Dünya Tarihi

Asimilasyon Ne Demek? Asimilasyon Politikası Nedir?

Kültürel Asimilasyon Nedir?

Asimilasyon ne demek? Asimilasyon, farklı kökenden gelen toplulukları, bunların kültürlerini ve kimliklerini süreç içinde eriterek yok etme demektir.

Asimilasyon Nedir?

Asimilasyon, bir grubun, milliyetin ya da ırkın kendine özgü kültüründen ayrılması ve başka bir kültürü benimsemesidir. Bu süreç, uzun bir süre içerisinde kademeli olarak gerçekleşebilir. Eğer bir toplum, asimile olduğu toplumdan fark edilemeyecek bir seviyeye gelmişse buna tam asimilasyon denir. Asimilasyon, özellikle başka ülkelere göçmüş insanlara (mülteci ve göçmenlere), azınlıklara ve popülasyonu gittikçe azalan yerli topluluklara etki etmektedir.

Asimilasyon Politikası Nedir?

Bir toplumun ya da bir bireyin asimile olmasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenleri zorla yapılmış asimilasyonlar ve istekle yapılmış asimilasyonlar olarak iki farklı başlık altında inceleyebiliriz.

Zorla Asimilasyon

Zorla yapılmış asimilasyonlar, genellikle güçlü devletler tarafından güçsüz devletlere ve etnik ve dini azınlıklara yapılmıştır. Asimile olan topluluğa dil, din, kültürler, gelenekler ve normaller aşılanır. Bu tür bir asimilasyon birden çok nedenle yaşanmış olabilir.

Zorla asimilasyonun nedenlerinden biri, milliyetçi nedenlerle ülkesindeki etnik kökenlerin homojen olmasını isteyen devletler olabilir. Bu devletler genellikle ülkelerindeki ırkın, dinin, dilin ve geleneklerin aynı olmasını ister. Toprak bütünlüğünü korumak gibi amaçlarla azınlıkları asimile etmeye çalışır. Özellikle milliyetçiliğin popülerleştiği 19. ve 20. yüzyıllarda “Tek millet tek devlet” konseptiyle ilerlemiş ve asimilasyon yapmış bazı devletler vardır. Böyle bir devlete örnek olarak Japonya ve Kore’yi verebiliriz. Japonya’da yaşayan Ryukyuan ve Ainu etnik grupları geçmişte, var olan aileleri ayırıp kadınları zorla Japon kocalarla evlendirme gibi yöntemlerle, asimilasyona uğramıştır.

Zorla asimilasyonun nedeni etnik nedenler yerine dinsel bir neden de olabilir. Her ne kadar etnik nedenlerle yapılmış asimilasyonlar kadar popüler olmasa da geçmişte yaşanmış bir şeydir. Dini asimilasyonun bir örneği, Avrupa’da yaşayan Yahudilerin haklarının kısıtlanmasıdır. Bu nedenle birçok Yahudi’nin Hristiyanlığa geçmesidir.

Gönüllü Asimilasyon

Uzun zamanlardan beri insanlar, kendileri ve aileleri daha iyi bir yaşam sürsün diye göçmüşlerdir. Bu göçmenlik durumu, 21. yüzyılın getirdiği globalleşme ve seyahat imkanları ile oldukça popüler hale gelmiştir. Geçmişte yaşanmış birçok kültürel asimilasyon zorla yapılmıştır. Ancak bazı insanlar kendi istekleriyle de asimile olabilir. Bu durum da genellikle başka bir ülkeye göçmekle olur.

İnsanların başka ülkelere göçmesindeki en büyük neden yaşam kalitesidir. En çok göç veren ülkelere bakıldığında, bu ülkelerden birçoğunun ekonomik yönden kötü olduğu, insan haklarının yetersiz olduğu ya da savaş yaşandığı görülebilir. Yaşam kalitesi ve ekonomi nedenleriyle göçen bu tip ülkelerdeki insanlar, daha iyi bir yaşam sürmek için doğdukları ülkeden daha iyi bir ülkeye göç ederler.

İstek ile yapılmış asimilasyonların örneğin birçok gelişmiş ülkede ve gelişmemiş ülkelere sınırı olan ülkelerde görebiliriz. Özellikle batılı ülkelerde görülen göçmen asimilasyonunun en büyük örneklerinden bir olan Amerika Birleşik Devletleri’nde, günümüz itibariyle 85,7 milyon göçmen ve göçmen çocuğu yaşamaktadır. Her yıl sayısı artmaya devam eden göçmen ailelerin birçoğu, birkaç jenerasyon içerisinde Amerika kültürüne asimile olmuştur. Yani Amerikanlaşmışlardır. Bu durum genellikle insanların kendi isteğiyle ve zamanla olmuştur.

Asimilasyon Tarihi

Kültürel asimilasyon özellikler sömürgecilik dönemlerinde sıkça görülmüş bir olaydır. 19. ve 20. yüzyıllarda, kolonici Avrupa devletleri tarafından yapılan kültürel asimilasyon; asimile edilmiş ülkelerdeki dili, dini yapıyı, toplumsal değerleri, cinsiyet rollerini ve ekonomiyi değiştirmiştir. Bu durum bir tam asimilasyon olmasa da etkileri günümüze kadar sürmüştür. Bu durumun en büyük örneklerinden biri de Afrika bulunan pek çok ülkenin İngilizce, İspanyolca ve Fransızca gibi Avrupa dillerini ana dilleri olarak konuşmasıdır.

Hindistan’da Asimilasyon

Hindistan, İngiltere tarafından yönetilmeye başladıktan sonra, Avrupa kültürüne asimile olmuştur. Bu asimilasyonun sebeplerinin arasında; İngilizce konuşabilen Hintlilerin daha üstün görülmesi, kriket ve rugby gibi Avrupa sporlarının yaygınlaştırılması gibi nedenler vardır. Bu asimilasyonun sonuçları günümüzde bile gözlenebilmektedir. Hintçenin İngilizceye benzerliği, bunun en belirgin örneklerinden biridir.

Cezayir’de Asimilasyon

Cezayir, Fransa tarafından kolonileştirildiği zamanlarda Fransa’nın etkisi altında kalmıştır. Kolonileri arasından Cezayir’i en direkt koloni gücü yapmak isteyen Fransa’da bunun için birçok şey denemiştir. İlk olarak Cezayir’e bir sürü Fransız gitmiş ve orada hatırı sayılamayacak büyüklüklerde topluluklar kurmuşlardır. Cezayir vatandaşlarına, Fransız medeni kanunu kabul etmeleri şartıyla Fransız vatandaşlığı hakkı verilmiştir. Vatandaş olmadan askere katılabilme olanağı sağlanmıştır. O zamanların yazarlarından anlaşılabileceği üzere Fransızlar, Cezayirlileri kendilerinden düşük görmüştür. Bu “kültürsüz” insanlara Fransız kültürünü aşılamayı bir iyilik olarak düşünmüşlerdir. Günümüzde de ülkede Fransızcanın kullanıldığı yerler görebiliriz.

Çin’de Uygur Asimilasyonu

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölge’sinde gerçekleşen ve aynı zamanda Uygur Kültürel Soykırımı olarak da nitelendirilen bu olay, günümüzde devam eden bir zorla asimilasyondur. Çin’in kontrolünde olan Çin Komünist Partisi tarafından yapılan bu asimilasyon, bölgedeki Uygurları ve diğer etnik ve Müslüman azınlıkları yok etmeyi amaçlamaktadır. Çin devleti bu asimilasyonu; Uygurlara zorla Çin kültürü ve gelenekleri aşılayan toplama kamplarıyla, Uygurların dini aktivitelerini baskılaması ve kısıtlamasıyla, zorla yapılan kısırlaştırmalarla, zorla yapılan kürtajlarla yapmaktadır. Yapılan bu uygulamalarla Uygur kimliği silinmektedir.

Bir Yorum

  1. Her kültür,her insan yaşamı insanın dünyaya kattığı renktir bence. Ne yazık ki asimilasyonlar sonucu çoğu kültür benliğini kaybediyor. Doğu Türkistan’daki Türklerin ise asimile olması ile canlı olarak yaşadığımız zamanda gerçekleşiyor. Temennim ise bunun engellenebilmesidir.Bu metin için çok teşekkür ediyorum. Konuyu çok güzel özetlemiş ve gayet yeterli bilgi sunulmuş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.