik milliyetçilik ve sosyalizmi birleştiren bir ideolojik harekettir.

Siyasi Düşünceler Nedir?

Siyasi düşünceler insanların devlet yönetimi ve yöneticiler hakkında neler düşündüğüdür.

Sosyalizm Nedir?

Komünizm gibi herkesin eşit haklardan yararlanmasını savunan ve işçilerin de yönetimde söz hakkı olması gerektiğini savunan ideolojik harekettir.

Uluslararası İlişkiler Nedir?

Ülkeler arasındaki ilişkiler ve ülkelerin birbirleriyle çatışmaları ve anlaşmalarının bütünüdür.

 

Hazırlık Soruları Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının dördüncü ünitesi olan İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin Hazırlık Soruları bölümünde yer alan 4 soruyu yanıtladık.

Dış Politika Nedir?

Dış politika bir ülkenin siyaset biçimlerinden biridir. Bir devletin sınırları dışarısında kalan diğer devletlerle nasıl anlaştığıdır ve bunun siyasetidir. Dış politika, uluslararası ilişkilerin alt dallarından biridir ve dış politika devletlerin eğitim, ekonomi gibi alanları ile doğrudan ilişkilidir.

I. Dünya Savaşı Sonrasında Ortaya Çıkan Siyasal Rejimler Hangileridir? Araştırınız.

1. Dünya savaşı sonrasında İtalya’da Mussolini tarafından Faşist rejim kurulmuştur ve bu yönetim aşırı milliyetçiliği esas almıştır. Ülkedeki diğer ırklara mensup insanları zorla İtalyan yapmaya çalışmışlardır. Almanya’da ise nasyonal sosyalist işçi partisi kurularak aşırı ulusalcı ve ırkçı bir politika benimsenmiştir. Hitler zengin kesimi de arkasına alarak Yahudi düşmanlığı yapmaya başlamıştır. Savaştan sonra Japonya ise militarist bir politika uygulayarak yayılımcı davranmıştır ve farklı ülkelerde işgaller gerçekleştirmiştir. Bu politika uzak doğudaki güç dengesini alt üst etmiştir.

Türkiye’de Neden Çok Partili Hayata Geçilmeye İhtiyaç Duyuldu?

Cumhuriyet yönetim biçiminde yönetim milletindir ve bu yüzden vatandaşların kendi kendine yöneticilerini seçmeleri gerekmektedir. Partiler bu açıdan farklı görüşlere yer açmaktadır ve böylece her vatandaşın seçmesi için farklı seçenekler ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında farklı partiler farklı görüşleri savunmaktadır ve böylece farklı düşünen insanlar kendi fikirlerini savunacak partilere oy vererek mecliste konuşma ve oy hakkına sahip olabileceklerdir. Çok partili hayata geçilmesi de bu yüzden önemli bir rol oynamaktadır ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çok partili hayata geçişi desteklemesi de bu yüzdendir.

İki Savaş Arası Dönemde Avrupa’daki Değişimler Türkiye’nin Dış Politikasını Nasıl Etkilemiştir?

İki savaş arasındaki dönemden dolayı Türkiye Lozan Anlaşmasını imzalamıştır ve bu sayede Batı ile büyük ölçüde iş birliğine girmişi olmaktadır. Bu durumda Avrupadaki güç dengelerini göz önüne alarak dış politika seçmiştir. Türkiye Çekoslovakya ile ilişkilere başlamıştır ve dostluk anlaşması imzalanmıştır. Daha sonra Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesinin ardından Türkiye de planlarını gözden geçirmiştir.

 

Konu İçindeki Sorular

12. sınıf inkılap tarihi dersinin dördüncü ünitesi olan İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Siyasi Partiler, Bir Toplumda Hangi İşlevleri Yerine Getirirler?

Siyasi partiler, farklı düşüncelere sahip insanların bir toplum içerisinde düşüncelerini özgürce dile getirme hakkını korur. Özgür düşüncelere sahip insanlar siyasi partiler aracılığıyla destekledikleri düşüncelere sahip insanlarla örgütlenip güç kazanabilir. Elde ettikleri gücü ve çoğunluğu siyasi bir boyuta taşıma işlevini gören siyasi partiler, düşüncelerin siyasi anlamda sesi olur. Örgütlenmiş topluluklar yönetimde söz sahibi olabilirler.

2. Meclisin Toplum Yaşamındaki Etkisi ve Önemi Nedir?

Meclis toplumun kendi yönetiminde söz sahibi olduğu, düşüncelerini özgürce dile getirdiği bir platformdur. Temsilcilerini kendi seçen halk; yönetimde onlar adına söz sahibi olsun diye kendi coğrafyalarından kendi sorunlarını ve isteklerini dile getirebilecek, yönetimin her kolunda yerel halkın hak ve özgürlüklerini koruyabilecek bir yönetim kurar. Bir meclisin topluma en büyük katkılarından biri, feodal yönetimlere kıyasla halkın seçtiği kişilerin onları yönetmesidir. Böylece liderler halkın içerisinden, halkın tanıdığı bildiği ve güvenini oy çoğunluğu ile kazanmış figürler haline gelir. Bu noktada, halkın ona bu görevi verdiğini bilen liderler “görev bilinci” ile devleti “halk” için yönetir. Buna ek olarak yapılan düzenli seçimler ile dinamik sosyal düşüncelerin de yönetime dahil olması kolaylaşır, halk yönetimde daha kolay söz sahibi olur.

Bu noktada 2. Meclis’in etkisi ve önemi saltanatın ardından yükselen farklı seslerin haklarını savunup onlara söz hakkı vermesidir. Halk yeni mecliste iktidardan farklı düşüncelerle “gruplar” kurmuş ve yönetimde söz sahibi olmaya çalışmışlardır. Yapılan seçimle tekrar çoğunluk sağlanıp daha özgürlükçü ve demokrasinin egemen olduğu bir yönetim kurulmuştur. 2. Meclis’in toplumdaki önemi topluma demokrasinin egemen olmasını sağlamasıdır.

Çok Partili Hayat ile Demokrasi Arasındaki İlişkiyi Açıklayınız.

Halkın kendi kendini yönetmesi şeklinde tanımlanan demokraside halk, kendi düşüncelerini ortaya atıp bunları savunabilir. Benzer görüşlere sahip olan kimseler bu düşüncelerin çevresinde gruplanabilir ve yönetimde söz sahibi olabilir. Yöneticilerin ve siyasi grupların yoluyla halk oyuyla seçildiği bir ortam, demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple demokrasi ile çok partili bir yönetim sistemi yakından ilgilidir.

Tek partili sistemlere kıyasla çok partili yönetimler demokrasi tanımlamasına daha uygundur. Demokrasi farklı seslerin yarattığı kuvvetle yönetimi kurarken çok sesliliğin bir getirisi olarak çok partili hayat, demokrasinin bir önergesidir. Çok partili bir meclis daha demokratik bir ortama ev sahipliği yaparken halkın kendine benzer bir ses bulması, veya kendi sesini mecliste duyurması daha mümkündür. Demokrasinin bir özgürlüğü olarak tanımlanan düşünce özgürlüğü çok partili hayat ile daha mümkündür.

Siz Bir Parti Kuracak Olsanız Nasıl Bir Parti Programı Oluştururdunuz?

Ben bir parti kuracak olsaydım, insanların hak ve özgürlüklerini savunacak bir parti programı kurardım. Günümüzün de ihtiyacı gereği demokrasinin yanında ekonomik özgürlükleri esas kılardım. Belirli bir refah seviyesine sahip olamayan toplumlar kendi içlerindeki özgürlüklerini korumayı başaramazlar çünkü çok daha büyük güçlükler tarafından esir altındadırlar. Bir parti öncelikle ülkenin refahını ve huzurunu yansıtacak bir programa sahip olmalıdır. Buna ek olarak bulunduğu toplumun değerlerini ve kültürünü yansıtacak bir programa sahip olmalıdır. Ancak bu muhafazakar tutumunda aşırıya kaçmayıp yenilikçi olmalıdır. Teşkilat içerisinde vatansever kalifiye kişileri barındırabilip öncelikle toplumun, topluma değer veren topluma değer katmaya çalışan kimselerin haklarını korumalıdır. Bir parti, toplumu ileriye o toplumun değerleriyle götürmelidir. Yenilikler icra edildiğinde bunun topluma emek vermiş kişilerin ortak kanaati olduğuna emin olunmalıdır.

Devlet Liderlerine Sizce Neden Suikast Düzenlenmek İstenir ve Bununla Ne Amaçlanır?

Devlet liderleri, devletin gelişimini ve icraatlarını yerine getiren öncü kimselerdir. Bu yeniliklere karşı olan veya bir toplumun ilerlemesini istemeyen kişiler ve topluluklar tarafından devlet liderlerine suikast düzenlenir. Devlet liderinin ölümüyle ilerlemenin duracağı ve icraatlerin ardının kesileceği düşüncesindedirler. Bu noktada bir örnek olarak Mustafa Kemal Atatürk’e de suikast düzenlenmiştir. Onun ölümüyle öncülük ettiği Cumhuriyet’e zarar verebileceklerinin ve yeniliklerin arkasının kesileceği düşüncesindeydiler. Bunun gibi sebeplerle devlet liderlerine suikast düzenlenir ve devlet yapılarına zarar vermek amaçlanır. Tarihte gözlemlenen bir başka örnek ise Birinci Dünya savaşının başlamasına sebep olan Arşidük Franz Ferdinand’a gerçekleştirilen suikasttir. Bu örnekte görüldüğü üzere suikastler daha büyük olayları provoke etmek için de gerçekleştirilmektedir.

Bir Olay Bir Millet Hayatında Hangi Sebeplerle Simge Haline Gelebilir, Tartışınız.

Bir olayın millet hayatında simge haline gelebilmesinin en temel sebeplerinden biri, olayın bütün milleti etkileyecek veya bütün millet adına bir mesaj içeren bir çerçeveye sahip olmasıdır. Yaşanan olumlu ya da olumsuz olaylar bütün milleti yansıtıyor, halkı yakından ilgilendiriyorsa bu milletin simgesi haline gelebilir. Bu noktada önemli olan şayet olumlu bir olaydan bahsediyorsak; milletin değerlerini yansıtan, halkın samimiyetle yaklaştığı bir olay milletin simgesi haline gelebilir. Bunun yanı sıra eğer ki olumsuz bir olaydan bahsediyorsak bu olumsuzluğun millet için nasıl bir mesaj sembolize ettiği daha önemli bir hale gelebilir. Örneğin olumlu bir olay olarak halkın devlet yönetiminde egemenliği eline aldığı mesajını içeren meclisin kuruluşu ve tarihi millet için bir simge haline gelebilir. Bunun yanı sıra bir devlet liderinin ölümü yeniliklerin ve icraatların yarım kalışını sembolize edebileceği için bu tarih de millet için bir simge bir yas olarak algılanabilir.

Devlet Başkanlarının Ziyaretleri, Ülkeler Arasında Ne Gibi Siyasi, Kültürel ve Askerî Sonuçlar Meydana Getirir? Tartışınız.

Devlet başkanlarının ziyaretleri, devletler arasındaki karşılıklı politikaların birbirlerine olan etkisinin bir indikatörüdür. Bu noktada karşılıklı politikalar yalnız başına sadece bir devletin perspektifinden harekete geçirilemez ve dış politikalarındaki önemi vurgulanır. Birçok sebeple ve bir çok amaç için devlet liderleri birbirlerini ziyaret eder. Bunların içersinde siyasi, kültürel ve askerî sebepler ve amaçlar başta gelir. Siyasi açıdan ülkelerin ve politikalarının bulunacakları taraflar ve konumlarla ilgili olarak devlet başkanları sıklıkla ziyaret gerçekleştirirler. Bu aynı zamanda askeri açıdan da benzer sonuçlar doğurur. Örneğin Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanıyla beraber birçok komşu ülkenin başkan ve veliahtları ile yaptığı ziyaretler siyasi ve askeri açıdan birliktelik kurabilmek adındadır. Bunun dışında pek çok Avrupa devleti tarafından da ziyaret gerçekleştirilmiştir. Kültürel anlamda da devletlerin yakınlık göstermeleri çok olasıdır çünkü temsil ettikleri halkın kültürel birliktelikleri mevcuttur. Örnek olarak Türk devlet başkanlarının gösterdikleri yakınlık verilebilir.

Devletlerin Dış Politikalarını Belirleyen Esaslar Sizce Neler Olmalıdır?

Ekonomik ve kültürel değerler esas olmalıdır. Eğer ki bir devletin ekonomik anlamda bir çıkarı veya kültürel anlamda bir samimiyeti yoksa eğer dış politikalarında belirleyici başka bir etken olmamalıdır. Günümüzde ve tarihte dış politikaların çoğunu etkileyen faktörler bunlardır. Devletler ekonomik çıkar elde edecekleri noktalarda dış politikalarındaki gücü kullanmaktadırlar. Bunun yanı sıra kültürel anlamda yakınlık hissedilen noktalarda dini ve milli meselelerde devletler birbirlerinin ve değerlerinin hakların savunmak için dış politikalarında kararlar almışlardır. Aynı dini destekleye halkların çoğunlukta olduğu devletler birbirlerine sosyal anlamda yardımcı olmak isterler. Çok yakın zamanda da gerilen Ermenistan-Azerbaycan meseleleri de benzer dış politik etkenlerin kültürel anlamda yansımasını temsil etmektedir.

Türkiye ve Yunanistan Arasında Lozan Antlaşması’ndan Kaynaklanan Güncel Sorunlar Nelerdir?

Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan iki temel sorun vardır bunlar nüfus mübadelesi ve Patrikhane meseleleridir. Mondros mütarekesi ile beraber oraya atılan mübadele sorunu Lozan’da da kendisini gösterdi. Yunanistan heyeti İstanbulda olan bütün Rum halkını “yerli” saymak isterken Tükiye sadece orada oturan halkı yerleşik saymayı savunuyordu. Bu noktada aralarında çıkan sorunlar iki devleti savaşın eşiğine getirmiş ancak iki taraf için de -Batı Trakya Türkleri- orada olan halkı “yerli” sayacak şekilde karar alınarak ortak çözüm bulunmuştur.

Patrikhane meselesini mübadele meselesinin bir alt sorunu gibidir. Lozan döneminde seçilen patriğin Bursalı olması ve İstanbul’a gelmesi dolayısıyla mübadeleye tabii olması sorunudur. Bu noktada Yunanistan dini meselelerle Türkiye’nin iç meselesine karışmak istemiştir ve patrik için bir ayrıcalık tutulması gerektiğini savunmuştur. Türkiye şiddetle karşı çıkarak politikalarını korumuştur.

Bir Ülke, Sınırının Olmadığı Devletler ile Ne Tür Sorunlar Yaşayabilir? Tartışınız.

Ekonomik anlamda pek çok sıkıntı yaşayabilir. Ekonomik çıkarları kesişen ülkelerin sınır komşusu olma durumuna bakılmaksızın sorunlar yaşadığı görülmüştür.Örneğin ticari değer açısından bir ürünün özelliği ve paylaşma açısından hak çatışmaları gerçekleşebilir. Bu durumda sınır durumuna bakılmaksızın ticari değer adına devletler sorunlar içerisinde bulunabilir. Bir başka örnek insan hakları sorunlarıdır. Buna da ek olarak devletlerin sınırları olmasa da, bir başka devlet üzerinden devletlerin iç ve dış politikalarına müdahale ettikleri görülmektedir. Türkiye-İngiltere arasında gerçekleşen Musul Sorunu buna bir örnektir. İngiltere ve Türkiye’nin bir kara sınırı bulunmasa dahi İngiliz-Mandası Irak üzerinden Türkiye ile sorunlar yaşanmıştır. Direkt veya dolaylı yollardan devletler birbirleriyle sınırı olmasa dahi sorunlar yaşayabilir

Liderlerin Yaptıkları Jestlerin Ülkelerin Dış Politikalarına Etkilerini Tartışınız.

Liderler devletlerinin ve toplumlarının en önde gelen temsilcileridir. Bu sebepten dolayı diğer devlet liderlerine olan tutum ve gösterdikleri kişilikler onların ve toplumlarının kaderinde söz sahibidir. Metindeki verilen örnekte de Atatürk’ün yapmış olduğu jest iki devletin ilişkilerinde bir devrin kapandığının göstergesidir. Bunun gibi jestler toplumların birbirlerine karşı olan davranışlarının ve görüşlerinin değişimini sembolize eder. Osmanlı’daki İngiliz anlayışının değiştiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni gözüyle Anadolu’nun değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir bu jest. Bu ve buna benzer jestler liderler için siyasi ve kültürel anlamda değerlidir. Siyasi ve kültürel anlamda doğan sonuçlar dış politikaları doğrudan etkiler.

Türkiye ile SSCB Arasında Millî Mücadele Dönemi’nde Kurulan İyi İlişkiler İtilaf Devletlerinin Türkiye’ye Karşı Tutumlarını Nasıl ve Ne Yönde Etkilemiştir Tartışınız.

Sovyetler Birliği ile kurulmuş olan yakınlık karşı tarafta bulunan İtilaf Devletleriyle olan ilişkilerimizi yıpratmıştır. Bir çok noktada Sovyetler Birliği’nin Türkiye safında bulunması ve kararlarda Türkiye çıkarlarını gözetmesi İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına ters düşmüş Türkiye ile olan ilişkilerinde gerginliğe yol açmıştır. Örneğin boğazların kullanımı konusunda alınacak kararlarda Sovyetlerin Türkiye tarafında yer alması ve Türk çıkarlarını gözetmesi İtilaf Devletleri’nce hoş karşılanmamıştır. Buna ek olarak Musul görüşmelerinde İngiltere ve Tükiye’nin arası gerilmiş savaş çıkmasının eşiğine gelmiştir. Bu noktada Sovyetler ile olan ilişkilerdeki yakınlıktan normal seviyeye inmesi İtilaf Devletleri tarafından olumlu karşılanıp İngiltere ile Türkiye’nin ilişkilerinin gelişmesini sağlamıştır.

Türkiye’nin Komşularıyla Kurduğu İyi İlişkilerin, Sorunların Çözümüne Katkısı Neler Olmuştur?

Türkiye’nin komşuları ile yakın ilişkilerde bulunması olası bir çok sorunun önünü kesmiş ve barışçıl çözümler sunmuştur. Gerilimden ve savaştan bir ortamda uzlaşımcı politikalarla sorunlar çözülmüştür. Bu noktada Balkan Antantı bir örnek olarak verilebilir. Bu antant sayesinde totaliter rejimlerin oluşturduğu tehlikelerim ve olası sorunların önü kesilmiş oldu. Barışçıl ve uzlaşımcı komşularla kurulan iyi ilişkiler her ülkenin çıkarı koruyan bir anlaşmaya sebebiyet vermiştir. Türkiye’nin komşularıyla spesifik olarak bu noktada komşularıyla olan iyi ilişkileri bu antantı önerip kabul ettirebilmesini sağlamıştır. Balkan Yarımadasını tamamıyla ilgilendiren bir meselede söz sahibi olmuş, iyi ilişkileri resmileştirererk siyasi ve askeri anlamda güvence kazandırmıştır. Sonuç olarak iyi ilişkilerin kayda değer bir katkısı mevcuttur.

Boğazların Türkiye’nin Elinde ve Denetiminde Bulunmasının Sonuçları Neler Olabilir?

Boğazların Türkiye’nin elinde ve denetiminde bulunması olası savaş durumlarında coğrafyanın egemenliğini ve güvenliğinin Türk meclisinin eline bırakılması anlamına gelmektedir. Bunun ekonomik, siyasal ve askeri sonuçları olabilir. En temelde boğazdan geçen ticari gemiler her ne kadar serbest geçişe sahip olsalar da güvenliklerini Türk devleti sağlayacağı için kontrolleri Türk Devletine ait olacaktır. Boğazların Türklerin elinde olması ülkenin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini arttırmıştır. Daha kritik bir öneme sahip olan Türk Devleti boğazların işleyişinde de tam söz hakkına sahip olmuştur. Buna ek olarak coğrafyanın güvenliğini yine Türkiye sağlayabiliyor olacak. Olası siyasi gerilimlerden Türkiye etkilenmeyeceği için kendi kararlarını kendi verip stratejik öneme sahip boğazların kaderini kendisi belirleyebilecek.

Sizce Bölgesel İş Birliği Antlaşmaları, Hangi Amaçlarla Yapılır?

Bölgesel iş birliği antlaşmaları askeri ve ekonomik düzlemlerde çıkar ortaklığı için yapılmaktadır. Ekonomik anlamda iki devlet aynı coğrafya üzerinde çıkar elde etmek istiyorsa eğer ortak hakların savunulduğu bir iş birliği antlaşması iki taraf için de karlı bir antlaşma haline gelir. Buna ek olarak çoğunlukla görülen olası saldırgan bir devletin tehlikesine sahip devletler kendi aralarında askeri güçlerini birleştirdikleri ve korudukları bir iş birliği antlaşması yapabilir. 1937’de kurulmuş olan Sadabat Paktı buna bir örnektir ve Türkiye, İran, Irak ve Afganistan’ı kapsayacak şekilde bir koruma grubudur. Bu antlaşma ile totaliter devletlerin tehditlerinden korunulmuş olmaktadır.

Türkiye, Milletler Cemiyetinde Hatay’ın Kendisine Bırakılmasını Talep Ederken İleri Sürdüğü Gerekçeler Nelerdi?

Türkiye, Milletler Cemiyeti’nde Hatay’ın kendisine bırakılmasını talep ederken ileri sürdüğü gerekçelerin temelinde Hatay’ın özerk bir devlet altında kendi referandumunda kendi kararıyla geleceğin tayin etmesi yönündeydi. Bunun en büyük temellerinden biri Hatay’da bulunan Hatay Türklerinin Suriye topraklarına dahil olmaktaki endişesi ve Türkiye’nin bu endişelere cevap vermek istemesiydi. Milletler Meclisine sunulduktan sonra birtakım siyasi sebeplerden dolayı Fransa fikirlerini geri çekmiştir. Bunun ardından Türk ordusu Hatay’a girmiş ve özerk cumhuriyeti kumuştur. Devamında gelen Hatay seçimleri ile Hatay halkı Türkiye devleti çatısı altında bir vilayet olarak kaderini tayin etmiştir. Halkın çoğunluğunun Türklerden oluşması da bu etkenlerden biridir. Wilson İlkelerine bağlı kalınarak Türk topraklarına dahil edilmesi daha uygun bir karardır.

Cenazelerde Askerî Törenin Yapılması ve Türk Bayrağının Kullanılması Hangi Durumlarda Gerçekleştirilen Bir Uygulamadır?

Askeri törenler büyük bir askeri kişiliğin ölümünde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Askeri kişiliğe son kez saygı göstermek adına askeri bir tören yapılır ve asker töreni düzenler. Bu bir noktada askerliğin bir kişilik ve hayat biçimi olmasından kaynaklıdır. Askerin dostu çevresi ve yakınları askerlerdir. Cenazenin defni de yine askerin görevidir. Buna ek olarak Türk bayrağının kullanılması ölen devlet büyüğünün önemini temsil eder veya vatan için ölümü temsil eder. Asker cenazelerinin hepsinde Türk bayrağı kullanılır çünkü şehitler vatanları için can vermiş, ölümü altında defnolacak bayrak için göze almışlardır. Atatürk’ün cenazesi buna bir örnektir. Askeri törenle ve Türk bayrakları ile gerçekleştirilmiştir. Hem büyük bir milli kişilik hem de askerdir.

Devletler Arası Sorunları Çözmek ve Dünya Barışını Sağlamak Amacıyla Ne Gibi Önlemler Alınabilir?

Devletlerin birbiriyle daha çok iletişim halinde olması ve sadece kendi çıkarlarını gözetmek yerine dünyadaki tüm insanların çıkarlarını gözetmeleri dünya barışını sağlamak yolunda önemli bir adım olacaktır. Devletlerin birbiriyle olan iletişimini artırmak için daha sık görüşmeler, kongreler vs. düzenlenebilir. Bu görüşme ve kongrelerde sorunların tartışılarak bu sorunlara çözüm arayışına girilmesi önemlidir. Devletlerin o ülkede yaşayan insanlarla iletişim halinde olması da onların sorunlarını anlamayı ve dolayısı ile çözmeyi kolaylaştıracaktır. Bu sorunlar çözüldükçe de o ülkedeki mutluluk ve refah seviyesi artarak ülkede barış sağlanması kolaylaşacaktır. Bu nedenlerden dolayı ülke vatandaşlarının yönetimde söz sahibi olması büyük önem taşır. Tüm ülkeler bunlara dikkat ettiğinde dünya barışını sağlamaya bir adım daha yaklaşmış oluruz.

Savaşların Yol Açtığı Toplumsal, Ekonomik, Siyasi Sorunlar Neler Olabilir?

Savaşlar ekonomide büyük gerilemelere neden olur. Bir ülke savaşa girdiğinde kaynaklarının çoğunu bu savaşı kazanma şansını artırmak adına harcar. Bu harcamalara örnek olarak yeni silahlar geliştirmeye harcanan para örnek gösterilebilir. Ülke kaynaklarının büyük kısmı savaşa harcandığı için bu ülkenin ekonomisi olumsuz etkilenir. Toplumsal sorunlara ülke vatandaşlarının yaşamlarında gerçekleşen zorunlu değişiklikler örnek gösterilebilir. Ailelerin çocukları savaşa gönderilebilir, insanların kaynaklara ulaşımları kısıtlanabilir veya sokağa çıkma yasağı gibi önlemler alınabilir. Bunlar insanların toplumsal yaşamlarında olumsuz etkiler yaratabilir. Siyasi sorunlara örnek olarak ise savaş sırasında değişebilen yönetim şekilleri gösterilebilir. Olağanüstü hal ilan edilmesi gibi durumlar yaşanabilir. Bu gibi durumlar o siyasi partinin ileriki seçimlerinde aldığı oyları etkileyebilir.

Küresel Çapta Yaşanan Ekonomik Bunalımlar, Ülke İçinde Ya Da Ülkeler Arasında Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Bir ülkede yaşanan ekonomik sorunlar kolayca diğer ülkelere kolayca sıçrayabilir. Bu durum da küresel çapta ekonomik bunalımlar yaşanmasına neden olur. Örneğin bir ülke ekonomik sıkıntıda isa ihraç edeceği ürünlerin fiyatını artırabilir ve böylece diğer ülkeler de bu ürünleri ithal ederken daha çok para ödemek durumunda kalır. Ürünleri ithal eden ülkeler de bu nedenle ekonomik sıkıntıya girmiş olur. Tüm dünyayı etkileyen bu gibi ekonomik buhranlar devletler arası ilişkilerin zayıflamasına neden olur ve genel anlamda bu devletlerin ekonomilerini olumsuz etkiler. Küresel çapta yaşanan ekonomik buhranlara 1929’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan Büyük Buhran örnek gösterilebilir. Bu ekonomik sıkıntı sadece Amerika’yı değil birçok diğer ülkeyi daha etkilemiştir.

Fotoğraflarda, Türk Halkının Çeşitli Kesimlerinin Atatürk’ün Cenaze Töreni Sırasında Yaşadığı Duygulardan Yansıyanlara Bakarak Atatürk’ün Liderlik Anlayışını Yorumlayınız.

Atatürk Cenaze Töreni
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cenaze Töreni

(Bu Soru Sayfa 157’deki Fotoğraflara Göre Yanıtlanmıştır.) Mustafa Kemal Atatürk dünyada gelmiş geçmiş en önemli liderlerden bir tanesidir. Liderliği boyunca devlet ve halk arası ilişkilerin iyi olması gerektiğini düşünmüş ve buna özen göstermiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmuş olması Atatürk’ün halkın devlette temsil edilmesine verdiği değeri gösterir niteliktedir. Kendisi bireysel olarak da halk ile olan ilişkilerine dikkat etmiş, onların sorunlarını dinlemiş, sıkıntılarını, üzüntülerini ve mutluluklarını paylaşmıştır. Bu nedenlerden dolayı Atatürk’ün ölümünü Türk halkı üzerinde büyük bir etkide bulunmuştur. Herkes günlerce yas tutmuştur. Atatürk günümüzde dahi her yıl ölüm yıl dönümünde tüm Türk halkı tarafından saygı ve sevgi ile anılır. Yaşadığı sırada halk ile olan ilişkilere değer vermesi, cenazesinde insanların yaşadığı üzüntü ile yansıtılmıştır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

12. sınıf İnkılap tarihi dersinin dördüncü ünitesi olan İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Aşağıdaki Soruları Yukarıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Türkiye’nin, Lozan Görüşmeleri Sırasında Boğazlar Konusundaki Tavrını Metne Göre Değerlendiriniz.

Türkiye boğazların özgür olmasını ve daha özgürce kullanılmasını istemiş, diğer türlü olmasının milletin fedakarlığına saygısızlık olacağını düşünmüştür. Fakat İtilaf Devletleri’nin hazır olmadığının farkında oldukları için taviz vermişlerdir.

Lozan Görüşmeleri’nde Boğazlar İçin Alınan Kararlara Bakıldığında Olası Bir Savaş Durumunda Türkiye’nin Yaşayabileceği Sıkıntılar Neler Olabilirdi, Tartışınız?

Boğazlar metinde bahsedildiği gibi Türkiyenin topraklarının “candamarı”dır. Birçok bölgeyi birleştiren tek yol olması nedeniyle sık kullanılan bir bölgedir. Olası bir savaş durumunda antlaşmanın maddelerine tabi olarak askeri güç bulundurulamadığı için Türkiyenin alacağı zarar çok daha büyük olacaktır.

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

Lozan Barış Antlaşması’ndan Sonra Türkiye İle Fransa Arasında Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Türkiye-Suriye sınırının belirlenmesi konusu politik gerilime neden olmuştur. Osmanlının en çok borçlandığı ülkenin Fransa olması nedeniyle borçların ödenmesi de başka bir sorundur. Türkiye’deki yabancı okullar ve güney demiryollarının millileştirilmesi de büyük sorunlardandır.

Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden Kalan Borçları Ödeme Sürecini 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Nasıl Etkilemiştir?

Türkiye 1912 öncesi borçlarının %63’ünü, 1912 sonrası borçlarının da yaklaşık %72’sini üstlenmek durumunda kalmıştır. 1929 yılına kadar ekonomik kalkınma planlamaları yapılmış ve ekonomik sıkıntının altından çıkarılmaya çalışılmıştır. Fakat borçların 2 milyon lirasının ödenememesi nedeniyle ekonomik kriz ülkeyi sanayi, tarımsal ve politik yönlerden zorlamıştır.

Adolf Hitler’in Dış Politikasını Belirleyen Üç Ana Esas Nedir?

Versay Antlaşması’nın yürürlüğe koyduğu yaptırım ve kısıtlamaları geçersizleştirmek, Lebensaum adını verdikleri yayılmacı politikayı hayata geçirmek ve bütün Almanları güçlü bir devlet altında toplamaktır.

Aşağıdaki Tabloya Göre Soruları Cevaplayınız.

1923-1930 Yılları Arası Olaylara Bakıldığında Türk Dış Politikasının Önceliklerinin Ne Olduğu Söylenebilir?

Millileşme ve tek bir millet anlayışının güçlendirilmesi olduğu söylenebilir.

1930-1938 Yılları Arası Olaylara Bakıldığında Türk Dış Politikasının Önceliklerinin Ne Olduğu Söylenebilir?

Uluslararası ilişkilerin Türkiye’yi güçlü bir pozisyonda görecek şekilde yenilenmesi ve güçlendirilmesi önceliklidir.

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

8. C
9. D
10. E
11. D
12. A
13. C
14. D
15. B
16. B


Not: 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevaplarının tamamı için 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları destek@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

İlgili Yazılar
Yorum Yapın

İlk Siz Haberdar Olun!
E-posta adresinizi girin, yeni içeriklerimiz e-posta adresinize gelsin.