Osmanlı Tarihi

Kronolojik Sırayla Tüm Osmanlı Padişahları ve Hayatları

Bu yazımızda Osmanlı Devleti padişahlarını inceledik. Osmanlı padişahları konusunu Adı, Ünvanı, Kaçıncı Padişah, Doğum ve Ölüm Tarihi, Babası, Annesi, Eşleri, Erkek ve Kız Çocukları, Tahta Çıkış ve Tahttan İniş Tarihi, Padişahlık Süresi, Ölüm Nedeni, Gömülü Olduğu Yer (Türbe ve Şehir) başlıkları altında inceledik. Bu yazımızda özetle Osmanlı padişahları hakkında genel bilgiler verdik. Öncelikle Osmanlı padişahları kimlerdir? sorusunu yanıtlayalım.

Osmanlı Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı Devleti tarihinde 36 padişah tahta çıkmıştır. Ancak bazı araştırmacılar için Osmanlı padişahları sayısı 36’dan fazladır. Bazıları Osmanlı padişahları arasında I. Osman’ın babası Ertuğrul’un da yer alması gerektiğini savunur. Bazıları ise Osmanlı padişahları arasında Fetret Devri şehzadeleri İsa, Musa ve Süleyman’ın da sayılması gerektiğini iddia eder. İşte Osmanlı padişahları listesi;

 1. I. Osman (1299 – 1326)
 2. Orhan (1326 – 1359)
 3. I. Murad (Hüdavendigar) (1359 – 1389)
 4. I. Bayezid (Yıldırım) (1389 – 1402)
 5. I. Mehmed (Çelebi) (1413 – 1421)
 6. II. Murad (1421 – 1451)
 7. II. Mehmed (Fatih) (1451 – 1481)
 8. II. Bayezid (1481 – 1512)
 9. I. Selim (Yavuz) (1512 – 1520)
 10. I. Süleyman (Kanuni) (1520 – 1566)
 11. II. Selim (Sarı) (1566 – 1574)
 12. III. Murad (1574 – 1595)
 13. III. Mehmed (1595 – 1603)
 14. I. Ahmed (1603 – 1617)
 15. I. Mustafa (1617 – 1618 / 1622 – 1623)
 16. II. Osman (Genç) (1618 – 1622)
 17. IV. Murad (1623 – 1640)
 18. İbrahim (Deli) (1640 – 1648)
 19. IV. Mehmed (Avcı) (1648 – 1687)
 20. II. Süleyman (1687 – 1691)
 21. II. Ahmed (1691 – 1695)
 22. II. Mustafa (1695 – 1703)
 23. III. Ahmed (1703 – 1730)
 24. I. Mahmud (1730–1754)
 25. III. Osman (1754 – 1757)
 26. III. Mustafa (1757 – 1774)
 27. I. Abdülhamid (Veli) (1774 – 1789)
 28. III. Selim (1789 – 1807)
 29. IV. Mustafa (1807 – 1808)
 30. II. Mahmud (1808 – 1839)
 31. Abdülmecid (1839 – 1861)
 32. Abdülaziz (1861 – 1876)
 33. V. Murad (1876 – 1876)
 34. II. Abdülhamid (1876 – 1909)
 35. V. Mehmed (Reşad) (1909 – 1918)
 36. VI. Mehmed (Vahdeddin) (1918 – 1922)

Osmanlı Padişahları Hayatları

Osmanlı Devleti padişahlarının yaşamları konusunda tüm Osmanlı padişahları hakkında Padişahların gerçek adı nedir? Padişahların ünvanı, lakabı ve mahlası nedir? Kronolojik sırasıyla hangi padişah kaçıncı padişahtır? Padişahların doğum ve ölüm tarihleri ne zamandır? Padişahların babası ve annesi kimlerdir? Padişahların eşleri kimlerdir? Padişahların erkek ve kız çocukları kimlerdir? Padişahların tahta çıkış ve tahttan iniş tarihleri ne zamandır? Padişahların padişahlık süresi ne kadardır? Padişahların ölüm nedeni nedir? Padişahların gömülü olduğu yer (türbe ve şehir) neresidir? sorularını yanıtladık. Okunabilirliği kolaylaştırmak adına Osmanlı padişahları biyografileri konusunu belirli başlıklar altında daralttık. İşte kronolojik sırayla Osmanlı padişahları;

Not: Osmanlı padişahları hakkında sormak istediklerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiniz.

I. Osman

I. Osman bilinen diğer isimleriyle Osman Gazi, Osman Bey ya da Osman Han; 1258 yılında Söğüt’te dünyaya gelmiştir. I. Osman’ın babası Ertuğrul Gazi, annesi ise Halime Hanım’dır. I. Osman Osmanlı Devleti’nin ilk padişahıdır. I. Osman, Osmanlı Devleti tahtına 1300 yılında çıkmıştır. I. Osman, Osmanlı Devleti tahtını 1326 yılında ise oğlu olan Orhan Bey’e bırakmıştır. I. Osman, Osmanlı Devleti tahtında 26 yıl hüküm sürmüştür. I. Osman’ın eşi Malhun Hatun’dur. I. Osman’ın çocukları Orhan Bey, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey, Alâeddin Bey, Melik Bey, Savcı Bey ve Fatma Hatun’dur. I. Osman yaşının ilerlemesinden ve “damla illeti” yani gut hastalığı yüzünden 1 Ağustos 1326 yılında vefat etmiştir. I. Osman’ın kabri ise Bursa Gümüşlü Kümbet’tedir.

Okuma Önerisi: Osmanlı padişahları arasında yer alan 2. Abdülhamid ile ilgili olarak Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi Türbesi Nerede? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Orhan Gazi

Orhan Gazi bilinen diğer ismiyle Orhan Bey, 1281 yılında Söğüt’te dünyaya gelmiştir. Orhan Gazi’nin babası I. Osman, annesi ise Malhun Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahıdır. Orhan Gazi tahta 1326 yılında çıkmıştır. Tahtı 1362 yılında I. Murad’a bırakmıştır. Orhan Gazi toplam 36 yıl hüküm sürmüştür. Orhan Gazi’nin eşleri Asporça Hatun, Nilüfer Hatun, Theodora Hatun ve Eftandise Hatun’dur. Orhan Gazi’nin çocukları Süleyman Paşa, I. Murad, Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade Sultan, Şehzade Kasım, Şehzade Eyüp, Fatma Hatun ve Hatice Hatundur. Orhan Gazi 82 yaşında felç yüzünden Bursa’da vefat etti. Kabri babasının yanında Bursa Gümüşlü Kümbet’tedir.

I. Murad

I Murad bilinen diğer isimleriyle Murad-ı Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326’da Bursa’da dünyaya gelmiştir. I. Murad’ın babası Orhan Gazi, annesi ise Nilüfer Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahıdır. Tahta 1362 yılında çıkmıştır. Tahtı 1389’da I. Bayezid’e bırakmıştır. I. Murad toplam 27 yıl hüküm sürmüştür. I. Murad’ın eşleri Gülçiçek Hatun, Tamara Hatun ve Ful-Dane Hatun’dur. Çocukları Yıldırım Bayezid, Yahşi Bey, Yakup Çelebi, Savcı Bey, Şehzade İbrahim, Nefise Hatun ve Sultan Hatun’dur. I. Murad, Miloş Obroneviç tarafından 28 Haziran 1389’da şehit edildi. Kabri ise Bursa’da bulunmaktadır.

I. Bayezid

I. Bayezid ya da bilinen diğer adıyla Yıldırım Bayezid, 1354 yılında Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin dördüncü padişahıdır. Tahta 1389 yılında çıkmıştır. 1402 yılında vefat ettiği için tahttan indi. I. Bayezid toplam 13 yıl hüküm sürmüştür. I. Bayezid’in eşleri Devlet Hatun, Hafsa Hatun, Sultan Hatun, Despina Hatun ve Devletşah Hatun’dur. Çocukları Şehzade Ertuğrul Çelebi, Şehzade İsa Çelebi, Şehzade Mustafa Çelebi, Şehzade Büyük Musa Çelebi, Şehzade İbrahim Çelebi, Şehzade Kasım Çelebi, Şehzade Yusuf Çelebi, Şehzade Hasan Çelebi, Sultan Küçük Musa Çelebi, Sultan Süleyman Çelebi, Şehzade Ömer Çelebi, Sultan I. Mehmed Çelebi, İrhondu Hanım, Paşa Melek Hatun, Sultan Fatma Hanım, Oruz Hanım, Hundi Fatma Hatun, Fatıma Hanım’dır. I. Bayezid iddiaya göre yüzüğündeki zehri içerek 1403 yılında Akşehir’de vefat etmiştir. Kabri Bursa’da bulunmaktadır.

I. Mehmed

I. Mehmed bilinen diğer adıyla Çelebi Mehmed, 1389 yılında Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası I. Bayezid, annesi Devlet Hatun’dur. Osmanlı Devlet’nin beşinci padişahıdır. Tahta 1413 yılında çıkmıştır. Tahtı 1421 yılında ölüm döşeğinde iken vasiyeti ile tahtı II. Murad’a bıraktı. Toplamda 8 yıl hüküm sürdü. I. Mehmed’in eşleri Şehzade Hatun, Kumru Hanım ve Emine Hatun’dur. Çocuğu ise II. Murad’dır. Attan düşerek 26 Mayıs 1421’de felç oldu, yaralandı ve vefat etti. Kabri ise Edirne’de Bursa’ya götürülerek Yeşil Türbe’ye defnedildi.

II. Murad

II. Murad bilinen diğer adıyla Koca Murad, 1404 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir. Babası I. Mehmed, annesi Emine Hatun’un olduğu düşünülmesine rağmen kesin değildir. Osmanlı Devleti’nin altıncı padişahıdır. Tahta 1421 yılında çıkmıştır. Tahtı 1444 yılında küçük oğluna bırakmasına rağmen savaş açılmasından dolayı 1446 yılında tekrar tahta geçip 1451 ise yeniden tahtı II. Mehmed’e bırakmıştır. Toplamda 28 yıl hüküm sürmüştür. II. Murad’ın eşleri Hüma Hatun, Hatice Halime Hatun ve Mara Hatun’dur. Çocukları Şehzade Ahmet, Şehzade Alaaddin ve II. Mehmed’dir. 3 Şubat 1451’de vefat etmiştir. Ölme sebebinin tümör veya beyin kanaması olduğu düşünülmektedir. Kabri Bursa Muradiye Külliyesi’nde bulunmaktadır.

II. Mehmed

II. Mehmed bilinen diğer adıyla Fatih Sultan Mehmed, 1432 yılında Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası II. Murad, annesi Hüma Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin yedinci padişahıdır. İlk olarak tahta 1444 yılında geçmiştir. Ardından savaş sebebiyle babasını tahta 1446 yılında geçmesini istemiştir. 1451 yılında tekrar tahta geçip 1481 yılında da tahttan inmiştir. Toplamda 32 yıl hüküm sürmüştür. II. Mehmed’in eşleri Emine Gülbahar Hatun, Gülşah Hatun, Hatice Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun’dur. Çocukları II. Bayezid, Şehzade Mustafa, Cem Sultan, Gevherhan Sultan’dır. 3 Mayıs 1481’de vefat etti. Roma’yı fethedeceği düşüncesiyle zehirlendiği düşünülmektedir. Kabri İstanbul Fatih Camii’nde bulunmaktadır.

II. Bayezid

II. Bayezid bilinen adıyla Sultan Bayezid-ı Veli, 1447’de Dimetoka’da dünyaya gelmiştir. Babası II. Mehmed, annesi Sitti Mükrime Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır. Tahta 1481 yılında geçmiştir. Tahtı 1512 yılında I. Selim’e bırakmıştır. Toplamda 31 yıl hüküm sürmüştür. II. Bayezid’in eşleri Nigâr Hatun, Şirin Hatun, Bülbül Hatun, I. Ayşe Hâtûn, Gülruh Hatun, Hüsnüşah Hatun, Gülfem Hânım, Gülbahar Hatun, Ferahşad Hatun, Kaptan-ı Derya Damat Güveği Sinan Paşa’nın kızı, Muhterem Hânım’dır. Çocukları I. Selim, Şehzade Ahmed, Şehzade Korkut, Şehzade Mahmut, Şehzade Mehmed, Şehzade Alemşah, Şehzade Abdullah, Şehzade Şehenşah, Gevherimüluk Hatun, Selçuk Hatun, Hatice Hatun, Ayşe Hatun, Hundi Hatun, Aynışah Hatun, Fatma Hatun, Hümaşah Hatun, Kamerşah Hatun, Şah Hatun, İlaldı Hatun’dur. 26 Mayıs 1512’de vefat etmiştir. Zehirlenerek öldürüldüğü düşünülmektedir. Kabri İstanbul Bayezid Camii’nde bulunmaktadır.

I. Selim

I. Selim biline adıyla Yavuz Sultan Selim, 1470’de Amasya’da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin dokuzuncu padişahıdır. Tahta 1512 yılında geçmiştir. Tahtı 1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman’a bırakmıştır. Toplamda 8 yıl hüküm sürmüştür. I. Selim’in eşleri Ayşe Hafsa Sultan ve II. Ayşe Hatun’dur. Çocukları Kanuni Sultan Süleyman, Üveys Paşa, Şehzade Orhan, Şehzade Musa, Şehzade Korkut, Hatice Sultan, Beyhan Sultan, Şah Sultan, Fatma Sultan, Hafize Sultan’dır. 22 Eylül 1520’de “aslan pençesi” adı verilen çıban yüzünden vefat etti. Kabri İstanbul Yavuz Selim Camii’nde bulunmaktadır.

I. Süleyman

I. Süleyman bilinen diğer adlarıyla Muhteşem Süleyman ve Kanuni Sultan Süleyman, 1494 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası I. Selim, annesi Ayşe Hafsa Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin onuncu padişahıdır. Tahta 1520 yılında geçmiştir. Tahtı 1566’da II. Selim’e bırakmıştır. Toplamda 46 yıl hüküm sürmüştür. I. Süleyman’ın eşleri Hürrem Sultan, Mahidevran Sultan, Gülfem Hatun, Fülane Hatun’dur. Çocukları Şehzade Mahmud, Şehzade Mustafa, Şehzade Murad, Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah, Şehzade Selim, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Mihrimah Sultan, Raziye Sultan’dır. 7 Eylül 1566’da gece vakti beyin kanaması geçirip vefat etmiştir. Kabri İstanbul Süleymaniye Camii’nde bulunmaktadır.

II. Selim

II. Selim bilinen diğer adıyla Sarı Selim, 1524 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on birinci padişahıdır. Tahta 1566 yılında geçmiştir. Tahtı 1574 yılında III. Murad’a bıraktı. Toplamda 8 yıl hüküm sürmüştür. II. Selim’in eşi Nurbanu Sultan’dır. II. Selim’in çocukları III. Murad, Şehzade Abdullah, Şehzade Osman, Şehzade Mustafa, Şehzade Süleyman, Şehzade Mehmed, Şehzade Mahmud, Şehzade Cihangir, Gevherhan Sultan, Esmehan Sultan, Şah Sultan, Fatma Sultan, Ayşe Sultan’dır. 15 Aralık 1574’te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden vefat etti. Kabri İstanbul Ayasofya Camii’nde bulunmaktadır.

III. Murad

III. Murad bilinen diğer adıyla Muradi, 1546 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası II. Selim, annesi Afife Nurbanu Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on ikinci padişahıdır. Tahta 1574 yılında geçmiştir. Tahtı 1595 yılında III. Mehmed’e bıraktı. Toplamda 21 yıl hüküm sürmüştür. II. Selim’in eşi Safiye Sultan’dır. III. Murad’ın çocukları Padişah III. Mehmed, Şehzade Yahya, Şehzade Selim, Şehzade Bayezit, Şehzade Mustafa, Şehzade Osman, Şehzade Cihangir, Şehzade Abdullah, Şehzade Abdurrahman, Şehzade Hasan, Şehzade Ahmet, Şehzade Yakup, Şehzade Süleyman, Şehzade Alemşah, Şehzade Yusuf, Şehzade Hüseyin, Şehzade Korkut, Şehzade Ali, Şehzade İshak, Şehzade Ömer, Şehzade Alaüddin, Şehzade Davud, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Hüma Sultan, Hatice Sultan, Mihrimah Sultan, Fahriye Sultan, Rukiye Sultan, Fethiye Sultan’dır. 16 Ocak 1595’te prostat kanseri sebebiyle vefat etti. Kabri III. Murad Türbesi’nde bulunmaktadır.

III. Mehmed

III. Mehmed bilinen diğer adıyla Adli, 1566 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası III. Murad, annesi Safiye Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on üçüncü padişahıdır. Tahta 1595 yılında geçmiştir. Tahtı 1603 yılında I. Ahmed’e bıraktı. Toplamda 8 yıl hüküm sürmüştür. III. Mehmed’in eşleri Handan Valide Sultan, Valide Sultan’dır. III. Mehmed’in çocukları Şehzade Selim, Şehzade Cihangir, Şehzade Mahmud, I. Ahmed, I. Mustafa’dır. 21 Aralık 1603 yılında kalp krizi geçirerek vefat etti. Kabri III. Mehmed Türbesi’nde bulunmaktadır.

I. Ahmed

I. Ahmed bilinen diğer adıyla Bahti, 1590 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası III. Mehmed, annesi Handan Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on dördüncü padişahıdır. Tahta 1603 yılında geçmiştir. Tahtı 1617 yılında I. Mustafa’ya bıraktı. Toplamda 14 yıl hüküm sürmüştür. I. Ahmed’in eşleri Kösem Sultan, Mahfiruz Hatice Sultan, Fatma Sultan’dır. I. Ahmed’in çocukları II. Osman, Şehzade Mehmed, Şehzade Cihangir, Şehzade Orhan, Şehzade Selim, IV. Murad, Şehzade Hasan, Şehzade Bayezid, Şehzade Hüseyin, Şehzade Kasım, Şehzade Süleyman, İbrahim, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Hatice Sultan, Gevherhan Sultan, Hanzade Sultan, Esma Sultan, Zahide Sultan, Atike Sultan, Zeynep Sultan, Abide Sultan’dır. 22 Kasım 1617 yılında tifüs hastalığından dolayı vefat etti. Kabri İstanbul Sultan Ahmet Camii’nde bulunmaktadır.

I. Mustafa

I. Mustafa, 1591 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Babası III. Mehmed, annesi Valide Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on beşinci padişahıdır. Tahta 1617 yılında geçmiştir. Tahtı 1618 yılında bırakmıştır. Ardından tekrar 1622’de tahta çıkıp 1623’te tahttan inmiştir. Toplamda 2 yıl civarında hüküm sürmüştür. I. Mustafa’nın eşi ve çocuğu yoktur. 20 Ocak 1639 yılında sinir hastalığından vefat etti. Kabri İstanbul I. Mustafa Türbesi’nde bulunmaktadır.

II. Osman

II. Osman bilinen diğer adıyla Genç Osman, 1604 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Hatice Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on altıncı padişahıdır. Tahta 1618 yılında geçmiştir. Tahtı 1622 yılında I. Mustafa’ya bıraktı. Toplamda 4 yıl hüküm sürmüştür. II. Osman’ın eşleri Meylişah Hatun, Ayşe Kadın, Akile Hanım’dır. II. Osman’ın çocukları Şehzade Ömer, Şehzade Mustafa ve Zeynep Sultan’dır. 20 Mayıs 1622 yılında boğularak öldürüldü. Kabri I. Ahmed Türbesi’nde bulunmaktadır.

IV. Murad

IV. Murad, 1612 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası I. Ahmed, annesi Kösem Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on yedinci padişahıdır. Tahta 1623 yılında geçmiştir. Tahtı 1640 yılında Sultan İbrahim’e bıraktı. Toplamda 17 yıl hüküm sürmüştür. IV. Murad’ın eşleri Ayşe Haseki Sultan, Sanavber Hatun’dur. IV. Murad’ın çocukları Şehzade Süleyman, Şehzade Ahmed, Şehzade Mehmet, Şehzade Alaaddin, Safiye Sultan, Gevher Sultan, İsmihan Kaya Sultan, Rukiye Sultan, Bedia Sultan, Hafsa’dır. 8 Şubat 1640 yılında sirozdan ya da damla hastalığından vefat ettiği söylenmektedir. Kabri I. Ahmed Türbesi’nde bulunmaktadır.

İbrahim

İbrahim diğer adıyla Sultan İbrahim, 1615 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası I. Ahmed, annesi Kösem Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on sekizinci padişahıdır. Tahta 1640 yılında geçmiştir. Tahtı 1648 yılında IV. Mehmed’e bıraktı. Toplamda 8 yıl hüküm sürmüştür. İbrahim’in eşleri Turhan Hatice Sultan, Saliha Dilaşub Sultan, Hatice Muazzez Sultan, Ayşe Sultan, Saçbağlı Sultan, Mahıenver Sultan, Şivekar Sultan, Telli Hümaşah Sultan ve Zafire’dir. İbrahim’in çocukları IV. Mehmed, II Süleyman, II. Ahmed, Şehzade Murad, Şehzade Selim, Şehzade Osman, Şehzade Bayezid, Şehzade Cihangir, Şehzade Orhan, Ümmü Gülsüm Sultan, Fatma Sultan, Gevherhan Sultan, Kaya Sultan, Beyhan Sultan, Atike Sultan, Ayşe Sultan, Bican Sultan’dır. 18 Ağustos 1648 yılında boğdurulmuştur. Kabri I. Mustafa Türbesi’nde bulunmaktadır.

IV. Mehmed

IV. Mehmed anılan diğer adıyla Avcı Mehmed, 1642 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası İbrahim, annesi Turhan Hatice Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin on dokuzuncu padişahıdır. Tahta 1648 yılında geçmiştir. Tahtı 1687 yılında II. Süleyman’a bıraktı. Toplamda 39 yıl hüküm sürmüştür. IV. Mehmed’in eşleri Emetullah Rabia Gülnuş Sultan, Afife Sultan, Cihanşah, Nevruz, Gülnar Hatun, Gülbeyaz Hatun, Dürriye Hatun’dur. IV. Mehmed’in çocukları II. Mustafa, III. Ahmed, Şehzade Selim, Şehzade Mahmud, Şehzade İbrahim, Şehzade Bayezid, Şehzade Süleyman, Hatice Sultan, Ümmi Sultan, Ümmü Gülsüm Sultan, Gevher Sultan, Safiye Sultan, Fatma Sultan’dır. 6 Ocak 1693 yılında zatürreden dolayı vefat etti. Kabri Yeni Camii Turhan Valide Türbesi’nde bulunmaktadır.

II. Süleyman

II. Süleyman, 1642 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirminci padişahıdır. Tahta 1687 yılında geçmiştir. Tahtı 1691 yılında II. Ahmed’e bıraktı. Toplamda 4 yıl hüküm sürmüştür. II. Süleyman’ın eşleri Hatice Kadın, Behzad Kadın, İvaz Kadın, Süğlün Kadın, Şehsuvar Kadın, Zeynep Kadın’dır. IV. Mehmed’in çocuğu yoktur. 22 Haziran 1691 yılında böbrek yetmezliğinden dolayı vefat etti. Kabri Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nde bulunmaktadır.

II. Ahmed

II. Ahmed, 1643 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası İbrahim, annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi birinci padişahıdır. Tahta 1691 yılında çıkmıştır. Tahtı 1695 yılında II. Mustafa’ya bıraktı. Toplamda 4 yıl hüküm sürmüştür. II. Ahmed’in eşleri Haseki Rabia Sultan ve Şayeste Hanım’dır. II. Ahmed’in çocukları Şehzade İbrahim, Şehzade Ahmet, Atike Sultan, Hatice Sultan, Asiye Sultan’dır. 25 Şubat 1643 yılında sirozdan dolayı vefat etti. Kabri Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nde bulunmaktadır.

II. Mustafa

II. Mustafa diğer adlarıyla Gazi ve İkbali, 1664 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Babası IV. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi ikinci padişahıdır. Tahta 1695 yılında çıkmıştır. Tahtı 1703 yılında III. Ahmed’e bıraktı. Toplamda 8 yıl hüküm sürmüştür. II. Mustafa’nın eşleri Alicenab Kadın, Afife Kadın, Hümaşah Kadın, Saliha Sultan, Şehsuvar Sultan, Hatice Kadın, Hanife Hatun, Hafsa Sultan’dır. II. Mustafa’nın çocukları I. Mahmut, Şehzade Mehmed, Şehzade Selim, Şehzade Murat, Şehzade Ahmed, III. Osman, Şehzade Hasan, Şehzade Hüseyin, Atike Sultan, Ayşe Sultan, Emine Sultan, Safiye Sultan, Rukiye Sultan, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Esma Sultan, Rukiye Sultan, Ümmügülsüm Sultan, Zeynep Sultan, Emetullah Sultan, Ayşe Sultan’dır. 29 Aralık 1703 yılında prostat kanserinden vefat etti. Kabri Yeni Camii Türbesi’nde bulunmaktadır.

III. Ahmed

III. Ahmed divan edebiyatındaki ismiyle Necib, 1673 yılında Dobriç’te dünyaya geldi. Babası IV. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi üçüncü padişahıdır. Tahta 1703 yılında çıkmıştır. Tahtı 1730 yılında I. Mahmud’a bıraktı. Toplamda 27 yıl hüküm sürmüştür. III. Ahmed’in eşleri Emetullah Kadın, Emine Mihrişah Kadın, Rabia Şermi Kadın, Ümmü Gülsüm, Hatem Kadın, Hüsnüşah Kadın, Hatice Kadın, Zeynep Kadın, Şahin Kadın, Şayeste Kadın, Ayşe Behri Kadın, Fatıma Hümaşah, Musli Kadın, Gülşen Kadın, Hurrem Kadın, Meyli Kadın, Ru¬kiye Kadın, Nazife Kadın, Nejat Kadın, Sadık Kadın, Hanife Kadın’dır.

III. Ahmed’in çocukları III. Mustafa, I. Abdülhamid, Şehzade Süleyman, Şehzade Bayezid, Şehzade Mehmed, Şehzade İbrahim, Şehzade Numan, Şehzade Selim, Şehzade Ali, Şehzade İsa, Şehzade Murad, Şehzade Seyfeddin, Şehzade Abdülmecid, Şehzade Abdülmelik, Fatma Sultan, Ümmü Gülsüm Sultan, Emine Sultan, Rabia Sultan, Habibe Sultan, Zeynep Sultan, Zübeyde Sultan, Esma Sultan, Hatice Sultan, Rukiye Sultan, Saliha Sultan, Atike Sultan, Reyhan Sultan, Esime Sultan, Ferdane Sultan, Nazife Sultan, Naile Sultan, Ayşe Sultan, Emetullah Sultan, Ümmüseleme Sultan, Emine Sultan, Rukiye Sultan, Zeyneb Sultan, Sabiha Sultan’dır. 1 Temmuz 1736 yılında şeker hastalığından dolayı vefat etti. Kabri İstanbul Yeni Cami’de Turhan Vâlide Sultan Türbesi’nde bulunmaktadır.

I. Mahmud

II. Mustafa Arapça şiirlerdeki ismiyle Sebkati, 1696 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Babası II. Mustafa, annesi Saliha Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi dördüncü padişahıdır. Tahta 1730 yılında çıkmıştır. Tahtı 1754 yılında III. Osman’a bıraktı. Toplamda 24 yıl hüküm sürmüştür. I. Mahmud’un eşleri Ayşe Başkadın, Hatem Başkadın, Alicenab Kadın, Verdinaz Kadın, Hatice Rami Kadın, Tiryal Kadın, Fehmi Hanım, Meyasse Hanım’dır. II. Mustafa’nın çocuğu yoktur. 13 Aralık 1754 yılında beyin kanamasından dolayı vefat etti. Kabri Valide Türbesi’nde bulunmaktadır.

III. Osman

III. Osman, 1699 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Babası II. Mustafa, annesi Şehsuvar Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi beşinci padişahıdır. Tahta 1754 yılında çıkmıştır. Tahtı 1757 yılında III. Mustafa’ya bıraktı. Toplamda 3 yıl hüküm sürmüştür. I. Mahmud’un eşleri Leyla Başkadın, Zevki Kadın, Ferhunde Emine Kadın’dır. II. Osman’ın çocuğu yoktur. 30 Ekim 1757 yılında vücudunda çıkan çıban yüzünden vefat etti. Kabri Yeni Cami’de bulunmaktadır.

III. Mustafa

III. Mustafa, 1717 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası III. Ahmed, annesi Mihrişah Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi altıncı padişahıdır. Tahta 1757 yılında çıkmıştır. Tahtı 1774 yılında I. Abdülhamid’e bıraktı. Toplamda 17 yıl hüküm sürmüştür. III. Mustafa’nın eşleri Mihrişah Valide Sultan, Adilşah Kadın, Rif’at Kadın, Aynülhayat Kadın, Fehime Hanım’dır. II. Osman’ın çocukları Şehzade Selim, Şehzade Mehmed, Hatice Sultan, Şah Sultan, Fatma Sultan, Beyhan Sultan, Hibetullah Sultan’dır. 21 Ocak 1774 yılında kalp yetmezliği yüzünden vefat etti. Kabri İstanbul Turhan Valide Sultan Türbesi’nde bulunmaktadır.

I. Abdülhamid

I. Abdülhamid, 1725 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası III. Ahmed, annesi Rabia Şermi Kadın’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi yedinci padişahıdır. Tahta 1774 yılında çıkmıştır. Tahtı 1789 yılında III. Selim’e bıraktı. Toplamda 15 yıl hüküm sürmüştür. I. Abdülhamid’in eşleri Ayşe Sineperver Kadın, Binnaz Kadın, Dilpezir Kadın, Hümaşah Kadın, Mehtabe Kadın, Mislinayab Kadın, Muteber Kadın, Nakşidil Sultan, Nevres Kadın, Fatıma Şebisefa Kadın, Ruhşah Hatice Kadın, Nükhetseza Hanım, Ayşe Kadın, Ayşe, Mihriban’dır. I. Abdülhamid’in çocukları IV. Mustafa, II. Mahmud, Murad, Nusret, Mehmed, Ahmed, Süleyman, Esma, Emine, Rabia, Saliha, Alimşah, Dürrüşehvar, Fatma, Melikşah, Hibetullah Zekiye’dir. 7 Nisan 1789 yılında beyin kanaması yüzünden vefat etti. Kabri Bahçekapı’da kendi yaptırdığı türbede bulunmaktadır.

III. Selim

III. Selim, 1761 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası III. Mustafa, annesi Mihrişah Valide Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi sekizinci padişahıdır. Tahta 1789 yılında çıkmıştır. Tahtı 1807 yılında IV. Mustafa’ya bıraktı. Toplamda 18 yıl hüküm sürmüştür. III. Selim’in eşleri Nef-i Zar Sultan, Husn-i Mah Sultan, Zib-i Fer Sultan, Afitab Sultan, Re’fet Sultan, Nur-i Şems Sultan, Gonca-nigar Sultan, Dem-hoş Sultan, Tab-i Safa Sultan’dır. III. Selim’in çocuğu yoktur. 28 Temmuz 1808 yılında öldürüldü. Kabri Laleli Cami’de bulunmaktadır.

IV. Mustafa

IV. Mustafa, 1779 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası I. Abdülhamid, annesi Ayşe Seniyeperver Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin yirmi dokuzuncu padişahıdır. Tahta 1807 yılında çıkmıştır. Tahtı 1808 yılında II. Mahmud’a bıraktı. Toplamda 1 yıl gibi kısa bir süre hüküm sürmüştür. IV. Mustafa’nın eşleri Şevkinur Sultan, Dilpezir Sultan, Seyyare Sultan, Peykidil Sultan’dır. III. Selim’in çocuğu Emine Sultan’dır. 17 Kasım 1808 yılında boğduruldu. Kabri İstanbul Sirkeci Birinci Abdulhamid Han Türbesi’nde bulunmaktadır.

II. Mahmud

II. Mahmud, 1785 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası I. Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin otuzuncu padişahıdır. Tahta 1808 yılında çıkmıştır. Tahtı 1839 yılında Abdülmecid’e bıraktı. Toplamda 31 yıl hüküm sürmüştür. II. Mahmud’un eşleri Bezmialem Valide Sultan, Pertevniyal Valide Sultan, Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Kadın, Alicenab Kadın, Fatma Kadın, Kamarı Kadın, Aşubican Kadın, Haciye Hoşyar Kadın, Hüsn-i Melek Kadın, Nurtab Kadın, Misl-i Na-yab Kadın, Perviz-felek Kadın, Zeyin-i Felek Kadın, Vuzlat Kadın, Zer-Nigar Kadın, Ebr-i Reftar Kadın , Lebriz Felek Kadın, Tiryal Kadın’dır. II. Mahmud’un çocukları Abdülmecid, Abdülaziz, dört tane Ahmed isimli Şehzade, Bayezid, Abdülhamit, Süleyman, Mehmed, Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah, Osman, Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Şah Sultan, Saliha Sultan, Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Adile Sultan’dır. 1 Temmuz 1839 yılında vefat etti. Kabri II. Mahmud Türbesi’nde bulunmaktadır.

Abdülmecid

Abdülmecid bilinen diğer adıyla Sultan Abdülmecid, 1823 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası II. Mahmud, annesi Bezmialem Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin otuz birinci padişahıdır. Tahta 1839 yılında çıkmıştır. Tahtı 1861 yılında Sultan Abdülaziz’e bıraktı. Toplamda 22 yıl hüküm sürmüştür. Abdülmecid’in eşleri Servetsezâ Kadınefendi, Şevkefza Valide Sultan, Hoşyar Kadınefendi, Tirimüjgan Kadınefendi, Verdicanan Kadınefendi, Düzdidil Kadınefendi, Gülcemal Kadınefendi, Rahime Perestu Valide Sultan, Mahitab Kadınefendi, Bezmiara Kadınefendi, Nalândil Hanım, Ceylânyar Hanım, Serfiraz Hanım, Gülüstü Hanım, Nergis Hanım, Navekmisal Hanım, Nesrin Hanım, Şayeste Hanım, Nükhetsezâ Hanım, Yıldız Hanımefendi, Saf-derun Hanımefendi, Hüsn-i Cenan Hanımefendi’dir.

Abdülmecid’in çocukları V. Murad, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşat, Ahmed Kemaleddin Efendi, Mehmed Burhaneddin Efendi, Ahmed Nureddin Efendi, Süleyman Selim Efendi, VI. Mehmed Vahdettin, Fatma Sultan, Refia Sultan, Cemile Sultan, Münire Sultan, Behice Sultan, Seniha Sultan, Mediha Sultan, Naile Sultan, Bedia Sultan, Samiye Sultan, Şehime Sultan, Sabiha Sultan, Aliye Sultan, Fehime Sultan, Mühibe Sultan, Mukbile Sultan, Naime Sultan, Neyyire Sultan, Behiye Sultan, Zekiye Sultan, Nazime Sultan’dır. 26 Haziran 1861 yılında veremden dolayı vefat etti. Kabri Yavuz Sultan Selim Türbesi’nde bulunmaktadır.

Abdülaziz

Sultan Abdülaziz, 1830 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası II. Mahmud, annesi Pertevniyal Valide Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin otuz ikinci padişahıdır. Tahta 1861 yılında çıkmıştır. Tahtı 1876 yılında V. Murad’a bıraktı. Toplamda 15 yıl hüküm sürmüştür. Abdülmecid’in eşleri Dürrinev Kadınefendi, Hayranıdil Kadınefendi, Edadil Kadınefendi, Neşerek Kadınefendi, Gevheri Kadınefendi, Çeşmidil Hanımefendi, Yıldız ve Mihrişah’tır. II. Mahmud’un çocukları Yusuf İzzeddin Efendi, Mahmud Celaleddin Efendi, Mehmed Selim Efendi, Abdülmecid Efendi, Mehmed Seyfeddin Efendi, Mehmed Şevket Efendi, Nazime Sultan, Esma Sultan, Emine Sultan, Saliha Sultan, Emine Sultan, Fâtıma Sultan, Münire Sultan’dır. 4 Haziran 1876 yılında bilekleri kesilmiş bir şekilde bulundu. Kabri İstanbul Çemberlitaş Sultan II. Mahmud Han Türbesi’nde bulunmaktadır.

V. Murad

V. Murad, 1840 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Abdülmecid, annesi Şevkefza Sultan’dır. Osmanlı Devleti’nin otuz üçüncü padişahıdır. Tahta 1876 yılında çıkmıştır. Tahtı 1876 yılında II. Abdülhamid’e bıraktı. Toplamda yaklaşık olarak 3 ay gibi çok kısa bir süre hüküm sürmüştür. Abdülmecid’in eşleri Elâru Mevhibe Başkadınefendi, Reftârı-Dil Kadınefendi, Şayân Kadınefendi, Meyli-Servet Kadınefendi’dir. Çocukları Şehzade Mehmed Selahaddin Efendi, Şehzade Süleyman Efendi, Şehzade Seyfeddin Efendi, Hatice Sultan, Fehime Sultan, Fâtıma Sultan, Aliyye Sultan’dır. 29 Ağustos 1904 yılında şeker hastalığından dolayı vefat etti. Kabri Yeni Cami’de bulunmaktadır.

II. Abdülhamid

II. Abdülhamid, 1842 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadınefendi’dir. Osmanlı Devleti’nin otuz dördüncü padişahıdır. Tahta 1876 yılında çıkmıştır. Tahtı 1909 yılında V. Mehmed’e bıraktı. Toplamda 33 yıl hüküm sürmüştür. Abdülmecid’in eşleri Nâzikedâ Kadınefendi, Bedrifelek Kadınefendi, Safinaz Nurefzun, Bidâr Kadınefendi, Dilpesend, Mezîde Mestan, Emsalinur, Müşfika Kadınefendi’dir. Çocukları Mehmed Selim Efendi, Ahmed Nuri Efendi, Mehmed Abdülkadir Efendi, Mehmed Burhaneddin Efendi, Abdürrahim Hayri Efendi, Ahmed Nureddin Efendi, Mehmed Bedreddin Efendi, Mehmed Abid Efendi, Ulviye Sultan, Zekiye Sultan, Naime Sultan, Naile Sultan, Şadiye Sultan, Ayşe Sultan, Refia Sultan, Hatice Sultan, Aliye Sultan, Cemile Sultan, Samiye Sultan, Saliha Sultan’dır. 10 Şubat 1918 yılında veremden dolayı vefat etti. Kabri II. Mahmud Türbesi’nde bulunmaktadır.

Okuma Önerisi: Osmanlı padişahları arasında yer alan 2. Abdülhamid ile ilgili olarak II. Abdülhamid Kimdir? Ulu Hakan Mı Kızıl Sultan Mı? başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

V. Mehmed

V. Mehmed bilinen diğer adıyla Mehmed Reşad, 1842 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadınefendi’dir. Osmanlı Devleti’nin otuz beşinci padişahıdır. Tahta 1909 yılında çıkmıştır. Tahtı 1918 yılında VI. Mehmed’e bıraktı. Toplamda 9 yıl hüküm sürmüştür. V. Mehmed’in eşleri Kam-res Başkadınefendi, Dürr-i Aden İkinci Kadınefendi, Mihr-engiz İkinci Kadınefendi, Naz-perver Üçüncü Kadınefendi, Dil-firib Dördüncü Kadınefendi’dir. Çocukları Şehzade Ziyaeddin, Şehzade Necmettin, Şehzade Ömer ve Refia Sultan’dır. 3 Temmuz 1918 yılında şeker hastalığından dolayı vefat etti. Kabri Sultan Reşad Türbesi’nde bulunmaktadır.

VI. Mehmed

VI. Mehmed bilinen diğer adıyla Sultan Vahdettin, 1861 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Abdülmecid, annesi Gülüstü Hanım’dır. Osmanlı Devleti’nin otuz altıncı ve son padişahıdır. Tahta 1918 yılında çıkmıştır. Tahtı 1922 yılında Osmanlı Devleti resmen bittiği için tahttan inmek zorunda kalmıştır. Toplamda 4 yıl hüküm sürmüştür. VI. Mehmed’in eşleri Emine Nazik-Edâ Baş Kadınefendi, Seniye İnşirah Kadınefendi, Şadiye Müveddet Kadınefendi, Nevvare Başhanımefendi, Nimet Nevzad Hanımefendi’dir. Çocukları Mehmed Ertuğrul Efendi, Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan’dır. 16 Mayıs 1926 yılında kalp krizi geçirerek vefat etti. Kabri Sultan Selim Camii’nde bulunmaktadır.

Not: Osmanlı padişahları hakkında sormak istediklerinizi aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bize iletebilirsiniz.

2 Yorum

 1. Osmanlı padişahları içinde en çok Fatih Sultan Mehmet’i seviyorum. Çünkü kendisi bir entelektüel padişah.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuyla İlgili Yazılar

Başa dön tuşu

Metin kopyalamanın açılabilmesi için
lütfen web sitemizdeki herhangi bir reklama
tıklayarak bize destek olunuz.

Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek olunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.