12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – 2. Ünite (2020-2021)

Tarih Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları başlıklı bu yazımızda 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabındaki tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

 • ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlık Soruları” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Anahtar Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
 • ÜNİTE İÇİNDE: “Düşün ve Tartış”, “Sıra Sizde”, “Araştır Öğren Paylaş”, “Oku-yorum”, “Bilgi-yorum” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
 • ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme Soruları” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının birinci ünitesi olan Milli Mücadele, yedi kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Anahtar Kavramlar Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin Anahtar Kavramlar bölümünde yer alan 7 kavramı yanıtladık.

Dostluk Antlaşması Nedir?

Dostluk antlaşması iki veya daha fazla ülkenin kendi arasında sıkı ilişkiler kurduğunu gösteren ve sağlayan antlaşmalara denir.

Megali İdea Nedir?

Megali İdea 1821’den başlayıp 1828’e kadar süren Yunan İhtilali’nin bitmesinden sonra nüfusça Yunanların yoğun olduğu ancak hala Osmanlı Devleti hakimiyetinde olan topraklarda Bizans İmparatorluğu’nu geri canlandırmak adına düşünülen bir düşüncedir.

Milli Egemenlik Nedir?

Ulusal egemenlik veya başka bir adıyla milli hakimiyet devletin güçlerinden biri olan egemenliğin doğrudan ulusa ait ve bağlantılı olmasıdır.

Milli Marş Nedir?

Milli marş bir ülkenin ulusal marşıdır. Özel günlerde veya törenlerde okunur.

Milli Mücadele Nedir?

Milli mücadele, Türk Kurtuluş Savaşı veya İstiklal Harbi olarak da adlandırılır, 1. Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile çıkan Osmanlı Devleti’nin misakı milli sınırları için halkının savaşmasına denir.

Misak-ı Milli Nedir?

Misakı Milli, diğer adı Milli Misak, Türk Kurtuluş Savaşı manifestosu olan 6 maddelik açıklamadır.

Sine-i Millet Nedir?

Sine-i millete dönmek, siyasi anlamda önemini yitirdiğini düşünerek TBMM’den ayrılıp halka karışarak siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılan bir terimdir.

Hazırlık Soruları Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin Hazırlık Soruları bölümünde yer alan 8 soruyu yanıtladık.

Mondros Ateşkes Anlaşması Sonrasında Yapılan İşgaller Karşısında Türk Milletinin Tepkilerini ve Örgütlenmek İçin Yaptıkları Faaliyetleri Araştırınız.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yapılan işgaller karşısında Türk Milleti ve o zamanın hükümeti tepki vermiştir. İstanbul Hükümeti’nin pek bir tepkisi olmadı. 4 yıldır süregelen savaşın bitmesi hükümeti sevindirdi ve antlaşmayı kendi rızasıyla imzaladı. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanırken Liman Von Sanders’in yerine Yıldırım Ordu Komutanlığı’nın başına geçirildi. Her ne kadar antlaşma konusunda İstanbul Hükümeti’ni uyarmaya çalışsa da günün sonunda Mustafa Kemal dinlenilmedi ve antlaşma imzalandı. İmzalandıktan sonra Mustafa Kemal’in uyarıları ve işgal tahminleri doğru çıktı. Halk da bu durumdan hoşnut değildi ve İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısında bir şey yapmadıklarını gördüklerinde kendileri gruplandılar ve direniş cemiyetlerini kurdular. İşgalci güçlere ellerinden geldiğince karşılık verdiler. Daha sonrasında Kuvay-ı Milliye’yi oluşturarak halk silah kuşanıp işgalci güçlere karşı bir tutum sergiledi.

Mustafa Kemal Paşa’nın İşgaller Karşısındaki Tutumu Nedir ve İşgallerden Kurtulmak İçin Hangi Çareleri Düşünmüştür?

Mustafa Kemal Paşa işgaller karşısında tutumu daha antlaşma imzalanmadan belliydi. Kendisi vatanın elden gitmesinden hiç de mutlu değildi. Halkın yer yer işgalci kuvvetlere karşı çıkmaları ona umut vermiş ve harekât planı oluşturma adına İstanbul’da Kazım Karabekir, İsmet Paşa ve Ali Fuat Paşa ile görüşmüş ve Milli Mücadele’nin nasıl uygulanacağı konusunda tartışmışlardır. Bu tartışmalar sonucunda Mustafa Kemal en iyisinin Anadolu’ya geçerek halkı orda toplamanın ve halkı orda gruplamanın ve işgalci güçlere karşı savunma yapmasının en iyisi olduğuna inanmış ve bunu İstanbul Hükümeti karşı çıkmasına rağmen plandan sapmamıştır. Kendisini İstanbul’a geri çağıran hükümete tepki olarak istifa etmiş ve İstanbul’a gitmemiştir. Buna karşılık hükümet Mustafa Kemal adına bir arama emri ve hapis cezası vermiştir.

Milli Mücadele’de Kadınların Hangi Alanlarda Önemli Rolleri Olmuştur? Araştırınız.

Milli Mücadele’de kadınların önemli bir yeri olmuştur. Bunun sebepleri arasında Türk halkının erkek kısmının çoğunluğunun o zamanlardaki 1. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşlarına yer almaları ve birçoğunun hayatını kaybetmesi verilebilir. Bu nedenle Türk tarihinde diğer savaşlara nazaran Milli Mücadele’de kadınlar anahtar bir role sahiplerdir. Erkek nüfusunun azalması sonucunda kadınların silah ve mermi üretiminde ve cephede savaşa katılma oranı da artmıştır. Milli Mücadele zamanında birçok kadın kahraman öne çıktı. Kadınların Milli Mücadele’deki rolleri yemek hazırlama, silah ve mermi üretme, kıyafet dikme ve bunların hepsini cepheye taşıma ve cephede aktif olarak görev alma denenebilir.

Milli Mücadele Dönemi’nde Yapılan Kongreler Hangileridir?

Milli Mücadele döneminde yapılan kongreler 6 tanedir. Bunlar 28 Haziran-12 Temmuz 1919 günleri arasında yapılan Balıkesir Kongresi, 16 Ağustos-25 Ağustos 1919 arasında yapılan Alaşehir Kongresi, Amasya Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 tarihinde yapılan Havza Genelgesi, 4 Eylül 1919-11 Eylül 1919 arasında yapılan Sivas Kongresi ve 21 Temmuz-7 Ağustos arasında yapılan Erzurum Kongresi olmak üzere 6 tanelerdir.

Kuvay-ı Milliye Birlikleri ile Düzenli Ordu Arasındaki Farklar Nelerdir? Niçin Düzenli Ordu Kurulmak İstenmiştir? Araştırınız.

Kuvay-ı Milliye ile düzenli ordu arasındaki en büyük fark düzen ve ihtiyaçlarını nereden karşıladıklarıdır. Kuvay-ı Milliye düzenli ordudan farklı olarak ihtiyaçlarını halktan karşılar, düzensizdir, savaşlarda çorap, çarık gibi eşyalar dağıtılmıştır ve belirli bir kurucuları yoktur. Buna karşın düzenli ordu belirli oturmuş bir düzeni vardır, ihtiyaçlarını kendileri veya devletten karşılarlar ve belirli bir kurucuları vardır. Kuvay-ı Milliye’nin düzenliye orduya karşılık bağımsız, düzensiz ve birliklerin birbirleriyle iletişim kurmamaları yaptıkları savunmanın etkisini azaltmıştır. Milli Mücadele esnasında düzenli orduya geçilmek istenmesinin nedeni işgalci kuvvetlere karşı bölük bölük savaşmaktansa bir bütün olarak savaşma istekleridir.

İstiklal Mahkemeleri Hakkında Araştırma Yapınız.

İstiklal Mahkemeleri 1920 yılında kurulmuştur: Kurulma nedenleri arasında Milli Mücadele’ye karşı çıkan, köstek olan, askerden kaçan, casusluk yapan ve Milli Mücadele karşıtı propaganda yapanların yargılandığı ve ceza verildiği mahkemelerdir. İlk dönem İstiklal Mahkemeleri, Ankara’daki 1927 yılında olmak üzere, 1921 yılında kapatılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda kurulan İlk Dönem İstiklal Mahkemeleri dışında ilerleyen tarihlerde de İstiklal Mahkemeleri başka amaçlarla kurulmuştur. Sonradan kurulmuş mahkemeler devrim niteliğindedir ve devrim mahkemeleridir. Bu mahkemelerde savaş ve ihtilal gibi özel durumlarda bozucu, isyancı ve karşı devrimcilerin yargılandığı anti demokratik denilebilecek infaz kurumlarına dönüşmüşlerdir.

Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yaptığı Savaşlar Hangileridir?

Batı Cephesi’nde düzenli ordunun yaptığı savaşlar 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz’dur.

Lozan Konferansı Görüşmeleri Hangi Nedenlerle Uzun Sürmüştür?

Lozan Konferansı görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi Ankara Hükümeti ve İstanbul Hükümetleri arasında yaşanılan anlaşmazlıklardır. Politik anlaşmazlıkların asıl sebebi iki hükümetin de kendisini tek karar verme organı olarak görmesidir. Ankara hükümetinden açık bir şekilde Lozan Barış Görüşmesi’ne gidilmemesi yönüne karar alınıp duyurulmasının ardından İstanbul Hükümeti, Osman Hükümeti, başına buyruk davranarak konferansa katılım göstermiştir. İki farklı hükümetin bu şekilde aynı ülke adına birbirlerinden bağımsız hareket etmeleri hem halk hem de dış politika üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.

Konu İçindeki Sorular

12. sınıf inkılap tarihi dersinin ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

 • Ekonomik ve Askeri Açıdan Her Anlamda Yetersiz Olunmasına Rağmen Milli Mücadele’nin Kazanılması Hangi Nedenlere Bağlanabilir?

 • Güçlü Bir Devletin Himayesi Altına Girmek Bir Kurtuluş Çaresi Midir? Açıklayınız.

 • Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan Sonra Anadolu’nun Birçok Yeri İşgal Edilmesine Rağmen İzmir’in İşgalinin Bu Kadar Ses Getirmesinin Sebebi Nedir?

 •  (Bu Soru Sayfa 57’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) A. Bristol’un Raporunda Türkler’in Haklı Olduğunu Belirtmiş Olmasına Rağmen İtilaf Devletleri’nin Sessiz Kalmalarının Sebebi Ne Olabilir?

 • Osmanlı Dönemi’nde Azınlıklar Geniş Haklara Sahip Olmalarına Rağmen Mili Mücadele Dönemi’nde Neden İşgalci Güçlerle İş Birliği Yapma Gereği Duymuşlardır?

 • (Bu Soru Sayfa 62’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) Okuma Parçasını İnceleyip Sultan Vahdettin’in Milli Mücadele’ye Bakışını Değerlendiriniz.

 • Milli Kuvvetler Tanımı Kimleri Kapsıyor Olabilir?

 • Mustafa Kemal’in Özellikle Anadolu’ya Geçmek İstemesinin Nedenleri Neler Olabilir? Tartışınız.

 • İşgaller Karşısında Yapılmak İstenen Mitinglerle Ulaşılmak İstenen Amaç Nedir?

 • (Bu Soruyu Sayfa 65’teki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) Mustafa Kemal, İstanbul Hükûmeti’nin Dön Çağrısına Olumlu Yanıt Verseydi Sizce Ne Gibi Sonuçlar Ortaya Çıkardı?

 • Milli Mücadele’de Kongreler Düzenlenmesinin Ne Gibi Faydaları Olmuştur?

 • Kongrelerde Ulusal Egemenlik Vurgulanırken Misak-ı Milli’de Yer Almamasının Sebebi Nedir? Açıklayınız.

 • (Bu Soru Sayfa 69’daki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) Milli Mücadele’nin Teşkilatlanmasında İletişim Araçlarının Rolünü Değerlendiriniz.

 • Bir Ülkede Çıkan Ayaklanmaların O Ülkeye Verdiği Zararlar Neler Olabilir? Araştırınız.

 • Savaş Ortamında Olunmasına Rağmen Meclis Çalışmalarına Önem Verilmesinin Amacı Ne Olabilir?

 • (Bu Soru Sayfa 71’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) İstanbul Hükûmeti, Milli Mücadele’ye Karşı Şeyhülislamdan Fetva Alırken Neyi Amaçlamıştır?

 • Milli Mücadele’de Din Adamlarının Rolünü ve Etkisini Değerlendiriniz.

 • Bir Devleti Yok Etmeye Kadar Götüren Bir Antlaşmayı İmzalayıp Barış Sağlayama Çalışmak, Bir Kurtuluş Çaresi Olabilir Mi?

 • Sevr Antlaşması’nın Milli Mücadele’ye Etkilerini Değerlendiriniz.

 • Milli Mücadele’de Ordunun Yanı Sıra Halkın Da Mücadeleye Katılması Nasıl Sağlanmıştır?

 • Mondros Ateşkes Anlaşması’nın “Osmanlı Ordusu Terhis Edilecek” Maddesine Rağmen Kazım Karabekir’in 15. Kolordu’yu Dağıtmaması Nasıl Açıklanabilir?

 • (Bu Soru Sayfa 77’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) General Harbord Raporu’na Göre Ermeni İddiaları Geçersiz Sayılmış Mıdır?

 • Pierre Loti (Piyer Loti) ve Claude Farrere (Klod Farer) Gibi Ünlü Fransız Yazarların Türkiye Lehindeki Yazıları Fransa Kamuoyunun Milli Mücadele’ye Bakışını Nasıl Etkilemiştir? Tartışınız.

 • Düzenli Birlikler Olmadan Yerel Kuvvetlerle Cephe Savaşı Yapılabilir Mi?

 • Kimi Savaşlar, Bir Ulusun Kaderinde Dönüm Noktası Olabilir Mi? Açıklayınız.

 • Milli Marşların O Ülke İnsanları Üzerindeki Manevi Etkisini Değerlendiriniz.

 • (Bu Soru Sayfa 81’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) Atatürk’ün Bu Sözleri Üzerinden Değerlendirdiğinizde, Edebi Eserlerin, Tarihsel Olaylar Üzerindeki Etkisini Tartışınız.

 • (Bu Soru Sayfa 81’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) Diyap Ağa’nın Bu Tutumu Milli Mücadele’nin Hangi Yönüne İşaret Etmektedir?

 • SSCB’nin Moskova Antlaşması İle TBMM’yi Tanımasını; Uluslararası İlişkiler Dengesini Nasıl Ve Ne Şekilde Etkilemiş Olabileceğini Tartışınız.

 • (Bu Soru Sayfa 82’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) Atatürk’ün Yukardaki Sözünden Yola Çıkarak II. İnönü Muharebesi’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki Önemini Açıklayınız.

 • Milli Mücadele’nin Olağanüstü Koşullarında Maarif Kongresi’nin Toplanması Nasıl Açıklanabilir?

 • Tekâlif-İ Milliye Emirlerini İncelediğinizde Halkın Sorumluluk Üstlenmesinin Bir Savaşın Kazanılmasındaki Önemini Tartışınız.

 • Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki Başarının İç ve Dış Politika Üzerinde Ortaya Çıkardığı Etkiyi Tartışınız.

 • Milli Mücadele Kahramanlarından Hangisi Sizi Daha Çok Etkilemiştir? Neden?

 • Kazanılan Askeri Zaferlerin Siyasi Zaferlere Etkileri Neler Olabilir?

 • Bağımsızlığın Kazanılmasında Askeri Zaferler İle Diplomatik Başarıların Birbirini Nasıl Tamamladığını Değerlendiriniz?

 • Lozan Barış Antlaşması’nda Misak-I Milli Kararlarının Tam Olarak Gerçekleştirilememesinin Nedenleri Neler Olabilir?

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

12. sınıf İnkılap tarihi dersinin ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Yukarıdaki Fotoğraflarda Yer Alan Askerlerin Hissedebilecekleri Duyguları Yorumlayınız.

(Bu Soru Sayfa 95’deki Fotoğraflara Göre Yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

 

1-2. Soruları Yukarıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Sivas Kongresi’nin Toplanmasını İtilaf Devletleri ve Padişah Hükümeti, Sizce Hangi Nedenlerle İstememişlerdir?

Hazırlanmaktadır…

Milli Mücadele Yanlılarının, Sivas Kongresi’nin Toplanmasına Engel Olmak İçin Yapılanlara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

 

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

Milli Mücadele’de Güney Cephesi’nde İşgallere Karşı Direnişin Kimlere Karşı Yapıldığını ve Bu Bölgedeki Direnişin Özelliğini Yazınız.

Hazırlanmaktadır…

Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule Gibi Kadın Kahramanların Milli Mücadele’ye Hangi Alanlarda Ne Gibi Katkıları Olmuştur?

Hazırlanmaktadır…

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sonuçları Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın Sonuçları Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

Lozan Barış Antlaşması Görüşmelerinin Uzun Sürmesinin Sebepleri Nelerdir?

Hazırlanmaktadır…

 

Aşağıdaki Şekile Göre 8. ve 9. Soruları Cevaplayınız.

Milli Mücadele Dönemi’nde Toplanan Kongreler İncelendiğinde Kesişme Noktasındaki Sivas Kongresi’nin Diğer Kongrelerden En Önemli Farkı Nedir?

Hazırlanmaktadır…

Milli Mücadele Dönemi’nde Çok Sayıda Kongre Toplanmasının Nedenleri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

 

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

Hazırlanmaktadır…

 


Not: 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevaplarının tamamı için 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Yorum Yapın

Yorumunuzdan sonra Adınızı ve E-posta adresinizi yazabilirsiniz. E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.

Ders: Tarih, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikamızı onayladığınızı kabul edeceğiz. Kapat Ayrıntılı Bilgi