8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – 3. Ünite (2023-2024)

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite başlıklı bu yazımızda 8. sınıf MEB inkılap tarihi ders kitabındaki tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

 • ÜNİTE BAŞINDA: “Anahtar Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
 • ÜNİTE İÇİNDE: “Konu Başı”, “Konu Ortası”, “Konu Sonu”, “Etkinlik” ve “Tartışalım” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
 • ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 3. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 3. Ünite Cevapları

8. sınıf inkılap tarihi ders kitabının üçüncü ünitesi olan Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!, yedi kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu yedi kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Anahtar Kavramlar

8. sınıf inkılap tarihi ders kitabının üçüncü ünitesi olan Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesinin Anahtar Kavramlar bölümünde yer alan 7 kavramı açıkladık.

Düzenli Ordu Nedir?

Düzenli Ordu, resmi ordudur. Eğitimi ve maaşı dahilinde olduğu devlet tarafından sağlanır.

Tekalif-i Milliye Nedir?

Tekalif-i Milliye, Kurtuluş Savaşı’nda aynen geri ödenmek üzere halktan bir takım eşyaların belirli oranlarda toplanması ve halktaki insanlardan bazılarının mesleklerini ordunun emrinde yapması durumudur.

Ültimatom Nedir?

Bir devletin diğerine verdiği kabul edilmemesi durumda savaş açılacağı bildirilen istisnasız kabul edilmesi beklenen notadır.

Teşkilat-ı Esasiye Nedir?

Kanun-i Esasi temel alınarak hazırlanan kanundur. 1921 Anayasası olarak da bilinmektedir.

Taarruz Nedir?

Düşmandan talep edilenlerin elde edilmesi için askeri müdahaleye başvurulmasıdır.

Maarif Nedir?

Belirli bir konuda bilgi kazandırma ve öğretimdir. Eğitim ile eş anlamlıdır.

Mareşal Nedir?

Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Kara Kuvvetleri’nin en yüksek askeri rütbesidir. En önemli özelliği savaş sırasında TBMM kararı ile kazanılmasıdır. Bu sebeple 100 yıla yakın süredir yeni bir mareşal olmadı. Savaş sırasında üstün başarı gösteren Orgenerallere verilmektedir. Günümüze kadar sadece 2 kişi tarafından alınmıştır. Birisi Mustafa Kemal Atatürk diğeri Fevzi Çakmak’tır. Havacılıkta kâğıt üzerinde mümkün görünse de tarihinde hiçbir mareşal bulunmamaktadır.

Konu İçindeki Sorular

8. sınıf inkılap tarihi dersinin üçüncü ünitesi olan Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları (Konu Başı, Konu Ortası, Konu Sonu, Etkinlik ve Tartışalım) yanıtladık.

Türk Halkı, Doğu ve Güney Cephelerinde Hangi Devletlerle Mücadele Etmiştir? Söyleyiniz.

Doğu cephesinde Ermenistan ile Güney cephesinde ise Fransa ve İtalya ile mücadele etmiştir.

Doğu Cephesi’nin Başarıyla Kapanması Diğer Cepheleri Nasıl Etkilemiştir? Açıklayınız.

Gücün ikiye bölünmesi önlenmiş ve Batı cephesine odaklanmayı kolaylaştırmıştır. Bu çok önemlidir. Çünkü eğer ordu ikiye bölünürse ve her hangi bir tarafa destek gerekirse ordunun oraya ulaşması zor olur. Ulaşsa bile bu sefer diğer tarafın desteğe ihtiyacı olabilir. Bu durumu 1. Dünya Savaşı‘nda Almanlar yaşamıştır. Böyle bir modelde savaşılması için ordunun çok fazla mobilize olması gerekmektedir. Aynı zamanda kapanan cephedeki askerler Batı cephesine sevk edilmiştir.

İngilizler Daha Önce İşgal Ettikleri Antep, Maraş ve Urfa’yı Boşaltarak Niçin Fransızlara Devretmişlerdir? Açıklayınız.

İngiltere’nin daha önce işgal ettikleri Antep, Maraş ve Urfa’yı Fransızlara devretmesinin sebebi daha önceden yaptıkları antlaşmalarda Osmanlı’nın bu şekilde paylaştırılmış olmasıdır. Bu şekilde paylaştırılmasının sebebi ise İngiltere’nin en çok istediği yerler olan boğazları hali hazırda almış olmasıdır. Bu yüzden adil bir bölümde başka bir yer alamayacak olmasıdır. Başka bir sebep ise bu bölgelerin Suriye ile sınırda olmasıdır. Fransa’nın bu bölgeleri Suriye’ye eklemek istemesidir.

Bayrağın İndirilmesine Halk Neden Tepki Göstermiştir? Bayrağın Bir Millet İçin Önemini Göz Önüne Alarak Düşüncelerinizi Açıklayınız.

(Bu soru sayfa 92’deki alıntıya göre yanıtlanmıştır.)

Bayrağın dalgalanması o ülkenin hürriyetinin bir sembolüdür. Halk hürriyetini sembolize eden bir şeyin artık olmadığını görünce hürriyetlerinin ellerinden alındığının farkına varır. Bu sebeple yoğun bir tepki gösterir. Aynı zaman da bayrağın inme sebebinin bir yanlışlık olmadığını anlamalarını sağlayan şey bayrak direğindeki Fransız bayrağıdır. Hürriyet insanlar için birincil öncelik olduğu için bu uğur da ibadetlerini aksatmayı göze alabilmişlerdir.

Urfa, Antep ve Maraş Halkının Yaşadıkları Yöreleri İşgalden Kurtarmak İçin Gösterdikleri Cesaret ve Kahramanlıklarını Kendi Cümlelerinizle Açıklayınız.

Cesaret bir işi yapmaya veya yapmamaya karar verildiğinde kişinin kendinin kaybedebileceği şeyler kadardır. Bu mücadelede insanların kaybedebileceği şeylerin belki de en önemlisi hayatları ve bu insanlar hayatlarını bu uğurda gerekirse vermek için gönüllü oluyorlar. Sadece hayatları değil zihinsel ve fiziksel sağlıklarını kaybedebilirler. Özellikle savaşın oluşturabileceği pek çok psikolojik rahatsızlık vardır. Bunlardan bazıları PTSD (Tramva Sonrası Stres Bozukluğu), anksiyete ve depresyondur. Bazıları sadece kendi hayatlarını değil sevdiklerinin hayatlarını da kaybetme ihtimaline karşı savaştı.

Doğu ve Güney Cephelerinin Başarıyla Kapanmasının Batı Cephesi’ne ve Milli Mücadele’ye Etkisi Nedir? Açıklayınız.

Gücün ikiye bölünmesi önlenmiştir. Batı cephesine odaklanmayı kolaylaştırmıştır. Bu çok önemlidir. Çünkü eğer ordu ikiye bölünürse ve her hangi bir tarafa destek gerekirse ordunun oraya ulaşması zor olur ulaşsa bile bu sefer diğer tarafın desteğe ihtiyacı olabilir. Bu durumu 1. Dünya Savaşı’nda Almanlar yaşamıştır. Böyle bir modelde savaşılması için ordunun çok fazla mobilize olması gerekmektedir. Aynı zamanda kapanan cephedeki askerler Batı cephesine sevk edilmiştir. Bunun yanı sıra İtalya savaştan çekilmiştir. Bütün birlikler batı cephesine odaklanmışlardı.

Rahmiye Hanım Hangi Cephede Kahramanlık Göstermiştir? Yazınız.

(Bu soru sayfa 95’teki metne göre yanıtlanmıştır.)

Güney Doğu Cephesi Fransızlara karşı Adana’da.

Rahmiye Hanım’a Neden “Tayyar” Lakabı Verilmiştir? Yazınız.

(Bu soru sayfa 95’teki metne göre yanıtlanmıştır.)

İki arkadaşını düşmanlardan korumak için bir anda atılır. Bunu bir anda yapmasından ötürü ona tayyar yani uçan lakabı verilmiştir.

Milli Mücadele’de Yer Alan Diğer Kadın Kahramanlar Kimlerdir? Araştırınız.

(Bu soru sayfa 95’teki metne göre yanıtlanmıştır.)

Halime Çavuş: Halime Çavuş kurtuluş savaşına katılmak için erkek kılığına girmiştir. Mühimmat taşımada görev almıştır. Not: Bu konuyla ilgili olarak Milli Mücadele Nedir? Milli Mücadele Kahramanları başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Batı Cephesi’nde Hangi Devlete Karşı Savaşılmıştır? Söyleyiniz.

Yunanistan

Milli Mücadele’de Batı Cephesi’nin Açılmasında ve Kuva-yı Milliye Birliklerinin Yoğun Olarak Bu Bölgede Ortaya Çıkmasında Hangi Olay Etkili Olmuştur? Söyleyiniz.

Bölgedeki yoğun Yunan işgalinden ve Yunanların bölge halkına karşı tutumları bölge halkında bir direniş ruhu doğurmuştur. Bu ruhun bir sonucu olarak bölgede Kuvâ-yı Millîye birlikleri ortaya çıkmıştır.

I. İnönü Savaşı’nın Sonuçlarından Hangileri İç, Hangileri Dış Politika İle İlgilidir? Söyleyiniz.

İç Politika:
Meclis, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasını kabul etti. Ethem Bey İsyanı tamamen bastırıldı. Albay İsmet Bey’in rütbesi generalliğe yükseltildi. İstiklal Marşı mecliste millî marş olarak kabul edildi. Halkın düzenli orduya ve Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ne olan güveni arttı. Askere alma işleri kolaylaştı ve hızlandı.

Dış Politika:
İtilaf Devletleri savaş sonunda ortaya çıkan yeni durumu görüşmek için Londra Konferansı’nı düzenledi. Afganistan’la bir dostluk antlaşması imzalandı. Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı. İtilaf Devletleri’nin Yunanlara olan güveni sarsıldı.

Bu Anayasa Maddelerinden Hangisi Gelecekte Devletin Yönetim Şeklinin Değişeceğini Gösterir? Yazınız.

(Bu soru sayfa 98’deki metne göre yanıtlanmıştır.)

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli, milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır.

Kuvvetler Birliği İlkesinin Uygulanmasının Göstergesi Olan Maddeyi Açıklayınız.

Bu soru sayfa 98’deki metne göre yanıtlanmıştır.

Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır. Kuvvetlerden ikisi olan Yasama ve Yürütme meclise devredilmiştir.

Mecliste Yasama Görevini Yerine Getirmek İçin Seçilen Milletvekilleri Neden Belirli Bir Süre İçin Seçilirler? Yorumlayınız.

Bu soru sayfa 98’deki metne göre yanıtlanmıştır.

Büyük Millet Meclisi seçimleri iki yılda bir yapılır. Seçilen üyelerin üye kalma süresi iki yıldır. Çünkü bu kişilerden hoşnut olunmazsa bir sonraki sefer seçilmezler. Bu sayede üzerlerinde halkın baskısı olur.

İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na TBMM Hükümeti ve İstanbul Hükümeti’ni Birlikte Çağırmalarının Sebebi Nedir? Açıklayınız.

Bir ikilik yaratmak ve tartışan iki hükümeti birbirlerine karşı koz olarak kullanarak masada öne geçmek. Sevr Antlaşması‘nı TBMM’ye de kabul ettirmekti.

Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri ile TBMM Hükümeti Arasında Uzlaşma Sağlanamamasının Sebepleri Nelerdir? Açıklayınız.

TBMM Sevr’i hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Kendilerinin birer terörist değil hak koruyucusu olduğunu göstermek istediler. Çünkü kendileri çoğunluk oldukları ülkenin demokratik ve özgür bir şekilde yönetilebilmesi için uğraştılar. Bunun diğer ülkelerin kamuoyu tarafından bilinmesi hem ülkelerin askerlerinin moralini bozacak ve kimin haklı olduğunu sorgulatacak. Hem de ülkelerin vatandaşları tarafından gördüğü desteği azaltacaktır.

Mustafa Kemal, Londra Konferansı’ndan Barış Adına Bir Sonuç Alınamayacağını Bildiği Halde Hangi Nedenlerle Konferansa Katılma Kararı Almıştır? Açıklayınız.

Kendilerinin diğer ülkelerin kamuoyundaki görünümünü olumlu yönde ilerletmek istediği için katılmayı doğru buldu. Çünkü o dönenemde Atatürk ve silah arkadaşlarının dış ülkeler gözündeki durumu bir avuç ayrılıkçı gibiydi. Ancak Londra Konferansı’na gidip dünya basınına işin aslının anlatılması insanları bakışını olumlu yönde etkiledi.

İstiklal Marşı’nın Yazıldığı Dönemin Şartlarını Göz Önüne Alarak Mehmet Akif’in “Allah Bir Daha Bu Millete İstiklal Marşı Yazdırmasın.” Sözünü Niçin Söylediğini Açıklayınız.

Bir daha bu kadar zor duruma düşülmemesini, bir daha savaşta bu kadar canın kaybedilmemesini, bir daha insanların ölüm tarafından ayrılmamasını ve en önemlisi bir daha bağımsızlığın kaybedilmemesini istediği için.

Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya Çektiği Telgrafta “Siz Orada Yalnız Düşmanı Değil, Milletin Makus (Ters) Talihini De Yendiniz.” Sözünü Millî Mücadele’nin Geleceği Açısından Yorumlayınız.

I. İnönü ve II. İnönü Savaşları, kaybetmeye ve geri çekilmeye alışmış bir topluma kazanmayı hatırlatması açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda bu hatırlama insanların özverisini arttırıp savaşa daha hevesli bir şekilde devam etmelerini sağladı. Atatürk bunları bildiği için bu sözü söylemeyi uygun buldu.

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında Türk Ordusunun Sakarya Irmağı’nın Doğusuna Çekilmesinin Nedenlerini Söyleyiniz.

Kaybedilen bir savaşın üstünden ordunun tekrar dirilmesi ve üstündeki negatif etkiyi atması gerekmekteydi. Aynı zamanda Sakarya Irmağı ordunun yeniden toparlanması için en uygun yerdi. Bu sebeple Mustafa Kemal, Sakarya Irmağının doğusuna çekilmeyi doğru buldu.

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında Düzenli Ordunun Yenilmesi Ülke İçinde Ne Gibi Tartışmalara Yol Açmıştır? Açıklayınız.

Ülke içindeki İtilaf Devletlerini destekleyen gruplar daha yüksek sesle propaganda yapmaya ve bu savaşı örnek göstermeye başladılar. Bu durumun yanı sıra meclisin içinde dahil pek çok insan şüphe ile bakmaya başladı. Türkiye halkının inancının kırılması ve İtilaf devletlerinin vatandaşlarının ümitlenmesi ordu üzerinde büyük bir baskıya da sebep oldu.

Yukarıda Verilenleri, Boşluklara Kronolojik Olarak Yerleştiriniz.

(Bu soru sayfa 104’teki etkinliğe göre yanıtlanmıştır.)

6-10 Ocak 1921 – I. İnönü Muharebesi

20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasi

23 Şubat – 12 Mart 1921 – Londra Konferansı

12 Mart 1921 – İstiklal Marşının Kabulü

26 Mart – 1 Nisan 1921 – II. İnönü Savaşı

10 – 24 Temmuz 1921 – Eskişehir-Kütahya Savaşları

Mustafa Kemal’in “Eğitimdir ki, Bir Milleti ya Özgür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Topluluk Halinde Yaşatır ya da Esaret ve Sefalete Terk Eder.” Sözünü Açıklayınız.

Eğitimin toplumun hayat görüşü, tarihe olan bakışı siyasi fikri ekonomik gelişmişliği, yeniliğe açıklığı, dindarlığı, mutluluğu ve pek çok daha farklı olgusunu etkilediğini bildiğini gösterir. Bu sözü söylemesi eğitimin ne kadar güçlü bir şey olduğunun bilincinde olduğunun bir göstergesidir.

Mustafa Kemal, “Cahillikle, İlkellikle Savaş” Sözüyle Ne Anlatmak İstemiştir? Açıklayınız.

Eğitimin insanları bilgilendirme yöntemi ile cahilliğe karşı koyabileceğini ve aynı zamanda bu bilgilenmenin insanları modernleştireceğini anlatmaya çalışmıştır. Sözün devamından da anlayacağımız gibi bu bilgilenme ve modernliğin özgürlük ile aynı değerde olduğunu vurgulamaktadır. Hatta özgürlüğün bu bilgi ve modernlikten geldiğini de anlatmaktadır. Aynı zamanda sözde bu bilgilendirme ve modernleştirme görevini yerine getiren kişilerin övüldüğünü de görebiliriz.

Mustafa Kemal’in 1921’deki Maarif Kongresi’ni Savaş Nedeniyle Ertelemek İsteyenlere Karşı Çıkmasının Sebebi Nedir? Açıklayınız.

Eğitime ve eğitimin getirdiği bilgilenme ve modernleşmenin kendisi tarafından en az özgürlük ve özgürlük için yapılan savaş kadar önemli olarak görüldüğü için yapmıştır. Aynı zamanda insanların savaştan sonra cahil kalması ülkeyi daha yeni kovdukları dış düşmanlara bağımlı kılacaktı. Bağımlı kalınması durumda asla münhasır medeniyetler seviyesine ulaşmayacak olduğun bilgisi ve farkında olmasıdır.

Aşağıda Maarif Kongresi’yle İlgili Soruların Cevaplarını Boşluklara Yazınız.

(Bu soru sayfa 105’teki etkinliğe göre yanıtlanmıştır.)

 • Niçin toplanmıştır?
 • Hangi tarihte toplanmıştır?
 • Nerede toplanmıştır?
 • Dönemin Maarif Vekili kimdir?
 • Hangi savaş sırasında toplanmıştır?

Savaşlardan Söz Edilirken Sıklıkla Kullanılan “Cephe”, “Cephe Gerisi”, “Topyekün Savaş”, “Mühimmat” ve “Lojistik” Kavramlarını Araştırınız.

Cephe: Askeri bağlamda, cephe teriminin birkaç anlamı olabilir. Resmi ABD Savunma Bakanlığı ve NATO tanımlarına göre, bir cephe “iki karşıt gücün temas hattı” olabilir. Bu cephe, yerel veya taktik bir cephe olabilir veya bir tiyatroya kadar uzanabilir. İkinci bir örnek Batı Cephesi içinde Fransa’da ve Belçika’da içinde I. Dünya Savaşı. Buna bağlı olarak cephe, düşmanın yönünü veya savaşın olmadığı durumlarda bir askeri birliğin baktığı yönü ifade edebilir. Tersine, “ev cephesi” terimi, savaş halindeki bir ülkenin sivil sektöründeki, materyal üretimiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, koşulları belirtmek için kullanılmıştır.

Topyekün Savaş: Bir grubun tamamının elinde ne varsa kullanarak elinden geleni ardına koymadan savaşmasıdır. Topyekün Savaş genellikle topluluğunu ortak bir amaç için birleştirmeyi çok iyi başarmış demagoglar tarafından yapılsa da Fransız Devrimi’nin de örnek olarak verilebileceği pek çok savaşta da topluluk kendileri bir araya gelip topyekün bir savaş yaptı.

Mühimmat: Herhangi bir silah veya silah sisteminden ateşlenen, saçılan, düşürülen veya patlatılan malzemedir. Mühimmat, hem harcanabilir silahlardır (örneğin, bombalar, füzeler, el bombaları, kara mayınları). Hem de bir hedef üzerinde etki yaratan diğer silahların bileşen parçalarıdır (örneğin, mermiler ve savaş başlıkları). Neredeyse tüm mekanik silahların çalışması için bir çeşit mühimmat gerekir. Mühimmat terimi, 17. yüzyılın ortalarına kadar izlenebilir. Kelime, savaş için kullanılan malzeme için Fransızca la munution’dan gelir. Mühimmat ve mühimmat genellikle birbirinin yerine kullanılır. Ancak mühimmat artık genellikle onu çalıştırmak için gerekli mühimmat ile gerçek silah sistemini ifade eder. İngilizce dışındaki bazı dillerde mühimmat hala Fransızca (munitions), Almanca (Munition), İtalyanca (munizione) veya Portekizce (munição) gibi mühimmat olarak anılmaktadır. Mühimmatın amacı, bir etkiye sahip olmak için (genellikle, ancak her zaman değil, ölümcül) seçilen bir hedefe karşı bir kuvvet yansıtmaktır. Mühimmatın en ikonik örneği, silah etkisini tek bir pakette vermek için gerekli tüm bileşenleri içeren ateşli silah kartuşudur.

Lojistik: Lojistik genellikle karmaşık bir operasyonun ayrıntılı organizasyonu ve uygulanmasıdır. Genel iş anlamında lojistik, müşterilerin veya kurumların gereksinimlerini karşılamak için çıkış noktası ile tüketim noktası arasındaki şeylerin akışının yönetimidir. Lojistikte yönetilen kaynaklar, malzeme, ekipman ve sarf malzemeleri gibi somut malları ve ayrıca gıda ve diğer sarf malzemelerini içerebilir. Askeri bilimde lojistik, kaynak ve ulaşımdan yoksun bir silahlı kuvvet savunmasız olduğu için, ordunun ikmal hatlarını sürdürürken düşmanın tedarik hatlarını bozmakla ilgilenir. Askeri lojistik, antik dünyada zaten uygulanıyordu ve modern ordunun lojistik çözümlere önemli bir ihtiyacı olduğundan, gelişmiş uygulamalar geliştirildi. Askeri lojistikte, lojistik görevlileri kaynakların ihtiyaç duyulan yerlere nasıl ve ne zaman taşınacağını yönetir.

Cephe Gerisi: Savaş alanının arkasında kalan bölgeye cephe gerisi denir. Cephe gerisi bir savaş için en az cephe kadar önemlidir. Bunun en önemli sebebi cephe gerisinin topyekün bir şekilde cepheyi desteklediğinde oluşacak olan psikolojik ve maddi avantajdır.

Mustafa Kemal, Hangi Nedenlerle Meclise Ait Yetkilerin Kendisine Verilmesini İstemiştir? Açıklayınız.

Savaşta durumların olumsuz ilerlemekteydi. Bunun en önemli sebebi meclisin kararları almasının olması gerekenden uzun sürmesiydi. Son gelişmeler ve bu kararların iletimi de oldukça zordu. Bu durumda verilebilecek en mantıklı karar bir komutana meclisin yetkilerini vermekti. Bu kişi deneyimli birisi olmalıydı. Aynı zamanda bu kişi bilgili birisi olmalıydı. Bunun yanında bu kişi savaş stratejisi konusunda da bilgili ve deneyimli olmalıydı. Aynı zamanda bu kişi ile meclisin aralarında bir sorun olmamasının yanı sıra bu kişinin liderlik vasfı da olmalıydı. Ve son olarak bu kişi halkın güvendiği başa geçmesi durumunda yadırganmayacak birisi olmalıydı. Bütün bu kriterleri Mustafa Kemal sağlıyordu. Bu yüzden o sırada yapılabilecek en iyi seçim yetkilerin bir süreliğine Mustafa Kemal’e verilmesiydi.

Yukarıdaki Tabloda Toplanan Kıyafetlerin Maddi Değeri Neden Yazılmıştır? Yazınız.

(Bu soru sayfa 108’deki tabloya ve metne göre yanıtlanmıştır.)

Giysinin paraya geçirilmesi ve bu ara ile cephane alınması durumunda ellerinde ne kadar para olacağının bilinmesi. Aynı zamanda ilerleyen dönemde giysiler iade edilirken değerinin bilinmesi sayesinde değerince başka bir eşyanın ve ya değerince paranın verilebilecek olması. Bu sayede halkın hakkı korunacak ve kimse mağdur olmayacaktı.

Tekalif-i Millîye Emirleri Sonucu Toplanan Malzeme Daha Çok Hangi Savaş Sırasında Kullanılmıştır? Yazınız.

(Bu soru sayfa 108’deki tabloya ve metne göre yanıtlanmıştır.)

Sakarya Meydan Muharebesi’nde kullanılmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Savaşı Sırasında Verdiği Tarihi Emrin Savaşın Seyrini Değiştirmesi, Onun Hangi Özelliğini Yansıtmaktadır? Söyleyiniz.

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla sulanmadıkça düşmana terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir; ama küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşı sürdürür. Yanındaki birliğin çekilmek zorunda kaldığını gören birlikler ona uyamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmak ve direnmekle yükümlüdür.” sözü ile Mustafa Kemal Paşa’nın devletin her karış toprağına verdiği önemi çok iyi olan hitabet yeteneğini ve doğuştan sahip olduğu liderlik vasfını görüyoruz.

Sakarya Savaşı’nı Anlatan Bir Kompozisyon Yazdığınızı Varsayalım. Savaşın Sonuçlarını Düşünerek Nasıl Bir Başlık Koyacağınızı Söyleyiniz.

“Son Sözü Hep Mustafa Kemal Söyler” veya “Ölmekten Korkmayanlardan Korkmalı” isimleri koyulabilirdi. Çünkü ilk isim Mustafa Kemal’in taktik zekasını ikinci isim ise halkın varını yoğunu koymasını anlatıyor.

Büyük Taarruz’un Sakarya Meydan Savaşı’ndan Farklı Olan Yönü Nedir? Açıklayınız.

Sakarya Meydan Muharebesi bir savunma savaşıdır. Ancak Büyük Taaruz bir taaruz yani saldırı savaşıdır. Bunun dışında tarihleri orduların mühimmatları ordulardaki kişiler ve sayıları mekanları amaçları, sebepleri farklıydı.

Büyük Taarruz Öncesi, Türk Ordusunun Yaptığı Hazırlıklar Nelerdir? Söyleyiniz.

Ordu komuta heyeti savaşı yönetmek için 25 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’ye geldi. Büyük Taaruz hazırlıkları: Subaylar ve askerler saldırı için eğitilmeye başladı. Ekonomik kaynakların hepsinin dibi sıyrıldı bu savaş öl ya da öldür savaşıydı. Ülkede bulunan kaynakların tammamı ordunun hizmetine geçti. Doğu ve Güney cephelerinde sona eren savaştan kalan birlikler Batı cephesine aktarıldı. Pek çok dernek İtilaf devletlerinin depolarından çaldığı silahları Ankara’ya yolladı.

Millî Mücadele’nin “Savaş Dönemi” ve “Diplomatik Dönemi” Terimlerini Açıklayınız?

Savaş Dönemi: Savaş döneminin tanımı “savaş olan dönemdir”. Ancak bu tanımı öne çıkartmak için savaşın ne olduğuna bakılabilir. Savaş ise devletler, hükümetler, toplumlar veya paralı askerler, isyancılar ve milisler gibi paramiliter gruplar arasında yoğun bir silahlı çatışmadır. Genellikle, düzenli veya düzensiz askeri kuvvetler kullanılarak aşırı şiddet, saldırganlık, yıkım ve ölüm oranı ile karakterizedir. Savaş, savaş türlerinin veya genel olarak savaşların ortak faaliyetlerini ve özelliklerini ifade eder. Toplam savaş tamamen meşru askeri hedeflerle sınırlı olmayan ve kitlesel sivil veya muharip olmayan diğer acı ve zayiatlarla sonuçlanabilen savaştır.

Diplomatik Dönem: Devletler arası olan ilişkiler ve antlaşmaların bulunduğu döneme verilen isimdir.

Aşağıdaki Konuşma Metinlerinde Boş Bırakılan Yerleri Tamamlayınız.

(Bu soru sayfa 115’teki etkinliğe göre yanıtlanmıştır.)

 • Türk ordusunun Batı Cephesi’nde son savunma savaşı Sakarya Meydan Savaşı’dır.
 • Millî Mücadele’nin son savaşı Büyük Taaruz’dur.
 • Millî Mücadele’yi bitiren Ateşkes Anlaşması Mondros Ateşkes Antlaşması’dır.
 • Bu savaştan sonra Türk ordusu İzmir’e geçmiştir.
 • Bu savaşla Millî Mücadele’nin askeri safhası sona ermiştir.
 • Bu antlaşmayla yasama ve yürütme TBMM’ye verilmiştir.

İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Konferansı’na TBMM Hükûmeti’nin Yanı Sıra İstanbul Hükümeti’ni de Çağırmaları Karşısında TBMM Hükûmeti’nin Aldığı Önlem Nedir? Söyleyiniz.

Aralarında çıkacak bir anlaşmazlıkta iki tarafı birbirine düşürme amacıyla iki tarafı çağıran İtilaf Devletlerine karşı Saltanatı kaldıran TBMM hükümeti duruma en uygun kararı vermişti.

Mustafa Kemal, Lozan Konferansı’nın Hangi Nedenlerle İzmir’de Toplanmasını İstemiştir? Açıklayınız.

İzmir ile Ankara arasındaki iletişim çok daha kolay olduğu ve aynı zamanda İzmir’in Yunan işgalinden sonraki halinin bilinmesini istemişti. Maalesef tarafsız bir yerde olmasının doğru bulunduğu için Lozan’da yapması daha doğru bulundu.

Lozan Barış Antlaşması’nda Boğazların Yönetiminin Uluslararası Bir Komisyona Bırakılmasını Türkiye’nin Egemenlik Hakları Açısından Değerlendiriniz.

Egemenlik haklarının bir ihlali sayılabilir. Çünkü evletin karasularına bir ihlaldir bu durum. Ancak ilerleyen süreçte Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile bu durum olabildiğince olumlu bir şekilde sonuçlandı.

Lozan Barış Antlaşması’na Göre Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin Elinden Siyasi Yetkileri Neden Alınmıştır? Açıklayınız.

Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin de dahil olduğu hem siyasi hem de dini kurumların hepsinden siyasi kollarından kurtulmalarını istemişlerdir. Ancak bu duruma uymayan bazı kurumların da kapatılması gerekmiştir. Bu durum laiklik ilkesinin bir sonucudur.

Lozan Barış Antlaşması’na Göre Batılı Devletlerin Elde Ettiği Ayrıcalıklardan Hangisinin Kaldırılması Türkiye’nin Ekonomik Bağımsızlığını Sağlamasında Etkili Olmuştur? Söyleyiniz.

Kapitülasyonlar.

Türkiye’de Yayımlanan Bir Derginin Yayın Yönetmeni Olduğunuzu Varsayalım. Lozan Konferansı Sonunda İmzalanan Antlaşma İle İlgili Derginiz İçin Aşağıdaki Başlıklardan Hangisini Kullanırdınız? Konuyla İlgili Alt Başlığınız Ne Olurdu? Yazınız.

“Motorları Maviliklere Sürüyoruz” veya “Bir Devir Bitti Yenisi Açıldı”

Aşağıda, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” Romanından İstanbul’un İşgaliyle İlgili Bir Bölüm Okuyacaksınız. Kitabın Yazarı Siz Olsaydınız Eksik Cümleyi Nasıl Tamamlardınız?

O ruh özgürlüğün, o ruh vatanperverliğin ve o ruh canını korkusuzca verebilecek olanların ruhuydu. O ruhun bir çok sonucu oldu ve çok şeyi değiştirdi o ruh. Ama değişmeyen tek şey olan değişime bile karşı direndi o ruh.

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

8. sınıf İnkılap tarihi dersinin üçüncü ünitesi olan Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Aşağıdaki Tabloda Millî Mücadele’nin Ulusal ve Uluslararası Sonuçlarıyla İlgili Bilgiler Verilmiştir. Bu Bilgilerden Yararlanarak Soruları Cevaplayınız. Cevaplarınızı Boşluklara Yazınız.

1/a
2/a,b,ç,e,h
3/ç
4/f
5/d
6/c

Aşağıda, Millî Mücadele Dönemi’nde Yaşanan Bir Olay Verilmiştir. Metnin Altındaki Soruları Metinden Faydalanarak Cevaplayınız.

7- “Topyekün Destek”
8- Bölgede hiç erkek kalmadığını ve ya Onlarında çorbada tuzu olsun istediklerini söylemiş olabilirler.
9- Onlarında destek vermek istemesi ve kalan kişilerin hali hazırda savaşta olması.
10- Lojistik, tekstil ve daha pek çok şekilde yardım etmişlerdir.

Lozan Antlaşması İle İlgili 5N1K Sorularını Cevaplayınız.

Ne: Karaağaç
Nasıl: Tamamen kaldırılarak
Ne zaman: 24 Temmuz 1923
Nerede: Lozan/İsviçre
Neden: Her hangi bir anlaşmaya varılamadığı için.
Kim: İsmet İnönü

Millî Mücadele Dönemi Savaşları İle İlgili Tablodaki Boşlukları Doldurunuz.

Doğu/Güney/Batı
a. Cephelerde kimlere karşı savaşılmıştır? Ermeniler ve Fransızlar/Fransa/Yunanistan
b. Cephelerde görev alan birer komutanın adını yazınız. Kazım Karabekir/Ali Fuat Cebesoy/İsmet İnönü
c. Cepheler hangi antlaşmalarla kapanmıştır? Moskova Antlaşması/Ankara Antlaşması/ Mondros Ateşkes Antlaşması

Aşağıda Maarif Kongresi ve Sakarya Meydan Savaşı’yla İlgili Olan Kelimeler Verilmiştir. Bu Kelimelerden Olayla İlgili Olanlara (√), Olmayanlara (X) İşareti Koyunuz.

(√ ) Eğitim (√ ) Kütahya-Eskişehir (√ ) Kars Antlaşması (√ ) Mustafa Kemal
(√ ) Millî (X) Geleneksel (√ ) Fevzi Çakmak (√ ) Gazi
(√ ) Çağdaş (√ ) Mustafa Kemal (√ ) Son savunma (√ ) Mareşal
(X) Sağlık (X) Mondros (X) Türklerin yenilgisi (X) I. İnönü
(√ ) Ankara (√ ) Hamdullah Suphi (√ ) Ankara Antlaşması (√ ) Başkomutan

Gazete Haberini Okuyup Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

Urfa halkı, hangi duygularla Kuvâ-yı Millîye’ye katılmıştır? Yazınız.

Milliyetçilik ve özgürlük arayışı duyguları başta gelse de umut duygusunun yeri yadsınamaz.

Bu olay hangi cephede yaşanmıştır? Yazınız.

Güney Cephesi

Aşağıda Harflerle Gösterilen Kavramları İlgili Oldukları Bilgiyle Eşleştiriniz.

I/B II/Ç III/A IV/D V/C

Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplayınız.

13-)C, 14-)A, 15-)B, 16-)D, 17-)D, 18-)C, 19-)B, 20-)C, 21-)D, 22-A

Görseldeki İnsanların Yerinde Olsaydınız O Anki Duygularınızla Geleceğe Nasıl Seslenirdiniz Veya Gelecek Nesillere Nasıl Bir Öğüt Verirdiniz? Yazınız.

Her zaman umut olduğunu unutmayın. Biz de inanmazdık ama oldu çalışın ve elinizden geleni ardınıza koymayın. Eğer denerseniz ve olursa ne âlâ, olmazsa denedim olmadı dersiniz. Ama denemez seniz asla ne olacağını bilemezsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.