12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – 5. Ünite (2022-2023)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 5. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 5. Ünite başlıklı bu yazımızda 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabındaki tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 5. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 5. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlık Soruları” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Anahtar Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 5. ÜNİTE İÇİNDE: “Düşün ve Tartış”, “Sıra Sizde”, “Araştır Öğren Paylaş”, “Oku-yorum”, “Bilgi-yorum” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 5. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme Soruları” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 5. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 5. Ünite Cevapları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının beşinci ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, üç kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu üç kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Anahtar Kavramlar Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının beşinci ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin Anahtar Kavramlar bölümünde yer alan 9 kavramı yanıtladık.

Beş Büyükler Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri, SSCB, İngiltere, Fransa ve Çin.

Dış Politika Nedir?

Ülkelerin diğer ülkeler ile olan ilişkilerine verilen addır.

Dünya Siyaseti Nedir?

Dünyadaki siyasetin genel tanımıdır.

Kitle İmha Silahları Nedir?

Büyük kitleleri imha etmek için kullanılan genellikle nükleer silahlardır.

Mihver Devletler Nedir?

Almanya, İtalya. Japonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Finlandiya gibi ülkelerden oluşan, 2. Dünya Savaşı’nda Müttefik Devletler’e karşı olan devletler grubudur.

Müttefik Devletler Nedir?

2. Dünya Savaşı’nda Mihver Devletler’e karşı savaşan devletlerdir. Birleşik Krallık, Fransa, Sovyetler Birliği, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti vs.

Orta Doğu Nedir?

Afrika, Asya ve Avrupa’nın birbirine komşu oldukları bölgeye verilen addır.

Uzak Doğu Nedir?

Asya’nın doğu ve güneydoğusudur.

Yıldırım Harbi Nedir?

Almanların 2. Dünya Savaşı’nda kullandığı taktiktir. Orijinal adı Blitzkrieg.

 

Hazırlık Soruları Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının beşinci ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin Hazırlık Soruları bölümünde yer alan 3 soruyu yanıtladık.

II. Dünya Savaşı’nın Siyasal ve Ekonomik Sebeplerini Araştırınız.

2. Dünya Savaşı’nın başlaması birçok sebebe bağlıdır. Bu sebeplerden bazıları ekonomik iken bazıları ise siyasaldır. Siyasal sebeplere örnek olarak 1. Dünya Savaşı’nın ardından yenilen devletlerin çok ağır şartları olan anlaşmalar imzalamak zorunda bırakılmaları, Japonya’nın Asya kıtasını Avrupalıların istila etmelerine izin vermek istememesi, 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların şartlarının kendilerinin aleyhlerine olduğunu düşünmeleri nedeni ile Fransa ve İtalya ülkelerinin saldırgan bir tutumda olmaları verilebilir. Ekonomik sebepler ise bu imzalanan ağır anlaşmalar dolayısıyla ülkelerde ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar ya da ülkeler arası ekonomik anlamda geçimsizlik şeklinde sıralanabilir. Fransa ile İtalya’nın imzalanan anlaşmaların kendi aleyhlerine olduğunu düşünmelerinin sebebi de yine ekonomik olabilir.

Milletler Cemiyetinin Birleşmiş Milletlere Dönüşmesinin Nedenlerini Araştırınız.

İlk Dünya savaşının bitmesi ardından barış ve huzuru sağlamak için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Milletler cemiyeti güçlü devletlerin etkisinde kalmış ve bu nedenle tarafsızlığını koruyamamıştır. Tarafsız kalamaması devletler arası sorunları çözebilmesini engellemiştir. Milletler Cemiyeti, bu nedenle 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasına engel olamamıştır. Bu durum da barışı sağlamak için yeni bir teşkilata ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Milletler Cemiyeti yetkilileri, yeni kurulan bu kuruluşa devredilmiştir.

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Nasıl Bir Dış Politika İzlemiş Olabilir?

2. Dünya Savaşı sürecinde farklı ideolojiler birbiri ile savaş içerisindeydi: kapitalizm, faşizm ve komünizm. 2. Dünya Savaşı’nda savaşan tarafların her ikisi de Türkiye’yi kendi taraflarına katmak istedi, ancak Türkiye izlediği dış politika stratejileri sayesinde bu savaşa girmemeyi başardı. Savaşan diğer ülkelerin aksine Türkiye barışçıl bir politika izlemiştir. Diğer devletler ile arasını iyi tutmaya çalışarak savaşa girmekten kaçınmıştır. İzlediği bu barışçıl politika Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’na girmemesindeki en önemli etkendir.

 

Konu İçindeki Sorular

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının beşinci ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Milletler Cemiyetinin Varlığı Yeni Bir Dünya Savaşının Çıkmasını Neden Önleyememiştir?

İlk dünya savaşının bitmesi ardından barış ve huzuru sağlamak için Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Milletler cemiyeti güçlü devletlerin etkisinde kalmış ve bu nedenle tarafsızlığını koruyamamıştır. Tarafsız kalamaması devletler arası sorunları çözebilmesini engellemiştir. Milletler Cemiyeti, bu nedenle 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasına engel olamamıştır. Bu durum da barışı sağlamak için yeni bir teşkilata ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Milletler Cemiyeti yetkilileri, yeni kurulan bu kuruluşa devredilmiştir.

II. Dünya Savaşı’nın Bir Dünya Savaşı Halini Alması Nasıl Olmuştur?

Az sayıda ülkelerin savaşa girmesi ile başlayan 2. Dünya Savaşı kısa sürede diğer ülkelerin de bu savaşa katılması ile bir dünya savaşı halini almıştır. Örneğin x ile y ülkesi savaşa girmiş olsun. x ülkesi ile önceden bir anlaşmazlığı bulunan z ülkesi de sadece x ülkesi ile savaşmak için y ülkesinin olduğu tarafa katılır. z ülkesi ya da y ülkesi ile anlaşmazlığı olan bir başka t ülkesi de benzer sebeplerden dolayı z ülkesinin yanında savaşmaya karar verebilir. Bu şekilde her iki taraftaki devlet sayısı da giderek artar ve küçük çapta başlayan bu savaş giderek tüm dünyayı etkisi almaya başlar.

Bir Savaşın Seyrini Değiştirebilecek Olaylar Neler Olabilir? Tartışınız.

Savaştaki taraflardan birine yeni devletlerin katılması bir savaşın seyrini değiştirebilir. Özellikle savaşa yeni katılan devlet güçlü bir devlet ise katıldığı tarafın diğer taraf üzerindeki gücünü oldukça artırabilir. Bir devletin başka bir devletin yanında savaşa katılması genellikle öngörülebilir bir durumdur, ancak savaşın seyrini değiştirebilecek daha az öngörülebilir olaylar da vardır. Bu gibi olaylara örnek olarak yeni bir teknoloji geliştirilerek bu teknoloji ile yeni silahlar geliştirilmesi verilebilir. Atom bombası gibi büyük etkileri olan bir silahın icadı herhangi bir savaşın seyrini tamamen değiştirebilme gücüne sahiptir.

Hiroşima ve Nagazaki’ye Atılan Atom Bombalarının II. Dünya Savaşı’ndaki Rolünü Tartışınız.

Önceki soruda da belirtildiği üzere atom bombası gibi büyük çaplı silahların kullanılması herhangi bir savaşın gidişatını kolayca değiştirebilir. Örneğin bu bombaların atılmasının ardından Japonya’nın koşulsuz şartsız teslimi söz konusu olmuştur. 6 Ağustos ve 9 Ağustos’ta atılan bu iki bombalardan ikincisinin atılmasının 5 gün ardından Japonya koşulsuz şartsız teslim olmuştur. Bu bombalar atıldığı şehirlere ve sonrasında yaydıkları radyasyon ile tüm ülkeye büyük çaplı zararlar vererek yaklaşık yarım milyon insanın ölümünden sorumlu tutulmuştur.

BM’nin Kurucularından Olan Beş Büyük Devlete Veto Hakkı Tanınmasını Nasıl Değerlendirirsiniz?

BM’nin kurucu üyeleri olan Rusya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Birleşik Krallık, bu kararla beraber bazı belli insiyatifler elde etmişlerdir. BM’nin kurucuları olan bu ülkelere verilen bu insiyatiflerden dolayı savaşların sona ermesi, adaletin gerçekleşmesi, barış yaşanması, zulmün durması gibi faaliyetler için oldukça taraflı bir yaklaşım gerçekleşmiştir. Kurucu olan ülkeler her ne kadar bu insiyatiflere sahip olsalar da bu haklarını ellerini kuvvetlendirmek ve kendi lehlerine amaçlar gerçekleştirmek yerine daha tarafsız amaçlar için kullanmalıdırlar, böylece diğer BM üyelerine de haksızlık etmemiş olurlar.

Savaşlar Sizce Neden Devletlerin Dış Politikalarında ve Ülke İçi Siyasetlerinde Değişimlere Neden Olur?

Savaşların sonucunda savaşta olan iki taraf da farklı şekillerde etkilenir. Yapılan savaşların sonucunda her iki tarafın da ülkelerinin sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ve askeri açıdan kayıplar yaşayabileceği senaryolar ortaya çıkabilir. Ancak savaşlar sadece ülkelerin kendi içlerini etkileme ve dış ilişkilerini de etkiler. Savaşların sonuçlarında ülkeler iç ve dış siyasetlerinde değişikliklere gidebilirler. Mesela savaş kaybeden ülkelerde bağımsızlıklarını kaybetme veya küçülme gibi bir devleti tamamen değiştirebilecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak mesela güçlü devletler savaş kaybetse de geri toparlanabilecek kadar güçlüdürler.

Savaş Sırasında Tarafsız Ülkeler Ne Tür Baskılara Maruz Kalabilir? Tartışınız.

Savaşan ülkeler savaşta tarafsız olan ülkeleri etkileri altına almaya çalışarak onları da kendi taraflarında savaşa girmeye ikna etmeyi deneyebilir. Taraf ülkeler tarafsız kalan ülkeye çeşitli tekliflerde bulunabilir ve tarafsız ülke bu şekilde kalmaya devam etmeye karar verip sunulan bu teklifleri geri çevirirse halkı tarafından olumsuz karşılanabilir. Bu durum ülke içi devlet ile halk arasında sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. Bu durumlarda ülkenin tarafsız kalmaya devam etmesi savaşan ülkeler ile olan ilişkilerini tehlikeye sokabilir. Savaşı hangi taraf kazansa da tarafsız kalan ülkeler her iki tarafın tekliflerini de zamanında kabul etmediği için savaşın bitmesinin ardından kazanan taraf ile çeşitli olumsuzluklar yaşayabilir.

Savaş Sırasında Bir Toplumda Ne Tür Sıkıntılar Ortaya Çıkabilir? Sizce Böyle Durumlarda Devlet Ne Gibi Önlemler Almalıdır?

Bir savaş çıkması durumunda bir devlet kaynaklarının çoğunu askeri gücüne yatırmayı tercih eder. Bu durum ülke içinde halkın kaynaklara ulaşımını kısıtlayabilir. Örneğin çalışan halkın maaşlarında kesintiler olabilir. Bu gibi durumları önlemek için devletin savaş olması haline karşı bir fon oluşturması önemlidir. Bu sayede savaş çıksa bile halk yaşam standartlarından büyük tavizler vermeden hayatlarına normale yakın bir biçimde yaşamaya devam edebilir. Devletin halk ile ilişkilerini iyi tutması hem bu nedenle hem de başka nedenlerden dolayı örnek verilebilir. Bu nedenlere örnek vermek gerekirse, savaş durumunda devlet sokağa çıkma yasağı ilan edebilir. Halkın bu durumu anlayışla karşılayabilmesi için devlet ile halk arasının bu durum öncesinde iyi olması önemlidir.

II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Sıkıntıların Çözümü İçin Alınan Önlemler ve Çıkarılan Kanunlar Karşısında Toplumda Oluşan Tepkileri Araştırınız.

Önceki soruya verilen cevapta da belirtildiği üzere, savaş sırasında devletin çıkarları adına halk bazı konularda olumsuzluklar yaşayabilir. Devletin aldığı önlemler bazı durumlarda halkın tepkisi ile karşılaşabilir. Örneğin savaş sırasında askeriyeye kaynak aktarmak adına halkın erişimi olan kaynaklar kısıtlandırılmış olabilir. Memurların maaşları azaltılmış ya da insanlardan alınan vergiler artırılmış olabilir. Halk bu gibi durumlardan rahatsız olduğu için çeşitli yerlerde ve çeşitli büyüklüklerde ayaklanmalar çıkartmış, protestolar düzenlemişlerdir. Sonuç olarak, 2. Dünya Savaşı için ülkemizin aldığı önlemler ve uyguladığı kısıtlamalar karşısında halkın verdiği tepkilere çıkardıkları ayaklanmalar ve düzenledikleri protestolar örnek verilebilir.

Yalta ve Potsdam Konferanslarının Dünyanın Yeniden Şekillendirilmesine Olan Etkilerini Araştırınız.

İkinci Dünya Savaşı’nda sonra gerçekleşen bu konferanslar dünyanın şekillenmesinde çok büyük rol oynamıştırlar. Dönemin en güçlü devletleri olan Amerika Birleşik Devletleri’nin, SSCB’nin ve Birleşik Krallık’ın başkanlarının katıldığı bu konferanslarda Avrupa kıtasının toprak paylaşımı ve geleceği konuşulmuştur. İtalya’nın işgali ve Almanya’nın bölünmesi gibi olaylar Avrupa’nın kaderini değiştirmişler. Bu olaylar Avrupa’nın siyasi, iktisadi ve askeri açıdan değişmesine neden olmuştur. Yapılan iki konferansta da katılan devletler ortak bir karar alma fikrine karar vermişlerdir. Verdikleri bu kararla kendi egemenliklerini kurarak yeni bir Avrupa’nın temelini atmışlardır.

Nazilerin II. Dünya Savaşı Sırasında Yahudilere Karşı Olumsuz Tutumu İsrail Devletinin Kuruluş Düşüncesine Olan Etkilerini Araştırınız.

Yahudiler II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından çok acımasızca ve çok şiddetli yollarla öldürüldüklerin İsrail devletinin kuruluş sürecine bu olaylar etki etmiştir. İsrail devletinin kuruluş düşünceleri Nazilerin yaptıklarından dolayı biraz sekteye uğrasa da İsrail devleti bu olayların sonrasında kurulmuştur. Yahudi bir devlet olan İsrail devleti Nazilerin yaptıkları davranışlardan dolayı kuruluş dönemlerinde biraz daha çekingen olmuşlardır çünkü geçmişte Nazilerden çok fazla işkence ve baskı yemişlerdir. Bu durum da doğal olarak yeni bir devletin kuruluş sürecini hızlandıracağına yavaşlatıyor.

Hangi Devletler Dünyanın Yeniden Şekillendirilmesinde Belirleyici Olmuştur? Tartışınız.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle Avrupa olmak üzere dünyanın yeniden şekillendirilmesinde belirleyici olmuş Potsdam ve Yalta Konferansları yapılmıştır. Bu konferanslara dönemin en güçlü devletleri olan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB devletleri katılmışlardır, yani aslında dünyanın yeniden şekillendirilmesinden belirleyici olan devletler bu üç devlettir. Bu konferanslarda bu üç ülkenin devlet başkanları dünyaya nasıl bir düzen vereceklerini konuşmuşlardır ve ortak bir karar almaya karar vermişlerdir. Bazı olaylarda birbirlerine ters düşseler de alınan bütün kararları ortak bir şekilde almışlardır.

İsrail Devletinin Kurulması Orta Doğu’da ve Dünyada Bugün de Süren Hangi Sorunların Ortaya Çıkmasına Yol Açmıştır?

İsrail devleti kurulur kurulmaz bu olay Arap dünyasında pek hoş karşılanmadı. Ürdün, Lübnan, Mısır, Irak ve Suriye gibi Orta Doğu devletleri İsrail’e kuruldukları gibi savaş açtılar ancak açılan her cephe de İsrail düşmanlarını yenmeyi başardı. Sonrasında bir ateşkes imzalandı ve İsrail, Filistin’in dörtte üçünü ele geçirdi ve bu Filistin Meselesi hâlâ günümüzde de devam etmektedir. Bunların dışında Kudüs’ün de yarısı İsrail’e verildi. Kudüs’ün geri kalanı ise Ürdün’e verildi ancak ilerleyen yıllarda yapılan bir savaşla İsrail Kudüs’ün geri kalanını almayı başardı.

Bazı Ülkelere Ait Bayraklar ve Bazı Tarihsel Olaylar Belirli Bir Sistemle Verilmiştir. Bu Görselden Yola Çıkarak Vurgulanmak İstenen Düşünceleri Belirleyiniz ve Tartışınız.

İkinci Dünya Savaşı Ülke Bayrakları

(Bu Soru Sayfa 171’deki Bayraklara Göre Yanıtlanmıştır.)

İlk verilen görsel II. Dünya Savaşı’ndan bir karedir ve yanlarındaki bayraklar da savaşa katılan ülkelerin taraflarıdır. Sonrasında ise biraz zaman geçtikten sonra başlayan Soğuk Savaş dönemi gösterilmek istenmiştir çünkü bir sonraki görsel de bir atom bombasının patlaması gösterilmiştir ve bu görselin yanlarındaki bayraklar da Soğuk Savaş’taki iki devlet olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’dir. Son görsel ise NATO’nun görselidir. NATO ile birlikte artık ülkelerin barış içinde olduğu gösterilmek ya da vurgulanmak istenmiş olabilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

12. sınıf İnkılap tarihi ders kitabının beşinci ünitesi olan II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Aşağıdaki Soruları Yukarıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Almanya ile Savaşan Müttefik Devletler Hangi Sebeplerle Türkiye’den Yunanistan İçin İnsani Yardım Talebinde Bulunmuşlardır?

Yunan halkı işgaller altında tarımı sürdüremediği için açlık dönemi ülkeyi kasıp kavurmuştur.

Devletlerarası Siyasi İlişkilerin İnsani Yardımlar Konusundaki Etkilerini Değerlendiriniz?

İdeal olarak insani yardımlar ve siyaset birbiriyle bağlantılı olmamalıdır. Türkiye Yunan halkına gıda yardımı yaparak bu ideali gerçekleştirmiştir.

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi II. Dünya Savaşı’na Katabilmek Amacıyla Yaptıkları Görüşmelerin (Konferanslar) Sonuçlarını Açıklayınız.

Müttefik Devletleri’nin eforları başarılı olmamış Türkiye hiçbir zaman aktif olarak savaşa girmemiştir. Fakat Türkiye’nin Müttefik Devletlerle siyasi ilişkileri güçlenmiştir.

II. Dünya Savaşı’nda Savaşan Mihver Devletler ile Onlara Karşı Savaşan Müttefik Devletler’in Liderliğini Yapan Devletleri Açıklayınız.

Mihver Devletler’i, Müttefik Devletleri’ne karşı savaşmıştır. Almanya, İtalya ve Japonya liderliğinde ilerlemişlerdir. Müttefik Devletler bloğu ise Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Fransa, Sovyetler Birliği liderliğinde savaşmıştır.

Almanya’da İktidara Gelen Adolf Hitler’in Hangi Politikaları Fransa, İngiltere ve ABD’yi Rahatsız Etmiştir?

I. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Versay Antlaşması Almanya’nın gücünü kısıtlamayı hedeflemekteydi. Fakat Adolf Hitler’in faşist rejiminin yürürlüğe girmesiyle antlaşmanın etkisi azaldı. Alman ırkını tek çatı altında toplama hedefiyle Avusturya’yı egemenliği altına alması diğer devletleri endişelendirmiştir.

ABD ve İngiltere, Türkiye’yi Kendi Yanlarında II. Dünya Savaşı’na Çekebilmek İçin Hangi Görüşmeleri ve Konferansları Yaptılar?

Bu görüşmeler kronolojik sırasıyla Kazablanka, Washington, Quebec, Moskova, Tehran, II. Kahire, Yalta ve San Fransisco konferanslarıdır.

II. Dünya Savaşı’nın Siyasi Sonuçlarını Açıklayınız.

Demokrasi yanlısı Müttefik Devletleri’nin savaşı kazanmasıyla dünyadaki faşizm rüzgarı dindirilmiştir. Birleşmiş Milletler kurulmuştur. Emperyalizmin etkisi azalmıştır. Varşova Paktı ve NATO kurulmuştur. Almanya Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Rusya’nın etkisi Balkanlarda güçlenmiştir.

Aşağıdaki Tabloya Göre Soruları Cevaplayınız.

Tablodaki İki Dünya Savaşı’ndaki İnsan Kayıplarına İlişkin Veriler İncelendiğinde Ölen Sivil Sayıları Arasında Farkın Çok Olması Nasıl Değerlendirilebilir?

Gelişen teknolojiler ile savaş cephenin dışına çıkmış, sivillerin yaşadığı şehirleri hedef alan saldırılar yapılmıştır.

İki Dünya Savaşı’ndaki İnsan Kayıplarıyla İlgili Verilerden Yola Çıkarak Çıkabilecek Yeni Bir Dünya Savaşının İnsanlığa Getirebileceği Yıkım Hakkında Ne Gibi Öngörülerde Bulunulabilir?

Günümüzdeki teknolojinin son 70 yıl içerisinde üssel olarak geliştiği göz önünde bulundurulduğunda olası bir dünya savaşında milletler yeryüzünden silinebilir.

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

10. C
11. A
12. E
13. E
14. C
15. B
16. C
17. B
18. C


Not: 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevaplarının tamamı için 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları destek@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

İlgili Yazılar
Yorum Yapın

İlk Siz Haberdar Olun!
E-posta adresinizi girin, yeni içeriklerimiz e-posta adresinize gelsin.