Dünya Tarihi

Anunnaki Nedir? Anunnakiler Kimdir? Gerçek Mi?

Anunnaki nedir? Anunnaki, İlk Çağ’da Mezopotamya toplumlarının inançları içinde yer alan yaratıcılara verilen genel bir adlandırmadır.

Anunnakiler kimdir? Mezopotamya inancında Göklerin yaratıcısı An ile yeryüzünün yaratıcısı Ki’nin torunlarına verilen addır. Anunnakiler, insanların geleceğine dair kararlar verirdi.

An(u) Nedir?

Sümer-Akad kültürü neredeyse Mısır’ın dönemidir. Sümer eserlerinde “Magan” adıyla geçen ülkenin Mısır olduğu kaynaklarda yazmaktadır. Mısır ile Sümer eserleri ve metinleri incelendiğinde birçok tanrı isminin ortak olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu iki medeniyetin iletişimde oldukları düşünülmektedir. Mesela, Sümer’in gök tanrısı Anu, çakalı sembolize ederken Mısır’da da Anubis adında köpek başlı olarak nitelendirilen bir tanrı bulunmaktadır. Bu iki tanrı da anıldıkları medeniyetlerce Sirius ile ilişkilendirilmiştir.

Sümer dini inanışında panteon adında bir sitem hakimdi. Panteonda ise elli tanrı bulunmaktaydı fakat aralarında yedi tanesi en önemlileriydi. Vasıfları ve güçleri ile diğer tanrılardan farklılaştırılan bu yedi tanrı evrenin işleyişi, var oluşu, insanların kaderi, yaşamı gibi konular üzerinde yetkiye sahipti. Ek olarak bizim “dört ana element” olarak nitelendirdiğimiz toprak, ateş, su, hava da bu yedi tanrı tarafından kontrol ediliyordu. Sümer şehirleri arasında farklı kült şehirler ve farklı inanışlar olsa da bu yedi ilah hep aynıydı. Bahsedilen yedi tanrı içerisinde “An” yazılanlara göre meclisi toplayan kişi olarak görev yapmaktaydı. Buradan anladığımız üzere An diğer tanrılar üzerinde otorite sahibiydi.

Aynı zamanda panteonda önemli konumlarda bulunan diğer üç tanrının (Enlil, Enki ve İnanna) da onun çocuğu olduğu bilinmektedir. An, “kraliyet kanından” anlamındaki Anunnakiler’in babasıdır. “Anuna / Anunnaki” kelimesi özellikle ilk dönem Sümer yazılarında özel adlarla farklılaştırılmayan eski tanrıları adlandırmak için kullanılmıştır. Anunnaki, Akadçada “gökten yere inen elli” demektir. Anunnakiler kaderi belirleyen ve onu şekillendirebilen ilahlar olarak göze çarpmaktadır. Sayılarının 50 olması Sirius ilişkisi için önemli bir role sahiptir.

Sümer Mitolojisi'nde Evren ve İnsan Nasıl Yaratılmıştır?
Sümer Mitolojisi Nedir?

Enki Nedir?

Kaynaklarda en çok Enki’nin ismi yer almaktadır. Bazı din adamları Enki’ye panteonun en önemli tanrısı sıfatını bahşetmişlerdir. Bunu halka kabul ettirmeye çalışmışlardır. Tabletlerde bahsedilenlere göre Enki’nin çok zeki ve pratik bir tanrıdır. Kendisine verilen her problemin üstesinden ustalıkla gelmektedir. Ayrıca panteondaki diğer tanrılar ile de çok iyi ilişkileri vardır ve çok dostcanlısıdır. Sümerlilere göre Enki insanları da çok sevmiştir. Onların başarılı olması için her şeyi yapmıştır. Bitkileri canlandırmış, insanlara suya ulaşma imkanı vermiş… Tüm bu yaptıklarından dolayı insanlar Sümerliler Enki’yi tarımın ve uygarlığın gelişmesi için hiçbir yardımı esirgemeyen bir tanrı olarak görmüşlerdir. Nuh Tufanı olarak bildiğimiz olayda dahi tanrıların gazabına karşı insanları koruduğu söylenmektedir.

Tufanla ilgili olan tabletlerin parçalarında şunlar yazmaktadır. ”Tanrılar panteonundan insan neslini yok etmek için bir karar çıkar. Fakat tanrılardan bazıları bu karardan memnun değildir. Özellikle Enki bu karardan büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Enki, dindar, mütevazi ve tanrılara karşı oldukça saygılı olan Kral Ziusudra’ya, bir duvarın dibinde inziva içerisindeyken seslenir. Gelecek olan bu felaketi bildirir ve büyük bir gemi yapmasını söyler. Yedi gün, yedi gece boyunca yağan şiddetli yağmur ve tufandan sonra güneş tanrısı Utu ortaya çıkar. Ziusudra büyük bir saygıyla kurbanlar sunar. Bundan sonra An ve Enlil‟e karşı hürmet ve saygıyla yerlere kapanan Ziusudra’ya ebedi yaşam verilir. Sonra Dilmun’a götürülür.”

Sümer Mitolojisi'nde Tanrı Anlayışı
Sümer Tanrıları

Anunnaki Nedir? Anunnakiler Kimdir?

Anunnaki ismi en eski kaynaklardan biri olan Sümer tabletlerinde önümüze çıkmaktadır. Anu’nun soyundan gelenler demektir. Anunnaki’nin sayısının ve oynadıkları rolün açıklamaları değişir ve genellikle tutarsızdır. Akad öncesi dönemin en eski Sümer kutsal yazılarına göre Anunnaki, Pantheon’daki en güçlü tanrıdır. Göksel tanrı An ve yeryüzü tanrıçası Ki’nin torunlarıdır. Asıl görevleri insanlığın kaderini belirlemektir. Anunnakiler’in normal bir insandan daha büyük boyutlarda olmaları ve insana etki etmeleri dolayısıyla günümüz insanı tarafından Tanrılar olarak anlatılsa da aslında başka bir gezegenden gelen üst teknolojili bir ırk olduğu Sümer tabletlerinde belirtilmiştir.

MÖ 3800’nde yazılı kaynakların ortaya çıkmasıyla yazılan iki farklı eserde Anunnakiler’in ilk olarak Tufan’dan 120 şar (1 şar=3600) önce geldiklerini belirtmektedir. Bu da Anunnakiler’in MÖ 443000’de dünyaya geldiklerine işaret eder. Anunnakilerin de Enki gibi insanların yanında oldukları ve onlara evreni anlamak üzere yardımcı oldukları bilinmektedir. Kuran-ı Kerim’de belirtilen “Biz sizden daha güçlülerini yerle bir ettik” ibaresinin de Anunnakilerle ilgili olduğu şeklinde yorumlar bulunmaktadır. Bu bilgiye göre de evrende şüphesiz insanlardan daha gelişmiş canlılar bulunmaktadır.

Anunnakiler Gerçek Mi?

Nereden geldiğimiz, kökenlerimizin ne olduğu, evrim gibi konular insanlığı hep meşgul eden problemler arasında yer almıştır. Semavi dinler, cemiyetler ve birçok farklı inançlar arasında insanlık hep başlangıçta ne olduğunu, nasıl bu noktaya geldiğini evrenin amacının ne olduğunu sorgulamıştır. Bu sorunsallara verdiğimiz cevaplara göre de kendi inanış biçimimlerimizi oluşturarak ya da seçerek kendimize dini bir felsefe belirleriz. Bu felsefeyi belirlerken geçmişten, kaynaklardan ve aklımızdan yararlanırız. Geçmişimizi öğrenmek adına yararlandığımız kaynakların en başında ise yazılı kaynaklar(tablet, kitap) ve tarihi yapılar yer almaktadır.

Tarihi yapıtların arkeologlar tarafından keşfedilmesiyle birlikte ise bilgilerimiz sürekli güncellenmektedir. Örneğin Göbeklitepe’deki olağanüstü yapılar insanlarda “Bu kadar büyük taşlar nasıl bu şekilde yerleştirilmiş olabilir?” sorusunu uyandırdı. Aynı piramitlerde olduğu gibi. Konu hakkında birçok görüş ve hipotez bulunmaktadır. Fakat bunların arasından Anunnakiler, Enki ve An son zamanlarda en çok ilgi uyandıran görüşler olmuştur. Semavi dinlerde, mitolojilerde, Sümer tabletlerinde, destanlarda ve hikayelerde bahsedilen Anunnakiler’in kim olduğu, An ve Enki’nin görevleri ve Anunnakiler ile ilişkisi tüm bu varoluş felsefesi içerisinde yeni bir kapıyı aralamaktadır.

Not: Bu konuyla ilgili olarak Sümer Mitolojisi’nde Tanrı Anlayışı – En Etkili Sümer Tanrıları ve Sümer Mitolojisi’nde Evren ve İnsan Nasıl Yaratılmıştır? başlıklı yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.