Tarih SınavlarıYKS

TYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımları (2022 Güncel Liste)

2022 TYT Tarih Konuları için öğrenciler 9. sınıf konularına eski müfredata göre 10. 11. ve 12. sınıf konularına ise yeni müfredata göre çalışmalıdır. Özetle 2022 TYT Tarih konuları hem eski müfredatı hem yeni müfredatı kapsamaktadır. 2022 TYT Tarih konuları ve TYT Tarih soru dağılımları hakkında aşağıda daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye’de ilk kez 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime (üniversiteye) geçiş sistemi sınavıdır. YKS 2021-2022 eğitim-öğretim yılında da uygulanacaktır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) testlerinde YKS Tarih soruları bulunmaktadır. YKS Tarih sorularını sınava girecek olan tüm adaylar çözebilmektedir.

2022 YKS Hakkında Bilgi

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılacaktır.

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Yani her aday alanına bakılmaksızın her teste girebilir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2021 YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.

2022 YKS Tarih Soru Sayıları

2022 YKS’de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) testlerinde YKS Tarih soruları bulunmaktadır. TYT Tarih soruları 5 tanedir. TYT Tarih sorularını sınava girecek olan tüm adayların çözmesi gerekmektedir. AYT Tarih soruları SÖZ yani sözel alanda 21 tane, EA yani eşit ağırlık alanında ise 10 tanedir. SAY yani sayısal alanda ise AYT Tarih soruları bulunmamaktadır. Özetleyecek olursak;

 • Sayısal alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 0 tarih sorusu çözecektir.
 • Eşit Ağırlık alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 10 tarih sorusu çözecektir.
 • Sözel alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 21 tarih sorusu çözecektir.
 • Dil alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 0 tarih sorusu çözecektir.

Ancak sınava girecek tüm adaylar sınavda istediği alandan testleri de çözebilmektedir. Örneğin, eşit ağırlık alanından sınava giren aday isterse sözel alanının testlerini de çözebilir. Yukarıda da görüldüğü üzere sınava girecek tüm adayların TYT Tarih sorularını çözmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki çizelgede 2022 YKS’deki testler ve soru sayıları bulunmaktadır. Bu çizelgeye göre YKS Tarih ile ilgili toplam 26 soru bulunmaktadır. TYT Tarih sorularını tüm adaylar, AYT Tarih sorularını ise isteyen adaylar çözecektir.

YKS'de Kaç Tarih Sorusu Var?
YKS Tarih – Testler ve Soru Sayıları

TYT Tarih Konuları (2022 Güncel Liste)

TYT Tarih soruları tarih alanındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardır. Tarih dersinin becerileri nelerdir? Öncelikle tarih dersi becerilerini inceleyelim. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı en güncel tarih öğretim programına göre tarih dersinin becerileri şunlardır;

 • Kronolojik Düşünme Becerisi
 • Tarihsel Kavrama Becerisi
 • Neden-Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi
 • Tarihsel Sorgulamaya Dayalı Araştırma Becerisi
 • Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi
 • Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme Becerisi
 • Geçmişe Geçmişteki İnsanların Bakış Açısıyla Bakabilme Becerisi veya Tarihsel Empati
  TYT Tarih Ne Çıkıyor?
  TYT Tarih Soruları ve Kapsamları

TYT Tarih soruları ÖSYM’nin hazırladığı 2022 YKS kılavuzunda da vurguladığı gibi bu becerilere yönelik olacaktır. Sosyal Bilimler Testi içinde yer alan TYT Tarih soruları doğrudan bu becerileri ölçecektir. Dolayısıyla bu tarihsel beceriler ortaöğretimin (lise) tüm sınıf düzeyini kapsamaktadır. Özetle TYT Tarih soruları, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf konularından yukarıdaki becerilere ilişkin olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2 Aralık 2020 tarihli duyurusuna göre öğrenciler TYT’de tüm müfredattan sorumlu olacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacak. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacak.

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı yeni tarih dersi öğretim programları 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında yani tüm liselerde uygulanacaktır. Dolayısıyla 2022’de TYT’ye girecek olan tüm adayların bu öğretim programında belirtilen becerilerden, kazanımlardan ve konulardan sorumlu olduğunu belirtmek gerekmektedir.

2022 TYT Tarih Konuları

2022’de TYT’ye girecek öğrenciler hem eski müfredattan hem yeni müfredattan sorumlu olacaktır. Çünkü yeni müfredat 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmıştır. Dolayısıyla 2022’de TYT’ye girecek öğrenciler 9. sınıfı eski müfredat üzerinden işlemiştir. 10. 11. ve 12. sınıfı ise yeni müfredatla işlemiştir. Bu konuyla ilgili Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 2020 YKS ve 2021 YKS için TYT ve AYT sınavlarına Esas Tarih Dersi Kazanım ve Açıklamaları yayınlamıştır.

Özetle 2022’de TYT’ye girecek öğrenci 9. sınıf konularına eski müfredata göre 10. 11. ve 12. sınıf konularına ise yeni müfredata göre çalışmalıdır. 2022 TYT Tarih Konuları şunlardır;

9. Sınıf Tarih Dersi Konuları (Eski Müfredat)

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
 • Türk İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)

10. Sınıf Tarih Dersi Konuları (Yeni Müfredat)

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇
 • Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇

11. Sınıf Tarih Dersi Konuları (Yeni Müfredat)

 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774)
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇
 • Sermaye ve Emek
 • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konuları (Yeni Müfredat)

 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Millî Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Not: 2022 TYT Tarih konuları ve kazanımları için daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz Tarih Dersi Üniteleri ve Kazanımları başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

2022 TYT Tarih Soru Dağılımları

TYT Tarih sorularının konulara göre dağılımını aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

# Online TYT Tarih sorusu çözmek için: 2022 TYT Tarih Testleri

TYT TARİH SORU DAĞILIMLARI
SINIF DÜZEYİ KONU BAŞLIKLARI 2017 Örnek Sorular 2018 TYT 2019 TYT 2020 TYT
9. Sınıf
Tarih ve Zaman (1) Tarih Bilimi
İnsanlığın İlk Dönemleri
Orta Çağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası (1) Hunlar (1) Kavimler Göçü (1) Uygurlar
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri (1) Türklerin İslamiyet’i Kabul Etmesi (1) Gazneliler (1) Gazneliler
10. Sınıf
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi (1) Anadolu Selçuklu Devleti
Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı̇ (1302-1453) (1) Osmanlı Kuruluş Dönemi
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler (1) Tımar Sistemi
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyetı̇ (1) Divan-ı Hümayun
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzenı̇
11. Sınıf
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetı̇ (1595-1774)
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) (1) Boğazlar Sorunu
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkilerı̇ (1) Tanzimat Fermanı
Sermaye ve Emek
XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
12. Sınıf
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Millî Mücadele (1) Havza Genelgesi (1) Milli Cemiyetler (1) TBMM (2) Mondros Ateşkes Antlaşması / Lozan Barış Antlaşması
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı (1) Eğitim Alanında İnkılaplar (1) Milliyetçilik
İkı̇ Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

 

# Aşağıdaki görselin üzerine tıklayarak tabloyu pdf olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

# Aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak tabloyu excel olarak da talep edebilirsiniz.

TYT Tarih Konuları
TYT Tarih Soru Dağılımları

2022 YKS Tercih Süreci

ÖSYM’nin yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren her öğrenci, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları hesaplandıktan sonra Ağustos ayında tercih süreciyle karşılaşmaktadır. Bu tercih sürecinde üniversitelerin tarih bölümünü tercih edecek öğrenciler için tarih bölümü hakkında ayrıntılı bilgiler vermeye çalıştığımız Tarih Bölümü Hakkında Bilgiler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 


Not: YKS Tarih (TYT Tarih ve AYT Tarih) sınavlarına hazırlık ve soru çözümü için kişiye özel online ders almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alanında deneyimli tarih öğretmenlerimiz YKS hazırlık sürecinde size destek olsun!

Görsele tıklayarak Whatsapp üzerinden veya bilgi@derstarih.com e-posta adresimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YKS Tarih Özel Ders

Bu Yazıya 4 Yorum Yapıldı

 1. merhaba, bu paylaşımdaki tarih soru dağılımları kesin mi? her sene sabit mi olacak? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 26 Ekim 2018 tarihli açıklamasına göre 2019 YKS Tarih konuları ve kazanımları kesin.

Bu Yazı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Yazılar İlginizi Çekebilir!

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı!

Lütfen reklam engelleyicinizi (adblock) kapatarak web sitemizin yayın yapmasına destek olunuz. Ders: Tarih Ekibi tamamen gönüllü çalışarak Türkiye’de tarih öğretiminin niteliğinin geliştirilmesine kaktı sunmayı amaçlamaktadır. Tüm çalışmalarımız için tek gelir kaynağımız reklamlar. Bu noktada bize destek olursanız çok seviniriz. İletişim: bilgi@derstarih.com