Dünya Tarihi

2024 Yeni Burç Tarihleri – Hangi Burç Hangi Ay?

Gezegenlerin yörüngelerini kapsayan zodyak kuşağında yer alan on iki takımyıldızdan her birine burç denir. 2024 burç tarihleri bu yazımızda. Bu yazımızda ayrıca burç ve burçlar konusunu ele aldık. Zodyak kavramını da incelediğimiz bu yazımızda burçların kökeni, tarihleri ve özellikleri konusunu inceledik. İşte 2024 yeni burç tarihleri;

2024 Yeni Burç Tarihleri

 • Oğlak Burcu: 22 Aralık-19 Ocak
 • Kova Burcu: 20 Ocak-18 Şubat
 • Balık Burcu: 19 Şubat-20 Mart
 • Koç Burcu: 21 Mart-19 Nisan
 • Boğa Burcu: 20 Nisan-20 Mayıs
 • İkizler Burcu: 21 Mayıs-21 Haziran
 • Yengeç Burcu: 22 Haziran-22 Temmuz
 • Aslan Burcu: 23 Temmuz-22 Ağustos
 • Başak Burcu: 23 Ağustos-22 Eylül
 • Terazi Burcu: 23 Eylül-22 Ekim
 • Akrep Burcu: 23 Ekim-21 Kasım
 • Yay Burcu: 22 Kasım-21 Aralık

Burç Nedir?

Burç, bir kişinin doğum anında Güneş’in, Ay’ın, gezegenlerin ve yıldızların durduğu astrolojik açıları temsil eden diyagramlar ve betimlemelerdir. Astrolojide en çok kabul gören 12 adet güneş burcu vardır. Bunlar 12 hayvanla temsil edilmekte olup, kişinin doğum ayına göre farklılık gösterir. Burçların simgelerini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz. İşte Burç sembolleri;

Burç Simgeleri
Burç Sembolleri

Zodyak Nedir?

Zodyak, ekliptiğin sağ ve solunda 9 derecelik bir alanın ve Ay ile diğer ana gezegenlerinin yörüngelerinin kapsandığı bir kuşaktır. Yunancadan gelen bir kelime olan “Zodyak”, aynı zamanda “Burçlar Kuşağı” olarak da bilinmektedir. Tutulum bu kuşakta gerçekleşir ve 12 burç (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) yine bu kuşakta eşit aralıklarla yer alır. 21 Mart’ta Güneş her yıl ekinoks üzerine gelir ve bu nokta Aries’in (Koç) ilk noktası olup aynı zamanda başlangıç noktasıdır. Ekliptiğin gerçekleştiği süre boyunca ilk 30 derecelik devinimin etkisinde birtakım takımyıldızları hareket eder ve buna Aries’in Zodyak sembolü denir. Sonraki 30 derecelik kısım Taurus’u (Boğa) simgeler ve bu sistem otuz derecelik kısımlarla ilerler. Zodyak tarih boyunca astronomik ölçümler için kullanılmıştır. Rönesansın ortalarına kadar ise gök cisimlerinin konumlarının belirlenmesinde bir araç olarak kullanıldı.

Batı astrolojisinde ise burçların takımyıldızlarıyla bir ilişkisi toktur. Halbuki Hint Astrolojisi takımyıldızlarını esas alır. Fakat bireyin karakter analizi yapılırken sürekli görünen uyumsuzluk ve tutarsızlık sonucu bu sistem Batı dünyasında kabul görmemiştir. Hint ve Batı Astrolojilerinin arasındaki fark 23,5 derecelik bir açı olduğu söylenebilir. Buna örnek vermek gerekirse Batı Astrolojisine göre Mart ayının sonunda doğan bir kişinin Güneş’inin yaklaşık olarak 10 derece Koç burcunda çıkması beklenir. Bu 23,5 derece kaydırılıp Hint Astrolojisine bakıldığında ise bu kişi Balık burcu olur. Bu Batı Astrolojisinin temelleri ise Arap Astrolojisine dayanmaktadır. Gök cisimlerinin konumunu matematiksel hesaplamalar kullanarak açıklayan ilk insanlar Araplardır. Bunun sonucu olarak buldukları trigonometri de bu yolla Batı dünyasına daha sonradan geçmiştir. Özet olarak uzayla ilgili yapılan matematiksel işlemler Müslümanlar tarafından bulunmuş, daha sonra Hıristiyanlar tarafından daha da geliştirilmiştir.

Burçların Kökeni ve Tarihi

Burçların kökeninin tam olarak nereden geldiği kesin olmasa da birçok kanıt Mezopotamya’nın antik kenti Babil kökenli olduklarına işaret ediyor. Peki zamanında denizcilerin yollarını bulması gibi daha farklı amaçlarla gözlenen takımyıldızları nasıl oldu da bu kadar popüler bir hale geldi? Burçların popülerleştirilmesi, Makedonya’yı yöneten Büyük İskender sayesinde oldu. Asya’da Büyük İskender zamanında gelişen ve daha gündelik durumlar için kullanılmaya başlanan takımyıldızlarının konumları, zaman içerisinde diğer kıtalara yayıldı. Astrolojinin bu kadar popüler olmasının nedenlerin biri Büyük İskender’in doğumudur. Efsaneye göre İskender’in annesi, çocuğunun önemli bir insan olması için doğru yerde ve doğru zamanda doğum yapmıştır. Büyük İskender’in yaşamı boyunca büyük başarıları olan eşsiz bir kişi olması astrolojinin inandırıcılığını destekledi.

Burçların evrimsel süresince birçok millet kendilerine ait burç türleri yarattılar. Bazıları astrolojik olayları köken olarak alma özünü korurken bazıları da ormanları ve farklı ağaç türlerini dikkate alan Kelt burçlar olarak da bilinen doğasal kavramları göz önünde bulundurdular. Bunların yanı sıra Maya, Aztek, Hindu ve Mısır milletlerinin kendilerine has burçlar kuşağı bulunmaktadır. Bu kuşaklar ne kadar farklı olsa da amaçları birdir: geleceği ve kişiliğimizi tahmin etmek.

Burçların Tarihleri ve Özellikleri

Herkes tarafından da bilindiği gibi, günümüzde astrologlar çeşitli dergi, gazete ve bloglarda Güneş ve Ay’ın konumunun kişinin burcunun üzerindeki etkisini çeşitli şekillerde yorumlayarak kehanetlerde bulunurlar. Bu kehanetlerin tarihi MÖ 6. yüzyıla kadar dayanır. Babiller bu dönemde gökyüzünün hareketlerini gözlemlemiş ve bu haraketleri gösteren haritalar yapmışlardır. Bunun sonucu olarak tutulmaların zamanını hesaplamışlardır. Astrolojinin yayıldığı coğrafyalar sırasıyla Babil, Yunanistan, Hindistan, Asya ve Avrupa olarak gösterilebilir. İlk kuyrukluyıldız MS 1066’da gözlenmiştir. Bu olay insanları büyük ölçüde korkutmuştu. Bu dönemdeki astrologlar bu kuyrukluyıldızı bir felaket ve ilerde bir kralın öleceğine dair bir haberci olarak yorumlamışlardır. Bu kehanetten çok kısa bir süre sonra İngiltere Kralının bir savaş sırasında gazi olmasından sonra ise herkes bu kehanetin doğruluğuna inanmaya başlamıştır. Fakat astronomi alanıyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve gözlemler yapıldıkça görülen bu kuyrukluyıldızın Dünya’dan 76 yılda bir görüldüğü bilinmektedir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Zodyak’ın son burcu olan Oğlak, bir keçi gövdesi ve bir balık kuyruğu ile mitolojik bir yaratık olan deniz keçisi ile temsil edilir. Buna göre, Oğlaklar hem maddi hem de duygusal alemlerde gezinme becerisine sahiptir. En zirvede olma ve orda kalma hırsına sahiptirler.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Kökenindeki “aqua”ya rağmen, Kova aslında son hava burcudur. Kova, toprağa ve suya hayat bahşeden mistik şifacı su taşıyıcısı tarafından temsil edilir. Kova en insani astrolojik işarettir. Yardımsever ve sağ duyuludurlar.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Bir su burcu olan Balık, son takım yıldızıdır. Balıkların fantezi ve gerçeklik arasındaki dikkatinin sürekli bölünmesini temsil eden, zıt yönlerde yüzen iki balık tarafından sembolize edilir. Son burç olan Balık diğer tüm burçlar tarafından öğrenilen her dersi, sevinçleri ve acıyı, umutları ve korkuları oluşturur. Çok duygusal olmaları ile bilinirler.

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Koç burcu bir numara olmayı sever, bu yüzden bu cesur koçların zodyakın ilk işareti olması şaşırtıcı değildir. Cesur ve hırslı olan bu burç, en zorlu durumlara bile dikkat çeker. İlişkilerinde karşı tarafı yönetmeyi severler. Bu yüzden sakin ve sabırlı bir eş ararlar.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Boğa burcu, boğa tarafından temsil edilen bir toprak burcudur. Göksel ruh hayvanları gibi, Boğalar yumuşak seslerle çevrili sakin, pastoral ortamlara bayılırlar. Hassas bir ruha sahiptirler. Arkadaşlık ve ilişkileri onlar için çok önemlidir. Ancak bazen karşıdaki kişiyi biraz baskı altında bırakabilirler.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

İkizler burcunun ikizleri, burcun getirdiği çoklu ilgi alanlarının bir kişi için fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ünlülük yapmaktan çok hoşlanan bir burçtur. İki ilişkilerinde de oldukça hareketli olan ikizler, pasif kişiliklerin yetişmesi için zor bir kişiliktir.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Yengeç kardinal bir su işaretidir. Yengeç tarafından temsil edilen burç, kabuklu deniz canlısının su ve kıyı arasında sorunsuz bir şekilde hareket edebilmesinin hem duygusal hem de maddi alemlerde var olma yeteneğini temsil eder. Bu burca dahil olanlar son derece sezgiseldir ve psişik yetenekleri somut alanlarda kendini gösterir: Örneğin, bir odadaki enerjileri zahmetsizce alabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz-22 Ağustos)

Aslan burcu, aslan tarafından temsil edilir ve bu ruhlu ateş burcu göksel ormanın kralları ve kraliçeleridir. Kraliyet statülerini kucaklamaktan çok memnunlar: Canlı, tiyatro ve tutkulu olan Aslanlar, spot ışığında güneşlenmeyi ve kendilerini kutlamayı severler.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Başak, tarihsel olarak buğday ve tarım tanrıçası tarafından temsil edilen ve başağın maddi dünyadaki köklü varlığına değinen bir toprak burcudur. Başak burcu, hayata yaklaşımlarında mantıklı, pratik ve sistematiktir. Bu dünya işareti kalpten bir mükemmeliyetçidir ve gayretli ve tutarlı bir uygulama ile becerileri geliştirmekten korkmaz.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Terazi burcu, terazinin uyum ve eşitlik üzerindeki fikrini yansıtan bir hava işaretidir. İlginçtir ki burçlar arasındaki tek cansız nesnedir. Terazi simetriye takıntılıdır ve yaşamın her alanında denge yaratmaya çalışır. Bu yüzden sanatta başarılıdırlar.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Akrep, Zodyakın en yanlış anlaşılmış işaretlerinden biridir. İnanılmaz tutkusu ve gücü nedeniyle, Akrep genellikle bir yangın işareti ile karıştırılır. Aslında, Akrep, gücünü psişik, duygusal alemden alan bir su işaretidir. Kararlılığı, inatçılığı ve intikam istekleri ile bilinirler.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Okçu tarafından temsil edilen Yaylar her zaman bilgi arayışı içindedir. Zodyakın son ateş işareti olan Yay arayışını; entelektüel ve ruhsal maceraların peşinden koşan yanan oklarla belirtir. En önemli özellikleri kendilerini beğenmiş olmalarıdır.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Astroloji Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı? Astroloji Tarihi başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.