Osmanlı Tarihi

Sırpsındığı Savaşı Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

Sırpsındığı Savaşı, Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliği’nden oluşan ittifakı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1364’te Edirne yakınlarında gerçekleşen bir savaştır. Birinci Meriç Muharebesi olarak da bilinir.

Sırpsındığı Savaşı Nedir?

Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Sırp Despotluğu arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu muharebe, Osmanlı Sultanı I. Murad döneminde, 1364 yılında gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu’nun genişleme politikaları doğrultusunda, Osmanlı orduları Sırp topraklarına doğru ilerlemeye başlamıştı. Bu süreçte, Osmanlılar, Sırp Despotu Vukašin Mrnjavčević ile karşılaştılar. 26 Eylül 1364 tarihinde Sırpsındığı adı verilen bir mevkide, iki ordu karşı karşıya geldi. Muharebe sonucunda Osmanlı İmparatorluğu zafer kazandı ve Sırp Despotu Vukašin Mrnjavčević ile oğlu Uroš Mrnjavčević öldü. Bu zaferle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki hakimiyeti güçlendi. Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki genişlemesinin bir parçası olarak tarihe geçti ve Osmanlıların bu bölgedeki etkisini artırdığı önemli bir olay olarak kabul edilir.

Sırpsındığı Savaşı’nın yaşandığı yer ve zamanı hakkında bilinenler bazı kesimler için hala tartışma konusudur. Bazı yabancı ve Türk kaynaklar savaşın Çirmen Savaşı’ndan farklı bir savaş olduğunu aynı zamanda Çirmen Savaşı’nın ana nedenlerinden biri olarak Sırplara göre savaşın intikam alma amacı olduğunu ortaya atmaktadır. Bu düşüncelerini destekleyici olarak ise Çirmen köyünün Yunanistan topraklarında olmasına ters olarak 1364 senesinde gerçekleşen savaşın Türkiye sınırlarında gerçekleştiği ve köyden daha uzak bir yerde olduğu savunulmaktadır. Bunun yanı sıra bu düşüncelere ters olarak Çirmen Savaşı’nın Sırpsındığı Savaşı ile aynı olduğu da birçok kaynakta savunulmuştur. Fakat asıl savaşın başlama tarihi 1364 yılında olarak bilinmektedir. Bu savaş Macar Krallığı, Sırp İmparatorluğu, Bosna Banlığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu ve Eflak Prensliği’nin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir savaş başlatarak Osmanlıları Balkanlardan uzaklaştırmak üzerine çıkmış bir muharebedir.

Sırpsındığı Ne Demek?

Sırpsındığı kelime anlamı olarak kendi içerisinde farklı anlamlar barındırmaktadır. “Sırpsındığı” yapısı, birleşik kelimedir. “Sırp” ve “Sındık” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. İlk sözcük (Sırp) bir halkın adıdır. “Sındık” kelimesi ise”sı” eki yenmek, “sın” eki parçalanmak ve yenilmek anlamına gelmektedir. Sırsındığı Savaşı ise bu anlamlara bakılınca Sırpların bozguna uğradığı, kırıldığı muharebe olarak bilinmektedir. Muharebenin yaşandığı yer ise Edirne’nin kuzeyinde yer alan Sarayakpınar olduğu bilinmektedir.

Sırpsındığı Savaşı Nedenleri

1364 Sırpsındığı Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

 • Osmanlı İmparatorluğu, genişleme politikaları doğrultusunda Avrupa’da toprak kazanmak istiyordu. Bu sefer, Sırp topraklarına doğru yapılan bir genişleme hamlesiydi.
 • Sırpsındığı, stratejik bir mevkiiydi ve bu bölgeyi kontrol etmek, ticaret yollarının denetimini sağlamak anlamına geliyordu. Bu da ekonomik açıdan önemliydi.
 • Osmanlı İmparatorluğu ile Sırp Despotluğu arasında coğrafi yakınlık ve siyasi çıkarlar bulunuyordu. Bu iki güç, sıklıkla aynı bölgelerde faaliyet gösteriyor ve çıkarları çakışıyordu.
 • Dönemin siyasi dengeleri ve ittifaklar, bu tür savaşların başlamasında etkili olabilirdi. Osmanlılar’ın diğer güçlerle olan ilişkileri de bu savaşın nedenlerinden biri olabilir.
 • Osmanlı İmparatorluğu, genellikle fethettikleri bölgelerde yerel halkı kendi yönetimleri altında tutmayı amaçlar. Bu da yerel halkın desteklenmesini gerektirir.
 • Dönemin uluslararası ilişkileri ve çıkar çatışmaları da savaşın nedenleri arasında sayılabilir. Özellikle komşu devletler arasındaki rekabet, bu tür savaşlara zemin hazırlayabilirdi.

Osmanlılar 1361’de Edirne’yi ele geçirdiğinde, Konstantinopolis’ten Avrupa’ya kadar uzanan ana stratejik yol kesilmiştir. Aynı zamanda Türk göçmenler fazlaca sayıda ve çok hızlı bir biçimde Trakya’ya yerleşmişlerdir. Bunların yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’nun 1363 yılında Filibe’yi fethi sırasında kaçarak Sırbistan’a sığınıp yerleşen Bizanslı komutan, sürekli olarak Osmanlı İmparatorluğu’na saldırılması gerektiğini savunmaktaydı. Bulgarlar ve Sırplarla beraber, Papa V. Urban’ın uğraşları sonucunda Balkanlar’da yer alan bazı Hıristiyan devletlerin arasında Macar Krallığı ile Eflak ve Bosna beylikleri bir arada olarak bir Haçlı Seferi düzenlemeye karar verdiler. Bu sayede Osmanlı Devleti’ne karşı düzenlenen ilk Haçlı ittifakı olarak bilinmektedir.

Sırpsındığı Savaşı Nasıl Gerçekleşti?

1364 Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ile Sırbistan Krallığı arasında gerçekleşen bir çatışmadır. 1364 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Sultanı I. Murad, Sırbistan’ın Niş şehrine doğru sefere çıktı. Bu, Sırbistan’ı tamamen ele geçirmek amacıyla yapılan bir harekâttı. Sırbistan Kralı V. Stefan Uroš’un oğulları Vukasin ve Uglješa, Osmanlıların saldırısına karşı koydular. Niş şehri Sırp güçlerinin merkezi oldu. Osmanlı ordusu ile Sırp direnişçileri arasında Niş yakınlarında büyük bir çatışma yaşandı. Savaşın başlangıcında Sırp güçleri, kalelerdeki savunma pozisyonlarındaydı ve Osmanlı ordusunun ilerlemesini engelledi.

Niş Muharebesi sırasında, Osmanlı ordusu Vukasin’in kuvvetlerini ağır bir şekilde yendi. Vukasin de muharebede öldü. Bu, Sırbistan için büyük bir darbe oldu. Osmanlı ordusu, ağır kayıplara rağmen direnişi kırmayı başardı. Niş, Osmanlılar tarafından ele geçirildi ve Sırp direnişi dağıtıldı. Vukasin’in ölümünün ardından, diğer oğlu Uglješa, kardeşinin yerine geçti ve Osmanlılara karşı direnişi sürdürmeye çalıştı. Ancak Uglješa, Osmanlı ordusundan kaçarak dağlara sığındı. Niş Muharebesi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu, Sırbistan’ın kontrolünü ele geçirdi ve Sırp direnişi büyük ölçüde kırıldı. Bu, Osmanlıların Balkanlar’daki hakimiyetini daha da genişletmelerini sağladı. Bu savaşın ardından Osmanlılar, Sırbistan’ı tamamen kontrol altına aldılar ve bölgedeki egemenliklerini güçlendirdiler. Ancak Sırp halkı, sonraki dönemlerde Osmanlılara karşı başarılı direnişler gerçekleştirdi ve Sırbistan, 14. yüzyılın sonlarında tekrar bağımsızlığını kazandı.

Sırpsındığı Savaşı Sonuçları

 • Osmanlı Devleti savaşı kazandı, 1365’te Edirne’yi başkent yaptı.
 • Savaş nedeniyle Macarlar Balkanlar’daki üstünlüklerini kaybettiler.
 • Balkanlar’daki Macar üstünlüğü kırıldı.
 • 1369’da Osmanlı Devleti’nin ilerlemelerine karşı Bulgarlar, Osmanlı Devleti’nin himayesini kabul ederek Osmanlı egemenliğini tanıdılar.
 • Bulgarlar, Osmanlı İmparatorluğu’na haraç ödemeyi kabul etti. Daha sonra tüm Trakya’nın fethi tamamlandı.
 • Savaş, 1371 Çirmen Savaşı’nın yolunu açtı.
 • Yapılan savaşlar sonucunda Sırplar, Osmanlı İmparatorluğu’nun tam egemenliğini tanıdı.
 • Edirne ve Batı Trakya Osmanlı Devleti için daha güvenli hale geldi.
 • Meriç nehri, Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girdi.
 • Osmanlılar ilk defa haçlı ordusunu yenip önemli bir zafer elde etti.
 • Savaşta kazanılan zafer, Balkanlara geçişi ve Balkanlarda ilerleme olasılığını yumuşattı.

Osmanlı İmparatorluğu, Savaşın sonucunda Sırbistan’ın kontrolünü ele geçirerek Balkanlar’daki hakimiyetini daha da genişletti. Savaşın sonucunda Sırp direnişi büyük ölçüde kırıldı. Osmanlı ordusu, Sırp direnişçilerini mağlup ederek Sırbistan’ı ele geçirdi. Sırp hükümdarı Vukasin’in ölümünün ardından, Sırbistan Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı hale geldi. Sırbistan, Osmanlı egemenliği altında yaşamak zorunda kaldı. Savaşın ardından Osmanlı İmparatorluğu ile Sırbistan Krallığı arasındaki ilişkiler değişti. Sırbistan, Osmanlı hakimiyeti altında bir vasal devlet olarak varlığını sürdürdü.

Savaşın ardından Sırbistan’da taht kavgaları başladı. Kral Vukasin’in ölümüyle birlikte oğulları arasında taht kavgaları yaşandı. Savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki hakimiyetini güçlendirdi. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun genişleme politikasının bir parçasıydı. Sırp halkının bağımsızlık mücadelesi bu dönemde başlamıştı. Sırpsındığı Savaşı, Sırp direnişinin temellerini atmış ve sonraki dönemlerde bağımsızlık mücadelesinin ilham kaynağı olmuştur. Sırp tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu savaş, tarihsel bellek ve kültürel miras açısından da önemlidir. Sırbistan için direniş ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. 1364 Sırpsındığı Savaşı, Balkanlar’daki tarihsel bir dönemeçtir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun genişleme sürecinin bir parçası olarak önemlidir. Ayrıca Sırbistan’ın bağımsızlık mücadelesinin temellerini atmış ve bölgedeki siyasi dinamikleri etkilemiştir.

Sırpsındığı Savaşı Önemi

1364 Sırpsındığı Savaşı, tarihsel olarak önemli bir olaydır ve birkaç açıdan önem taşır. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki genişlemesinin bir parçasıydı. Osmanlı İmparatorluğu, Sırpların başkenti Niş’i ele geçirerek, Balkanlar’da daha fazla toprak kazandı. Bu, Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün artmasına ve Balkanlar’daki hakimiyetini pekiştirmesine olanak tanıdı. Savaş, Sırp halkının bağımsızlık mücadelesinin bir dönüm noktasıydı. Savaşın ardından Sırbistan, Osmanlı egemenliği altında yaşamak zorunda kalsa da, bu dönemdeki Sırp direnişi, ilerleyen yıllarda bağımsızlık mücadelesinin temelini atmıştır.

Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı-Sırp ilişkilerindeki bir dizi olayın bir parçası olarak önemlidir. Bu savaşın ardından, Osmanlı İmparatorluğu ile Sırbistan Krallığı arasındaki ilişkiler değişti ve Osmanlı egemenliği altındaki Sırbistan’ın statüsü belirlendi. Savaş, Balkanlar’daki siyasi dengeyi etkiledi. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki genişlemesi, bölgedeki diğer devletlerin de politik stratejilerini etkiledi ve buna uyum sağlamalarını gerektirdi. Bu savaş, tarihsel bellek ve kültürel miras açısından önemlidir. Sırplar için bu dönem, direniş ve bağımsızlık mücadelesinin bir sembolü haline gelmiştir. Sonuç olarak, 1364 Sırpsındığı Savaşı, Balkanlar’da gerçekleşen tarihsel bir olaydır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun genişleme sürecinin bir parçası olarak önemlidir. Ayrıca Sırbistan’ın bağımsızlık mücadelesinin temellerini atmış ve bölgedeki siyasi dinamikleri etkilemiştir.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Birinci Kosova Savaşı Nedenleri ve Sonuçları başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.