9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı – Yeni Müfredata Göre (2021-2022)

2020-2021 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler üzerine alınan puanlara göre belirlenir. Tarih dersinde öğrenci başarısını tespit edebilmek için kullanılan araçlardan biri de yazılı sınavlardır. Bu yazımızda 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı örneğini paylaşıma açıyoruz.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

Tarih dersi yazılı sınavları ile ilgili 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı örneği aşağıda yer almaktadır. 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı örneği yönetmelik gereği açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ancak 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı içine kısa yanıtlı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli test gibi sorular da eklenebilir.

Aşağıdaki 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı örneği 2021-2022 eğitim öğretimi yılı için yeni müfredata göre hazırlanmıştır. Bu yazılı sınavda sınav kapsamındaki ilgili kazanımlardan 10 soru bulunmaktadır. 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı sınavı  içerisinde analiz ve değerlendirme düzeyindeki kazanımlara yönelik birden fazla soru yer almaktadır.  Bu tarih yazılı sınavı içerisinde yer alan sorular puanlanmamıştır. Puanlama işi tarih öğretmenine bırakılmıştır.

Tarih dersi öğretim programında yer alan becerilere ve kazanımlara göre hazırlanan 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı sınavını bilgisayarınıza kopyalayarak üzerinde düzenleme veya değişiklik yapabilirsiniz.

Yanıt Anahtarı: 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı cevap anahtarları sorulardan hemen sonra aşağıda ayrı bir başlıkta yer almaktadır.

2021-2022 9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

……………………………… LİSESİ

9. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

SORULAR

1. Emeviler Dönemi’nde İslamiyet, Kuzey Afrika üzerinden Avrupa’ya yayılmıştır. Bu yayılma sürecinde İslam kültürü Avrupa’yı nasıl etkilemiştir? İbn-i Sina örneğinden yola çıkarak açıklayınız.

2. Binbir Gece Masalları’nda anlatılan öykülerin geri planında Abbasi Halifesi Harun Reşid dönemi söz konusudur. Abbasilerde Harun Reşid döneminin bu öykülere konu olabilecek özellikleri nelerdir?

3. İslam uygarlığında önemli bir bilim ve eğitim kurumu olan Beytü’l-hikme’nin çalışmaları hakkında bilgi veriniz.

4. Su ve mekanik parçalarla çalışan makineleri yapan El Cezeri’nin çalışmaları Avrupa’yı bilimsel açıdan nasıl etkilemiştir?

5. Türk topluluklarının İslamiyet’i kabul etmelerinin temel nedenleri nelerdir?

6. Kutadgu Bilig, Divânü Lûgati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık ve Divân-ı Hikmet gibi eserlerin ortak özellikleri nelerdir? Bu eserlerin içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz.

7. Dandanakan, Pasinler ve Malazgirt savaşlarının ortak sonuçları nelerdir?

8. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey, neden İslam dünyasında koruyucu rol üstlenmiştir?

9. Nizâmülmülk’ün Siyasetnâme adlı eserine göre devlet yöneticilerinde aranan temel siyasi özellikler nelerdir?

10. Nizamiye Medreseleri yapılanma sürecinde Gazalî’nin bu medreselere etkisi neler olmuştur?


9. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

YANITLAR

Hazırlanmaktadır…

 


Tüm Yazılı Sınavlar: Tarih dersi yazılı sınavları ile ilgili örnek sınavların tamamını incelemek için Tarih Dersi Yazılı Sınavları – Yeni Müfredata Göre (2021-2022) başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumları Göster (11)

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi