12. SınıfTarih Dersi

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – 2. Ünite (2020-2021)

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite başlıklı bu yazımızda 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabındaki tüm ünitelerin içindeki soruların cevaplarını hazırladık. 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite yazımızda aşağıdaki bölümlerde yer alan soruların cevaplarını hazırladık;

  • 2. ÜNİTE BAŞINDA: “Hazırlık Soruları” bölümünde yer alan soruları yanıtladık ve “Anahtar Kavramlar” bölümündeki kavramları açıkladık.
  • 2. ÜNİTE İÇİNDE: “Düşün ve Tartış”, “Sıra Sizde”, “Araştır Öğren Paylaş”, “Oku-yorum”, “Bilgi-yorum” bölümlerindeki soruları yanıtladık.
  • 2. ÜNİTE SONUNDA: “Ölçme ve Değerlendirme Soruları” bölümündeki tüm soruları yanıtladık.

Ders: Tarih Ekibi tarafından hazırlanan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 2. Ünite hakkında eklemek istediklerinizi yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiz.

Bu Yazının İçindeki Başlıklar:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 2. Ünite Cevapları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının ikinci ünitesi olan Milli Mücadele, yedi kazanımdan oluşmaktadır. Aşağıda bu dört kazanıma yönelik soruların cevapları bulunmaktadır.

Anahtar Kavramlar Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin Anahtar Kavramlar bölümünde yer alan 7 kavramı yanıtladık.

Dostluk Antlaşması Nedir?

Dostluk antlaşması iki veya daha fazla ülkenin kendi arasında sıkı ilişkiler kurduğunu gösteren ve sağlayan antlaşmalara denir.

Megali İdea Nedir?

Megali İdea 1821’den başlayıp 1828’e kadar süren Yunan İhtilali’nin bitmesinden sonra nüfusça Yunanların yoğun olduğu ancak hala Osmanlı Devleti hakimiyetinde olan topraklarda Bizans İmparatorluğu’nu geri canlandırmak adına düşünülen bir düşüncedir.

Milli Egemenlik Nedir?

Ulusal egemenlik veya başka bir adıyla milli hakimiyet devletin güçlerinden biri olan egemenliğin doğrudan ulusa ait ve bağlantılı olmasıdır.

Milli Marş Nedir?

Milli marş bir ülkenin ulusal marşıdır. Özel günlerde veya törenlerde okunur.

Milli Mücadele Nedir?

Milli mücadele, Türk Kurtuluş Savaşı veya İstiklal Harbi olarak da adlandırılır, 1. Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile çıkan Osmanlı Devleti’nin misakı milli sınırları için halkının savaşmasına denir.

Misak-ı Milli Nedir?

Misakı Milli, diğer adı Milli Misak, Türk Kurtuluş Savaşı manifestosu olan 6 maddelik açıklamadır.

Sine-i Millet Nedir?

Sine-i millete dönmek, siyasi anlamda önemini yitirdiğini düşünerek TBMM’den ayrılıp halka karışarak siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılan bir terimdir.

Hazırlık Soruları Bölümü Soruları

12. sınıf inkılap tarihi ders kitabının ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin Hazırlık Soruları bölümünde yer alan 8 soruyu yanıtladık.

Mondros Ateşkes Anlaşması Sonrasında Yapılan İşgaller Karşısında Türk Milletinin Tepkilerini ve Örgütlenmek İçin Yaptıkları Faaliyetleri Araştırınız.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında yapılan işgaller karşısında Türk Milleti ve o zamanın hükümeti tepki vermiştir. İstanbul Hükümeti’nin pek bir tepkisi olmadı. 4 yıldır süregelen savaşın bitmesi hükümeti sevindirdi ve antlaşmayı kendi rızasıyla imzaladı. Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanırken Liman Von Sanders’in yerine Yıldırım Ordu Komutanlığı’nın başına geçirildi. Her ne kadar antlaşma konusunda İstanbul Hükümeti’ni uyarmaya çalışsa da günün sonunda Mustafa Kemal dinlenilmedi ve antlaşma imzalandı. İmzalandıktan sonra Mustafa Kemal’in uyarıları ve işgal tahminleri doğru çıktı. Halk da bu durumdan hoşnut değildi ve İstanbul Hükümeti’nin işgaller karşısında bir şey yapmadıklarını gördüklerinde kendileri gruplandılar ve direniş cemiyetlerini kurdular. İşgalci güçlere ellerinden geldiğince karşılık verdiler. Daha sonrasında Kuvay-ı Milliye’yi oluşturarak halk silah kuşanıp işgalci güçlere karşı bir tutum sergiledi.

Mustafa Kemal Paşa’nın İşgaller Karşısındaki Tutumu Nedir ve İşgallerden Kurtulmak İçin Hangi Çareleri Düşünmüştür?

Mustafa Kemal Paşa işgaller karşısında tutumu daha antlaşma imzalanmadan belliydi. Kendisi vatanın elden gitmesinden hiç de mutlu değildi. Halkın yer yer işgalci kuvvetlere karşı çıkmaları ona umut vermiş ve harekât planı oluşturma adına İstanbul’da Kazım Karabekir, İsmet Paşa ve Ali Fuat Paşa ile görüşmüş ve Milli Mücadele’nin nasıl uygulanacağı konusunda tartışmışlardır. Bu tartışmalar sonucunda Mustafa Kemal en iyisinin Anadolu’ya geçerek halkı orda toplamanın ve halkı orda gruplamanın ve işgalci güçlere karşı savunma yapmasının en iyisi olduğuna inanmış ve bunu İstanbul Hükümeti karşı çıkmasına rağmen plandan sapmamıştır. Kendisini İstanbul’a geri çağıran hükümete tepki olarak istifa etmiş ve İstanbul’a gitmemiştir. Buna karşılık hükümet Mustafa Kemal adına bir arama emri ve hapis cezası vermiştir.

Milli Mücadele’de Kadınların Hangi Alanlarda Önemli Rolleri Olmuştur? Araştırınız.

Milli Mücadele’de kadınların önemli bir yeri olmuştur. Bunun sebepleri arasında Türk halkının erkek kısmının çoğunluğunun o zamanlardaki 1. Dünya Savaşı ve Balkan Savaşlarına yer almaları ve birçoğunun hayatını kaybetmesi verilebilir. Bu nedenle Türk tarihinde diğer savaşlara nazaran Milli Mücadele’de kadınlar anahtar bir role sahiplerdir. Erkek nüfusunun azalması sonucunda kadınların silah ve mermi üretiminde ve cephede savaşa katılma oranı da artmıştır. Milli Mücadele zamanında birçok kadın kahraman öne çıktı. Kadınların Milli Mücadele’deki rolleri yemek hazırlama, silah ve mermi üretme, kıyafet dikme ve bunların hepsini cepheye taşıma ve cephede aktif olarak görev alma denenebilir.

Milli Mücadele Dönemi’nde Yapılan Kongreler Hangileridir?

Milli Mücadele döneminde yapılan kongreler 6 tanedir. Bunlar 28 Haziran-12 Temmuz 1919 günleri arasında yapılan Balıkesir Kongresi, 16 Ağustos-25 Ağustos 1919 arasında yapılan Alaşehir Kongresi, Amasya Genelgesi, 28-29 Mayıs 1919 tarihinde yapılan Havza Genelgesi, 4 Eylül 1919-11 Eylül 1919 arasında yapılan Sivas Kongresi ve 21 Temmuz-7 Ağustos arasında yapılan Erzurum Kongresi olmak üzere 6 tanelerdir.

Kuvay-ı Milliye Birlikleri ile Düzenli Ordu Arasındaki Farklar Nelerdir? Niçin Düzenli Ordu Kurulmak İstenmiştir? Araştırınız.

Kuvay-ı Milliye ile düzenli ordu arasındaki en büyük fark düzen ve ihtiyaçlarını nereden karşıladıklarıdır. Kuvay-ı Milliye düzenli ordudan farklı olarak ihtiyaçlarını halktan karşılar, düzensizdir, savaşlarda çorap, çarık gibi eşyalar dağıtılmıştır ve belirli bir kurucuları yoktur. Buna karşın düzenli ordu belirli oturmuş bir düzeni vardır, ihtiyaçlarını kendileri veya devletten karşılarlar ve belirli bir kurucuları vardır. Kuvay-ı Milliye’nin düzenliye orduya karşılık bağımsız, düzensiz ve birliklerin birbirleriyle iletişim kurmamaları yaptıkları savunmanın etkisini azaltmıştır. Milli Mücadele esnasında düzenli orduya geçilmek istenmesinin nedeni işgalci kuvvetlere karşı bölük bölük savaşmaktansa bir bütün olarak savaşma istekleridir.

İstiklal Mahkemeleri Hakkında Araştırma Yapınız.

İstiklal Mahkemeleri 1920 yılında kurulmuştur: Kurulma nedenleri arasında Milli Mücadele’ye karşı çıkan, köstek olan, askerden kaçan, casusluk yapan ve Milli Mücadele karşıtı propaganda yapanların yargılandığı ve ceza verildiği mahkemelerdir. İlk dönem İstiklal Mahkemeleri, Ankara’daki 1927 yılında olmak üzere, 1921 yılında kapatılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda kurulan İlk Dönem İstiklal Mahkemeleri dışında ilerleyen tarihlerde de İstiklal Mahkemeleri başka amaçlarla kurulmuştur. Sonradan kurulmuş mahkemeler devrim niteliğindedir ve devrim mahkemeleridir. Bu mahkemelerde savaş ve ihtilal gibi özel durumlarda bozucu, isyancı ve karşı devrimcilerin yargılandığı anti demokratik denilebilecek infaz kurumlarına dönüşmüşlerdir.

Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yaptığı Savaşlar Hangileridir?

Batı Cephesi’nde düzenli ordunun yaptığı savaşlar 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz’dur.

Lozan Konferansı Görüşmeleri Hangi Nedenlerle Uzun Sürmüştür?

Lozan Konferansı görüşmelerinin uzun sürmesinin sebebi Ankara Hükümeti ve İstanbul Hükümetleri arasında yaşanılan anlaşmazlıklardır. Politik anlaşmazlıkların asıl sebebi iki hükümetin de kendisini tek karar verme organı olarak görmesidir. Ankara hükümetinden açık bir şekilde Lozan Barış Görüşmesi’ne gidilmemesi yönüne karar alınıp duyurulmasının ardından İstanbul Hükümeti, Osman Hükümeti, başına buyruk davranarak konferansa katılım göstermiştir. İki farklı hükümetin bu şekilde aynı ülke adına birbirlerinden bağımsız hareket etmeleri hem halk hem de dış politika üzerinde negatif bir etkiye sahiptir.

Konu İçindeki Sorular

12. sınıf inkılap tarihi dersinin ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin konu başlıkları altında yer alan tüm soruları yanıtladık.

Ekonomik ve Askeri Açıdan Her Anlamda Yetersiz Olunmasına Rağmen Milli Mücadele’nin Kazanılması Hangi Nedenlere Bağlanabilir?

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkili olan unsurlar şunlardır:

  • Mustafa Kemal’in üstün başarısı ve liderliği
  • Mustafa Kemal’in silah arkadaşlarının ve Türk ordusunun üstün başarısı
  • Milletin azim ve kararlılığı, vatan sevgisi
  • Kurtuluş Savaşı’nda milletin desteği çok büyüktür. Millet düşmana teslim olmamış, direnmiş ve savaşmıştır.

Millet bu savaşma gücünü Mustafa Kemal’in şu sözlerinden almıştır; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” Bu söz Mustafa Kemal’in halka cesaret verdiği en önemli sözlerden biridir.

Güçlü Bir Devletin Himayesi Altına Girmek Bir Kurtuluş Çaresi Midir? Açıklayınız.

Hayır, değildir. Çünkü bir başka devletin himayesine girilirse bağımsızlık kaybedilmiş olur. Bağımsızlığı kaybedilmiş bir toplum eninde sonunda yenilmeye mahkum olacaktır.
Himaye nedir, himaye etmek ne demektir? Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk. Kayırma, elinden tutma, yardım. Özel bir anlaşma uyarınca bir devletin daha güçlü bir devletçe denetim ve yönetimi.

Himaye etmek ve Himayesi altına girmenin sözlük anlamları aşağıdaki gibidir; Himaye etmek, korumak kayırmak anlamlarına gelmektedir. Korumak, kayırmak. Himayesine almak ise, koruyucusu olmak, kanadı altına almak, korumak, kötü şeylerden esirgemek manasında kullanılmaktadır.

Başka bir ülkenin himayesi altına girmek bir kurtuluş değil, bir mahkumiyettir.

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan Sonra Anadolu’nun Birçok Yeri İşgal Edilmesine Rağmen İzmir’in İşgalinin Bu Kadar Ses Getirmesinin Sebebi Nedir?

Hazırlanmaktadır…

A. Bristol’un Raporunda Türkler’in Haklı Olduğunu Belirtmiş Olmasına Rağmen İtilaf Devletleri’nin Sessiz Kalmalarının Sebebi Ne Olabilir?

Çıkarlarına ters düşmüştür. Çünkü İtilaf Devletleri Milli Mücadeleyi yok etmek Anadolu’yu ele geçirmek istemekteydiler. Bu sebeple yanlış olduğu kanıtlanmış olsa da ve bunu raporda detaylı bir şekilde öğrenmiş olsalar da kendi çıkarlarını adalet ve etik değerlerin üstünde tutmuştur.

Osmanlı Dönemi’nde Azınlıklar Geniş Haklara Sahip Olmalarına Rağmen Milli Mücadele Dönemi’nde Neden İşgalci Güçlerle İş Birliği Yapma Gereği Duymuşlardır?

Hazırlanmaktadır…

Okuma Parçasını İnceleyip Sultan Vahdettin’in Milli Mücadele’ye Bakışını Değerlendiriniz.

(Bu Soru Sayfa 62’deki Metne Göre Yanıtlanmıştır.) Sultan Vahdettin, İtilaf devletlerine karşı bir duruş göstermek için cesarete sahip değildi. Fakat bu direnişin kendi kontrolü dışında gerçekleşmesinden de hoşnut değildi. Bu yüzden fetvalar yazdırdı ve Anadolu’nun dört bir yanına dağıttı. İtilaf Devletleri ile iş birliği yapmanın kendisi için en karlı durum olduğunu düşünüyordu.

Milli Kuvvetler Tanımı Kimleri Kapsıyor Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Mustafa Kemal’in Özellikle Anadolu’ya Geçmek İstemesinin Nedenleri Neler Olabilir? Tartışınız.

Hazırlanmaktadır…

İşgaller Karşısında Yapılmak İstenen Mitinglerle Ulaşılmak İstenen Amaç Nedir?

Hazırlanmaktadır…

Mustafa Kemal, İstanbul Hükûmeti’nin Dön Çağrısına Olumlu Yanıt Verseydi Sizce Ne Gibi Sonuçlar Ortaya Çıkardı?

Mustafa Kemal, İstanbul hükümetinin itilaf devletlerine karşı gelmeyeceğinin farkındaydı ve bu duruma bir son vermek istiyordu. Mücadeleci Türk halkının bir lidere ihtiyacı vardı, ve o lider Mustafa Kemal Atatürk’tü. Dön çağrısına yanıt vermeyerek Mustafa Kemal Türk Halkının gerçek potansiyelini kullanarak ayakta durmasını ve itilaf devletlerine karşı durmasını sağlamıştır.

Eğer bu durumun aksine İstanbul hükümetinin dön çağrısına cevap vermiş ve İstanbul’a dönmüş olsaydı, Türk halkının direnci ufak isyanlarla sınırlı kalır ve Milli Mücadele gibi büyük çaplı bir özgürlük arayışına yol açmazdı. Bununla beraber, Günümüzde var olan Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. Bunun yerine ülkemizin toprakları itilaf devletleri tarafından paylaşılır, Türklerin insan gücü ve doğal kaynaklarımız yabancı devletler tarafından kullanılırdı.

Milli Mücadele’de Kongreler Düzenlenmesinin Ne Gibi Faydaları Olmuştur?

Kongrelerin en önemli işlevlerinden biri Türk halkını bilinçlendirmektir. İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin yarattıkları yanlış algıları yok etmek ve halka gerçekleri anlatmak amacıyla Anadolu’nun dört yanına kongreler düzenlenmiştir.

Birbirinden bağımsız olarak hareket eden direnişleri bir araya getirmiş ve ortak bir hareketin başlamasına destek olmuştur. Kongreler ile Atatürk, Türk halkı ile bir araya gelmiş ve halkın lideri olarak bir yer edinmiştir. Atatürk, kongrelerde halkı bilgilendirerek ve yol göstererek Türk halkı için bir önder olmuştur.

Milli Mücadelenin yanı sıra, sonrasında kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri bu kongrelerde atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde var olan temel ilkeler ve düşünceler milli mücadele zamanında kongrelerde alınan kararlara dayanmaktadır.

Kongrelerde Ulusal Egemenlik Vurgulanırken Misak-ı Milli’de Yer Almamasının Sebebi Nedir? Açıklayınız.

Milli Mücadele döneminde milletin örgütlenmesi için gerekli siyasi ve diplomatik adımların atılması gerekliydi. Bunun için Anadolu’nun dört bir yanında kongreler düzenlenmesi gerekiyordu. Kongrelerin düzenlenmesinde ulusal egemenlik ön plana çıkarılmıştır.

Milletim azim ve kararlılığını sağlamak, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak da öne çıkan maddeler arasında yer almıştır. Bu nedenle asgari vatan toprakları olarak taviz verilmemesi gereken sınırlar Misak-ı Milli sınırları olarak belirlenmemiştir. Ulusal egemenlik kapsamında ilk olarak Anadolu içindeki işgalcilerin uzaklaştırılması söz konusu olmuştur. Ayrıca da Büyük Ermenistan ve Yunanistan hayallerini bertaraf edilmesi için özellikle uğraşılmıştır.

Misak-ı Milli, (Ulusal Ant), son Osmanlı Meclisi’nin 28 Ocak 1920 tarihinde son biçimini verip imzaya açtığı, 17 Şubat 1920 günü oylayarak kabul ettiği, temeli Erzurum ve Sivas Kongrelerince benimsenen ilkelere dayalı Türk ulusunun birliği ile yurdunun bütünlüğünü ve gelecekteki güvenliği ile gelişmesini amaçlayan karardır. Ancak o dönem saltanat yanlıları güçlü oldukları için onların tepkilerini hemen çekmemek için ulusal egemenlik vurgusu sonraya bırakılmıştır.

Milli Mücadele’nin Teşkilatlanmasında İletişim Araçlarının Rolünü Değerlendiriniz.

Hazırlanmaktadır…

Bir Ülkede Çıkan Ayaklanmaların O Ülkeye Verdiği Zararlar Neler Olabilir? Araştırınız.

Ülkede çıkan ayaklanmalar her ne kadar haklı veya haksız sebeplere sahip olsalar da hem ülke hem de vatandaşlar için olumsuz sonuçlara sahiptir. Maddi açıdan durumu incelediğimizde, hem ayaklanan insanlar hem de devlet ayaklanma ile ilgili harcamalar yapar. Bu durum halkı fakirleştirir ve aynı zamanda devlet hazinesinin de azalmasına sebep olur. Buna ilave olarak ayaklanmanın çevrede oluştuğu hasarları da tamir etmek için büyük miktarda paralar kullanılır. Bu somut hasarların hepsinin yanı sıra, ülkenin ekonomisi kötü duruma düşeceği için ülkenin para birimi de değer kaybeder ve tüm ülke fakirleşmiş olur.

Maddi hasarlara ek olarak, ayaklanmalar ülkeye sosyal olarak da zararlara sebep olur. Ülkedeki refah düşer, insanların umudu, yaşama sevinci ve hayat kalitesi azalır. Ülkedeki maddi hasarlar da buna eklenince halkta gelecek korkusu oluşur. Ayaklanmalar sırasında oluşabilecek can kayıpları ve yaralanmalar da ocaklarda acılı günlere yol açar. İnsanların yaşamlarını zorlaştırır.

Savaş Ortamında Olunmasına Rağmen Meclis Çalışmalarına Önem Verilmesinin Amacı Ne Olabilir?

Bu durumun iki temel sebebi vardır. İlk sebep, Mustafa Kemal Atatürk, tüm gençliği boyunca hayranlıkla öğrendiği ve uygulamak istediği demokrasi ve cumhuriyet kavramlarını Türk halkına empoze etmek istiyordu. Bu yüzden savaş sırasında alınan tüm kararların cumhuriyetçi bir ortamda alınmasını istedi.

İkinci ve en önemli sebep ise Mustafa Kemal’in büyük bir öngörü ve idealist olarak geleceğe yatırım yapıyor olmasıydı. Atatürk, savaş sonrasında Türkiye topraklarında bir Cumhuriyet kurmak istiyordu. Ve Savaş sırasında bile, savaşın sonucu belli olmasa da kuracağı devletin temellerini atmaya başlamıştı. İleride kuracağı devleti sağlam temeller ve idealler üzerine kurmak istiyordu. Savaş sonrasında vakit kaybetmeden Türkiye’nin çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkması için, yıllar öncesinden öngörüsü ve liderliği ile Türkiye’nin devlet biçiminin oluşmasını sağlamıştır.

İstanbul Hükûmeti, Milli Mücadele’ye Karşı Şeyhülislamdan Fetva Alırken Neyi Amaçlamıştır?

İstanbul Hükümeti Milli Mücadeleyi kendilerinde bağımsız bir isyankar hareke olarak görmekteydiler. Kendileri ise İtilaf devletleri ile daha uzlaşmacı faka vatanımız için daha olumsuz sonuçlara yol açacak bir tutum izlemek istiyorlardı. Bu sebeplerden ötürü, Milli Mücadelenin önüne geçmek istediler. Şeyhülislamdan da yardım aldılar ve İslam dininin de gücünden yararlanarak Milli Mücadeleyi kötülemeye çalıştılar.

Her ne kadar İstanbul hükümeti Anadolu’nun dört bir yanına ellerinden geldiğince bu fetvayı ulaştırmış olsa da, Atatürk’ün bizzat Milli Mücadeleyi Anadolu halkına açıklaması ve Türk Halkının direnişçi duyguları bu fetvanın amacına ulaşmasını engellemiştir. İstanbul hükümetinin ve onlarla birlikte itilaf devletlerinin de Milli Mücadele’yi durdurmak için ümidi kalmamış ve Türklerin vatanı için son damlasına kadar dayanacaklarını görmüşlerdir.

Milli Mücadele’de Din Adamlarının Rolünü ve Etkisini Değerlendiriniz.

Milli Mücadele dönemi tarihin dönüm noktalarından biri olmuştur. Milli Mücadele yıllarında milletin manevi olarak moral bulması da düşmana karşı verilen mücadelenin yerine getirilmesine vesile olmuştur. Milli Mücadele yıllarında dini ve manevi değerlere sahip olarak mücadele etmek, manevi bir destek almak düşmana karşı güçlü olmayı kılmaktadır.

Milli Mücadele’de din adamlarının rolü ve etkisi, mücadelenin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi ve manevi desteğin oluşması için hem vaaz hem de sahada mücadele bakımından etkili olmaktadır. Din adamları milletin moral kazanması ve örgütlenmesi için harekete geçmişlerdir. Atlı, silahlı birlikler kurulmasına yardım ederek içlerinde yer almışlardır. Dini tüm yetkilerinin yanında, Türk halkının bir parçası olarak da ellerinden gelen her desteği sağlamaya çalışmışlardır.

Bir Devleti Yok Etmeye Kadar Götüren Bir Antlaşmayı İmzalayıp Barış Sağlayama Çalışmak, Bir Kurtuluş Çaresi Olabilir Mi?

Hazırlanmaktadır…

Sevr Antlaşması’nın Milli Mücadele’ye Etkilerini Değerlendiriniz.

Hazırlanmaktadır…

Milli Mücadele’de Ordunun Yanı Sıra Halkın da Mücadeleye Katılması Nasıl Sağlanmıştır?

Hazırlanmaktadır…

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın “Osmanlı Ordusu Terhis Edilecek” Maddesine Rağmen Kazım Karabekir’in 15. Kolordu’yu Dağıtmaması Nasıl Açıklanabilir?

Hazırlanmaktadır…

General Harbord Raporu’na Göre Ermeni İddiaları Geçersiz Sayılmış Mıdır?

Hazırlanmaktadır…

Pierre Loti ve Claude Farrere Gibi Ünlü Fransız Yazarların Türkiye Lehindeki Yazıları Fransa Kamuoyunun Milli Mücadele’ye Bakışını Nasıl Etkilemiştir? Tartışınız.

Hazırlanmaktadır…

Düzenli Birlikler Olmadan Yerel Kuvvetlerle Cephe Savaşı Yapılabilir Mi?

Hazırlanmaktadır…

Kimi Savaşlar, Bir Ulusun Kaderinde Dönüm Noktası Olabilir Mi? Açıklayınız.

Hazırlanmaktadır…

Milli Marşların O Ülke İnsanları Üzerindeki Manevi Etkisini Değerlendiriniz.

Hazırlanmaktadır…

Atatürk’ün Bu Sözleri Üzerinden Değerlendirdiğinizde, Edebi Eserlerin, Tarihsel Olaylar Üzerindeki Etkisini Tartışınız.

Hazırlanmaktadır…

Diyap Ağa’nın Bu Tutumu Milli Mücadele’nin Hangi Yönüne İşaret Etmektedir?

Hazırlanmaktadır…

SSCB’nin Moskova Antlaşması ile TBMM’yi Tanımasını; Uluslararası İlişkiler Dengesini Nasıl ve Ne Şekilde Etkilemiş Olabileceğini Tartışınız.

Hazırlanmaktadır…

Atatürk’ün Yukardaki Sözünden Yola Çıkarak II. İnönü Muharebesi’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki Önemini Açıklayınız.

Hazırlanmaktadır…

Milli Mücadele’nin Olağanüstü Koşullarında Maarif Kongresi’nin Toplanması Nasıl Açıklanabilir?

Hazırlanmaktadır…

Tekâlif-i Milliye Emirlerini İncelediğinizde Halkın Sorumluluk Üstlenmesinin Bir Savaşın Kazanılmasındaki Önemini Tartışınız.

Hazırlanmaktadır…

Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki Başarının İç ve Dış Politika Üzerinde Ortaya Çıkardığı Etkiyi Tartışınız.

Hazırlanmaktadır…

Milli Mücadele Kahramanlarından Hangisi Sizi Daha Çok Etkilemiştir? Neden?

Hazırlanmaktadır…

Kazanılan Askeri Zaferlerin Siyasi Zaferlere Etkileri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Bağımsızlığın Kazanılmasında Askeri Zaferler ile Diplomatik Başarıların Birbirini Nasıl Tamamladığını Değerlendiriniz?

Hazırlanmaktadır…

Lozan Barış Antlaşması’nda Misak-ı Milli Kararlarının Tam Olarak Gerçekleştirilememesinin Nedenleri Neler Olabilir?

Hazırlanmaktadır…

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Soruları

12. sınıf İnkılap tarihi dersinin ikinci ünitesi olan Milli Mücadele ünitesinin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde yer alan tüm soruları yanıtladık.

Yukarıdaki Fotoğraflarda Yer Alan Askerlerin Hissedebilecekleri Duyguları Yorumlayınız.

(Bu Soru Sayfa 95’deki Fotoğraflara Göre Yanıtlanmıştır.)

Hazırlanmaktadır…

Aşağıdaki Soruları Yukarıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

Sivas Kongresi’nin Toplanmasını İtilaf Devletleri ve Padişah Hükümeti, Sizce Hangi Nedenlerle İstememişlerdir?

İtilaf Devletleri ve onların mandasına boyun eğen İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi‘nin işgallere karşı örgütlenmek için kullanılmasından korkmuştur.

Milli Mücadele Yanlılarının, Sivas Kongresi’nin Toplanmasına Engel Olmak İçin Yapılanlara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir?

Yukarıdaki metinin son satırlarından anlaşılacağı gibi İngilizlerin Karadeniz boyuna asker çıkarması karşısında Albay Refet Bey milli kuvvetleri toplayıp Samsun’a gitmiş ve İngilizlerin geri çekmesini talep etmiştir. İngilizler de geri çekilmiştir.

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

Milli Mücadele’de Güney Cephesi’nde İşgallere Karşı Direnişin Kimlere Karşı Yapıldığını ve Bu Bölgedeki Direnişin Özelliğini Yazınız.

Fransız ve Ermeni güçleri Kuvayı Milliye ile savaşmıştır. Bu bölge yer altı kaynakları bakımından oldukça zengindir, örneğin Musul’u içerir. Bu nedenle İtilaf devletleri bölgeyi aralarında paylaşmış ve peşini bırakmamıştır.

Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Tayyar Rahmiye, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule Gibi Kadın Kahramanların Milli Mücadele’ye Hangi Alanlarda Ne Gibi Katkıları Olmuştur?

Cephede savaşmış, halkın bilgilenmesini ve desteğini organize etmiş, cepheden cepheye mühimmatları taşımışlardır. Giyecek ve yiyecek sağlanmasına da yardımcı olmuşlardır.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Sonuçları Nelerdir?

Yunanlılar yenilip savunma konumuna geçmiştir. Halkın yeni TBMM hakkında olan şüpheleri ortadan kalkmıştır. TBMM, Mustafa Kemal’e gazilik ve mareşallik ünvanını layık görmüştür, ayrıca başkomutanlık ünvanı süresiz olarak uzatılmıştır. Rusya ve Kafkas ülkeleriyle Kars Antlaşması imzalanmış, İtalyanlar Anadolu topraklarını tamamen terk etmiştir.

Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın Sonuçları Nelerdir?

Milli Mücadele gösterilen askeri başarı ve efor Mudanya Ateşkes Antlaşması ile politik olarak desteklenmiştir. Doğu Trakya ve İstanbul da stabilize edilmiş ve tekrar Türklerin eline geçmiştir. TBMM İngiltere tarafından resmi olarak tanınmıştır. TBMM, Lozan Barış Antlaşması için istek almıştır.

Lozan Barış Antlaşması Görüşmelerinin Uzun Sürmesinin Sebepleri Nelerdir?

Tartışılması gereken çok fazla var olan sorun vardır. İtilaf Devletleri’nin taviz vermek istemediği azınlıklar, patrikhane, nüfus mübadeleleri ve savaş tazminatı gibi konular masaya yatırılmıştır. Bunu dışında İtilaf Devletleri oldukça geç davranmıştır.

Aşağıdaki Şekile Göre Soruları Cevaplayınız.

Milli Mücadele Dönemi’nde Toplanan Kongreler İncelendiğinde Kesişme Noktasındaki Sivas Kongresi’nin Diğer Kongrelerden En Önemli Farkı Nedir?

Sivas Kongresi, savaş öncesi son kongre olması nedeniyle Milli Mücadele’nin örgütlenmesi sürecinde anahtar bir yer tutmaktadır.

Milli Mücadele Dönemi’nde Çok Sayıda Kongre Toplanmasının Nedenleri Neler Olabilir?

Anadolu’nun geniş topraklarında halkı örgütlemek ve Milli Mücadele‘nin dört bir yanda güçlü bir şekilde ortaya konulmasını sağlamak adına fazla sayıda kongre toplanmış olabilir.

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

10. B
11. E
12. D
13. C
14. D
15. E
16. C
17. D
18. D


Not: 12. sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevaplarının tamamı için 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları – Tüm Üniteler başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru Sor: 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı içinde yer alan diğer soruları bilgi@derstarih.com e-posta adresini kullanarak bize iletebilirsiniz. Sorularınızı bize gönderin Ders: Tarih Ekibi sizin için yanıtlasın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak sitemizin yayın yapmasına destek olun. Tarayıcınızdaki reklam engelleyicisini kapatarak sitemize giriş yapabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İletişim: bilgi@derstarih.com