Ders: Tarih
Türkiye'nin Tarih Dersi Sayfası

2019 YKS Tarih Konuları – TYT Tarih ve AYT Tarih Soruları

2019 YKS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları

YKS Tarih Konuları ve Soruları
4 14.495

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye’de ilk kez 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime (üniversiteye) geçiş sistemi sınavıdır. YKS 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da uygulanacaktır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) testlerinde YKS Tarih soruları bulunmaktadır. YKS Tarih sorularını sınava girecek olan tüm adaylar çözebilmektedir.

2019 YKS (TYT ve AYT)

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılacaktır.

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Yani her aday alanına bakılmaksızın her teste girebilir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir. TYT’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl süreyle geçerlidir.

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2019 YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.

2019 YKS Tarih Soru Dağılımları

2019 YKS’de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) testlerinde YKS Tarih soruları bulunmaktadır. TYT Tarih soruları 5 tanedir. TYT Tarih sorularını sınava girecek olan tüm adayların çözmesi gerekmektedir. AYT Tarih soruları SÖZ yani sözel alanda 21 tane, EA yani eşit ağırlık alanında ise 10 tanedir. SAY yani sayısal alanda ise AYT Tarih soruları bulunmamaktadır. Özetleyecek olursak;

 • Sayısal alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 0 tarih sorusu çözecektir.
 • Eşit Ağırlık alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 10 tarih sorusu çözecektir.
 • Sözel alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 21 tarih sorusu çözecektir.
 • Dil alanından sınava girecek olan aday TYT’de 5 – AYT’de 0 tarih sorusu çözecektir.

Ancak sınava girecek tüm adaylar sınavda istediği alandan testleri de çözebilmektedir. Örneğin, eşit ağırlık alanından sınava giren aday isterse sözel alanının testlerini de çözebilir. Yukarıda da görüldüğü üzere sınava girecek tüm adayların TYT Tarih sorularını çözmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki çizelgede 2019 YKS’deki testler ve soru sayıları bulunmaktadır. Bu çizelgeye göre YKS Tarih ile ilgili toplam 26 soru bulunmaktadır. TYT Tarih sorularını tüm adaylar, AYT Tarih sorularını ise isteyen adaylar çözecektir.

YKS Kaç Tarih Sorusu var?
YKS Tarih – Testler ve Soru Sayıları

2019 YKS Tarih Konuları

2019’da YKS Tarih konularına çalışmak isteyen bir öğrenci öncelikle YKS Tarih ile ilgili konuların bir önceki yıla göre büyük ölçüde değişmediğini bilmelidir. Ancak Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 26 Ekim 2018’de yayınlanan Yükseköğretime Geçiş Sınavlarına Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar başlıklı duyurusuna göre 2019 YKS Tarih konuları bir önceki yılla büyük ölçüde aynıdır. YKS Tarih konularında değişimi aşağıda ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

TYT Tarih Konuları

TYT Tarih soruları tarih alanındaki temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik sorulardır. Tarih dersinin becerileri nelerdir? Öncelikle tarih dersi becerilerini inceleyelim. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı tarih öğretim programına göre tarih dersinin becerileri şunlardır;

 • Kronolojik Düşünme Becerisi
 • Tarihsel Kavrama Becerisi
 • Neden-Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi
 • Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi
 • Tarihsel Sorgulamaya Dayalı Araştırma Becerisi
 • Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi
 • Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme Becerisi
 • Geçmişe Geçmişteki İnsanların Bakış Açısıyla Bakabilme Becerisi veya Tarihsel Empati

TYT Tarih soruları ÖSYM’nin hazırladığı 2019 YKS kılavuzunda da vurguladığı gibi bu becerilere yönelik olacaktır. Sosyal Bilimler Testi içinde yer alan 5 tane TYT Tarih sorusu tamamen bu becerileri ölçecektir. Dolayısıyla bu tarihsel beceriler bazılarının iddia ettiği gibi yalnızca 9. ve 10. sınıf kapsamında değil, ortaöğretimin tüm sınıf düzeyini kapsamaktadır. Özetle TYT Tarih soruları, 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf konularından yukarıdaki becerilere ilişkin olacaktır.

TYT Tarih ne çıkıyor?
TYT Tarih Soruları ve Kapsamları

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Şubat 2018’de hazırlıklarını tamamladığı tarih dersi öğretim programları 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında yani tüm liselerde uygulanacaktır. Dolayısıyla 2019’da YKS’ye girecek olan tüm adayların bu öğretim programında belirtilen becerilerden, kazanımlardan ve konulardan sorumlu olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ancak Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 26 Ekim 2018’de yayınlanan duyuruya göre 2019 YKS Tarih konuları yeni öğretim programına göre yapılmayacaktır. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre TYT Tarih Konuları şunlardır;

9. Sınıf Tarih Dersi Konuları

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
 • Türk İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)

10. Sınıf Tarih Dersi Konuları

 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konuları

 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü

TYT Tarih konuları yukarıda yer alan 18 başlığı içermektedir. TYT Tarih soruları bu konu başlıklarından oluşacaktır.

AYT Tarih Konuları iki bölümden oluşmaktadır. Sosyal Bilimler-1 Testi içinde yer alan Tarih 1 konuları ile Sosyal Bilimler-2 Testi içinde yer alan Tarih-2 konuları olarak iki bölümden oluşan AYT Tarih konuları inceleyelim.

AYT Tarih-1 Konuları

TYT Tarih konuları ile hemen hemen aynıdır. TYT Tarih konuları kapsamında yer alan yukarıdaki 27 konu başlığı AYT Tarih-1 Konuları için de geçerlidir.

AYT Tarih-2 Konuları

Tarih-1 konularıdan biraz farklıdır. AYT Tarih-2 konuları içinde TYT Tarih konularının tamamı yer almaktadır. Bu konuların yanında Tarih-2 konuları arasında aşağıdaki konu başlıkları da vardır.

11. Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Konuları

 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim ve Bilim
 • Türklerde Sanat
 • Türklerde Spor

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Konuları

 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • II. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemı̇
 • Yumuşama Dönemı̇ ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya

Özetle AYT Tarih-2 konuları, TYT Tarih konuları olan 18 başlığın yanında yukarıdaki 12 başlığın da eklenmesiyle toplam 30 konu başlığından oluşmaktadır.

YKS Tarih ve TYT – AYT Tarih Konuları ile ilgili hazırladığımız özet tabloları aşağıdaki görsellerin üzerine tıklayarak bilgisayarınıza pdf olarak indirebilirsiniz. 2019 YKS Tarih konuları ve kazanımları (26 Ekim 2018’de güncellenmiştir) şöyledir;

TYT ve AYT Tarih Konuları
2019 TYT Tarih Konuları ve Kazanımları (26 Ekim 2018’de Güncellendi)

TYT Tarih Soruları

YKS ilk olarak 2018’de uygulandığı için geçmiş yılların sınav sistemindeki sorularla 2018 TYT Tarih sorularını karşılaştırmak çok doğru sonuçlar vermeyebilir. 2019 TYT Tarih soruları hakkında bilgi vermesi açısından 2018 TYT Tarih sorularını inceleyelim. YKS Tarih sorularının ilk bölümü TYT Tarih soruladır. 2018 TYT Tarih sorularının konu başlıkları şöyledir;

2018 TYT Tarih Soruları (5 Tane)

 • İLK TÜRK DEVLETLERİ (Hunlar) (9. Sınıf)
 • TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) (Gazneliler) (9. Sınıf)
 • BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) (Orhan Bey Dönemi) (10. Sınıf)
 • MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ (Milli Cemiyetler) (11. Sınıf)
 • TÜRK İNKILABI (İnkılaplar) (11. Sınıf)

2018 TYT Tarih soruları ile ilgili hazırladığımız sunumu incelemek isterseniz, 2018 TYT Tarih sorularının ve TYT Tarih ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu sunumu aşağıdaki görsele tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

TYT Tarih Çıkmış Sorular
2018 TYT Tarih Soruları (Sunum)

AYT Tarih Soruları

YKS Tarih sorularının ikinci bölümü AYT Tarih soruladır. 2018 AYT Tarih Soruları toplamda 21 tanedir. Bu 21 tarih sorusunun 10 tanesi Tarih-1 sorusu, 11 tanesi ise Tarih-2 sorusudur. 2019 TYT Tarih soruları hakkında bilgi vermesi açısından 2018 TYT Tarih sorularını inceleyelim.

2018 AYT Tarih-1 Soruları (10 Tane)

2018 AYT Tarih-1 soruları toplamda 10 tanedir. Bu 10 tarih sorusunun 4 tanesi 9. sınıf konusu, 4 tanesi 10. sınıf konusu, 4 tanesi 11. sınıf konusudur. 2018 AYT Tarih-1 sorularının konu başlıkları ise şöyledir;

9. Sınıf Konularından 4 Soru

 • TARİH BİLİMİ (Tarih Biliminin Yöntemi)
 • İLK TÜRK DEVLETLERİ (Devlet Yönetimi)
 • İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) (Halife Ömer Dönemi)
 • TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) (Karahanlılar)

10. Sınıf Konularından 2 Soru

 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) (Osmanlılarda Taşra Yönetimi)
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) (2. Mehmet -Fatih- Dönemi)

11. Sınıf Konularından 4 Soru

 • 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL (Mustafa Kemal Atatürk’ün Yaşamı)
 • MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ (Anadolu’da İşgaller)
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ (Atatürk İlkeleri)
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

2018 AYT Tarih-2 Soruları (11 Tane)

2018 AYT Tarih-2 soruları toplamda 11 tanedir. Bu 11 tarih sorusunun 3 tanesi 9. sınıf konusu, 2 tanesi 10. sınıf konusu, 2 tanesi 11. sınıf konusu, 4 tanesi 12. sınıf konusudur. 2018 AYT Tarih-2 sorularının konu başlıkları ise şöyledir;

9. Sınıf Konularından 3 Soru

 • UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR (Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu)
 • İLK TÜRK DEVLETLERİ (Türklerde Toplum Yaşamı)
 • TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) (Büyük Selçuklu Devleti)

10. Sınıf Konularından 4 Soru

 • BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) (Osmanlı – Haçlı İlişkileri)
 • DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) (1. Süleyman – Kanuni- Dönemi)
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) (Londra Boğazlar Sözleşmesi)
 • EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) (Balkan Savaşları)

11. Sınıf Konularından 4 Soru

 • MİLLİ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ (Sivas Kongresi)
 • TÜRK İNKILABI (Cumhuriyetin İlanı)
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (Orta Doğu)
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

2018 AYT Tarih soruları ile ilgili hazırladığımız sunumu incelemek isterseniz, 2018 AYT Tarih sorularının ve AYT Tarih ile ilgili bilgilerin yer aldığı bu sunumu aşağıdaki görsele tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

AYT Tarih Çıkmış Sorular
2018 AYT Tarih Soruları (Sunum)

2019 YKS Tarih Kitapları

2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında yani tüm liselerde uygulanacak olan yeni tarih öğretim programlarına uygun olarak TYT – AYT Tarih konu anlatımlı ve TYT – AYT Tarih soru bankası kitapları hazırlanmaktadır. Çok yakında sizler için MEB ile uyumlu YKS Tarih kitaplarını bu yazımızda önereceğiz. 2018-2019 için YKS Tarih kitapların basım sürecinin sürdüğü bilinmektedir.

YKS Tarih Kitabı Reklam

Not: 2018-2019 eğitim öğretim yılı için öğrencilere önerebileceğiniz YKS Tarih kitaplarını bu bölümünde tanıtabiliriz. Bu bölüme sponsor olmak isterseniz iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

2019 YKS Tercih Süreci

ÖSYM’nin yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na giren her öğrenci, Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları hesaplandıktan sonra Ağustos ayında tercih süreciyle karşılaşmaktadır. Bu tercih sürecinde üniversitelerin tarih bölümünü tercih edecek öğrenciler için tarih bölümü hakkında ayrıntılı bilgiler vermeye çalıştığımız Tarih Bölümü Hakkında Bilgiler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bun Yazıları Da Beğenebilirsiniz!

4 Yorum Yapıldı
 1. İrem Diyor ki:

  Çağdaş türk ve dünya tarihi dersi kaldırıldı deniliyor doğru mu?

 2. Kemal Diyor ki:

  TYT Tarih kitap önerir misiniz

 3. Hulki Saruhan Diyor ki:

  merhaba, bu paylaşımdaki tarih soru dağılımları kesin mi? her sene sabit mi olacak? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Editör Diyor ki:

   Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 26 Ekim 2018 tarihli açıklamasına göre 2019 YKS Tarih konuları ve kazanımları kesin.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi